ISSN 1804-3348
Skip Navigation LinksÚvod Souhrné vyhledávání Nově zařazené citace
Seznam nově zařazených citací
Formulář obsahuje posledních 1000 nově zařazených citací, které jsou setříděny sestupně od posledně vložené. Pro větší přehlednost jsou citace rozděleny do stránek po 100. Kliknutím na písmeno D se zobrazí v novém okně podrobné informace k zvolené citaci. Pokud je PDF modře podbarvené, je k citaci připojen souhrn nebo celý článek. Datum ve filtru se píše ve formátu 01.06.2006. Zdena Vacíková, mail:vacikova@tkv.cz.
12345
D.zařazeníCitaceObsaženo v (In:)DPDF
16.12.2018 Zýma B. (1972): Kačenka česká, jak ji znám. Verpa bohemica (Krmbh.) Mykologický sborník 49(9) append.: : 137 . strana Mykologický sborníkDPDF
16.12.2018 Wichanský E. (1971): Závojenka hnědošedavá - Rhodophyllus (Entoloma) lividoalbus Kühn. et Romagn. [Rhodophyllus (Entoloma) lividoalbus Kühn. et Romagn.] Mykologický sborník 48: : 88 -89. strana Mykologický sborníkDPDF
16.12.2018 Wichanský E. (1971): Tři štítovky. [Three species Pluteus.] Mykologický sborník 48: : 3 . strana Mykologický sborníkDPDF
16.12.2018 Wichanský E. (1971): Několik nálezů z r. 1970. [Some fungi found in 1970.] Mykologický sborník 48: : 8 -9. strana Mykologický sborníkDPDF
16.12.2018 Wichanský E. (1971): Kukmák Taylorův - Volvariella Taylori (Lasch ex Oudemans) Sing. [Volvariella taylori (Lasch ex Oudenmans) Singer.] Mykologický sborník 48: : 4 . strana Mykologický sborníkDPDF
16.12.2018 Wichanský E. (1971): Dvě křehutky. Cirůvečka (hlíva) ozdobná - Tricholomopsis decora (Fr.) Sing. Pavučinec (pahřib) vřetenonohý - Cortinarius (Phlegmacium) saginus Fr. [Two species Psathyra. ] Mykologický sborník 48: : 51 . strana Mykologický sborníkDPDF
16.12.2018 Wichanský E. (1971): Dvě běločechratky. [Two species Leucopaxillus.] Mykologický sborník 48: : 37 . strana Mykologický sborníkDPDF
16.12.2018 Wichanský E. (1971): Dva vzácné lošáky. [Two rare species of Hydnum (Hericium).] Mykologický sborník 48: : 135 . strana Mykologický sborníkDPDF
16.12.2018 Vosol J. (1971): Zpráva o pozorování a výskytu hub na pile v Kamenici n. Lipou. [Bericht über die Beobach tungen und das Vorkommen von Pilzen im Sägewerk zu Kamenice n. L.] Mykologický sborník 48: : 25 -26. strana Mykologický sborníkDPDF
16.12.2018 Vágenknecht V. (1971): Pozoruhodný nález pýchavky obrovské ve východních Čechách. [Zin beachtenswerter Fund von Lycoperdon giganteum in Ostböhmen.] Práce a studie - přír. 3: : 192 -193. strana Práce a studie - přír.DPDF
16.12.2018 Uroševič B. (1972): Výskyt hypoxylonové rakoviny topolů na území ČSSR. [Occunence of Hypoxylon cancer or poplars in the area of the ČSSR.] Práce VÚLHM 42: : 119 -128. strana Práce VÚLHMDPDF
16.12.2018 Troup J. (1971): Toulky přírodou. Houby za humny. [Wanderungen durch die Natur. Pilze in der grössten Nähe.] Oderské vrchy, Vlastiv. Zprav., Spálov, 4: : 69 . strana Oderské vrchy, Vlastiv. Zprav., Spálov, DPDF
16.12.2018 Tilschová T. (1972): Kačenka česká. [Ptychoverpa bohemica Kromb.] Mykologický sborník 49: : 6 . strana Mykologický sborníkDPDF
