Citace pro vybraný okres
Formulář obsahuje citace pro vybraný okres. Do seznamu jsou zahrnuty citace přiřazené k veškerým územně správním lokalitám okresu(okres až katastr) a k překrývajícím lokalitán typu NP,CHKO,PřP,MZCHU,PO,EVL, VKP a Stromy. Pomocí filtrů lze vybírat dle zobrazených kritérií. Maximální počet vybraných citací při jednom nastavení filtru je nastaven na 1000. Kliknutím na písmeno D (detail) se zobrazí v novém okně podrobné informace k citaci. Pokud je PDF modře podbarvené, je k citaci připojen souhrn nebo celý článek. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
1234
LokalitaTypYearAuthorQuotationObsaženo v (In:)Typ pub.Typ cit.Vodní tok.DPDF.
Adršpašsko-teplické skályNPR 1981Výskot M. a kol. Československé pralesy. : 272 stran   Populárně naučná DPDF
Adršpašsko-teplické skályNPR 1982Němec J. Do skalního města. Naší přírodou 2( 5) : 15 -18. strana Naší přírodouČasopisOdborná práce DPDF
Adršpašsko-teplické skályNPR 1982Vítek J. Kamenné panoptikum. ABC ml. tech. přírodov. 26( 9) : 14 -15. strana,5 foto ABC ml. tech. přírodov.ČasopisOdborná práce DPDF
Adršpašsko-teplické skályNPR 1982Dvořák L. & Petříčková K. Státní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály - kamenná učebnice přírody - plakát. : 0 stran   Odborná práce DPDF
Adršpašsko-teplické skályNPR 1981Maršálková M. Výběr chráněných území významných z mezinárodního hlediska v ČSR. Památky a příroda 6( 7) : 417 -418. strana Památky a přírodaČasopisOdborná práce DPDF
Adršpašsko-teplické skályNPR 1981Válek B. Primární a sekundární minerály v půdách severovýchodních Čech a jejich vztah k vegetaci II. Primary and secondary minerals in the soils of the North-Eastern Bohemia and their relation to the vegetation II. Acta Mus. Reginaehradec. ser. A XVI : 5 -70. strana Acta Mus. Reginaehradec. ser. AČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Adršpašsko-teplické skályNPR 1982Rybář P. Inventarizační průzkum zoologický státní přírodní rezervace Adršpešsko-teplické skély. : 28 stran   Inventarizační zpráva DPDF
Adršpašsko-teplické skályNPR 1983Vítek J. Půlstoletí některých geologických rezervací. Geologický průzkum 25(12) : 24 . strana,12 obr. na příl. Geologický průzkumČasopisOdborná práce DPDF
Adršpašsko-teplické skályNPR 1983Vítek J. Okna a brány v Adršpašsko-teplických skalách. Lidé a země 1983( 8) : 355 . strana,1 foto Lidé a zeměČasopisOdborná práce DPDF
Adršpašsko-teplické skályNPR 1986Petříček V. Geobotanické aspekty územní ochrany pískovcových skalních měst České křídové tabule. : 0 stran   Diplomová práce DPDF
Adršpašsko-teplické skályNPR 1984Vejlupek M. Stáří nejmladších svrchnokřídových pískovců polické pánve. Věst. ÚÚG, Praha, 59( 6) : 343 -350. strana,3 obr. Věst. ÚÚG, Praha,ČasopisInventarizační zpráva DPDF
Adršpašsko-teplické skályNPR 1984Sýkora T. & Hadač E. Příspěvek k fytogeografii Adršpašsko-teplických skal. Preslia 56(4) : 359 -376. strana PresliaČasopisPůvodní vědecká práce DPDF
Adršpašsko-teplické skályNPR 1997Ducháč V. Dosavadní nálezy stírku (Pseudoscorpiones) v Adršpašsko - teplických skalách. Used occurrences of pseudoscorpiones in Adršpašsko-teplické skály (so-called "rockcity"). Vč. sb, přír. - Práce a studie, Pardubice 5 : 117 -119. strana Vč. sb, přír. - Práce a studie, PardubiceČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Adršpašsko-teplické skályNPR 1983Kopecký J. Kořenové stalagmity. Lidé a země 1983( 1) : 32 -41. strana,1 foto Lidé a zeměČasopisOdborná práce DPDF
