Citace pro vybraný okres
Formulář obsahuje citace pro vybraný okres. Do seznamu jsou zahrnuty citace přiřazené k veškerým územně správním lokalitám okresu(okres až katastr) a k překrývajícím lokalitán typu NP,CHKO,PřP,MZCHU,PO,EVL, VKP a Stromy. Pomocí filtrů lze vybírat dle zobrazených kritérií. Maximální počet vybraných citací při jednom nastavení filtru je nastaven na 1000. Kliknutím na písmeno D (detail) se zobrazí v novém okně podrobné informace k citaci. Pokud je PDF modře podbarvené, je k citaci připojen souhrn nebo celý článek. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
12345678910
LokalitaTypYearAuthorQuotationObsaženo v (In:)Typ pub.Typ cit.Vodní tok.DPDF.
ArbaPR 1996Stein K. Nově chráněná území v Srbské Kamenici. Jizerské a Lužické hory 1(10) : 11 . strana, 1 foto Jizerské a Lužické horyČasopisOdborná práce DPDF
BabylonPR 1981Jungbauer S. Výzkum vertebratologických poměrů ve státní přírodní rezervaci Babylon. Research of vertebratological relation in State natural reservation Babylon. Fauna Bohemiae septentrionalis 5-6 : 27 -32. strana Fauna Bohemiae septentrionalisČasopisOdborná práce DPDF
BabylonPR 1991Houda J. Dřín na Babyloně. Živa 39(5) : 201 . strana ŽivaČasopisOdborná práce DPDF
BabylonPR 1994Damohorský M. Odpověď na dopis Ing. Wintra. Nika 15( 7) : 206 . strana NikaČasopisOstatní texty DPDF
BabylonPR 1982Abtová M. et al. Chráněná krajinná oblast Labské pískovce. Aktuality, KSSPPOP Ústí n.L. 1982, č.l, s. : 1 -27. strana Aktuality, KSSPPOP Ústí n.L.ČasopisOdborná práce DPDF
BabylonPR 1986Petříček V. Geobotanické aspekty územní ochrany pískovcových skalních měst České křídové tabule. : 0 stran   Diplomová práce DPDF
BabylonPR 1978Řehák Z. Lesnický inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Babylon. : 14 stran,5 foto,lit.   Inventarizační zpráva DPDF
BabylonPR 1976Jungbauer S. Výzkum vertebratologických poměrů státní přírodní rezervace Babylón. : 6 stran,1 mapa,lit.   Inventarizační zpráva DPDF
BabylonPR 1978Tichá M. Botanický inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Babylon. : 6 stran,2 mapy,lit.   Inventarizační zpráva DPDF
Benešov nad Ploučnicí / DCKatastr 2007Kaasová K. Myslivecké muzeum U Huberta v Benešově nad Ploučnicí Myslivost 2007( 3) : 68 . strana MyslivostČasopisPopulárně naučná DPDF
Benešov nad Ploučnicí / DCKatastr 2006Pešková M. Trojrozměrná vizualizace a interpretace historické krajiny na Benešovsku. : 30 stran   Bakalářská práce DPDF
Benešov nad Ploučnicí / DCKatastr 2006Benda P. Zimování vodních ptáků 2005/2006 na Děčínsku. Kominíček 4 : 7 . strana KominíčekČasopisPozorování, nálezyPloučnice-LabeDPDF
Benešov nad Ploučnicí / DCKatastr 2001Kühn P. Nápisy v úvozech u Vlhoště. Sosna 2001(1) : 23 -24. strana SosnaČasopisOdborná práce DPDF
Benešov nad Ploučnicí / DCKatastr 2010Povejšilová D. Změny krajinného rázu v obci Benešov nad Ploučnicí. Changes of landscape character in Benešov nad Ploučnicí. : 0   Bakalářská práce DPDF
Bohyňská ladaPR 1994Bauer P. Výskyt vstavačovitých rostlin a dalších vzác­ných taxonů ne území Bohyňských lad (okr. Děčín). Severočeskou přírodou 28 : 48 -52. strana Severočeskou přírodouČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Bohyňská ladaPR 1974Bárta Z. Ptáci Bohyňských lad na Děčínsku. Příroda Děčínska 1 : 251 -264. strana,lit. Příroda DěčínskaČasopisOdborná práce DPDF
Bohyňská ladaPR 2011Nepraš K., Kroufek R. Orchideje Českého středohoří. Živa 59(3) : 111 -114. strana ŽivaČasopisOdborná práce DPDF
Boletice nad Labem / DCKatastr 2006Nováková M. Kalové hospodářství ČOV Děčín Boletice. : 68 stran   Diplomová práce DPDF
