Citace pro vybraný okres
Formulář obsahuje citace pro vybraný okres. Do seznamu jsou zahrnuty citace přiřazené k veškerým územně správním lokalitám okresu(okres až katastr) a k překrývajícím lokalitán typu NP,CHKO,PřP,MZCHU,PO,EVL, VKP a Stromy. Pomocí filtrů lze vybírat dle zobrazených kritérií. Maximální počet vybraných citací při jednom nastavení filtru je nastaven na 1000. Kliknutím na písmeno D (detail) se zobrazí v novém okně podrobné informace k citaci. Pokud je PDF modře podbarvené, je k citaci připojen souhrn nebo celý článek. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
12345
LokalitaTypYearAuthorQuotationObsaženo v (In:)Typ pub.Typ cit.Vodní tok.DPDF.
Bílina - ůzemí obce s RPObec s RP 2013Tichánek F., Tropek R. Společenstva vážek odvodňovacích kanálů Radovesické výsypky. Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů : 234 -235. strana Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktůSborník z konference-abstraktPřednáška, referát DPDF
Bílina - ůzemí obce s RPObec s RP 2014Horák M. Projekt RAS - krutihlav obecný na Bílinsku. Zpr. RAS 6 : 10 -11. strana Zpr. RASInternetový časopisOdborná práce DPDF
Bílina - ůzemí obce s RPObec s RP 2014Valeš Z. Co přinesl 6. rok projektu RAS. Zpr. RAS 6 : 1 -5. strana Zpr. RASInternetový časopisOdborná práce DPDF
Bílina - ůzemí obce s RPObec s RP 2014Valeš Z. Co přinesl 6. rok projektu RAS. Zpr. RAS 6 : 1 -5. strana Zpr. RASInternetový časopisOdborná práce DPDF
Bílina / TPKatastr 1983Duroň F. Mravenci - prvek tvorby nové krajiny. Akce Formica. Naší přírodou 3( 1) : 10 -11. strana Naší přírodouČasopisOdborná práce DPDF
Bílina / TPKatastr 2006Řežábová Š. Bentos řeky Bíliny. : 59 stran   Diplomová práceBílina-LabeDPDF
Bílina / TPKatastr 2006Škoulová H. Modelování reliéfu v oblasti Radovesické výsypky a jejího okolí v období 1938 až 1955. : 39 stran   Bakalářská práce DPDF
Bílina / TPKatastr 2006Ondrejková J. Rekonstrukce krajinného krytu v oblasti Bílinska na základě historických leteckých snímků. : 42 stran   Bakalářská práce DPDF
Bílina / TPKatastr 2006Pulchartová J. Historie těžby hnědého uhlí na Bílinsku (oblast Zabrušany - Želénky) a její vliv na životní prostředí. : 95 stran   Bakalářská práce DPDF
Bílina / TPKatastr 2006Marková L. Báňská činnost v oblasti Severočeské hnědouhelné pánve a rekultivace devastovaných území. : 42 stran   Bakalářská práce DPDF
Bílina / TPKatastr 2005Král M. Nakládání s čistírenskými kaly: využití kalů z ČOV Bílina. : 73 stran   Diplomová práce DPDF
Bílina / TPKatastr 2000Pětník O. Kam na ryby? Bílina 4. Rybářství 2000( 1) : 105 . strana RybářstvíČasopisOdborná práce DPDF
Bílina / TPKatastr 1999Prokop J. & Nel A. Nález třetihorního termita na dole Bílina v severních Čechách (Isoptera: Hodotermitidae). Tertiary termite from the Bílina mine locality in northern Bohemia (Isoptera: Hodotermitidae). Klapalekiana 35(3-4) : 141 -144. strana KlapalekianaČasopisPůvodní vědecká práce DPDF
Bílina / TPKatastr 2010Tesárek P. Integrovaný systém nakládání s komunálním odpadem - město Bílina. Integrated system of municipal waste management - the city Bílina. : 0   Bakalářská práce DPDF
