The list of new placed quotes
  Formulář obsahuje posledních 500 nově zařazených citací.
12345
 D.enlistmentQuotationDetailPDF
 11.08.2020 Redakce (2020): Rejstřík autorů. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 240 -250. strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Redakce (2020): Adresář registrovaných účastníků konference. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 226 -239. strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Žákovicová Z. & Benovics Michal (2020): Druhová diverzita a distribúcia motolíc parazitujúcich endemické zelené skokany (rod Pelophylax) na Balkáne. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 225 . strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Žák J. & Reichard M. (2020): Reprodukční senescence krátkověké ryby - halančíka tyrkysového. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 224 . strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Zýka V., Vait J., Vorel A., Andreas M., Barták V., Brestovanská T., Bulíř P., Černý K. & Strnadová V. (2020): Bobr evropský v břehových porostech povodí Berounky: jako uživatel, host či aktivista? – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 223 . strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Zhang Y., Kocourek M., Osadnik C., Kersten Y., Olkowicz S. & Němec P. (2020): Cellular scaling rules for brains of Galliform (Galliformes) and Anseriform (Anseriformes) birds. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 222 -223. strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Zechmeisterová K. (2020): Takmer zabudnuté: Krvné parazity rodu Hepatozoon u plazov z Iránu. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 221 -222. strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Zavadilová V., Böhlen J., Labajová V., Šlechtová V. St., Šlechta V., Rothe U. & Choleva L. (2020): The place where it might have happened. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 221 . strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Wittlinger Lukáš & Oravec P. (2020): Zoocenologické aspekty v kontexte plánovania konektivity krajiny a nároky rôznych živočíšnych skupín na priechodnosť infraštruktúry. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 220 -221. strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Walter J., Hradská I., Těťál I. & Vavřínková J. (2020): Kaolinové oprámy jako zajímavá refungia pro bezobratlé. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 220 . strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Waldhausereová J., Benda D., Straka J., Janoušek J., Budd D. & Mikát Michael (2020): Ekosystémové preference blanokřídlého hmyzu hnízdícího v suchých stoncích rostlin. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 219 . strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Vrtílek M., Chuard P.J.C., Iglesias-Carrasco M., Jennions M.D. & Head M.L. (2020): Vliv matky na úspěšnost potomstva v prostředí nového hostitele u obligátního herbivorního brouka. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 218 -219. strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Vrba P., Nedvěd O. & Konvička M. (2020): Chladová odolnost a kryoprotektanty u zimujících housenek evropských okáčů (Lepidoptera: Satyrinae). – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 218 . strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Vrabec V., Kulma M. & Bubová T. (2020): Stav původní české populace Euphydryas maturna (Lepidoptera: Nymphalidae) v roce 2019 aneb jsme zase tam, kde jsme byli před deseti lety. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 217 . strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Vošlajerová Bímová B., Pražanová G., Kopecká J., Piálek J., Baird S.J.E. & Macholán M. (2020): Prezygotic sex ratio in the house mouse hybrid zone. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 216 -217. strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Vorel A., Hulva P., Černá Bolfíková B., Valentová K., Collet S., Lippitsch P., Möslinger H., Žák L., Jůnek T. & Horníček J. (2020): Co víme o struktuře vlčího osídlení na severu Čech? – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 215 -216. strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Vorel Aleš, Horníček J. & Barták V. (2020): Beaver soap opera – mohou bobři při šíření pozměnit obecný difusní model? – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 214 -215. strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Vondrka A., Hájková P. & Rolečková B. (2020): Aktuality z výzkumu tetřívka obecného (Lyrurus tetrix) na Šumavě. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 214 . strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Volf M., Laitila J., Kim J., Sam L., Sam K., Isua B., Sisol M., Wardhaugh C.W., Vejmelka F., Miller S.E., Weiblen G.D., Salminen J.-P., Novotný V. & Segar S.T. (2020): Compound specific trends drive an elevational increase of chemical defences in Ficus. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 213 . strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Voleníková A., Nguyen P., Zrzavá M., Dalíková M. & Marec F. (2020): Komparativní cytogenetika a genomika přináší nový pohled na evoluci pohlavních chromosomů u motýlů. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 212 -213. strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Voleková T., Hyršl P., Kunc M. & Dobeš P. (2020): The effect of Varroa destructor infection on honey bee haemocytes. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 211 -212. strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Vodrážková M., Šetlíková I. & Berec M. (2020): Smell of fear: presence of an invasive turtle reduces development time and size at metamorphosis in the common frog. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 211 . strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Vlková Kristýna, Zýka Vladimír & Romportl D. (2020): Konektivita habitatů velkých šelem v Karpatech. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 210 . strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Vlk R. (2020): Nový druh horské saranče v ČR? – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 209 . strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Višňovská D., Šigut M., Pyszko P., Hoňková M., Pavlíková K., Kotásková N., Dorňák O., Kostovčík M., Drozd P. & Kolařík M. (2020): Bakteriální mikrobiota housenek - produkt prostředí a potravy? – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 208 -209. strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Veselý M. & Batista A. (2020): Harlequine frogs in Panamá: Is it still possible to find a new species? – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 208 . strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Vejmělka F., Lövy M. & Novotný V. (2020): Diversita nelétavých savců podél kompletního výškového gradientu na Papui-Nové Guinei - první výsledky. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 207 . strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Vallo P., Opoku B.A., Benda P., Attuquayefio D.K., Oppong S.K. & Tschapka M. (2020): Cryptic diversity in West African Noack's round-leaf bat Hipposideros aff. ruber. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 206 -207. strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Vácha O., Pawlik J., Helclová M., Deschodt C., Davis A., Scholtz C., Sole C., Zítek T. & Sládeček F.X.J. (2020): Vyskytuje se vnitrodruhová agregace jedinců ve společenstvech afrického koprofilního hmyzu? – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 205 -206. strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Uvizl M. & Benda P. (2020): Geographic variation and taxonomic revision of Myotis emarginatus (Chiroptera: Vespertilionidae). – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 204 -205. strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Urbánková G., Mladěnková N. & Sedláček František (2020): Osobnostní rysy u hraboše polního by se mohly udržovat v populaci asortativním párováním. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 204 . strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Uhrová M., Mikula O., Krásová J., Bryja J., Van Daele P.A.A.G., Van Vuuren B.J., Visser J.H. & Šumbera R. (2020): Fylogeneze solitérních rypošů rodu Heliophobius a Georychus. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 203 -204. strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Truhlářová A., Veselý P., Fuchs R. & Syrová M. (2020): Rozpoznávají sýkory kukačku od krahujce? – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 202 -203. strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Trávníčková E. & Horáček I. (2020): Skupina Myotis frater (Mammalia, Chiroptera) v evropském fosilním záznamu: srovnávací analýzy dentice vybraných taxonů. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 202 . strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Toulec T., Lhota S., Soumarová H., Putera A.K.S. & Kustiawan W. (2020): Shrimp farms, fire or palm oil? Changing causes of proboscis monkey habitat loss. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 201 . strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Tomášek V. (2020): Využití prostorových dat dravců a sov při ochraně lesních biotopů v ČR. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 200 -201. strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Tkadlec E., Václavík T. & Široký P. (2020): Vliv populační dynamiky drobných hlodavců na meziroční variabilitu rizika onemocnění klíšťovými chorobami. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 199 -200. strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Těšický M., Krajzingrová T., Velová H., Svobodová J., Bauerová P., Albrecht T. & Vinkler M. (2020): Age-dependent changes in plasma testosterone level in a longitudinally monitored free-living population of the great tit (Parus major). – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 199 . strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Tarkhnishvili D., Yanchukov A., Murtskhvaladze M., Kurdadze S., Barateli N., Gabelaia M., Şahin M.K., Candan K., Kumlutaş Y., Ilgaz Ç., Çolak F., Matur F., Erdolu M., Arakelyan M. & Galoyan E. (2020): Remarkable genetic similarities among the parthenogenetic rock lizards Darevskia with presumed different hybrid origins. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 198 . strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Šustr V., Semanová S., Rost-Roszkowska M.M., Sosinka A., Kaszuba F. & Tajovský K. (2020): Space distribution of enzymatic activities in digestive tract of spirostreptid and spirobolid millipedes (Diplopoda: Spirostreptida and Spirobolida). – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 197 . strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Šumbera R., Mladěnková N., Sedláček F., Lövy M. & Okrouhlík J. (2020): Digging is their lifestyle: how is burrowing reflected in metabolism of subterranean rodents? – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 196 . strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Šulc M., Štětková G., Jelínek V., Czyż B., Dyrcz A., Karpińska O., Kanclerska K., Rowiński P., Maziarz M., Gruszczyński A., Nowak P., Hughes A.E. & Honza M. (2020): Vraždění neviňátek aneb proč dospělé kukačky zabíjejí mláďata svých hostitelů? – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 195 . strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Štochlová Kateřina, Kubátová A., Brandlová K., Ogden R. & Černá Bolfíková B. (2020): Malé populace antilop rodu Tragelaphini v lidské péči čili Spiral-Horned Antelope Conservation Genetics Project. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 194 -195. strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Štarhová Serbina Liliya, Malenovský Igor, Queiroz D.L., Dušátková L., Percy D. & Burckhardt D. (2020): Systematics of Liviinae (Hemiptera: Psylloidea), with a focus on Brazilian Diclidophlebia. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 194 . strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Špička J., Hromádková T., Syrová M., Flousek J. & Veselý P. (2020): Predator recognition during nest defence by arctic tern (Sterna paradisaea). – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 193 . strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Špániková Š. & Divíšek J. (2020): Jehla v kupce sena aneb jak fungují distribuční modely v praxi. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 192 -193. strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Šmíd J., Sindaco R., Tamar K., Aghova T., Simo-Riudalbas M. & Carranza S. (2020): Diversification and biodiversity dynamics of the Arabian squamate reptiles. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 192 . strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Šipoš J., Hédl R., Hula V., Chudomelová M., Košulič O., Niedobová J. & Riedl V. (2020): Do jaké míry můžeme zobecnit pozitivní vliv obnovy pařezinového hospodaření na biodiverzitu. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 191 . strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Ševčíková Kateřina & Tošenovský Evžen (2020): Úhyny ptáků na prosklených plochách Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 190 . strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Ševčíková K., Křenek D. & Weidinger K. (2020): Habitatové nároky lejska malého (Ficedula parva) v Beskydech. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 189 -190. strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Ševčík R., Riegert J., Benedetti Y., Zárybnický J., Šťastný K. & Zárybnická M. (2020): The distribution of owls in the Czech Republic: The role of elevation. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 189 . strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Šácha D. & David S. (2020): Nové lokality Cordulegaster heros Theischinger 1979 na strednom Slovensku. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 188 . strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Sychra J. & Malenovský I. (2020): Křísek leknínový (Erotettix cyane) - znovuobjevený modrý klenot našich mokřadů. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 187 -188. strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Suwala G., Altmanová M., Mazzoleni S., Augstenová B., Kratochvíl L. & Rovatsos M. (2020): Evolutionary variability of W-linked content in lacertid lizards. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 187 . strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Suchomel J., Šipoš J. & Heroldová M. (2020): Winter rape and common vole (Microtus arvalis) - its mutual influence? – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 186 . strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Suchánek T., Štundl J. & Černý R. (2020): Skeletogenní potenciál trupové neurální lišty bazálních paprskoploutvých ryb. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 185 -186. strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Sucháčková Bartoňová A., Škopek P. & Faltýnek Fric Z. (2020): Předběžné výsledky barcodingu českých motýlů. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 185 . strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Stuchlíková M., Kotyková Varadínová Z., Urfus T. & Janšta P. (2020): Měření velikosti genomu u švábů (Blattodea) za využití průtokové cytometrie. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 184 . strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Staňková M., Macfadyen S., Foxcroft L., Hejda M., Pyšková K., Pyšek P., Storch D., Tropek R. & Horáček I. (2020): Bioacoustic survey of bat communities in Kruger NP, SAR: first results of a monitoring project. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 183 -184. strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Staňková H., Janovcová M., Peléšková Š., Sedláčková K., Landová E. & Frynta D. (2020): Je strach a znechucení ze zvířat biologicky relevantní? – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 182 -183. strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Stanko M., Csanády A. & Mošanský L. (2020): Current state of knowledges on epidemiological importance of Mus spicilegus (Rodentia) in Slovakia. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 181 -182. strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Spitzer L. & Beneš J. (2020): Síťové mapování denních motýlů v CHKO Litovelské Pomoraví. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 181 . strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Sommer D., Hrůzová L. & Růžička J. (2020): Revision of Afrotropical species of the genus Silpha Linnaeus, 1758 (Coleoptera: Silphidae). – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 180 . strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Solak H.M., Yanchukov A., Çolak F., Matur F., Sözen M., Ayanoglu I.C. & Winternitz J. (2020): Altitudinal effects on innate immune response and local population genetic structure of Anatolian blind mole-rats (Nannospalax xanthodon). – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 179 -180. strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Snítilý F. & Gvoždík V. (2020): Fylogeneze a diverzita žab rodu Arthroleptis střední Afriky. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 179 . strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Skuhrovec J., Gloríková N., Platková H., Lukáš J., Martinková Z. & Honěk A. (2020): Najdi Je! – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 178 . strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Skalník Vít & Martínková Natália (2020): Predikce rozšíření vlka v ČR. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 177 . strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Simonová Jasna, Simon O., Bohatá Lucie, Nehasil L., Kapic Š., Horsák Michal & Juřičková Lucie (2020): Snails can fly with birds - more evidence for snail endozoochory. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 176 -177. strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Schenková J., Marečková T., Poláková M., Polášková V. & Přikryl I. (2020): Sukcese na Sokolovské výsypce: změny diverzity vodních bezobratlých po pěti letech. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 175 -176. strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Sasínková M., Balvín O., Bartonička T., Křemenová J., Otti O., Reinhardt K. & Massino Ch. (2020): Reprodukční kompatibilita hostitelských linií štěnice domácí (Cimex lectularius). – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 174 -175. strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Sam Katerina, Freiberga I. & Kovarova E. (2020): Dokáží se ptáci naučit čichat specifické pachy a hledat podle nich potravu? – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 174 . strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Sam Katerina, Freiberga I., Finnie S., Kollross J., Lenc Jan, Mrazova A., Tahadlova M., Sam L. & Sreekar R. (2020): Latitudiální trend v predaci, býložravém okusu a abundanci býložravého hmyzu v přítomnosti a nepřítomnosti predátorů. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 173 . strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Řeřicha M., Dobeš P., Florián V. & Knapp M. (2020): Vliv zimních teplot na přežívání, energetické zásoby a imunitní systém invazního slunéčka východního (Harmonia axyridis). – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 172 . strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Růžičková J., Ódor P. & Elek Z. (2020): Carabus “corelaceus“: Looking for a link between individual movement and activity density in different forestry treatments. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 171 172. strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Ružičková D. (2020): Morfológia a evolúcia kľúčových štruktúr u vybraných skupín Neuropterida. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 170 171. strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Růžička J. & Mahlerová K. (2020): Larval morphology and DNA barcoding of Heterotemna tenuicornis (Coleoptera: Silphidae: Silphinae). – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 170 . strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Rusin M., Çetintaş O., Ghazali M., Sándor A. & Yanchukov A. (2020): Molecular phylogeny of large-bodied blind mole rats (Spalax). – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 169 -170. strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Rovatsos M. & Kratochvíl L. (2020): Sex chromosome evolution in iguanas: Outlying basilisks resolved. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 169 . strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Rovatsos M., Altmanová M., Mazzoleni S., Augstenová B., Velenský P., Vences M., Glaw F., Sanchez A. & Kratochvíl L. (2020): ZZ/ZW sex determination with multiple neo-sex chromosomes is common in Madagascan chameleons of the genus Furcifer (Reptilia: Chamaeleonidae). – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 168 . strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Rosová K. & Prokop J. (2020): Růst larválních křídelních pochev u skupiny Palaeodictyopterida. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 167 . strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Rolečková B., Hájková P. & Vinkler M. (2020): Národní genetická banka živočichů – využijte nabízené genetické vzorky, nabídněte ty své. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 166 -167. strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Riegert J., Šálek M. & Birrer S. (2020): Variabilita ve složení potravy vybraných druhů sov v rámci Evropy. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 165 -166. strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Remeš Vladimír (2020): Makroevoluce chování a zbarvení ptáků na globální škále. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 165 . strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Reichard M., Blažek R., Zimmermann H. & Koblmueller S. (2020): Mezidruhový reprodukční parazitizmus: peřovec kukaččí a cichlidy jezera Tanganika. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 164 -165. strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Pyszko P., Višňovská D., Kopecká K., Drgová M. & Drozd P. (2020): Můžeme kontrolovat šířku potravní niky hmyzu a jeho fitness transplantací mikrobioty? – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 164 . strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Přibyl M. & Baláž V. (2020): Snake Fungal Disease: infekční mykotická dermatitida u hadů. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 163 . strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Praus L. (2020): Vybrané aspekty hnízdní biologie chocholouše obecného (Galerida cristata) v České republice. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 162 -163. strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Polonyiová A., Kverková K., Marhounová L., Kocourek M., Frynta D. & Němec P. (2020): Cellular scaling rules and neuronal distribution in reptilian brains. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 161 -162. strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Pola L. & Šmíd J. (2020): Fylogeografie gekonů rodu Bunopus (Squamata, Gekkonidae) na Arabském poloostrově. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 161 . strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Poignet M., Dedukh D., Kauzal O., Janko K., Albrecht T. & Reifova R. (2020): Cytogenetic causes of hybrid female sterility in Lonchura sp. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 160 . strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Pleštilová L., Hrouzková E., Burda H. & Šumbera R. (2020): Co se děje s uchem na cestě do podzemí? Srovnávací studie slepcovitých (Spalacidae). – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 159 -160. strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Pižl V. (2020): Společenstva žížal (Annelida, Lumbricidae) ve vinicích a jabloňových sadech – co ukázal výzkum opakovaný po osmi letech? – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 158 -159. strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Pipek Pavel, Pyšek Petr & Blackburn T.M. (2020): Sdílení zátěže - transport nepůvodních druhů ptáků z etablovaných populací do méně úspěšných regionů Nového Zélandu 19. století. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 158 . strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Petrovičová K., David S. & Langraf V. (2020): Mapovanie výskytu druhov vážok rodu Cordulegaster v pohorí Rača (Kysucké Beskydy). – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 157 . strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Perlík M. & Šebek P. (2020): Nároky na hnízdní habitat saproxylických žahadlových blanokřídlých. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 156 . strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Peléšková Š., Janovcová M., Sedláčková K., Frynta D. & Landová E. (2020): Psychofyziologická studie negativních emocí, které vyvolávají různé druhy pavouků. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 155 . strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Pekár S., García L.F. & Bulbert M.W. (2020): Acoustic defence of spiders against predators suggest existence of acoustic mimicry complex. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 154 -155. strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Pawlik J., Vácha O., Helclová M., Deschodt C., Davis A., Scholtz C., Sole C., Zítek T. & Sládeček F.X.J. (2020): Podmínky změny relokačního chování u kompetičně dominantního koprofágního brouka (Heliocopris japetus Klug, 1855). – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 153 -154. strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Pavelka Karel (2020): Změny v hnízdní avifauně Bartošovických rybníků v CHKO Poodří v letech 1982-2017. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 152 -153. strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Papežíková S. & Jablonski D. (2020): Kryptická línia Natrix tessellata (Ophidia: Natricidae) v oblasti západného Balkánu. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 152 . strana. D Celý sborník
12345
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348