Boletice nad Labem / DCKatastr 1997Kučera J. Průzkum postojů mládeže ve výchovném ústavu v Boleticích nad Labem k užívání drog a k sexualitě s návrhem na ovlivnění jejich chování. : 33 stran   Diplomová práce DPDF
Boletice nad Labem / DCKatastr 2007Benda P. & Rohlík M. Hnízdění břehulí říčních (Riparia riparia) v Děčíně v r.2007. Kominíček 6 : 16 -17. strana KominíčekČasopisOdborná práce DPDF
Boletice nad Labem / DCKatastr 2009Benda P. Hnízdění moudivláčka lužního (Remiz pendulinus) u Boletic nad Labem. Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcích 5 : 16 . strana Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcíchČasopisOdborná práce DPDF
Brtníky / DCKatastr 2014Benda P. Čáp černý - report XII. České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2014(2) : 7 . strana České Švýcarsko - zprav. Správy NP České ŠvýcarskoČasopisPozorování, nálezy DPDF
Březinské tisyNPP 1984/VA/ . Tis červený - jehličnan s bohatou historií. Sever 22(10) : 5 . strana SeverNovinyInventarizační zpráva DPDF
Březinské tisyNPP 1986Korecký J. Chráněné naleziště Březinské tisy. : 12 stran,2 mapy,3 pří1.   Inventarizační zpráva DPDF
ČabelPR 1982Abtová M. et al. Chráněná krajinná oblast Labské pískovce. Aktuality, KSSPPOP Ústí n.L. 1982, č.l, s. : 1 -27. strana Aktuality, KSSPPOP Ústí n.L.ČasopisOdborná práce DPDF
ČabelPR 1982Vaca O. Státní přírodní rezervace Čabel - inventarizační průzkum. : 25 stran   Inventarizační zpráva DPDF
ČabelPR 2008Toms J. Exkurze Jasan 2008. Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátů : 41 -44. strana Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátůSborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
ČabelPR 1977Sobota K. Botanický inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Čabel. : 4 stran,2 mapy,lit.   Inventarizační zpráva DPDF
Česká Kamenice / DCKatastr 2011Novák J. Návrh rozvoje environmentálně šetrného cestovního ruchu venkovského mikroregionu Českokamenicka. Proposal for the development of environmentally friendly tourism and local identities Českokamenicka. : 0   Bakalářská práce DPDF
Česká Kamenice / DCKatastr 2000Dlouhá T. Odpadové hospodářství města Česká Kamenice. : 16 stran   Středoškolská práce DPDF
Česká Kamenice / DCKatastr 1998Zima J. & Benda P. Savci okolí České Kamenice v severních Čechách. Mammals from surroundings of the town of Česká Kamenice in northern Bohemia (Czech Republic). Lynx n. s. 29 : 69 -75. strana Lynx n. s.Časopis recenzovaný, neimpakt.Pozorování, nálezy DPDF
Česká Kamenice / DCKatastr 2007Patzelt Z. 100 let chovu kamzíka na Českokamenicku. (dokončení) Myslivost 2007( 7) : 54 -55. strana MyslivostČasopisOdborná práce DPDF
Česká Kamenice / DCKatastr 2007Tůma L. 100 let kamzíka na Českokamenicku. Myslivost 2007( 6) : 66 . strana MyslivostČasopisOdborná práce DPDF
Česká Kamenice / DCKatastr 2007Paleček J. Populace kamzíka horského v MS Česká Kamenice. Myslivost 2007( 8) : 10 . strana MyslivostČasopisOdborná práce DPDF
Česká Kamenice / DCKatastr 2002Šafránková Z. Akce Falcom akce Aguila. Sosna 2002(2) : 30 -31. strana SosnaČasopisOdborná práce DPDF
Česká Kamenice / DCKatastr 2014Chvapil S. Výsledky monitoringu hnízdění čápa bílého (Ciconia ciconia) v Libereckém, Středočeském a Ústeckém kraji v roce 2014. Kominíček 20 : 9 - 14. strana KominíčekČasopisPozorování, nálezy DPDF
Česká Kamenice / DCKatastr 1989Zajíc J. Recent results of the study of Permo-Carboniferous vertebrates from boreholes in Bohemian limnic basins. Acta Mus. Reginaehradec. ser. A XXII : 45 -51. strana Acta Mus. Reginaehradec. ser. AČasopis recenzovaný, neimpakt.Přednáška, referát DPDF