16.12.2018 Tilschová T. (1972): Houby o vánocích 1971. [Pilze zur Weihnachtazeit 1971.] Mykologický sborník 49: : 72 . strana Mykologický sborníkDPDF
16.12.2018 Tilschová T. (1971): Houbařská zajímavost na jihu Čech. [Mykologische Merkwürdigkeit im Süden Böhmens.] Mykologický sborník 48: : 70 . strana Mykologický sborníkDPDF
16.12.2018 Švorcová L. (1971): Mikroflóra slazených minerálních vod. [Mikroflóra gesusster Mineralwasser.] Kvasný Průmysl 17( 7): : 163 -164. strana Kvasný PrůmyslDPDF
16.12.2018 Šmarda F. (1971): Houby vrchoviště Padrtiny a smrčin podmáčených půd v okolí Račína. [Pilze des Hochmoores Padrtiny und der unternässten Fichtenwälder in der Umgebung von Račín.] Mykologický zpravodaj 15: : 7 -9. strana Mykologický zpravodajDPDF
16.12.2018 Šebek S. (1971): Polnička raná bažinná Agrocybe preacox (Pera. ex Fr.) Fayod var. paludosa Lange na Nymbursku. [Agrocybe preacox (Pera. ex Fr.) Fayod. var. paludoaa Lange.] Mykologický sborník 48: : 35 -36. strana Mykologický sborníkDPDF
16.12.2018 Stollárová V. (1972): Príapevok k mikroflóre muštov v nitranskej vinohradníckej oblasti. [On microflora of grape juice in the Nitra vine region.] Biológia 27: : 77 -82. strana BiológiaDPDF
16.12.2018 Stollárová V. (1971): Príspevok k studiu mikroflóry hrozná v nitranskej vinohradníckej oblasti. [Beitrag zum Studium der Mikroflora von Trauben im Nitra-Weinbaugebiet.] Sborník Pedagogickej fakulty v Nitre 18/1970: : 61 -74. strana Sborník Pedagogickej fakulty v NitreDPDF
16.12.2018 Pilát A. (1972): Náš vzácný klouzek žlutavý - Suillus flavius (Fr. ex Fr.) Sing. rostoucí na rašelinách. [Our rare Suillus flavius (Fr. ex Fr.) Sing.] Mykologický sborník 49: : 129 . strana Mykologický sborníkDPDF
16.12.2018 Pilát A. (1972): Hřib hladkotřeňový - Boletus subaereus Pilát. Mykologický sborník 49: : 42 -43. strana Mykologický sborníkDPDF
16.12.2018 Pavlík J. (1972): Nález čirůvky dvoubarevné. [Ein Fund von Tricholoma bicolor.] Mykologický sborník 49: : 68 . strana Mykologický sborníkDPDF
16.12.2018 Opold L. (1972): Príspevok k poznaniu mykoflóry okolia Nitry. [Ein Beitrag zur Kenntnis der Mykoflora in der Ungebung von Nitra.] Zborn. Slov. nár. muzea, Prír. védy, 18(1): : 29 -33. strana Zborn. Slov. nár. muzea, Prír. védy, DPDF
16.12.2018 Ondřej M. & Zavřel H. (1972): Sběry parazitických imperfektních hub rodu Ovularia Sacc. z území Moravy a Slezska. [Funde von parasitischen Pilzen Fungi imperfecti der Gattung Ovularia Sacc. aus Mähren und Schlesien.] Čas. slez. Muz. (A) 21: : 141 -150. strana Čas. slez. Muz. (A)DPDF
16.12.2018 Ondřej M. & Zavřel H. (1971): Sběry parazitických imperfektních hub rodu Cercospora Fresen. z území ČSSR II. [Funde von parasitischen imperfekten Pilzen dep Gattung Cercospora Fresen. aus der Tschechoslowakei.] Čas. slez. Muz. (A) 20: : 17 -25. strana Čas. slez. Muz. (A)DPDF
16.12.2018 Ondřej M. (1972): Výskyt houby Ciadosporium sp. na kaktusech. [Das Vorkommen des Pilzes Cladosporium sp. bei Kakteen.] Kaktusy 8: : 155 -157. strana Kaktusy DPDF
16.12.2018 Ondřej M. (1972): Parazitické imperfektní houby řádu Melanconiales z území Hrubého Jeseníku, Šumperska a Rýmařovska. [Parasitische inperfekte Pilze der Ordnung Melanconiales aus Nordmähren (Tschechoslowakei).] Čas. slez. Muz. (A) 21: : 97 -105. strana Čas. slez. Muz. (A)DPDF
