Seznam typů lokalit
Formulář obsahuje seznam typů lokalit. V záložce Omezení je možno nastavit výběr pouze určité skupiny typů lokalit (biogeografické, územně správní typy,...). Je nutno zvolit volbu = a hledat napsaný řetězec od začátku. Tabulku udržuje Zdena Vacíková, mail:vacikova@tkv.cz
ZkratkaTypSkupinaPoř.
Stát Stát  0
Provincie Provincie Biogeografické1
Podprov. Podprovincie Biogeografické2
Oblast Oblast Biogeografické5
NP Národní park Biogeografické8
CHKO Chráněná krajinná oblast Biogeografické9
PřP Přírodní park Biogeografické12
NPR Národní přírodní rezervace Biogeografické15
NPP Národní přírodní památka Biogeografické16
PR Přírodní rezervace Biogeografické17
PP Přírodní památka Biogeografické18
PO Ptačí oblast Biogeografické19
EVL Evropsky významné lokality Biogeografické20
VKP Významný krajiný prvek Biogeografické23
KP Krajiný prvek Biogeografické24
NS Naučná stezka Biogeografické24
PS Památný strom  25
PLOPřírodní lesní oblastBiogeografické25
VS Významný strom  26
NGPNárodní geoparkBiogeografické27
Tok Vodní tok Biogeografické40
VP Vodní plocha Biogeografické41
Čtverec Mapové pole Mapová pole50
Kraj Kraj Územně správní60
Okres Okres Územně správní61
Obec s RP Obec s RP Územně správní62
Obec s OU Obec s OU Územně správní63
Obec Obec Územně správní64
Katastr Katastr Územně správní65
Voj. újezdVojenský újezd Územně správní66
Správní obvody hl.m. Prahy Územně správní70
Městské části vyjmenovaných měst Územně správní71
 99
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348