ISSN 1804-3348
Skip Navigation LinksÚvod Vybrané bibliotéky Botanické Botanické drobné tiskoviny
Seznam informačních brožur a materiálů z botaniky
Formulář slouží k výběru neperiodických informačních brožur, letáků atd., z botaniky a sloužící zpravidla pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu. Seznam je setříděný názvem. Kliknutím na písmeno D se zobrazí detailní informace mnohde i s titulní stránkou. Pokud jsou písmena PDF modře podbarvená, je citace připojena v PDF. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
12
RokAutorPublikaceVydavatelSkupinaTyp cit.Typ pub.Bibl.DPDF
2010Anonym 2010 Mezinárodní rok biodiverzity - Pro pestrou přírodu, pro budocnost. Lípa a rorýs obecný. 4 strana MŽP ČR;  Populárně naučná  Bo Orn Opk DPDF
2010Anonym 2010 Mezinárodní rok biodiverzity - Pro pestrou přírodu, pro budocnost.. Užovka stromová a oskeruče. 4 strany MŽP ČR;  Populárně naučná  Opk Bo Her EVVO DPDF
2006Roudná Milena a kol. Arboretum Hrubá skála. 20 stran ISBN 80-7212-393-9 MŽP ČR;  Populárně naučná  Bo Opk DPDF
2016Kaňák Jan Arboretum Sofronka. 2 strany SVSMP;  Populárně naučná  Bo EVVO DPDF
2013Pejša Jaroslav, Rus Ivo & Vonička Pavel Bačovské lesy. 36 stran Měs. ú. Kolín; Průvodce po přírodních lokalitách KolínskaPopulárně naučná  Opk Bo Zoolog EVVO DPDF
2006Anonym Bern Convection. Úmluva o ochraně evropské fauny, flóra a přírodních stanovišť. 4 strany MŽP ČR;  Populárně naučná  Opk Bo Zoolog EVVO DPDF
2011Bajer Vojtěch, Ohryzková Lucie, Popelář P., Popelářová Marie & Myslikovjan T. Beskydy, ptáci a Natura 2000- informace (nejen) pro vlastníky lesa v Chráněné krajinné oblasti Beskydy. 15 stran ZO ČSOP č. 76/13 Salamandr;  Populárně naučná  Opk Orn Les Bo DPDF
2008Správa CHKO Blaník Blaník. 2 strany Správa CHKO Blaník;  Populárně naučná  Opk Bo Zoolog EVVO DPDF
Anonym Botanické příběhy. Svět rostlin od poznání k využití.. 8 stran Botanický ústav AV ČR, v.v.i.;  Populárně naučná  Bo EVVO D
2010Hanzelka Petr a kolektiv Botanické zahrady a arboreta České republiky. 408 stran ISBN 978-80-200-1771-0 Academia, nakladatelství AV ČR; Unie botanických zahrad ČR Atlasy a průvodcePopulárně naučná  Bo DPDF
2006Roudná Milena & Hanzelka Petr Botanické zahrady České republiky. 64 stran ISBN 80-7212-441-2 MŽP ČR;  Populárně naučná  Bo Opk DPDF
2006Anonym CARPATHIAN CONVENTION. Rámcová úmluva o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat 4 strany MŽP ČR;  Populárně naučná  Opk EVVO Bo Zoolog DPDF
2006Anonym Cartagenský protokol o biologické bezpečnosti k úmluvě o biologické rozmanitosti. 4 strany MŽP ČR;  Populárně naučná  Opk Bo EVVO DPDF
2006Anonym CBD. Úmluva o Biologické rozmanitosti. 4 strany MŽP ČR;  Populárně naučná  Opk EVVO Bo Zoolog DPDF
2006Kinský Jiří, Moravec Pavel & Vlačiha Vlastislav České středohoří. Průvodce po maloplošných chráněných územích. 55 stran Správa CHKO České středohoří;  Populárně naučná  Opk Bo Zoolog EVVO DPDF
