ISSN 1804-3348
Skip Navigation Links
Seznam organizací a jednotlivců spolupracujících na realizaci projektu
Formulář obsahuje seznam organizací a jednotlivců spolupracují na realizaci projektu. Pro větší přehlednost je seznam rozdělen do skupin, dle forem spolupráce. Kliknutím na písmeno D se zobrazí detail s emailovou adresou a bližšími informacemi. Projekt Českých biblioték je otevřený k různým druhům spolupráce a rádi přivítáme spolupráci s každým kdo by se chtěl do projektu zapojit. Zdena Vacíková, mail:vacikova@tkv.cz.
JménoPracovištěSpolupráce zaForma spolupráceD
Vrba Vladimír, Ing.  TKVSprávce projektuD
Zembinská Zdena  Společnost přátel Českých přírodovědných biblioték, o.s. D
Anděra Miloš, RNDr., CSc. Národní muzeum, zoologické oddělení Metodické vedení mammalogické bibliotékyD
Hudec Karel, Doc. RNDr., DrSc.   Metodické vedení ornitologické bibliotekyD
Hanel Lubomír, Prof. RNDr., CSc. CHKO Blaník Metodické vedení ichtyologické bibliotékyD
Moravec Jiří , RNDr., CSc. Národní muzeum, zoologické oddělení Metodické vedení bibliotéky obojživelníků a plazůD
Pešout Pavel, Ing. Agentura ochrany přírody a krajiny Konzultace při zpracování časopisů týkajících se ochrany přírodyD
Liška Jiří, RNDr. CSc.   Konzultace při převodu lichenologické literatury do databázeD
Novák Daniel, Ing. CSc. ČZU, Studijní a informační centrumSIC - ČZUSpolupracuje na zařazení diplomových a disertačních prací evidovaných v ČZU-SICD
Málková Petra, Ing. Česká zemědělská univerzita v Praze Podílí se na správě ornitologické biblioteky a spolupracuje na společném projektu ČZU a ČPBD
Benda Petr, RNDr., Ph.D. Národní muzeum, zoologické odděleníRedakci časopisu Lynx, n.s. a VespertílioSpolupracuje na převodu obsahu časopisů do databázeD
Cáder Radovan, Mgr. Muzeum PodblanickaRedakci Sborníku vlastivědných prací z PodblanickaSpolupracuje na převodu obsahu časopisu do databázeD
Chytil Josef, RNDr., Ph.D. Muzeum J. A. Komenského, ORNIS Spolupracuje na převodu ornitologické literatury vydávané Ornitologickou stanicí Muzea Komenského (ORNIS)D
Koudelková Alena Mgr. Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského krajeRedakci časopisu Sborník muzea Karlovarského krajeSpolupracuje na převodu obsahu časopisu do databázeD
Lepší Petr CHKO Blanský lesRedakci Sborníku Jihočeského muzea v Českých Budějovicích - přírodní vědySestavil Souhrnný obsah ročníků Sborníku Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy 1–50 (1958–2010) a spolupracuje na převodu obsahu časopisu do databázeD
Lipavská Helena, PhDr. Polabské muzeum Poděbrady Spolupracuje na převodu obsahu časopisu Vlastivědný zpravodaj Polabí a na literatuře vydávané muzeemD
Mocek Bohuslav, RNDr. Muzeum východních Čech v Hradci KrálovéRedakci časopisu Acta Musei Reginaehradecensis s. A.Spolupracuje na převodu obsahu časopisu do databázeD
Pudil Martin Severočeské muzeum v LiberciRedakci Sborníku Severočeského muzea v Liberci.Spolupracuje na převodu obsahu časopisu do databázeD
Pujmanová Magdalena Vlastivědné muzeum a galerie v České LípěRedakci časopisu BezdězSpolupracuje na převodu obsahu časopisu do databázeD
Roháčová Magdaléna Muzeum Beskyd, Frýdek-MístekRedakci časopisu Acta Musei BeskidensisSpolupracuje na převodu obsahu časopisu do databázeD
Rus Ivo, Ing. Regionální muzeum v KolíněRedakci Sborníku Práce muzea v Kolíně, řada přírodovědnáSpolupracuje na převodu obsahu časopisu do databáze a na vyhledávání přírodovědné literatury v okrese KolínD
Táborský Ivan, Mgr. Oblastní muzeum v Mostě Spolupracuje na převodu obsahu Sborníku Oblastního muzea v Mostě, řada přírodovědná do databázeD
Vacík Roman, RNDr. Západočeské muzeum v PlzniRedakci Sborníku Západočeského muzea v Plzni. Příroda.Spolupracuje na převodu obsahu časopisu do databázeD
