Detail publikace: Přirodovědci.cz
Formulář obsahuje základní informace o publikaci. V horní liště Detailu publikace jsou záložky, které umožňují vyhledávání ve zvoleném časopise podle různých kritérií a dále záložky s indexy autorů, druhů a lokalit. Zdena Vacíková, mail:vacikova@tkv.cz.
 
Název: Přirodovědci.cz - magazín Přírodovědné fakulty UK v Praze
Název pro citace: Přirodovědci.cz
Místo vydávání: Praha
Vydavatel:
Typ publikace: Časopis
ISSN pro tisk: 1805-5591
Vznik: 2012
Vychází: 4x ročně
WWW publikace: www publikace
Odkaz na NK: Odkaz na SKČR
Stav v databázi: Do databáze jsou zařazeny obsahy od č. 1/2012 do č. 3/2019
Id: 26e97c63-340b-11e3-b88c-c4449d194ccb / 7191 Kod: 1
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348