2002Kolektiv autorů Český kras chráněná krajinná oblast. [Czech karst protected landscape area.] 2 strany Správa CHKO Český kras;  Populárně naučná  Opk Bo Zoolog DPDF
2011Správa CHKO Český les Český les. 2 strany AOPK ČR;  Populárně naučná  Opk Bo Zoolog EVVO DPDF
2012Správa CHKO Český les Český les: co zde roste? 2 strany Správa CHKO Český les;  Populárně naučná  Opk Bo EVVO DPDF
2000Kolektiv autorů Das Landschaftsschutzgebiet Blaník (De). [Chráněná krajinná oblast Blaník. ] 2 strany Správa CHKO Blaník;  Populárně naučná  Opk EVVO Bo Zoolog DPDF
2011Pejša Jaroslav, Rus Ivo & Vonička Pavel Geologicko paleontlogické významné krajinné prvky. 32 stran Měs. ú. Kolín; Průvodce po přírodních lokalitách KolínskaPopulárně naučná  Opk Geol Bo Zoolog DPDF
2008Kolektiv autorů Hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica). 2 strany DAPHNE ČR - Institut aplikované ekologie;  Populárně naučná  Opk Bo EVVO DPDF
2006Anonym CHM. Informační systém úmluvy o biologické rozmanitosti. 4 strany MŽP ČR;  Populárně naučná  Opk EVVO Bo Zoolog DPDF
2000Kolektiv autorů Chráněná krajinná oblast Blaník (CZ). 2 strany Správa CHKO Blaník;  Populárně naučná  Opk EVVO Bo Zoolog DPDF
2006Kinský Jiří Chráněná krajinná oblast České středohoří. 2 strany Správa CHKO České středohoří;  Populárně naučná  Opk Bo Zoolog EVVO DPDF
2005Kolektiv autorů Chráněná krajinná oblast Český Kras. 2 strany Správa CHKO Český kras;  Populárně naučná  Opk Bo Zoolog DPDF
2009Kolektiv autorů Chráněná krajinná oblast Český Kras. 2 strany AOPK ČR;  Populárně naučná  Opk Bo Zoolog DPDF
1982Moucha Petr Chráněná krajinná oblast Český Kras. 2 strany KSSPPOP, Středočeský kraj;  Populárně naučná  Opk Bo Zoolog DPDF
2004Pořízek Ladislav Chráněná krajinná oblast Kokořínsko. 8 stran Správa CHKO Kokořínsko;  Populárně naučná  Opk Bo Zoolog EVVO DPDF
2006Kolektiv autorů Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko. 2 strany Správa CHKO Křivoklátsko;  Populárně naučná  Opk Bo Zoolog DPDF
2011Správa CHKO Křivoklátsko Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko. 2 strany AOPK ČR;  Populárně naučná  Opk Bo Zoolog DPDF
2010Správa CHKO Lužické hory Chráněná krajinné oblast Lužické hory - 122 nejčastějších otázek a odpovědí. 32 stran Správa CHKO Lužické hory;  Populárně naučná  Opk EVVO Bo Zoolog DPDF
2012Ohryzková Lucie a kol. Chráněná území v Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Co skrývají lesní památky a rezervace. 20 stran ZO ČSOP č. 76/13 Salamandr; Správa CHKO Beskydy  Populárně naučná  Opk Bo Zoolog Les DPDF
2012Ohryzková Lucie & Popelářová Marie Chráněná území v Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Co skrývají luční památky a rezervace. 20 stran ZO ČSOP č. 76/13 Salamandr;  Populárně naučná  Opk Bo Zoolog DPDF