Bílina / TPKatastr 2010Volfová H. Kvantifikace a hodnocení ekologické stability na příkladu katastrálního území Bílina. Quantification and assessment of the landscape ecological stability - case study Bilina. : 0   Bakalářská práce DPDF
Bílina / TPKatastr 2009Drobilová L. Developmental dynamics of localities severely affected by anthropogenic activities on the example of doly Bílina. Journal of Landscape Ecology 2(1) : 5 -19. strana Journal of Landscape EcologyČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Bílina / TPKatastr 2012Marešová K., Slejška A. & Benešová L. Bio-degradable municipal waste management: source-separation awareness campaign, composition analysis, verification of d2w plastics’ decomposability. Acta Univ. Carol. Environm. 24(2010)/1-2 : 61 -82. strana Acta Univ. Carol. Environm.ČasopisOdborná práce DPDF
Bílina / TPKatastr 2013Valeš Z. Další rekordní rok pro RAS. Kroužkovatel 15 : 4 -5. strana KroužkovatelČasopisOdborná práce DPDF
Bílina / TPKatastr 2011Valeš Z. Projekt RAS v roce 2010. Kroužkovatel 11 : 5 -6. strana KroužkovatelČasopisOdborná práce DPDF
Bílina / TPKatastr 1951Iko. OMS v Bílině zakoupil …. Stráž myslivosti 29( 8-9) : 999 příl. 15. strana Stráž myslivostiČasopisKrátká zpráva DPDF
Bílina / TPKatastr 2012Valeš Z. Další rok projektu RAS. Zpr. RAS 4 : 1 -6. strana Zpr. RASInternetový časopisOdborná práce DPDF
Bílina / TPKatastr 2012Valeš Z. Další rok projektu RAS. Zpr. RAS 4 : 1 -6. strana Zpr. RASInternetový časopisOdborná práce DPDF
BořeňNPR 1996Petrlík J. Mamut nebo lev? Nika 17(5-6) : 119 . strana, 1 foto NikaČasopisOdborná práce DPDF
BořeňNPR 1985Kubát K. Hvězdovky Geastrum coronatum a G. fornicatum v severních Čechách. Severočeskou přírodou 18 : 39 -40. strana Severočeskou přírodouČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
BořeňNPR 1986Petříček V. Geobotanické aspekty územní ochrany pískovcových skalních měst České křídové tabule. : 0 stran   Diplomová práce DPDF
BořeňNPR 1984Duroň F. Hora Bořen. Revue Teplice 16( 8) : 16 . strana,3 foto Revue TepliceČasopisInventarizační zpráva DPDF
BořeňNPR 1984Vítek J. Bořek na Lysém vrchu. Věda a život 29( 7) : 504 -505. strana,1 foto Věda a životČasopisInventarizační zpráva DPDF
BořeňNPR 1998Vysoký V. Mravenci na vrchu Bořeň. Fauna Bohemiae septentrionalis 23 : 91 -102. strana Fauna Bohemiae septentrionalisČasopisOdborná práce DPDF
BořeňNPR 1980Janoušková J. & Votýpka J. Svědkové dávných dramat. - Bořeň. Knihovna Květů 1980 : 88 -91., 108-111. strana,3 foto Knihovna KvětůČasopis  DPDF
BořeňNPR 1996Sádlo J. Reliktní vegetace Bořené u Bíliny a možnosti její historické interpretace. Severočeskou přírodou 29 : 1 -16. strana Severočeskou přírodouČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
BořeňNPR 1981Plecháč K. Bořen u Bíliny. Turista na cestu 20( 8) : 264 . strana,1 obr. Turista na cestuČasopisOdborná práce DPDF
BořeňNPR 1996Bejček V. a kol. Inventarizační zoologický průzkum a průzkum vegetačního krytu vybraných lokalit okr. Teplice. : 129 stran, tab., mapy v textu,   Inventarizační zpráva DPDF
BořeňNPR 1987Kottová M. Státní přírodní rezervace Bořeň. : 17 stran,3 mapy,16 foto   Inventarizační zpráva DPDF