České středohoříCHKO 1980Studnička M. Vegetace bílých strání Českého Středohoří a dolního Poohří. Preslia 52(3) : 155 -176. strana PresliaČasopisPůvodní vědecká práce DPDF
České středohoříCHKO 1980Kunc K. Ovlivnění přírodních poměrů okresu Ústí n.L. i hospodářskou činností. Sb. Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem, řada zeměpisná : 0 Sb. Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem, řada zeměpisnáČasopis  DPDF
České středohoříCHKO 1980Biber J. Líha zaškrcená - Lyophyllum constrictum (Fr.) Sing. není v Milešovském středohoří vzácná. Mykologický sborník 57( 1) : 2 -3. strana,lit. Mykologický sborníkČasopis recenzovaný, neimpakt.  DPDF
České středohoříCHKO 1979Götz B., Turnovec I. & Urbanec J. Granáty Českého středohoří. Propagační materiály 17 sv. : 47 stran,4 foto,tab., Propagační materiályPropagační materiály  DPDF
České středohoříCHKO 1979Bouška V. Český granát. Lidé a země 1979 : 79 -85. strana,1 mapka,4 obr. Lidé a zeměČasopis  DPDF
České středohoříCHKO 2011Čížek O., Tropek R., Kadlec T. & Šamata J. Strusko-popílkové odkaliště jako klíčová lokalita pro přežití kriticky ohroženého okáče metlicového v Poohří. Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů : 47 -48. strana Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktůSborník z konference-abstraktAbstrakt posteru DPDF
České středohoříCHKO 2011Vrabec V. Meloe decorus (Coleoptera: Meloidae) - návrat nebo expanze? Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů : 252 . strana Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktůSborník z konference-abstraktAbstrakt přednášky DPDF
České středohoříCHKO 2010Kolbek J. Příspěvek ke květeně východní části Českého středohoří. Contribution to the flora of eastern České středohoří Mts (North Bohemia). Muzeum a současnost, řada přírodov. 25 : 87 . strana Muzeum a současnost, řada přírodov.ČasopisOdborná práce DPDF
České středohoříCHKO 2016Dřevojan P. & Letz D. R. Laskavec vykrojený (Amaranthus emarginatus) - nový druh květeny České republiky a poznámky k jeho výskytu na Slovensku, v Maďarsku a Rakousku. Amaranthus emarginatus - a new species to the flora of the Czech Republic and notes on its occurrence in Slovakia, Hungary and Austria. Zpr. ČBS 51(2) : 189 -209. strana Zpr. ČBSČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
České středohoříCHKO 1979Kůrka A. Pavouci (Araneida) vrchu Stříbrník v Českém středohoří. Čas. Nár. muzea, Řada přír. 148(1-4) : 216 -222. strana Čas. Nár. muzea, Řada přír.ČasopisOdborná práce DPDF
České středohoříCHKO 1980Kubát K. Vegatace litoralu Labe v úseku Štětí - státní hranice a Ohře v úseku Louny - Litoměřice. Součást rezortního úkolu Národního muzea v Praze R 21/73. : 76 stran,26 map   Původní vědecká práce DPDF
České středohoříCHKO 2007Böhme M. Revision of the cyprinids from the Early Oligocene of the České středohoří Mountains, and the phylogenetic relationships of Protothymallus LAUBE, 1901 (Teleostei, Cyprinidae, Gobioninae). Sb. Nár. muz., Řada B - Přírodní vědy 63(2-4) : 175 -194. strana Sb. Nár. muz., Řada B - Přírodní vědyČasopisOdborná práce DPDF
České středohoříCHKO 2007Vrba P. Autekologický výzkum okáče skalního (Chazara briseis /L./, Lepidoptera: Nymphalidae) v lounské části chráněné krajinné oblasti České středohoří: analýza demografie a disperzních schopností. : 71 listů   Diplomová práce DPDF
České středohoříCHKO 2006Košuličová P. Populace mravenců rodu Formica na vrchu Strážiště (České středohoří) a jejich vliv na šíření netýkavky málokvěté (Impatiens parviflora DC.). : 54 stran   Bakalářská práce DPDF
České středohoříCHKO 1996Patrik M. Dálnice do Drážďan - stálé problémy. Veronica 10(4) : 49 -51. strana VeronicaČasopisOdborná práce DPDF