1995Sýkorová Jarmila Chráněné rostliny Liberecka. 43 stran Okr.ú. Liberec;  Odborná práce  Opk Bo D
2010Košťálová Věra & Sázelová Veronika Chřadnutí a odumírání jasanů. Původce: Chalara fraxinea Kowalski, 2006. 1 -2. strana MZe ČR;  Populárně naučná  Les Bo EVVO DPDF
2005Hřebík Š., Pondělíček M., Špryňar Pavel & Tichý T. Karlštejn - Koda. 2 strany Agentura Koniklec; Správa CHKO Český kras  Populárně naučná  Opk Bo Zoolog DPDF
2009Kovařík Václav Konopišťský park. 112 stran Sv. 6. ISBN 978-80-86327-76-1 ZO ČSOP č. 02/09 Vlašim; Muzeum Podblanicka Přírodou PodblanickaOdborná práce  Opk Bo DPDF
2001Lisická Eva Lišajníky - ohrozené partnerstvo. - , 3 pp. [text skládačky k výstave] 3 strany Tekovské múzeum Levice;  Populárně naučná  Lichen D
1996Liška Jiří Lišejníky a znečištění ovzduší. 8 stran ISBN 80-254-1453-1 Tereza - sdružení pro ekologickou výchovu;  Populárně naučná  EVVO Lichen D
2015Jakub Opršal & Michal Skalka Lišejníky. Jednoduchý klíč k určování. 2 strany Správa KRNAP;  Populárně naučná  Lichen Opk EVVO DPDF
2002Anonym Malé Arboretum Černá Studnice. 1 -2. strana LČR; Lesy ČR, KŘ Liberec  Populárně naučná  Les EVVO Bo DPDF
2010Barták Roman, Konupková Kalousová Štěpánka & Krupová Barbora Metodika likvidace invazních druhů křídlatek (Reynoutria spp.). 34 stran KÚ - Moravskoslezský kraj; ZO ČSOP č. 76/13 Salamandr  Odborná práce  Bo Opk DPDF
2014Štursa Jan, Drahný Radek, Mikšíček Petr & Stýblo Petr Minuty z Krkonoš. 12. Kamenná moře. 2 :12 minut Správa KRNAP; MŽP ČR Minuty z KrkonošPopulárně naučná  Opk EVVO Geol Lichen DFilm
2014Štursa Jan, Drahný Radek, Mikšíček Petr & Stýblo Petr Minuty z Krkonoš. 16. Morušková kleč. 2 :02 minut Správa KRNAP; MŽP ČR Minuty z KrkonošPopulárně naučná  Opk EVVO Bo DFilm
2014Štursa Jan, Drahný Radek, Mikšíček Petr & Stýblo Petr Minuty z Krkonoš. 21. Krkonošské louky. 2 :09 minut Správa KRNAP; MŽP ČR Minuty z KrkonošPopulárně naučná  Opk EVVO Bo DFilm
2014Štursa Jan, Drahný Radek, Mikšíček Petr & Stýblo Petr Minuty z Krkonoš. 22. Orchideje Krkonoš. 2 :04 minut Správa KRNAP; MŽP ČR Minuty z KrkonošPopulárně naučná  Opk EVVO Bo DFilm
2014Štursa Jan, Drahný Radek, Mikšíček Petr & Stýblo Petr Minuty z Krkonoš. 25. Jeřáb sudetský - rodák z Krkonoš. 2 :09 minut Správa KRNAP; MŽP ČR Minuty z KrkonošPopulárně naučná  Opk EVVO Bo DFilm
2014Štursa Jan, Drahný Radek, Mikšíček Petr & Stýblo Petr Minuty z Krkonoš. 26. Zvonek český nebo krkonošský? 2 :07 minut Správa KRNAP; MŽP ČR Minuty z KrkonošPopulárně naučná  Opk EVVO Bo DFilm
2014Štursa Jan, Drahný Radek, Mikšíček Petr & Stýblo Petr Minuty z Krkonoš. 27. Léčivé rostliny v životě horalů. 2 :01 minut Správa KRNAP; MŽP ČR Minuty z KrkonošPopulárně naučná  Opk EVVO Bo DFilm
2014Štursa Jan, Drahný Radek, Mikšíček Petr & Stýblo Petr Minuty z Krkonoš. 28. Šťovík a další vetřelci. 2 :00 minut Správa KRNAP; MŽP ČR Minuty z KrkonošPopulárně naučná  Opk EVVO Bo DFilm
