Seznam vybraných významných krajinných prveků
Významný krajinný prvek (VKP) je ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou ze zákona všechny lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které jako významný krajinný prvek zaregistruje pověřený obecní úřad (jakožto místně příslušný orgán ochrany přírody), zejména mokřady, stepní trávníky, remízky, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou to být i cenné plochy porostů, sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků. Formulář obsahuje používaný výběr. Na základě seznamu okresů a případně VCHKO do kterých spadají jednotlivé VKP jsou připojené citace automaticky přiřazeny i k těmto lokalitám. Použitím tlačítka C se zobrazí přiřazené citace. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
1234
TypLokalitaSkupinaOrgán ochranyKrajOkresNP,CHKODC
VKP 3. jezírko   Středočeský  Kladno    DC
VKP Alej Středokluky   Středočeský  Praha-západ    DC
VKP Andělské schody   Středočeský  Příbram    DC
VKP Arboretum alpinium v Prusicích   Středočeský  Praha-východ    DC
VKP Arboretum Sofronka   Plzeňský  Plzeň-město    DC
VKP Babí doly   Středočeský  Rakovník    DC
VKP Babí důl   Středočeský  Mělník    DC
VKP Bačovské lesy   Středočeský  Kolín    DC
VKP Bahna u Přílep   Středočeský  Rakovník    DC
VKP Botanická zahrada   Středočeský  Rakovník    DC
VKP Botanická zahrada v Rakovníku   Středočeský  Rakovník    DC
VKP Boží kámen   Středočeský  Rakovník    DC
VKP Boží skála   Středočeský  Praha-západ    DC
VKP Břehové porosty u Krasoňovic   Středočeský  Kutná Hora    DC
VKP Byšice - K Harbasku   Středočeský  Mělník    DC
VKP Bzdinka    Středočeský  Příbram    DC
VKP Cecemín   Středočeský  Mělník    DC
VKP Cecemín   Středočeský  Mělník    DC
VKP Cerhenická pískovna   Středočeský  Kolín    DC
VKP Cihelna v Sedlci   Středočeský  Kutná Hora    DC
VKP Čertův kámen   Středočeský  Rakovník    DC
VKP Děkovská stráň   Středočeský  Rakovník    DC
VKP Dendrologická zahrada   Středočeský  Praha-západ    DC
VKP Dolany   Středočeský  Praha-západ    DC
VKP Dominanta návsi v Hradišťku II   Středočeský  Kolín    DC
VKP Dub letní   Středočeský  Praha-západ    DC
VKP Filipov   Středočeský  Kutná Hora    DC
VKP Hájek   Středočeský  Kutná Hora    DC
VKP Haldy starého dolu Kuntery a Šafary   Středočeský  Kutná Hora    DC
VKP Hánín   Středočeský  Kolín    DC
VKP Hlinská stráň   Středočeský  Kladno    DC
VKP Horka u Nosálova   Středočeský  Mělník    DC
VKP Horní Bučíce   Středočeský  Kutná Hora    DC
VKP Hostín   Středočeský  Mělník    DC
VKP Hřbitov Boží tělo   Středočeský  Praha-západ    DC
VKP Hřbitov sv. Václava Mělník   Středočeský  Mělník    DC
VKP Hřibov- Rejže Pepř   Středočeský  Praha-západ    DC
VKP Chabeřické skály   Středočeský  Kutná Hora    DC
VKP Chroustovské údolí   Středočeský  Kolín    DC
VKP Jezírka za parkem   Středočeský  Příbram    DC
VKP Jezírko u Zhoře   Středočeský  Kutná Hora    DC
VKP Jezírko v Lomu   Středočeský  Praha-východ    DC