BořeňNPR 1981Výskot M. a kol. Československé pralesy. : 272 stran   Populárně naučná DPDF
BořeňNPR 1975Sekera M Příspěvek ke geobotanickému výzkumu Bořeně. Stipa 2 : 39 -51. strana,tab. StipaČasopisOdborná práce DPDF
BořeňNPR 2012Filipovská J. Vývoj krajinného managementu vybrané lokality v Českém středohoří. Případová studie - Bořeň. Landscape management development in České středohoří. Case study - Bořeň. : 0   Bakalářská práce DPDF
BřezinaPR 1977Vlček M. Ochranářský výzkum obratlovců rezervace Březina v Českém středohoří. Čas. Nár. muzea, Řada přír. 146(1-4) : 165 -177. strana Čas. Nár. muzea, Řada přír.ČasopisOdborná práce DPDF
BřezinaPR 1996Saul J. Současný stav vegetace chráněných území na Kuřimsku. Veronica 10(4) : 55 -56. strana VeronicaČasopisOdborná práce DPDF
BřezinaPR 1974Vlček M. Ochranářský průzkum obratlovců státní přírodní rezervace Březina. : 24 stran,5 obr.   Inventarizační zpráva DPDF
BřezinaPR 1978Turoňová D. Botanický inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Březina. : 15 stran,lit.,1 mapa.   Inventarizační zpráva DPDF
BřezinaPR 1975Hanuš M. & Mládek O. Státní přírodní rezervace Březina. : 27 stran,lit.   Inventarizační zpráva DPDF
BřezinaPR 1978Hruška B. & Buček A. Rezervace Březina. : 6 . strana,1 mapa   Inventarizační zpráva DPDF
Buky na BouřňákuPP 1985Kirchner K., Vašátko J. Krajina Krušných hor. Věda a život 30( 7) : 468 -471. strana, 1 mapa, 3 fota Věda a životČasopisOdborná práce DPDF
Buky na BouřňákuPP 1984Kirchner K. & Vašátko J. Krajina Krušných hor a problematika její ochrany. Památky a příroda 9( 2) : 112 -117. strana,7 foto Památky a přírodaČasopisInventarizační zpráva DPDF
Buky na BouřňákuPP 2009Melichar V. & Krása P. Krušné hory – smutné pohoří. The Krušné hory/ Ore Mts. – Sad Mountains. Ochrana přírody 64(6) : 2 -7. strana Ochrana přírodyČasopisOdborná práce DPDF
Buky na BouřňákuPP 1986Přibyl J. Krušné hory vyžadují komplexní pohled. Vesmír 65 : 275 -277. strana,3 obr. VesmírČasopis  DPDF
Buky na BouřňákuPP 1982Rubín J., Maršáková M. a kol. Nová chráněná území přírody v ČSSR. Lidé a země 1982( 3) : 112 -119. strana,2 foto,3 mapky,1 tab. Lidé a zeměČasopisOdborná práce DPDF
Buky na BouřňákuPP 1987Abtová M. Botanický průzkum chráněného přírodního výtvoru Buky na Bouřňáku. : 10 stran,7 foto,1 »apa   Inventarizační zpráva DPDF
Buky na BouřňákuPP 1979Anonym Usnesení rady ONV Teplice č. 45 o zřízení chráněného přírodního výtvoru Buky na Bouřňáku, ze dne 2. března 1979. : 0   Odborná práce DPDF
Buky na BouřňákuPP 2009Lacina A. & Horsák M. Jak se vede vřetenci horskému – z červené knihy našich měkkýšů. Is the Land Snail Pseudofusulus varians Doing Well? From the Czech Republic’s Red Book of Molluscs. Živa 57(2) : 73 -74. strana ŽivaČasopisOdborná práce DPDF
Bystřany / TPKatastr 2004Schwarzerová K. Využití kalů z čistírny odpadních vod Bystřany. : 71 stran   Diplomová práce DPDF
Cínovecké rašeliništěPR 2003Lankaš P. Arachnofauna mokřadu Cínovecké rašeliniště. : 109 stran   Diplomová práce DPDF
Černá loukaPR 1996Kuncová J. Přírodní park Východní Krušné hory. Geografie 101(4) : 310 -317. strana, 4 obr. GeografieČasopis  DPDF