2014Štursa Jan, Drahný Radek, Mikšíček Petr & Stýblo Petr Minuty z Krkonoš. 29. Tajemný svět lišejníků. 1 :59 minut Správa KRNAP; MŽP ČR Minuty z KrkonošPopulárně naučná  Opk EVVO Lichen DFilm
2014Štursa Jan, Drahný Radek, Mikšíček Petr & Stýblo Petr Minuty z Krkonoš. 31. Příběh modrého hořce. 2 :00 minut Správa KRNAP; MŽP ČR Minuty z KrkonošPopulárně naučná  Opk EVVO Bo DFilm
2014Štursa Jan, Drahný Radek, Mikšíček Petr & Stýblo Petr Minuty z Krkonoš. 32. Kýchavice bílá a další jedovaté krásky z hor. 2 :13 minut Správa KRNAP; MŽP ČR Minuty z KrkonošPopulárně naučná  Opk EVVO Bo DFilm
2014Štursa Jan, Drahný Radek, Mikšíček Petr & Stýblo Petr Minuty z Krkonoš. 36. Z klenotnice krkonošských endemitů. 2 :14 minut Správa KRNAP; MŽP ČR Minuty z KrkonošPopulárně naučná  Opk EVVO Bo Osbezo DFilm
2014Štursa Jan, Drahný Radek, Mikšíček Petr & Stýblo Petr Minuty z Krkonoš. 37. Návrat jedle do krkonošských lesů. 2 :09 minut Správa KRNAP; MŽP ČR Minuty z KrkonošPopulárně naučná  Opk EVVO Bo Les DFilm
2014Štursa Jan, Drahný Radek, Mikšíček Petr & Stýblo Petr Minuty z Krkonoš. 38. Suchopýr, provazovka a Krakonošovy vousy. 2 :03 minut Správa KRNAP; MŽP ČR Minuty z KrkonošPopulárně naučná  Opk EVVO Bo Lichen DFilm
2014Štursa Jan, Drahný Radek, Mikšíček Petr & Stýblo Petr Minuty z Krkonoš. 39. Smilkové louky. 2 :12 minut Správa KRNAP; MŽP ČR Minuty z KrkonošPopulárně naučná  Opk EVVO Bo DFilm
2012Máčka Zdeněk Mrtvé dřevo součást říční krajiny Národního parku Podyjí/Thayatal. 12 stran Sprava NP Podyjí;  Populárně naučná  Opk Bo EVVO DPDF
1998Kolečková Zina, Šimečková Barbora & Sabbatha Fraňo Národní přírodní rezervace Hůrka - průvodce naučnou stezkou s nejhlubší českou propastí. 19 stran ZO ČSOP č. 76/03 Valašské Meziříčí; AOPK ČR, krajské středisko Olomouc  Populárně naučná  Opk Geol Bo EVVO DPDF
2009Kolektiv autorů Natura 2000 v Plzeňském kraji. 2 strany Krajský úřad - Plzeňský kraj;  Populárně naučná  Opk Bo Zoolog EVVO DPDF
2007Hůla Petr (ed.), Povolná Jana, Tučková Petra, Černá Květa, Linhartová Renata & Embertová Renata Natura 2000. Křivoklátsko. 18 stran Správa CHKO Křivoklátsko;  Populárně naučná  Opk Bo Zoolog DPDF
Petr Jiří, Štursa Jan, Frýda Jindřich & Pelech Petr Natura bohemica CZ. 28 minut MŽP ČR;  Populárně naučná  Opk Bo Zoolog EVVO DFilm
Petr Jiří, Štursa Jan, Frýda Jindřich & Pelech Petr Natura bohemica EN. 27 minut MŽP ČR;  Populárně naučná  Opk Bo Zoolog EVVO DFilm
2012Pavličová Kateřina, Zelenková Eva, Andres Roman, Sahula Vlastimil & Kadlec Miroslav Naučná stezka "Pod stromy". Lesní závod Konopiště. 13 tabulí Lesy ČR, LZ Konopiště;  Populárně naučná  EVVO Bo Zoolog DPDF
2014Anonym Naučná stezka Chanovice. 1 strana MAS Pošumaví;  Populárně naučná  Opk EVVO Bo Zoolog DPDF