VKP Jivina   Středočeský  Mladá Boleslav    DC
VKP Kališťské louky   Středočeský  Benešov    DC
VKP Kočičák   Středočeský  Praha-západ    DC
VKP Konopas   Středočeský  Rakovník    DC
VKP Kopec Vysoká   Středočeský  Kutná Hora    DC
VKP Kořenice   Středočeský  Mělník    DC
VKP Křenecký luh   Středočeský  Mělník    DC
VKP Les Koráb na Březových Horách   Středočeský  Příbram    DC
VKP Lesík u Kodetky   Středočeský  Příbram    DC
VKP Lesní loučka u Staré Huti   Středočeský  Příbram    DC
VKP Lesopark   Středočeský  Praha-východ    DC
VKP Lesopark Háje   Středočeský  Kladno    DC
VKP Levý Hradec   Středočeský  Praha-západ    DC
VKP Lhotský lůmek   Středočeský  Rakovník    DC
VKP Lípová alej Zlenice   Středočeský  Benešov    DC
VKP Lom Bedlno   Středočeský  Rakovník    DC
VKP Lom Drahouš   Středočeský  Rakovník    DC
VKP Lom Hokovská stráň   Středočeský  Rakovník    DC
VKP Lom Karlov   Středočeský  Kutná Hora    DC
VKP Lom Kosobody   Středočeský  Rakovník    DC
VKP Lom Plaňany    Středočeský  Kolín    DC
VKP Lom Soseň   Středočeský  Rakovník    DC
VKP Lom u Vítězova   Středočeský  Kolín    DC
VKP Louka Nad rybníčkem   Středočeský  Příbram    DC
VKP Louka u nádrže Blatno   Středočeský  Rakovník    DC
VKP Louky a močály Katlov   Středočeský  Kutná Hora    DC
VKP Louky pod lesem   Středočeský  Rakovník    DC
VKP Louky podél Ostroveckého potoka   Středočeský  Rakovník    DC
VKP Louky u Třebichovic   Středočeský  Kladno    DC
VKP Louky u Žďáru   Středočeský  Rakovník    DC
VKP Lubná nad Skalkou   Středočeský  Rakovník    DC
VKP Lůmek na Vysockém potoce u Bořetic   Středočeský  Kolín    DC
VKP Lůmky u Bedřichova   Středočeský  Kolín    DC
VKP Magetova zahrada   Středočeský  Praha-západ    DC
VKP Macháčkův Háj - Kalvárie   Středočeský  Kutná Hora    DC
VKP Maníkovice   Středočeský  Mladá Boleslav    DC
VKP Městský park   Středočeský  Praha-západ    DC
VKP Mez Jílové   Středočeský  Praha-západ    DC
VKP Mezholezský lom   Středočeský  Kutná Hora    DC
VKP Miskovická jeskyně   Středočeský  Kutná Hora    DC
VKP Miskovické pseudozávrty   Středočeský  Kutná Hora    DC
VKP Mokřadní prameniště u Býchor   Středočeský  Kolín    DC
VKP Mokřady Bezděkov   Středočeský  Kutná Hora    DC
VKP Mokřady Krsovice   Středočeský  Kutná Hora    DC
VKP Muší důl   Středočeský  Mělník    DC
VKP Na Červených pískách   Středočeský  Mělník    DC
VKP Na horách   Středočeský  Mělník    DC
VKP Na Hůrkách   Středočeský  Praha-západ    DC
VKP Na Kobyle   Středočeský  Kladno    DC
VKP Na Ladě Pecínov   Středočeský  Rakovník    DC
VKP Na Nouzově   Středočeský  Mělník    DC
VKP Na rovinách   Středočeský  Kladno    DC
VKP Na Rovném   Středočeský  Příbram    DC
VKP Na spravedlnosti   Středočeský  Mělník    DC
VKP Na staré šachtě   Karlovarský      DC
VKP Na stráni   Středočeský  Rakovník    DC
VKP Na Špandě   Středočeský  Kutná Hora    DC
VKP Na vinicích   Středočeský  Mělník    DC
1234
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348