Adršpašsko-teplické skályNPR 1983Hrabec J., Zábranská D. & Kopeček F. Státní přírodní rezervace Vlčnovský háj. : 61 . strana nestr.,4 mapy,   Inventarizační zpráva DPDF
Adršpašsko-teplické skályNPR 2004Šťovíčková Š. Botanicko-geologické aspekty Adršpašsko-teplických skal a okolí s atlasem vybraných rostlinných druhů.. : 121 stran   Diplomová práce DPDF
Adršpašsko-teplické skályNPR 1993Vrána J. Výskyt a hnízdění kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum) v Broumovské vrchovině. Occurence and breeding of the Pygmy Owl (Glaucidium passerinum) in the Broumov Highlands. Vč. sb, přír. - Práce a studie, Pardubice 1 : 59 -64. strana Vč. sb, přír. - Práce a studie, PardubiceČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Adršpašsko-teplické skályNPR 1980Anonym Legendy skalních měst. Knihovna Květů 1980 : 32 -37, 88-92, 100-105. strana 11 foto. Knihovna KvětůČasopis  DPDF
Adršpašsko-teplické skályNPR 1980Vítek J. Kořenové stalagmity v pískovcových jeskyních. Živa 28(3) : 94 . strana, 1 foto ŽivaČasopis  DPDF
Adršpašsko-teplické skályNPR 1980Vítek J. Mikroformy zvětrávání a odnosu hornin ve východních Čechách. Práce a studie - přír. 12 : 9 -16. strana Práce a studie - přír.Časopis  DPDF
Adršpašsko-teplické skályNPR 2010Miko L. & Štursa J. a kol. Národní parky a chráněné krajinné oblasti v České republice. 2 vydání National Parks of the CR Nationalparks der Tschechischen Republik. : 71 stran   Populárně naučná DPDF
Adršpašsko-teplické skályNPR 1974Anonym Teplicko-Adršpaské skály - soubor turistických map. : 0   Mapa DPDF
Adršpašsko-teplické skályNPR 1975Hadač E & Sýkora T Příspěvek k fytogeografii Adršpašsko-teplických skal. Studie ČSAV : 0 Studie ČSAVČasopisOdborná práce DPDF
Babiččino údolíNPP 1981Mühlstein L. Naučná stezka Babičino údolí. : 55 stran,46 foto,1 mapa.,   Odborná práce DPDF
Babiččino údolíNPP 1982Vaněk J. Z historie lesů v Babiččině údolí. Památky a příroda 7( 8) : 505 -506. strana,2 foto Památky a přírodaČasopisOdborná práce DPDF
Babiččino údolíNPP 1982Válek B. Půdy Ratibořického údolí a jeho okolí ve vztahu k vegetaci. Práce a studie - přír. 13-14 : 31 -47. strana Práce a studie - přír.ČasopisOdborná práce DPDF
Babiččino údolíNPP 1981Vaněk J. Botanické lokality státní přírodní rezervace Babiíčino údolí. Památky a příroda 6( 6) : 375 . strana Památky a přírodaČasopisOdborná práce DPDF
Babiččino údolíNPP 1981Vaněk J. Louky v Babičině údolí. Památky a příroda 6(10) : 636 . strana,1 foto Památky a přírodaČasopisOdborná práce DPDF
Babiččino údolíNPP 1996Nehyba J. & Vaněk J. Vývoj lesních porostů a přírůstová dynamika dřevin za období 1967-1997 v NPR Babiččino údolí : 70 stran, tab., foto, mapy v textu   Výzkumná zpráva DPDF
Babiččino údolíNPP 1987Vaněk J. Třicetpět let Státní přírodní rezervace Babiččino údolí. Památky a příroda 12( 7) : 417 -420. strana,7 foto Památky a přírodaČasopis  DPDF
Babiččino údolíNPP 1986Vaněk J. Neznámá část státní přírodní rezervace Babiččino údolí. Památky a příroda 11( 7) : 444 . strana,1 foto Památky a přírodaČasopis  DPDF
Babiččino údolíNPP 1984Vaněk J. Z minulosti lesů v Babiččině údolí. Práce a studie - přír. 15 : 182 -184. strana Práce a studie - přír.ČasopisInventarizační zpráva DPDF