České středohoříCHKO 1974Tyrner P. K výskytu zlatěnek (Hymenoptera, Chrysididae) na Mostecku. Zum Vorkommen der Goldwespen (Hymenoptera, Chrysididae) in der Umgebung von Most. Sb. Okr. muz. v Mostě, řada přír. 1 : 7 -13. strana Sb. Okr. muz. v Mostě, řada přír.ČasopisOdborná práce DPDF
České středohoříCHKO 1988Janák J. Zajímavé nálezy brouků čeledi Catopidae v severozápadních Čechách (Coleoptera). Interessante Funde der Käferfamilie Catopidae in Nordwestböhmen (Coleoptera). Sb. Okr. muz. v Mostě, řada přír. 10 : 13 -15. strana Sb. Okr. muz. v Mostě, řada přír.ČasopisOdborná práce DPDF
České středohoříCHKO 1999Čeřovský V. Rozšíření sovy pálené (Tyto alba Scopoli, 1769) v chráněné krajinné oblasti České středohoří a její potrava. : 53 stran   Diplomová práce DPDF
České středohoříCHKO 2002Kubát D. Myslivost jako součást péče o biodiverzitu v chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, České středohoří (na příkladu druhu daněk skvrnitý). : 113 stran   Diplomová práce DPDF
České středohoříCHKO 2002Škaloud R. Etologie zmije obecné (Vipera berus) na lokalitách v Českém středohoří: přehled hadů České republiky s ohledem na výskyt v severozápadních Čechách. : 37 stran   Diplomová práce DPDF
České středohoříCHKO 1996Perníček J. Zhodnocení chovu srnčí zvěře v Českém středohoří. Evaluation of the roe – deer breeding in the České středohoří Mts. region. : 77 stran   Diplomová práce DPDF
České středohoříCHKO 2002Prokop J. & Nel A. New Tertiary dragonflies from Lower Oligocene of the České středohoří Mts and Lower Miocene of the Most Basin in the Czech Republic (Odonata: Anisoptera). Acta Soc. Zool. Bohemicae 66(2) : 141 -150. strana Acta Soc. Zool. BohemicaeČasopis recenzovaný, neimpakt.Původní vědecká práce DPDF
České středohoříCHKO 1982Bárta Z. Ptáci údolní nivy řeky Bíliny v úseku mezi 41. až 46 km toku (okr. Most, České středohoří). Die Vögel der Biela-Flussaue Zwischen den 41 bis 46 Km des Wasserlaufes (Kreist Most, Böhmisches Mittelgebirge. Sb. Okr. muz. v Mostě, řada přír. 4 : 27 -46. strana Sb. Okr. muz. v Mostě, řada přír.ČasopisOdborná práce DPDF
České středohoříCHKO 1982Vysoký V. Příspěvek k poznání Coleopter CHKO České středohoří. Fauna Bohemiae septentrionalis 7 : 129 -143. strana Fauna Bohemiae septentrionalisČasopisOdborná práce DPDF
České středohoříCHKO 2002Vondráček J. Obojživelníci a plazi CHKO České středohoří. Fauna Bohemiae septentrionalis 27 : 145 -170. strana Fauna Bohemiae septentrionalisČasopisOdborná práce DPDF
České středohoříCHKO 1995Janda P. Příspěvek k rozšíření užovky hladké v lounské části Českého středohoří. Fauna Bohemiae septentrionalis 20 : 105 -106. strana Fauna Bohemiae septentrionalisČasopisOdborná práce DPDF
České středohoříCHKO 2003Prokop J. & Nel V. New fossil Aculeata from the Oligocene of the České středohoří Mts. and the Lower Miocene of the Most Basin in northern Czech Republic (Hymenoptera:Impact process: An important geological phenomenon.: Apidae, Vespidae). Sb. Nár. muz., Řada B - Přírodní vědy 59(3-4) : 163 -171. strana Sb. Nár. muz., Řada B - Přírodní vědyČasopisOdborná práce DPDF
České středohoříCHKO 1995Vysoký V. K výskytu střevlíka Carabus linnei Panzer, 1812 v Českém středohoří. Fauna Bohemiae septentrionalis 20 : 159 -169. strana Fauna Bohemiae septentrionalisČasopisOdborná práce DPDF
České středohoříCHKO 1980Bárta Z. Zur Verbreitung und Kraniometrie der Neomys Arten im Böhmische Mittelgebirge (České středohoří). Faunistische Abhandlungen. 8 (1) : 1 -7. strana Faunistische Abhandlungen.Časopis  DPDF