16.12.2018 Nespink A. (1971): Grzyby wyžsze regla górnego w Karkonoszach. [Die Pilze in den [sic !] Picetum hercynicum in Karkonosze.] Acta Mycologica 7: : 87 -98. strana Acta MycologicaDPDF
16.12.2018 Minárik E. (1972): Kvasinky a kvasinkové mikroorganizmy okrajových vinohradnickych oblastí ČSSR. [Hefen und hefenartige Mikroorganismen am Rand der Weinbauregionen in der Tschechoslowakei.] Vinohrad 10: : 14 . strana VinohradDPDF
16.12.2018 Marek A. (1972): Outkovka rumělková v Českém středohoří. [Pycnoporus cinnabarinus (Jacq. ex Fr.) Karsten irr the Bohemian Central Mountains.] Mykologický sborník 49: : 3 -4. strana Mykologický sborníkDPDF
16.12.2018 Marek A. (1972): Nálezy vzácnějších druhů hub na Teplicku v r. 1971. [Funde seltenerer Pilzarten in der Gegend von Teplice im J. 1971.] Mykologický sborník 49: : 47 -48. strana Mykologický sborníkDPDF
16.12.2018 Marek A. (1971): Rudoušek uťatý - Rhodocybe truncata (Schaeff ex Fr.) Sing. na Teplicku. [Rhodocybe truncata (Schaeff ex Fr.) Sing. and Pycnoporus cinnabarius (Jacq. ex Fr.) Karst. in Bohemian Central Mountains.] Mykologický sborník 48: : 37 -38. strana Mykologický sborníkDPDF
16.12.2018 Lorber J. (1972): Hovory o houbách. Jarní pařezové houby. Sbírejte smrže. [Plaudern über die Pilze. Die Klotzpilze im Frühjahr. Sammelt die Morchelnl.] Památky - příroda - život /Chomutov/ 4(1-2): : 25 -26. strana Památky - příroda - život /Chomutov/DPDF
16.12.2018 Lorber J. (1972): Houby v zimě. [ Pilze im Winter.] Památky - příroda - život /Chomutov/ 3(4): : 19 -20. strana Památky - příroda - život /Chomutov/DPDF
16.12.2018 Lizoň P. (1972): Príspevok k poznaniu discomycétov Slovenska 2. Discomycéty zbierané na buku (Fagus silvatica L.) v rokoch 1966-1968. [Beitrag zur Kenntnis der Discomyceten der Slowakei 2. Discomyceten gesammelt in den Jahren 1966-1968 an Buchen (Fagus silvatica L.).] Zborn. Slov. nár. muzea, Prír. védy, 18(2): : 15 -20. strana Zborn. Slov. nár. muzea, Prír. védy, DPDF
16.12.2018 Kuthan J. (1972): Současný stav mykofloristického průzkumu spojených rezervací "Praděd". [Der heutige Zustand der mykofloristischen Durchforachung des vereinigten Naturschutzgebietes "Altvater".] Campanula 3/1972: : 155 -164. strana CampanulaDPDF
16.12.2018 Kuthan J. (1972): Makromycety sbírané na povrchu a v nejbližším okolí dolu Jan Šverma v Ostravě. I. část. Popis oblasti a přehled sbíraných druhů. [Übersicht der gesammelten Makromyceten auf der Oberfläche und der nahen Umgebung der Kohlengrube Jan Šverma in Ostrava.] Přírodovědný sborník Ostrava. 25: : 183 -190. strana Přírodovědný sborník Ostrava.DPDF
16.12.2018 Kuthan J. (1972): Jarní aspekt mykoflóry v bulharském Pirinu. [Frühjahrsaspekt der Mykoflora im Gebirge Pirin, Bulgarien.] Mykologický zpravodaj 16: : 52 -54. strana Mykologický zpravodajDPDF
16.12.2018 Kuthan J. (1972): Hríbovité huby Slovenska. [Pilzarten der Slowakei.] Pamiatky a príroda 1972/5: : 35 -37. strana Pamiatky a prírodaDPDF