Babiččino údolíNPP 1992Vaněk J. Čtyřicet let SPR Babiččino údolí. Ochrana přírody 47( 7) : 206 -207. strana Ochrana přírodyČasopisOdborná práce DPDF
Babiččino údolíNPP 2005Prausová R. Národní přírodní památka Babiččino údolí. National natural landmark Babiččino údolí. Vč. sb, přír. - Práce a studie, Pardubice 12 : 179 -185. strana Vč. sb, přír. - Práce a studie, PardubiceČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Babiččino údolíNPP 1995Hemerka A. Mykologický inventarizační prúzkum národní přírodní památky Babiččino údolí. : 20 stran   Inventarizační zpráva DPDF
Babiččino údolíNPP 2006Prausová R. & Mikeska M. Výsledky floristické inventarizace v lesních ekosystémech v národní přírodní památce Babiččino údolí. Resultes of the inventory in forest ekosystems in the national natural landmark Babiččino údolí. Vč. sb, přír. - Práce a studie, Pardubice 13 : 65 -90. strana Vč. sb, přír. - Práce a studie, PardubiceČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Babiččino údolíNPP 2006Lobová J. Výsledky floristické inventarizace v lučních ekosystémech v národní přírodní památce Babiččino údolí. Resultes of the inventory in meadow ekosystems in the national natural landmark Babiččino údolí. Vč. sb, přír. - Práce a studie, Pardubice 13 : 91 -104. strana Vč. sb, přír. - Práce a studie, PardubiceČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Babiččino údolíNPP 1994Vaněk J. Louky v Babiččině údolí. Ochrana přírody 49( 5) : 150 . strana Ochrana přírodyČasopisOdborná práce DPDF
Babiččino údolíNPP 1985Mühlstein L., Vaněk J. Chráněné území (státní přírodní rezervace Babiččino údolí. Náchodsko od minulosti k dnešku 1 : 167 -186. strana Náchodsko od minulosti k dneškuČasopis  DPDF
Babiččino údolíNPP 2000Skalová S. Studie funkce břehových doprovodných porostů v Babiččině údolí. : 0   Diplomová práce DPDF
Babiččino údolíNPP 2008Pech P., Čížek O. & Zámečník J. Mravenci pod kosou: Vliv seče na kompetici mezi mravenci Lasius niger, Myrmica scabrinodis a M. rugulosa. Zoologické dny České Budějovice 2008, Sb. abstraktů : 153 -154. strana Zoologické dny České Budějovice 2008, Sb. abstraktůSborník z konference-abstraktAbstrakt posteru DPDF
Babiččino údolíNPP 2007Mikát M. Příspěvek k poznání fauny brouků NPP Babiččino údolí. Contribution to knowledge of the fauna of Coleoptera of National nature landmark „Babiččino údolí“ (Czech Republic, East Bohemia, Hradec Králové region). Acta Mus. Reginaehradec. ser. A 32 : 79 -97. strana Acta Mus. Reginaehradec. ser. AČasopis recenzovaný, neimpakt.Pozorování, nálezy DPDF
Babiččino údolíNPP 1980Vaněk J. Dřeviny ve státní přírodní rezervaci Babiččino údolí a v jejím ochranném pásmu. Práce a studie - přír. 12 : 73 -81. strana Práce a studie - přír.Časopis  DPDF
Babiččino údolíNPP 1979Vaněk J. Úpa v Babiččině údolí. Památky a příroda 5(10) : 636 . strana Památky a přírodaČasopis  DPDF
Babiččino údolíNPP 1979Vaněk J. & Mertlík B. Dendrologické zajímavosti ratibořického parku. Práce a studie - přír. 11 : 149 -156. strana Práce a studie - přír.Časopis  DPDF
Babiččino údolíNPP 1979Vaněk J. Mýtní těžby v Babiččině údolí. Památky a příroda 4( 6) : 383 . strana Památky a přírodaČasopisOdborná práce DPDF