2011Němcová Lenka, Dóša Július, Köhler Václav & Sýkorová Jarmila Naučná stezka Karlovské bučiny. 2 strany Lesy ČR, KŘ Liberec; AOPK ČR ÚHÚL, pobočka Jablonec nad Nisou  Populárně naučná  Opk Les Bo DPDF
2002Šnaidaf Emil Naučná stezka Koukolova hora - Kotýz. 2 strany ZO ČSOP Beroun;  Populárně naučná  EVVO Bo DPDF
2010Anonym Naučná stezka Lesní panorama - Velíz. 2 strany IVS LČR Křivoklát;  Populárně naučná  EVVO Bo Zoolog DPDF
  Naučná stezka Pamatné stromy Karlštejska. 2 strany Venkov o. s.;  Populárně naučná  EVVO Bo Opk DPDF
2010Huml L., Karhánková I., Remar R., Škoudlinová A., Tichaiová M. & Tichai M. Naučná stezka Rakovník, příroda a historie. 2 strany R.O.S. Fénix; NSEV Kladno-Čabárna  Populárně naučná  Opk Bo Zoolog EVVO DPDF
2010Pecha Miroslav, Pecha Miroslav ml. & Šnaidauf Emil Naučná stezka Skryjský luh. 2 strany IVS LČR Křivoklát;  Populárně naučná  EVVO Bo Zoolog DPDF
2010Anonym Naučná stezka Údolí ticha. 2 strany IVS LČR Křivoklát;  Populárně naučná  EVVO Bo Zoolog DPDF
2009Kolektiv autorů Ohrožený druh není suvenýr. Pomozte nám chránit ochrožené druhy rostlin a živočichů. (CITES). 2 strany AOPK ČR;  Populárně naučná  Opk Bo Zoolog EVVO DPDF
2008Patzelt Zdeněk a kol. Ochrana přírody a krajiny v České republice. [Nature Conservation and Landscape Protection in the Czech Republic.] 0 AOPK ČR; MŽP ČR  Populárně naučná  Opk Zoolog Bo EVVO D
2014Michálek Jaroslav Památné stromy Karlovarského kraje. 2. aktualizované vydání. 96 stran ISBN 978-80-88017-10-3 Krajský úřad - Karlovarský kraj;  Populárně naučná  Bo Opk DObálka a obsah
2005Anonym Památné stromy města Berouna v proměnách. 2 strany MÚ Beroun;  Populárně naučná  EVVO Bo DPDF
2001Málek Aantonín., Ciroková Jitka, Kynclová Milena & Blahovcová Dita Památné stromy okresu Beroun . II. 10 stran Muzeum Českého krasu;  Populárně naučná  EVVO Bo DPDF
2001Málek Aantonín., Ciroková Jitka, Kynclová Milena & Blahovcová Dita Památné stromy okresu Beroun. I. 10 stran Muzeum Českého krasu;  Populárně naučná  EVVO Bo DPDF
2010Michálek Jaroslav, Lepš Vladimír & Uhlík Petr Památné stromy Plzeňského kraje. [Geschützte Bäume des Pilsener Beziks / Memorable trees of the Plzeň region.] 64 stran Krajský úřad - Plzeňský kraj;  Populárně naučná  Opk EVVO Bryo DAbstrakt
2007Anonym Památné stromy ve správním obvodu města Beroun jako obce s pověřeným obecním úřadem. 2 strany MÚ Beroun;  Populárně naučná  EVVO Bo DPDF
2010Kolektiv autorů Památné stromy. 2 strany Sv. 3. NSEV Kladno-Čabárna; Soubor informačních letáků o životním prostředí Populárně naučná  Opk Bo EVVO DPDF
2012Pejša Jaroslav, Rus Ivo & Vonička Pavel Pískovny. 36 stran Měs. ú. Kolín; Průvodce po přírodních lokalitách KolínskaPopulárně naučná  Opk Bo Zoolog EVVO DPDF
1980Blahůšek Z. et al. Povodím Botiče. 29 stran ZO ČSOP č. 01/04 Botič - Rokytka;  Populárně naučná  Opk Bo Zoolog EVVO D