16.12.2018 Kupka J. (1972): Zajímavá houba uničovského parku. [An interesting mushroom in The Uničov park.] Mykologický sborník 49: : 105 . strana Mykologický sborníkDPDF
16.12.2018 Kupka J. (1972): Tři velké strmělky z Olomouce. [Three big Clitocybe in Olomouc.] Mykologický sborník 49: : 105 -106. strana Mykologický sborníkDPDF
16.12.2018 Kupka J. (1972): Smrž pražský - Morchella pragensia SMOTLACHA. [Prague morel.] Mykologický sborník 49: : 103 . strana Mykologický sborníkDPDF
16.12.2018 Kupka J. (1972): Lovy do košíku: na březnovky. (Limaciun marzuolum Fr.). Lovy do košíku: na májovky. (Tricholoma gambosum Fr./Gillet.). [Sammeln von Saisonpilzen.] Mykologický sborník 49: : 152 -153. strana Mykologický sborníkDPDF
16.12.2018 Kupka J. (1972): Krásnoporka - choroš ovčí čili mlynařka. (Polyporus/Caloporus ovinus SCHFF.) Krásnoporka splývavá - choroš splývavý čili žemliíka. (Caloporus confluens QUÉL.) Polyporus acutiger) ovinus Schff., Polyporus confluens Alb. Schw. Mykologický sborník 49: : 141 -142. strana Mykologický sborníkDPDF
16.12.2018 Kupka K. (1971): Tři zajímavé nálezy. [Drei interessante Funde.] Mykologický sborník 48: : 46 -47. strana Mykologický sborníkDPDF
16.12.2018 Kupka J. (1971): Několik nálezů z r. 1970. Hřib modrák, kolář - Boletus luridus Fries ex Schäffer. [ Some fungi found in 1970.] Mykologický sborník 48: : 9 . strana Mykologický sborníkDPDF
16.12.2018 Kupka J. (1971): Mykologické poznámky. [Mykologische Bemerkungen.] Zpr. Vlastivědného ústavu v Olomouci 153: : 27 -29. strana Zpr. Vlastivědného ústavu v OlomouciDPDF
16.12.2018 Kubičká J. (1971): Rolf Singer v jižních Čechách. [Rolf Singer in Südböhmen.] Mykologický zpravodaj 15: : 16 -18. strana Mykologický zpravodajDPDF
16.12.2018 Kříž K. & Šmarda F. (1971): Přehled hub Bosonožského háje. [Pilzübersicht der Gegend von Bosonohy, Mähren.] Mykologický zpravodaj 15: : 69 -74. strana Mykologický zpravodajDPDF
16.12.2018 Kříž K., Lazebníček J. & Šmarda F. (1971): Nálezy vzácnějších druhů hub na Moravě v r. 1970. [Funde seltenerer Pilzarten in Mahren i. J. 1970.] Mykologický zpravodaj 15: : 23 -24. strana Mykologický zpravodajDPDF
16.12.2018 Kříž K., Lazebníček J. & Šmarda F. (1971): Houbová květena lužních pralesů u Lanžhota. [Mykoflora der Auenurwalder bei Lanžhot, Südmähren.] Mykologický zpravodaj 15: : 59 -62. strana Mykologický zpravodajDPDF
16.12.2018 Krejčí K. (1972): Hadovka smrdutá - Phallus impudicus Pers. Mykologický sborník 49: : 65 . strana Mykologický sborníkDPDF
16.12.2018 Krampera P. (1972): Kukmák rýhovaný. Volvaria speciosa FR. var. gloicephala D. C. Mykologický sborník 49: : 6 -7. strana Mykologický sborníkDPDF
16.12.2018 Krampera P. (1971): Houby na Malé slati v létě 1970. [Pilze am Hochmoor Malá slať im Sommer 1970.] Mykologický sborník 48: : 90 . strana Mykologický sborníkDPDF
16.12.2018 Kotlaba F. (1971): Dřevokazná houba na Acen-x neglectum. [Ein holzzerstörender Pilz an Acer x neglectum.] Dendrologické sdělení 25: : 48 . strana Dendrologické sděleníDPDF
16.12.2018 Kolektiv (1972): Přehled výskytu některých škodlivých činitelů rostlin na území ČSSR v roce 1971. [Übersicht über das Auftreten einiger Krankheiten und Schädlinge der Kulturpflanzen in der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik im Jahre 1971.] : : 216 stran  DPDF