Černá loukaPR 2009Melichar V. & Krása P. Krušné hory – smutné pohoří. The Krušné hory/ Ore Mts. – Sad Mountains. Ochrana přírody 64(6) : 2 -7. strana Ochrana přírodyČasopisOdborná práce DPDF
Černá loukaPR 1996Růžička V. & Hajer J. Arachnofauna lokality Černá luka v Přírodním parku Východní Krušné hory. Spiders of the Černá luka locality in the Krušné hory Mountains Nátuře Park. Fauna Bohemiae septentrionalis 21 : 93 -98. strana Fauna Bohemiae septentrionalisČasopisOdborná práce DPDF
Černá loukaPR 2011Jíchová R. Revitalizace Černého potoka v přírodní rezervaci Černá louka. River restoration of the Cerny brook in nature reservation Cerna louka. : 0   Bakalářská práce DPDF
Černá loukaPR 1996Němcová L. Příspěvek k poznání mechorostů sz. Čech. Severočeskou přírodou 29 : 83 -89. strana Severočeskou přírodouČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Černá loukaPR 2008Toms J. Exkurze Jasan 2008. Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátů : 41 -44. strana Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátůSborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
Černá loukaPR 1978Burda J. Státní přírodní rezervace Černá louka a Miletínská bažantnice. Památky a příroda 3( 1) : 57 -58. strana,3 obr. Památky a přírodaČasopisInventarizační zpráva DPDF
Černá loukaPR 1978Burda J. Státní přírodní rezervace Černá louka a Miletínská bažantnice. Památky a příroda 3( 1) : 57 -58. strana,3 obr. Památky a přírodaČasopisInventarizační zpráva DPDF
České středohoří PLO2010Navrátil P., Zeman M. & Krylová A. Zastoupení břízy v našich lesích. Bříza - dřevina roku 2010. Sb. ref. : 16 -20. strana Bříza - dřevina roku 2010. Sb. ref.Sborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
České středohoří PLO2008Buriánek V. Expanze jasanu, šlechtění a provenienční výzkum. Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátů : 12 -19. strana Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátůSborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
České středohoří PLO2008Navrátil P., Zeman M. & Pikula T. Zastoupení jasanu v našich lesích. Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátů : 6 -11. strana Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátůSborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
České středohoří PLO2008Toms J. Exkurze Jasan 2008. Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátů : 41 -44. strana Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátůSborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
Domaslavické údolíPP 2009Melichar V. & Krása P. Krušné hory – smutné pohoří. The Krušné hory/ Ore Mts. – Sad Mountains. Ochrana přírody 64(6) : 2 -7. strana Ochrana přírodyČasopisOdborná práce DPDF
Domaslavické údolíPP 1985Kirchner K., Vašátko J. Krajina Krušných hor. Věda a život 30( 7) : 468 -471. strana, 1 mapa, 3 fota Věda a životČasopisOdborná práce DPDF
Domaslavické údolíPP 1999Vysoký V. Střevlíkovití (Coleoptera: Carabidae) přírodní rezervace Domaslavické údolí v Krušných horách (okres Teplice). Die Laufkäferartigen (Coleoptera: Carabidae) des Naturschutzgebietes Domaslavické údolí im Erzgebirge (Bezirk Teplice). Sb. Okr. muz. v Mostě, řada přír. 20-21 : 39 -44. strana Sb. Okr. muz. v Mostě, řada přír.ČasopisOdborná práce DPDF