2010Klaudys Martin Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka. 4 strany ZO ČSOP č. 02/09 Vlašim;  Populárně naučná  Opk EVVO Bo DPDF
2012Amler Pavel Pozoruhodné stromy Českeho krasu. 2 strany Správa CHKO Český kras;  Populárně naučná  EVVO Bo Opk DPDF
2000Kolektiv autorů Protected Landscape Area Blaník (An). [Chráněná krajinná oblast Blaník. ] 2 strany Správa CHKO Blaník;  Populárně naučná  Opk EVVO Bo Zoolog DPDF
Anonym Průhonický park, příroda s historií. 6 stran Botanický ústav AV ČR, v.v.i.;  Populárně naučná  Bo EVVO D
2013Správa CHKO Český les Průvodce Americkou zahradou. 4 strany Správa CHKO Český les; ZO ČSOP Sylva Lunae  Populárně naučná  EVVO Bo Opk DPDF
1993Faltys Vladimír Průvodce dětským arboretem v Pardubicích. 0 nestránkováno Český ústav ochrany přírody;  Populárně naučná  Opk Bo D
2009Peckert Tomáš, Cehláriková Petra, Prokopová Milena & Nováková Barbora Průvodce naučnou stezkou PR Podkovák. 2 strany Správa CHKO Český les;  Populárně naučná  Opk Bo Zoolog EVVO DPDF
2009Moucha P., Pecha M. & Štěpánek P.Foto: Pecha M. Kresby: Popeltová Renata Průvodce naučnou stezkou U Eremita. 23 stran Správa CHKO Křivoklátsko;  Populárně naučná  EVVO Bo Opk Les DPDF
2009Jančaříková Irena, Jäger Ondřej & Špryňar Pavel Průvodce naučnou stezkou Zlatý Kůň. 16 stran Správa CHKO Český kras;  Populárně naučná  EVVO Bo Zoolog DPDF
2008Fedlička J. & Embertová R. Foto: Hůlka P., Prokůpek B., Vápeník L. Průvodce po naučných stezkách Chráněné krajinné oblasti Křivokládska. 31 stran ISBN 978-80-87051-42-9 Správa CHKO Křivoklátsko;  Populárně naučná  EVVO Opk Bo Zoolog DPDF
2008ZO Salamandr Příklady dobré praxe v ochraně přírody (v chráněných krajinných oblastech v Moravskoslezském kraji). 22 stran ZO ČSOP č. 76/13 Salamandr;  Populárně naučná  Opk EVVO Zoolog Bo DPDF
2007Barták Roman, Bajer Vojtěch & Vlčková Petra Příklady dobré praxe v ochraně přírody a krajiny v ČR a ostatních zemích EU. 46 stran ZO ČSOP č. 76/13 Salamandr;  Populárně naučná  EVVO Opk Bo Zoolog DPDF
2014Mocek Bohuslav Příroda Kunětické hory. 6 stran Muzeum východních Čech v Hradci Králové;  Populárně naučná  Opk Bo Zoolog Geol DPDF
2013Mocek Bohuslav Příroda písčin u Čeperky. 6 stran Muzeum východních Čech v Hradci Králové;  Populárně naučná  Opk Bo Ent DPDF
1999Škoudlínová Alena (ed.) Spolupráce: Mudra Pavel, Ložek Vojen , Laňka Václav Příroda Rakovníka a jeho okolí. ISBN 80-858618-27-X 28 stran Okr.ú. Rakovník; Měs. ú. Rakovník Rabasova galerie v Rakovníku  Populárně naučná  Opk EVVO Zoolog Bo DPDF
1995Škoudlínová A. & Mudra P. Příroda v okrese Rakovník. 46 stran Okr.ú. Rakovník;  Odborná práce  Opk Bo Zoolog EVVO D
2011Rosendorf Pavel Přírodní památka Bílá skála. 10 stran Ekocentru Křivatec; ZO ČSOP č. 01/34 Křivatec Chráněná území Prahy 8Populárně naučná  Opk Geol Bo Zoolog DPDF
12
© Vladimír Vrba-TKV 2005-2018