16.12.2018 Kluzák Z. (1971): Výskyt hadovky smrduté - Phallus impudicus L. ex Pres. v Jihočeském kraji. [Phallus impudicus L. ex Pers. in South Bohemia.] Mykologický sborník 48: : 91 -93. strana Mykologický sborníkDPDF
16.12.2018 Juhásová G. (1972): Předčasné opadávanie listov lípy malolistej. [Vorzeitiges Blattabfallen bei Tilia cordat.] Les 28: : 455 -456. strana LesDPDF
16.12.2018 Jülich W. (1972): Monographie der Athelieae (Corticlaceae, Basidiomycetes). Willdenowia, Berlin 7: : 3 -283. strana Willdenowia, BerlinDPDF
16.12.2018 Jeřábek J. (1972): Zprávy z Kutné Hory. (Z hlášení našich houbařů.) [Berichte unserer Pilzsammler aus Kutná Hora.] Mykologický sborník 49: : 117 . strana Mykologický sborníkDPDF
16.12.2018 Hrubík P. (1972): Škodcovia borovice vejmutovky (Pinuo strobus L.). [Schädlinge der Weymouths-Kiefer (Pinus strobus L.)] Čas. slez. Muz. (A) 21: : 71 -74. strana Čas. slez. Muz. (A)DPDF
16.12.2018 Hrnčíř L. (1972): Rozšíření některých druhů dřevokazných Basidiomycetes v ČSSR. [Verbreitung einiger holzzerstorender Basidiomyzetes-Arten in der Tschechoslowakei. ] : : 133 stran UJEP Brno PřF Katedra biologie rostlin  DPDF
16.12.2018 Heinrich F. (1972): Škody zapríčinené hubami z rodu Nectria. [Die durch Pilze aus der Gattung Nectria herbeigeführten Schäden.] Les 28: : 113 -116. strana LesDPDF
16.12.2018 Hanuš L. (1972): Holubinka nazelenalá. Russula virescens Schff. ex Zant., Fr. Václavka. Armillaria mellea (Vahl. ex Fr. - Kumm.). Mykologický sborník 49: : 133 -137. strana Mykologický sborníkDPDF
16.12.2018 Hanuš L. (1972): Muchomůrka šiškovitá - Amanita strobiliformis Vitt. v Čelákovicích. [Amanita strobiliformis in Čelákovice.] Mykologický sborník 49: : 70 . strana Mykologický sborníkDPDF
16.12.2018 Hanuš L. (1972): Křehutka Candolleova. Psathyrella candellanea Fr. Mykologický sborník 49: : 138 -140. strana Mykologický sborníkDPDF
16.12.2018 Hanuš L. (1972): Jak probíhal rok 1971 (Červenec - prosinec). [Wie verlief das Jahr 1971 (Juli - Dezember).] Mykologický sborník 49: : 73 -74. strana Mykologický sborníkDPDF
16.12.2018 Hanuš L. (1972): Hřib příživný (parasitický). Xerocomus parasiticus Quél. Mykologický sborník 49: : 50 -51. strana Mykologický sborníkDPDF
16.12.2018 Hanuš L. (1972): Hník (hnojník) třpytivý - Coprinus micaceua Bull. na topolovém pařezu. [Coprinus micaceus am Pappelklotz.] Mykologický sborník 49: : 106 -107. strana Mykologický sborníkDPDF
16.12.2018 Hanuš L. (1972): Čirůvka topolová. Tricholoma populinum Lange. Mykologický sborník 49: : 51 -53. strana Mykologický sborníkDPDF
16.12.2018 Hanuš L. (1971): Ryzec plstnatý (pyřitý). Lactarius vellereus Fr. Mykologický sborník 48: : 93 -95. strana Mykologický sborníkDPDF
16.12.2018 Hanuš L. (1971): Choroš šupinatý. Polyporus aguamosus. Mykologický sborník 48: : 52 -53. strana Mykologický sborníkDPDF
16.12.2018 Hanuš L. (1971): Choroš sírový. Polyporus sulphureus. Mykologický sborník 48: : 11 -12. strana Mykologický sborníkDPDF