Domaslavické údolíPP 1997Vysoký V. Mravenci v rezervaci Domaslavické údolí (Hymenoptera: Formicoidea). Die Ameisen im NSG Domaslavické údolí (Hymenoptera: Formicoidea). Sb. Okr. muz. v Mostě, řada přír. 19 : 55 -58. strana Sb. Okr. muz. v Mostě, řada přír.ČasopisOdborná práce DPDF
Domaslavické údolíPP 2009Lacina A. & Horsák M. Jak se vede vřetenci horskému – z červené knihy našich měkkýšů. Is the Land Snail Pseudofusulus varians Doing Well? From the Czech Republic’s Red Book of Molluscs. Živa 57(2) : 73 -74. strana ŽivaČasopisOdborná práce DPDF
Dubí u Teplic / TPKatastr 2005Soperová I. Zmapování pěších a cyklistických tras propojujících turisticky zajímavé části města Dubí. : 1 svazek   Bakalářská práce DPDF
Dubí u Teplic / TPKatastr 2002Hoffmannová P. Návrh na snížení spotřeby vody v Avirunion a.s., závod Rudolfova huť v Dubí. : 57 stran   Diplomová práce DPDF
Dubí u Teplic / TPKatastr 2011Vávra J. Ch., Štourač P. & Mantič M. Faunistic records from the Czech Republic – 313. Klapalekiana 47(1-2) : 105 -114. strana KlapalekianaČasopisPozorování, nálezy DPDF
Duchcov / TPKatastr 2008Čondl P. Historický vývoj zámecké zahrady v Duchcově. Historical development of the garden of the castel Duchcov. :   Bakalářská práce DPDF
Duchcov / TPKatastr 1977Tišer J. Batrachofauna a herpetofauna Duchcova a okolí. Fauna Bohemiae septentrionalis 2 : 69 -72. strana Fauna Bohemiae septentrionalisČasopisOdborná práce DPDF
Duchcov / TPKatastr 1998Neruda M. Hydrologické poměry výsypky Václav v Křinci u Duchcova. : 44 stran   Diplomová práce DPDF
Duchcov / TPKatastr 2011Klimešová R. Vývoj zámeckého parku v Duchcově. The development of the castle gardens on castle Duchcov.. : 0   Bakalářská práce DPDF
Duchcov / TPKatastr 2010Bohuňková V. Kvantifikace změn krajinné struktury k.ú. Duchcov, Hrdlovka a Libčice. Quantifying changes in landscape structure of cadastral Duchcov, and Hrdlovka Libčice. : 0   Diplomová práce DPDF
Duchcov / TPKatastr 2013Valeš Z. Další rekordní rok pro RAS. Kroužkovatel 15 : 4 -5. strana KroužkovatelČasopisOdborná práce DPDF
Duchcov / TPKatastr 2014Valeš Z. Co přinesl 6. rok projektu RAS. Zpr. RAS 6 : 1 -5. strana Zpr. RASInternetový časopisOdborná práce DPDF
Duchcov / TPKatastr 1960Salášek V. K avifauně Duchcovska. Zprávy ČSOS 5 : 32 -35. strana Zprávy ČSOSČasopisPozorování, nálezy DPDF
Duchcov / TPKatastr 2014Chvapil S. Výsledky monitoringu hnízdění čápa bílého (Ciconia ciconia) v Libereckém, Středočeském a Ústeckém kraji v roce 2014. Kominíček 20 : 9 - 14. strana KominíčekČasopisPozorování, nálezy DPDF
Duchcov / TPKatastr 2012Kubát D. Systém nakládání s odpady na území města Duchcov. Waste management system in the area Duchcov. : 0   Bakalářská práce DPDF
Duchcov / TPKatastr 2012Valeš Z. Další rok projektu RAS. Zpr. RAS 4 : 1 -6. strana Zpr. RASInternetový časopisOdborná práce DPDF
Duchcov / TPKatastr 2012Kirvejová J. Rybnik Barbora - hodnoceni ekosystemu. The Barbora pond ecosystem assessment. : 0   Diplomová práce DPDF