Babiččino údolíNPP Nehyba J. (1998): Vývoj lesních porostů a přírůstková dynamika dřevin v přírodní rezervaci Babiččino údolí. Devefopment of forest stands and increment dynamics of wooden species in the national preserve Babiččino valley. Zpr. Lesn. Výzk. 43(3-4) : 12 -17. strana,3 obr.,6 foto Zpr. Lesn. Výzk.Časopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Babiččino údolíNPP 1974Vaněk J. Několik zajímavostí z typologie svahových porostů v státní přírodní rezervace Babiččino údolí. Ochrana přírody do r. 1992 29( 2) : 5 -7. strana,2 foto Ochrana přírody do r. 1992ČasopisOdborná práce DPDF
Babiččino údolíNPP 2007Prausová R. & Samková V. Exkurze do Babiččina údolí. Východočeský botanický zpravodaj 2007/7 : 23 -27. strana Východočeský botanický zpravodajČasopisPozorování, nálezy DPDF
Babiččino údolíNPP 1976Vaněk J. Historie ochrany Babiččina údolí. Památky a příroda 1( 2) : 126 . strana,3 obr. Památky a přírodaČasopisOdborná práce DPDF
Babiččino údolíNPP 1978Fiedler J. Vegetace státní přírodní rezervace Babiččino údolí. Práce a studie - přír. 10 : 33 -52. strana Práce a studie - přír.ČasopisOdborná práce DPDF
Babiččino údolíNPP 1976Vlk L. & Vaněk J. Příspěvek k typologii svahových porostů v státní přírodní rezervace Babiččino údolí. Práce a studie - přír. 8 : 179 -185. strana Práce a studie - přír.ČasopisOdborná práce DPDF
Babiččino údolíNPP 1977Vlk L. Prověrka olšových porostů v nárazových březích Opy ve státní přírodní rezervaci Babiččino údolí. Práce a studie - přír. 9 : 179 -181. strana Práce a studie - přír.ČasopisOdborná práce DPDF
Běloves / NAKatastr 1948Nosek J. Útočící sova. Stráž myslivosti 26(13) : 208 . strana Stráž myslivostiČasopisKrátká zpráva DPDF
Běloves / NAKatastr 1968Bradna J. & Šita F. Příspěvek k poznání karbonátů z Jiráskova lomu v Bělovsi u Náchoda. Ein Fe-Dolomit aus dem Jirásek-Steinbruch in Běloves bei Náchod. Acta Mus. Reginaehradec. ser. A IX : 37 -38. strana Acta Mus. Reginaehradec. ser. AČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Běloves / NAKatastr 1960Fediuk F. Porphyroid v novoměstských fylitech z Bělovsi u Náchoda. Porphyroid in den Phylliten von Běloves bei Náchod. Acta Mus. Reginaehradec. ser. A 1/II : 19 -23. strana Acta Mus. Reginaehradec. ser. AČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Bezděkov nad Metují / NAKatastr 1996Bílek J. Chráněné rostliny v okolí Bezděkova n. Metují a Machova. Zprav. ORCHIS 15( 2) : 34 -36. strana Zprav. ORCHISČasopisOdborná práce DPDF
Bohdašín / NAKatastr 2001Gerža M. Flóra a vegetace údolí Bohdašinského potoka (Klopotovské údolí, východní Čechy). Flora and vegetation in the Bohdašinský potok creek valley (Klopotovské údolí valley, East Bohemia). Acta Mus. Reginaehradec. ser. A 28 : 49 -64. strana Acta Mus. Reginaehradec. ser. AČasopis recenzovaný, neimpakt.Původní vědecká práceBohdašínský p.-MetujeDPDF
Bohuslavice nad Metují / NAKatastr 1969Žďárek J. Nové floristické nálezy v okolí Bohuslavic n. Metují. Východočeský botanický zpravodaj 1969/1 : 0 Východočeský botanický zpravodajČasopisOdborná práce DPDF
Bohuslavice nad Metují / NAKatastr 1965Žďárek J. Nové floristické nálezy v okolí Bohuslavic nad Metují. Východočeský botanický zpravodaj 1965/1 : 0 Východočeský botanický zpravodajČasopisOdborná práce DPDF
Bohuslavice nad Metují / NAKatastr 1965Žďárek J. Nové floristické nálezy v širším okolí Bohuslavic nad Metují. Východočeský botanický zpravodaj 1965/3 : 0 Východočeský botanický zpravodajČasopisOdborná práce DPDF
Bohuslavice nad Metují / NAKatastr 1972Žďárek J.. Floristické nálezy z okolí Bohuslavic n. Metují. . Východočeský botanický zpravodaj 1972/1 : 0 Východočeský botanický zpravodajČasopisOdborná práce DPDF