16.12.2018 Hanuš L. (1971): Hník (hnojník) smetištní. Coprinus sterquilinus. Mykologický sborník 48: : 9 -10. strana Mykologický sborníkDPDF
16.12.2018 Hanuš L. (1971): Čirůvka kropenatcova. Lepista luscina Sing. Mykologický sborník 48: : 136 -137. strana Mykologický sborníkDPDF
16.12.2018 Fábry I. (1972): Štítovka jelenia odr. sieťkovaná. Pluteus cervinus Schff. var. reticulatua Fábry - Rhodophyllus - Nolanea rhodoura Gilb. - Tricholoma Schustleri Vel. Mykologický sborník 49: : 130 -132. strana Mykologický sborníkDPDF
16.12.2018 Fábry I. (1971): Štyri vzácnajšie strmulky na Orave. [Four rare Clitocybe species in Orava.] Mykologický sborník 48: : 86 -88. strana Mykologický sborníkDPDF
16.12.2018 Dermek A. (1971): Zriedkavý trúdnik Forquignonov (choroš Forquignonův) -Polyporus forquignonii (Quél.) Sacc. na západnom Slovensku. [Polyporus forquignonii (Quél.) Sacc. in West Slovakia. ] Mykologický sborník 48: : 34 -35. strana Mykologický sborníkDPDF
16.12.2018 Čvančara V. (1972): Hadovka psí. [Phallus caninus.] Mykologický sborník 49: : 141 . strana Mykologický sborníkDPDF
16.12.2018 Černý A. & Toma M. (1972): Beitrag zum Studium der Verbreitung einiger Arten von Aphyllophorales in Rumänien. Revue roumaine de biologie, Serie Botanique 17: : 157 -164. strana Revue roumaine de biologie, Serie BotaniqueDPDF
16.12.2018 Černý A. (1972): Z výzkumu parazitických dřevokazných hub v Jugoslávii. [Zur Erforschung der parasitischen holzzerstörenden Pilze Jugoslaviens.] Mykologický zpravodaj 16: : 15 -17. strana Mykologický zpravodajDPDF
16.12.2018 Bumba J. (1970): Květnatec Archerův - Anthurus Archeri na Ktišsku a Lhenicku. [Anthurus Archeri in der Gegend von Ktiš and Lhenice, Südböhmen.] Zprávy Ochrany Přírody, Prachatice 1970-1971/5: : 17 -19. strana Zprávy Ochrany Přírody, PrachaticeDPDF
16.12.2018 Brůna K. (1972): Muchomůrka šiškovitá v lese Beckov u Prahy. [Amanita strobiliformis im Wald Beckov bei Prag.] Mykologický sborník 49: : 141 stran Mykologický sborníkDPDF
16.12.2018 Braslavská O. (1972): Parazitické mikromycéty okolia Bratislavy. [Parasitische Mikromyzeten in der Umgebung von Bratislava.] : : 96 stran KU FPř  DPDF
16.12.2018 Borovský E. (1972): Poslední houby v prosinci 1971. [Letzte Pilzfunde im Dezember 1971.] Mykologický sborník 49: : 70 , 72. strana Mykologický sborníkDPDF
16.12.2018 (SM) (1971): První vlaštovky na jaře 1971. [Erste Pilzfunde im Frühjahr 1971.] Mykologický sborník 48: : 106 . strana Mykologický sborníkDPDF
16.12.2018 Dr. L. H. (1972): Nálezy hub 13. července 1971. [Pilzfunde am 13. juli 1971.] Mykologický sborník 49: : 20 . strana Mykologický sborníkDPDF
16.12.2018 Anonymus (1972): První nálezy jarních hub v r. 1972. [Erste Funde der Frühlingspilze i. J. 1972.] Mykologický sborník 49: : 67 . strana Mykologický sborníkDPDF
12.12.2018 Nováková A., Kubátová A., Sklenář F. & Hubka V. (2018): Microscopic fungi on cadavers and skeletons from cave and mine environments. [Mikroskopické houby na mrtvých tělech a kostrách živočichů v prostředí jeskyní a dolů.] Czech Mycology 70(2): : 101 -121. strana Czech MycologyDPDF