Benda Pavel, Ing., Ph.D. Správa Národního parku České ŠvýcarskoRedakci Zpravodaje Ornitologického klubu při Labských pískovcíchSpolupracuje na převodu obsahu časopisu do databáze a všeobecná podpora projektu ČPBD
Funk Andrej Redakce ŽivaRedakci časopisu Živa a Herpetologické InformaceSpolupracuje na převodu obsahu časopisů do databázeD
Hert Ivo, Ing.  Redakci Zpravodaje Skupiny pro ochranu a výzkum dravců a sov Spolupracuje na indexaci dravců a sov s využitím vlastní druhové bibliografie sov a na převodu obsahu časopisů do databázeD
Kasina Jiří, Ing. MyslivostRedakci časopisů Myslivost, Myslivost - příloha Lovecký pes,Myslivost - příloha Myslivecké zábavy D
Klvaňová Alena, Mgr., Ph.D. Česká společnost ornitologickáRedakci časopisu Ptačí světSpolupracuje na převodu obsahu časopisu do databázeD
Kůs Evžen RNDr. Zoologická zahrada, PrahaRedakci časopisu Gazella D
Lumpe Petr  Redakci časopisu KomeníčekSpolupracuje na převodu obsahu časopisu KomeníčekD
Malíček Jiří Mgr. Univerzita Karlova v PrazeRedakci časopisu BryonoraSpolupracuje na převodu obsahu časopisu do databázeD
Mandák Martin  Redakci časopisu Acrocephalus (Ostrava)Spolupracuje na převodu obsahu časopisu do databázeD
Paclík Martin  Redakci časopisu SylviaSpolupracuje na převodu obsahu časopisu do databázeD
Pecháčková Sylvie, RNDr. Západočeská pobočka České botanické společnostiodpovědná redaktorka časopisu CallunaSpolupracuje na převodu obsahu časopisu Zpravodaj Západočeské pobočky České (Československé) botanické společnosti a Calluna do databázeD
Prokopova Milena Správa CHKO Český lesRedakci časopisu Český les - Příroda a historieSpolupracuje na převodu obsahu časopisu do databázeD
Schröpfer Libor, Mgr.  Redakci časopisu SlukaSpolupracuje na převodu obsahu časopisu do databáze a dále na převodu obsahů časopisů Erika, Zprávy muzeí Západočeského kraje Příroda, Prunella, Columba, Otus, včetně jejich indexaceD
Škorpíková Vlasta  Redakci časopisu CrexSpolupracuje na převodu obsahu časopisu do databázeD
Bílková Jitka, Mgr. Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta - Ústřední knihovna Spolupracující při zařazení diplomových a disertačních prací evidovaných knihovnou.D
Bureš Petr, Doc. RNDr., Ph.D. Masarykova univerzita v Brně, Pírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie Spolupracuje při zařazení diplomových a disertačních prací evidovaných knihovnou.D
Křehlová Jana, PhDr. Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Knihovna kateder zoologie Spolupracuje při zařazování diplomových a disertačních prací evidovaných knihovnou do databázeD
Landová Helena, PhDr. Akademie věd ČR - Biologické centrum - Knihovna Spolupracuje při zařazování diplomových a disertačních prací evidovaných knihovnou do databázeD
Skokanová Alena, Mgr. Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta - Ústřední knihovna Spolupracuje při zařazování diplomových a disertačních prací evidovaných knihovnou.D
Poprach Karel  Občanské sdružení TYTO D
Holubová Marcela, Ing. Správa CHKO Kokořínsko Spolupracuje na převodu obsahu publikací vydaných Správou CHKO Kokořínsko do databáze, dále spolupracuje na údržbě seznamu významných lokalit a .památných stromů na území CHKO Kokořínsko.D
Koleček Jaroslav   Spolupracuje na převodu ornitologické literatury vydávané Moravským ornitologický spolkemD
Marečková Dita, DiS. Městský úřad Mělník Spolupracuje na převodu obsahu publikací vydaných MÚ Mělník do databáze, dále spolupracuje na údržbě seznamu významných lokalit a památných stromů na území obce s RP Mělník.D
Pruner Luboš   Spolupracuje na vyhledávání a zařazování české entomologické literaturyD
Šabatka Ladislav   Spolupracuje na indexaci časopisu Myslivost, včetně příloh Lovecký pes a Myslivecké zábavy.D
Špryňar Pavel   Spolupracuje na převodu obsahu časopisů do databáze a to Bohemia centralis a Český kras, citací okresu Praha západ a okresu Beroun.D
© Vladimír Vrba-TKV 2005-2018