BorekPP 1981Petříček V. Botanický inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Bořek. : 3 strany,1 mapa,lit.   Inventarizační zpráva DPDF
Božanov / NAKatastr 1984Vítek J. Božanovský Špičák. Věda techn. ml. 66 : 48 . strana,1 foto Věda techn. ml.ČasopisInventarizační zpráva DPDF
Bražec / NAKatastr 2006Roušar A. Sekáči Krušných hor, Doupovských hor a Podkrušnohoří. Harvestmen of the Krušné and Doupovské Mountains and the Podkrušnohoří foot - hills. Sb. Oblast. muz. v Mostě, řada přírodovědná 28 : 3 -11. strana Sb. Oblast. muz. v Mostě, řada přírodovědnáČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Brod nad Labem / NAKatastr 2013Moravec J. Místa pro přírodu. Malý průvodce po záchráněných lokalitách. 2. upravené vydání. : 23 stran   Populárně naučná DPDF
Broumov / NAKatastr 1959AKAR Drobnosti z mezinárodní soutěže v norování. Myslivost 1959 : 154 . strana MyslivostČasopisOdborná práce DPDF
Broumov / NAKatastr 1957N. J. Pětadvacet vítězných bojů. Myslivost 1957 : 152 -153. strana MyslivostČasopisOdborná práce DPDF
Broumov / NAKatastr 1955Kollert V. Celostátní zkoušky v noře »Pod Ostašem«. Myslivost 1955 : 116 . strana MyslivostČasopisKrátká zpráva DPDF
Broumov / NAKatastr 1958Fábera V. Příspěvek k rozšíření hrdličky zahradní (Streptopelia decaocto FRIV.) v Hradeckém kraji. Acta Mus. Reginaehradec. ser. A 1 : 41 -44. strana Acta Mus. Reginaehradec. ser. AČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Broumov / NAKatastr 1946Anonym Rozmnožování stavu křepelek. Stráž myslivosti 24(10) : 129 . strana Stráž myslivostiČasopisKrátká zpráva DPDF
Broumov / NAKatastr 1999Mocek B. Současný stav výzkumu vážek (Odonata) v regionu východních Čech. A current state of the dragonfly (Odonata) research in the eastern Bohemia. Vážky 1999. Sb. ref. : 17 -46. strana, 1 tab. Vážky 1999. Sb. ref.Sborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
Broumov / NAKatastr 1996Zlatníková J. Bryologický průzkum okolí Broumova - Bylnice. : 61 stran   Diplomová práce DPDF
Broumov / NAKatastr 1985Hofmann G. Drátovna v Broumově. Sb. Muz. Českého lesa, Tachov 20 : 0 . strana Sb. Muz. Českého lesa, TachovSborník vlastivědný  DPDF
Broumov / NAKatastr 1992Faltys V. Výsledky flóristického minikurzu v Broumově 1992. Východočeský botanický zpravodaj 1992/ : 0 Východočeský botanický zpravodajČasopisOdborná práce DPDF
Broumovské stěnyEVL 1964Fábera V. Černá zvěř v Broumovských stěnách. Myslivost 1964( 7-8) : 121 -122. strana MyslivostČasopisOdborná práce DPDF
Broumovské stěnyEVL 2010Miko L. & Štursa J. a kol. Národní parky a chráněné krajinné oblasti v České republice. 2 vydání National Parks of the CR Nationalparks der Tschechischen Republik. : 71 stran   Populárně naučná DPDF
Broumovské stěnyNPR 1981Vítek J. Slavenské a Bořanovské hřiby. Naší přírodou 1( 5) : 8 -10. strana Naší přírodouČasopisOdborná práce DPDF
Broumovské stěnyNPR 1963Fábera V. Jelení zvěř v Broumovských stěnách. Myslivost 1963( 4) : 61 . strana MyslivostČasopisOdborná práce DPDF
Broumovské stěnyNPR 1981Skalický J. Broumovské stíny - k 25.výročí vyhlášení státní přírodní rezervace. Lidé a země 1981( 9) : 411 -412. strana,1 foto Lidé a zeměČasopisOdborná práce DPDF
Broumovské stěnyNPR 1986Kučera B. Státní přírodní rezervace Broumovské skály. Věda techn. ml. 60( 7) : 27 -28. strana,1 foto Věda techn. ml.Časopis  DPDF