České středohoříCHKO 1994Šutera V. Tah a zimování konipasa horského (Motacilla cinerea) a konipasa bílého (Motacilla alba). Zug und Winteraufenthalt der Gebirgsstelze und Bachstelze. Fauna Bohemiae septentrionalis 19 : 103 -105. strana Fauna Bohemiae septentrionalisČasopisOdborná práce DPDF
České středohoříCHKO 1980Bárta Z. Rozšíření některých drobných savců v severozápadní části chráněné krajinné oblasti České středohoří na základě jejich výskytu ve vývržcích sovy pálené (Tyto alba). Část první. Insectivora. Verbreitung einiger Kleinsäuger im nordwestlichen Teil des Landschaftsschutzgebietes České středohoří (Böhmisches Mittelgebirge) nach dem Vorkommen in den Gewöllen der Schleiereule (Tyto alba). 1. Teil - Insectivora. Sb. Okr. muz. v Mostě, řada přír. 2 : 63 -80. strana Sb. Okr. muz. v Mostě, řada přír.ČasopisOdborná práce DPDF
České středohoříCHKO 1955Strejček J. Za poklady Českého Středohoří. [Broucj. Naše vlast 3 : 85 . strana Naše vlastČasopisOdborná práce DPDF
České středohoříCHKO 1981Tesařová E. Ekologie a morfologická variabilita hraboše polního, Microtus arvalis ve stepních oblastech Českého středohoří. : 129 stran   Diplomová práce DPDF
České středohoříCHKO 1981Nohejl J. Ekologie a morfologická variabilita norníka rudého, Clethriononys glareolus v Českém Středohoří. : 76 stran   Diplomová práce DPDF
České středohoříCHKO 1984Kohout J. Ploštice (Heteroptera) vybraných travnatých biotopů Českého středohoří : 64 stran   Diplomová práce DPDF
České středohoříCHKO 2013Knappová J. Trávníky v měnící se krajině. Botanika 1(1) : 5 . strana BotanikaČasopisOdborná práce DPDF
České středohoříCHKO 1985Bárta Z. Nálezy netopýrů ve vývržcích sovy pálené (Tyto alba) v Českém středohoří. Fledermausfunde in Schleiereule-Gewöllen aus den Böhmischen Mittelgebirge. Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 14 : 169 -172. strana Sb. Severočes. Muz. Přír. vědyČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
České středohoříCHKO 1979Vondráček J. & Michalega P. Nové výskyty čápů černých v oblasti Krušných hor a.v chráněné krajinné oblasti České středohoří. Fauna Bohemiae septentrionalis 4 : 11 -12. strana Fauna Bohemiae septentrionalisČasopisOdborná práce DPDF
České středohoříCHKO 1959Bárta Z. K výskytu jeřábka lesního středoevropského v Českém středohoří. Ochrana přírody do r. 1992 14 : 103 -104. strana Ochrana přírody do r. 1992ČasopisOdborná práce DPDF
České středohoříCHKO 2012Sedlák J., Gnojek I. & Zabadal S. Výsledky letecké geofyziky v západní části Českého středohoří (gama spektrometrie a magnetometrie). In: Sborník referátů ze 3. Semináře odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti. Results of the airborne geophysics in the western part of the České středohoří Mts. (gamma-ray spectrometry and magnetometry). Sb. Západočes. Muz. Plzeň, Příroda 116 : 22 -24. strana Sb. Západočes. Muz. Plzeň, PřírodaČasopis recenzovaný, neimpakt.Přednáška, referát DPDF
České středohoříCHKO 2011Pařízek L. Možnosti ochrany krajinného rázu v rámci správní agendy na vybraných sídlech Českého středohoří. Possibilities of Landscape Protection in Public Administration Agenda: Case Study on Selected Municipalities in České středohoří Mountain Range. : 0   Diplomová práce DPDF
České středohoříCHKO 2005Kolektiv autorů Kdo je strážce přírody? : 2 strany   Informační článek DPDF
České středohoříCHKO 2010Miko L. & Štursa J. a kol. Národní parky a chráněné krajinné oblasti v České republice. 2 vydání National Parks of the CR Nationalparks der Tschechischen Republik. : 71 stran   Populárně naučná DPDF
České středohoříCHKO 2011Peterka L. & Vlačiha V. Volně vložená příloha: Národní přírodní rezervace Lovoš. Veronica 25(5) : 99 příloha 8 stran VeronicaČasopisPopulárně naučná DPDF