12.12.2018 Kolařík M. (2018): New taxonomic combinations in endophytic representatives of the genus Nigrograna. [Nové kombinace endofytických zástupců rodu Nigrograna.] Czech Mycology 70(2): : 123 -126. strana Czech MycologyDPDF
12.12.2018 Holec J., Běťák J., Pouska V., Dvořák D., Zíbarová L., Kout J. & Adam D. (2018): Old-growth forest fungus Antrodiella citrinella - distribution and ecology in the Czech Republic. [Houba přirozených lesů outkovečka citronová (Antrodiella citrinella) – rozšíření a ekologie v České republice.] Czech Mycology 70(2): : 127 -143. strana Czech MycologyDPDF
12.12.2018 Lytvynenko Yu. I., Dzhagan V. V., Topchii I. V. & Shcherbakova Yu. V. (2018): Dung-inhabiting ascomycetes from the Ukrainian Carpathians. [Koprofilní askomycety z Ukrajinských Karpat.] Czech Mycology 70(2): : 145 -167. strana Czech MycologyDPDF
12.12.2018 Šandová M. (2018): On the identity of Lachnum winteri (Ascomycota, Helotiales). [O identitě Lachnum winteri (Ascomycota, Helotiales).] Czech Mycology 70(2): : 169 -183. strana Czech MycologyDPDF
12.12.2018 Moubasher A. H., Abdel-Sater M. A. & Soliman Z. S. M. (2018): Diversity of yeasts and filamentous fungi in mud from hypersaline and freshwater bodies in Egypt. [Diverzita kvasinek a vláknitých hub v bahnech z hypersalinních jezer a sladkovodních toků v Egyptě.] Czech Mycology 70(1): : 1 -32. strana Czech MycologyDPDF
12.12.2018 Familoni T. V., Ogidi C. O., Akinyele B. J. & Onifade A. K. (2018): Evaluation of yield, biological efficiency and proximate composition of Pleurotus species cultivated on different wood dusts. [Hodnocení výnosu, biologické účinnosti a látkového složení hlív pěstovaných na různém dřevním odpadu.] Czech Mycology 70(1): : 33 -45. strana Czech MycologyDPDF
12.12.2018 Parveen S., Wani A. H., Bhat M. Y. & Pala S. A. (2018): Comparative study of the antimycotic activity of aqueous and ethanolic extracts of Berberis lyceum and Rumex obtusifolius against selected rot fungi. [Srovnávací studie antimykotické aktivity vodných a etanolových extraktů Berberis lyceum a Rumex obtusifolius proti původcům houbových hnilob.] Czech Mycology 70(1): : 47 -56. strana Czech MycologyDPDF
12.12.2018 Çolak Ö. F. & Kaygusuz O. (2018): First record of Scutellinia legaliae (Ascomycota, Pyronemataceae) from relict endemic Liquidambar orientalis forest in Turkey. [Scutellinia legaliae (Ascomycota, Pyronemataceae) z porostu reliktního endemitu Liquidambar orientalis v Turecku] Czech Mycology 70(1): : 57 -65. strana Czech MycologyDPDF
12.12.2018 Moubasher A. H., Abdel-Sater M. A. & Soliman Z. S. M. (2018): First records of Aspergillus porphyreostipitatus and Aspergillus carlsbadensis since their original descriptions. [První nálezy Aspergillus porphyreostipitatus a Aspergillus carlsbadensis od jejich originálního popisu.] Czech Mycology 70(1): : 67 -82. strana Czech MycologyDPDF
12.12.2018 Kříž M. (2018): Pseudobaeospora albidula (Agaricales) found in the Czech Republic. [Penízovka bělavá – Pseudobaeospora albidula (Agaricales) nalezena v České republice.] Czech Mycology 70(1): : 83 -90. strana Czech MycologyDPDF
12345
© Vladimír Vrba-TKV 2005-2018