Broumovské stěnyNPR 1986Petříček V. Geobotanické aspekty územní ochrany pískovcových skalních měst České křídové tabule. : 0 stran   Diplomová práce DPDF
Broumovské stěnyNPR 1984Zittová-Kurková J. Bryophyte communities of sandstone rocks in Bohemia. Preslia 56(2) : 125 -152. strana PresliaČasopisPůvodní vědecká práce DPDF
Broumovské stěnyNPR 1983Kopecký J. Kořenové stalagmity. Lidé a země 1983( 1) : 32 -41. strana,1 foto Lidé a zeměČasopisOdborná práce DPDF
Broumovské stěnyNPR 1993JVT Krajina obřích hub. Věda, technika, my 1993/2 : 51 -52. strana Věda, technika, myČasopisPopulárně naučná DPDF
Broumovské stěnyNPR 2006Krautová M. Sinice a řasy pískovcových skal národní přírodní rezervace Broumovské stěny. Cyanobacteria and algae from protected sandstone area Broumovské stěny. : 37 stran   Bakalářská práce DPDF
Broumovské stěnyNPR 1980Anonym Legendy skalních měst. Knihovna Květů 1980 : 32 -37, 88-92, 100-105. strana 11 foto. Knihovna KvětůČasopis  DPDF
Broumovské stěnyNPR 1980Vítek J. Mikroformy zvětrávání a odnosu hornin ve východních Čechách. Práce a studie - přír. 12 : 9 -16. strana Práce a studie - přír.Časopis  DPDF
Broumovské stěnyNPR 2008Jonáš J. Broumovské stěny - lesy, rokle, skalní hřiby. Lesu zdar 2008( 9) : 18 -23. strana Lesu zdarČasopisPopulárně naučná DPDF
Broumovské stěnyNPR 2010Köppl P. Volně vložená příloha: Národní přírodní rezervace Broumovské stěny. Veronica 24(3) : 99 příloha 8 stran VeronicaČasopisPopulárně naučná DPDF
Broumovské stěnyNPR 1977Duda J. Játrovky Broumovských stěn. Die Lebermoose der Sandsteinfelsen Broumovské stěny (Böhmen). Preslia 49(4) : 365 -369. strana,lit.,KP. PresliaČasopisPůvodní vědecká práce DPDF
BroumovskoCHKO 2002Redakce Krátké zprávy. Sosna 2002(2) : 36 -37. strana SosnaČasopisOdborná práce DPDF
BroumovskoCHKO 1989Veselý J. Návrat krkavčího rodu. Sosna 1989(3) : 12 -13. strana SosnaČasopisOdborná práce DPDF
BroumovskoCHKO 1998Pořízek L. Správa Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko v roce 1997. Sosna 1998(1) : 7 -9. strana SosnaČasopisOdborná práce DPDF
BroumovskoCHKO 1981Vítek J. Skalní hřiby v pískovcích Broumovské vrchoviny. Sb. Čsl. geografické společnosti 86(3) : 8 -18. strana,6 obr.,lit. Sb. Čsl. geografické společnostiČasopisOdborná práce DPDF
BroumovskoCHKO 2012Patzelt Z. & Šůlová K. (eds.) a kol. Nejkrásnější výlety do chráněných krajinných oblastí ČR. : 221 stran   Populárně naučná DPDF
BroumovskoCHKO 1964Fábera V. K srnčí zvěři v Broumovských stěnách. Myslivost 1964( 1) : 8 . strana MyslivostČasopisKrátká zpráva DPDF
BroumovskoCHKO 2006Hlávka J. Zapomenuté kolowratské dolování. Český les - Příroda a historie 1 : 20 -24. strana Český les - Příroda a historieČasopisOdborná práce DPDF
BroumovskoCHKO 2010Fišer B., Kostečka P. & Klápště J. Národní programy Ministerstva životního prostředí pro ochranu přírody a krajiny v roce 2009. National Subvention Programmes/Subsidiary Schemes of the Ministry of the Environment of the Czech Republic in Nature Conservation and Landscape Protection in 2009. Ochrana přírody 65(2) : 8 -11. strana Ochrana přírodyČasopisOdborná práce DPDF
BroumovskoCHKO 1996Flousek J. Zimní sčítání netopýrů v severovýchodních Čechách. Roč. KRNAP 1996 : 35 -36. strana, 1 tab. Roč. KRNAPČasopisOdborná práce DPDF
1234
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348