České středohoříCHKO 2006Kinský J., Moravec P. & Vlačiha V. České středohoří. Průvodce po maloplošných chráněných územích. : 55 stran   Populárně naučná DPDF
České středohoříCHKO 2009Skalský M. Kořenové soustavy vybraných druhů dřevin rostoucích na úpatí vrchu Oblíku. Root systems of selected woody species growing on the foothill of the Oblik Mt. : 0   Bakalářská práce DPDF
České středohoříCHKO 2012Křivan V. Jarní přírodou za květinami a bezobratlými. Krása našeho domova - nová série 12(54) jaro/léto : 12 -14. strana Krása našeho domova - nová sérieČasopisPopulárně naučná DPDF
České středohoříCHKO 2008Škopán M. Rozšíření halofilního druhu Puccinellia distans podél silnic ve V části Českého středohoří. Distribution of Puccinellia distans along road corridors in the E part of České středohoří Mts.. :   Diplomová práce DPDF
České středohoříCHKO 1979Kolbek J. & Petříček V. Vegetace Malého a Velkého Bezdězu a její vztah k Českému středohoří. Die Vegetation der Bergkoppe Malý und Velký Bezděz und ihre Beziehung zur Vegetation des Gebirges České středohoří. Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 11 : 5 -95. strana Sb. Severočes. Muz. Přír. vědyČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
České středohoříCHKO 2006Hodslavská Š. Environmentální aspekty výstavby dálnice D8 v oblasti Nakléřovského potoka. : 53 stran   Bakalářská práce DPDF
České středohoříCHKO 2007Daneš M. Naučné stezky v CHKO - CHKO České středohoří: na vrchy Lovoš a Boreč po obnovených naučných stezkách. Ochrana přírody 62( 1) : 23 . strana Ochrana přírodyČasopisPopulárně naučná DPDF
České středohoříCHKO 2006Špatenková K. Plevele z území ohraničeného obcí Řehlovice, řekou Bílinou a Labem. : 71 stran   Bakalářská práce DPDF
České středohoříCHKO 2004Klazar R. Stanovení stáří dřevin na agrárních valech v Českém středohoří. : 86 stran   Bakalářská práce DPDF
České středohoříCHKO 2005Straková Z. Geotermální energie v západní části Českého středohoří. : 65 stran   Bakalářská práce DPDF
České středohoříCHKO 2004Sikorová P. Studium vlivu pastvy na stepních loukách v chráněné krajinné oblasti České středohoří. : 91 stran   Bakalářská práce DPDF
České středohoříCHKO 2006Peřina T. Evidence skládek a zdrojů znečištění životního prostředí v přírodní chráněné oblasti Českého středohoří - okres Teplice. : 58 stran   Bakalářská práce DPDF
České středohoříCHKO 2001Slavíková J. Vyhodnocení rekultivační činnosti na vnější výsypce Radovesice a perspektivy využití půdního fondu v této lokalitě. : 70 stran   Diplomová práce DPDF
České středohoříCHKO 2006Stodola J. Možnosti přirozené obnovy Abies alba MILL. - jedle bělokoré v Českém středohoří. : 77 stran   Diplomová práce DPDF
České středohoříCHKO 2005Adam M. Inventarizace a hodnocení růstu jedle bělokoré v oblasti Verneřického středohoří. : 52 stran   Diplomová práce DPDF
České středohoříCHKO 2003Zahradník P. Dopady výstavby dálnice D8 na krajinu a člověka v úseku Lovosice-státní hranice. : 105 stran   Diplomová práce DPDF
České středohoříCHKO 2006Šmíd O. Současný stav rozšíření Sorbus torminalis (L.) Crantz - břeku obecného v chráněné krajinné oblasti České středohoří, levý břeh Labe v prostoru Ústí nad Labem - Děčín. : 57 stran   Diplomová práce DPDF
České středohoříCHKO 2003Kopřiva M. Porovnání ekologických a ekonomických aspektů chovu ovcí v oblastech chráněné krajinné oblasti České středohoří a Národního parku Loch Lomond &Trossachs. : 91 stran   Diplomová práce DPDF
České středohoříCHKO 1996Prošková M. Floristická inventarizace navrhované chráněné oblasti Šebín. : 54 stran   Diplomová práce DPDF
12345678910
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348