Grünwaldské vřesovištěPR 1983Břach J. Za krásou horských rašeliništ. Revue Teplice 15( 6) : 17 . strana,2 foto Revue TepliceČasopisOdborná práce DPDF
Grünwaldské vřesovištěPR 1985Kirchner K., Vašátko J. Krajina Krušných hor. Věda a život 30( 7) : 468 -471. strana, 1 mapa, 3 fota Věda a životČasopisOdborná práce DPDF
Grünwaldské vřesovištěPR 1984Kirchner K. & Vašátko J. Krajina Krušných hor a problematika její ochrany. Památky a příroda 9( 2) : 112 -117. strana,7 foto Památky a přírodaČasopisInventarizační zpráva DPDF
Grünwaldské vřesovištěPR 2009Melichar V. & Krása P. Krušné hory – smutné pohoří. The Krušné hory/ Ore Mts. – Sad Mountains. Ochrana přírody 64(6) : 2 -7. strana Ochrana přírodyČasopisOdborná práce DPDF
Grünwaldské vřesovištěPR 1996Vondráček J. (red.) Výskyt vzácnějších druhů ptáků v severních Čechách. Das Vorkommen der selteneren Vogelarten in Nordböhmen. Fauna Bohemiae septentrionalis 21 : 51 -63. strana Fauna Bohemiae septentrionalisČasopisOdborná práce DPDF
Grünwaldské vřesovištěPR 2002Hejduk J. Herpetologický průzkum přírodní rezervace „Grünwaldské vřesoviště“. Fauna Bohemiae septentrionalis 27 : 129 -132. strana Fauna Bohemiae septentrionalisČasopisOdborná práce DPDF
Háj u Duchcova / TPKatastr 2012Hadrbolec J. Funkce a využití veřejných prostrantsví, případová studie Háj u Duchcova. Function and use of public space, case study for Haj u Duchcova municipality. : 0   Bakalářská práce DPDF
Hradišťanská loukaPR 1975Kuncová J. Botanický inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Hradišťanská louka. : 9 stran,2 mapy,lit.   Inventarizační zpráva DPDF
Hrdlovka / TPKatastr 2010Bohuňková V. Kvantifikace změn krajinné struktury k.ú. Duchcov, Hrdlovka a Libčice. Quantifying changes in landscape structure of cadastral Duchcov, and Hrdlovka Libčice. : 0   Diplomová práce DPDF
Husův vrchPP 1984Duroň F. Husův vrch - chráněné naleziště. Revue Teplice 16( 6) : 17 . strana,2 foto Revue TepliceČasopisInventarizační zpráva DPDF
Chouč / TPKatastr 2013Jelínek M. Projekt CES v ČR v roce 2012. Kroužkovatel 15 : 2 -4. strana KroužkovatelČasopisOdborná práce DPDF
Chouč / TPKatastr 2011Jelínek M. Projekt CES v ČR v roce 2010. Kroužkovatel 11 : 2 -5. strana KroužkovatelČasopisOdborná práce DPDF
Chouč / TPKatastr 2012Jelínek M. Projekt CES v ČR v roce 2011. Kroužkovatel 13 : 2 -4. strana KroužkovatelČasopisOdborná práce DPDF
Jilmová alej u DuchcovaPS 2011Kyzlík P. Jilmy památné a významné. Jilm dřevina roku 2011, Sb. referátů : 53 -55. strana Jilm dřevina roku 2011, Sb. referátůSborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
Jilmová alej u DuchcovaPS 2006Kyzlík P. Ohrožené druhy jako památné stromy. Vzácné a ohrožené druhy lesních dřevin. Sb. ze semináře : 40 -44. strana Vzácné a ohrožené druhy lesních dřevin. Sb. ze seminářeSborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
Kateřina - mokřadEVL 2005Čeřovský V., Hejduk J. & Vlček R. Fauna obratlovců evropsky významné lokality "Kateřina - mokřad" Vertebrates of important european habitat „Kateřina - wetland" Fauna Bohemiae septentrionalis 30 : 15 -22. strana Fauna Bohemiae septentrionalisČasopisOdborná práce DPDF
12345
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348