ISSN 1804-3348
Skip Navigation LinksÚvod Souhrné vyhledávání Nově zařazené citace
Seznam nově zařazených citací
Formulář obsahuje posledních 1000 nově zařazených citací, které jsou setříděny sestupně od posledně vložené. Pro větší přehlednost jsou citace rozděleny do stránek po 100. Kliknutím na písmeno D se zobrazí v novém okně podrobné informace k zvolené citaci. Pokud je PDF modře podbarvené, je k citaci připojen souhrn nebo celý článek. Datum ve filtru se píše ve formátu 01.06.2006. Zdena Vacíková, mail:vacikova@tkv.cz.
12345
D.zařazeníCitaceObsaženo v (In:)DPDF
23.10.2018 Vysoký V. (2016): Třetí příspěvek o mravencích Šumavy (Hymenoptera: Formicidae). [Šumava's ants (Hymenoptera: Formicidae): Report 3.] Fauna Bohemiae septentrionalis TOMUS 41: : 118 -128. strana Fauna Bohemiae septentrionalisDPDF
23.10.2018 Vysoký V. (2016): Mravenci v opuštěném průmyslovém areálu V Úžíně (Hymenoptera: Formicidae). [Ants in the abandoned industrial estate In Úžín (Hymenoptera: Formicidae).] Fauna Bohemiae septentrionalis TOMUS 41: : 109 -117. strana Fauna Bohemiae septentrionalisDPDF
23.10.2018 Vysoký V. (2016): Kolonie mravenců Formica polyctena aa Mladoboleslavsku (Hymenoptera: Formicidae). [Colonies of Formica polyctena ants in the Mladá Boleslav region (Hymenoptera: Formicidae).] Fauna Bohemiae septentrionalis TOMUS 41: : 105 -108. strana Fauna Bohemiae septentrionalisDPDF
23.10.2018 Tichý H. (2016): Byla na Ohři odchycena jehlice rohozobá (Belone belone)? [Could the Garfish (Belone belone) be caught on the river Eger?] Fauna Bohemiae septentrionalis TOMUS 41: : 103 . strana Fauna Bohemiae septentrionalisDPDF
23.10.2018 Hudeček J. J. (2016): Původnost želvy bahenní na severní Moravě (s přihlédnutím k okolí města Ostravy). [The authenticity of the European Pond Turtle (Emys orbicularis) in northern Moravia (with consideration to environment of the town Ostrava).] Fauna Bohemiae septentrionalis TOMUS 41: : 97 -102. strana Fauna Bohemiae septentrionalisDPDF
23.10.2018 Vondráček J. (2016): Ornitologická pozorování v Ústeckém kraji v roce 2016. [Rare sightings in 2016.] Fauna Bohemiae septentrionalis TOMUS 41: : 81 -96. strana Fauna Bohemiae septentrionalisDPDF
23.10.2018 Tichý H. (2016): Ornitofauna pískovny v Dobroměřicích v okrese Louny. [Avifauna of a sand pit in Dobroměřice, Louny district.] Fauna Bohemiae septentrionalis TOMUS 41: : 75 -79. strana Fauna Bohemiae septentrionalisDPDF
23.10.2018 Tichý H. (2016): Jarní přílety vlaštovky obecné (Hirundo rustica). [Spring arrivals of the Bran Swallow (Hirundo rustica).] Fauna Bohemiae septentrionalis TOMUS 41: : 73 -74. strana Fauna Bohemiae septentrionalisDPDF
23.10.2018 Král P. & Robovský J. (2016): Jelen bělohubý (Cervus albirostris) a jeho chov v Ústecké ZOO. [ White-Lipped deer (Cervus albirostris): the history of keeping and breeding at Ústí nad Labem ZOO.] Fauna Bohemiae septentrionalis TOMUS 41: : 59 -72. strana Fauna Bohemiae septentrionalisDPDF
23.10.2018 Šafář J. (2016): Letouni (Chiroptera) – vládci noční oblohy. [Chiropterans (Chiroptera): creatures dominating the night sky.] Fauna Bohemiae septentrionalis TOMUS 41: : 43 -58. strana Fauna Bohemiae septentrionalisDPDF
23.10.2018 Lhota S. (2016): Návrat na ostrov Aye-Aye. [Return to the Aye-Aye island.] Fauna Bohemiae septentrionalis TOMUS 41: : 31 -42. strana Fauna Bohemiae septentrionalisDPDF
23.10.2018 Padalíková P. (2016): Tenerife – ostrov sopek a vavřínových lesů. [Tenerife: the island of volcanoes and laurel forests.] Fauna Bohemiae septentrionalis TOMUS 41: : 25 -30. strana Fauna Bohemiae septentrionalisDPDF
23.10.2018 Benda P. (2016): Fauna Českého Švýcarska. [The fauna of the Bohemian Switzerland.] Fauna Bohemiae septentrionalis TOMUS 41: : 19 -24. strana Fauna Bohemiae septentrionalisDPDF
23.10.2018 Vrabcová V. (2016): Činnost Zoologického klubu v roce 2016. [Activities of the Zoological Club in 2016.] Fauna Bohemiae septentrionalis TOMUS 41: : 15 -18. strana Fauna Bohemiae septentrionalisDPDF
23.10.2018 Redakce (2016): Zvířata chovaná v ZOO Ústí nad Labem k 31.12.2016. [Capacity of animals at the Usti nad Labem ZOO by 31.12.2016.] Fauna Bohemiae septentrionalis TOMUS 41: : 9 -14. strana Fauna Bohemiae septentrionalisDPDF
23.10.2018 (2016): FAUNA BOHEMIAE SEPTENTRIONALIS - Sborník odborných prací Zoologického klubu, o. s. a Zoologické zahrady Ústí nad Labem, p.o., TOMUS 41/2016. Fauna Bohemiae septentrionalis TOMUS 41: : 1 -8. strana Fauna Bohemiae septentrionalisDPDF
23.10.2018 Vysoký V. (2015): Zajímavé nálezy tesaříků v okrese Ústí nad Labem (Coleoptera: Cerambicidae). [Interesting find of Long-Horned beetles (Coleoptera: Cerambycidae) in the district of Ústi nad Labem.] Fauna Bohemiae septentrionalis TOMUS 40: : 91 -93. strana Fauna Bohemiae septentrionalisDPDF
23.10.2018 Vysoký V. (2015): Výsledky průzkumu minujících motýlů v roce 2015 (Lepidoptera). [Results of the 2015 field survey of leaf-mining Butterflies (Lepidoptera).] Fauna Bohemiae septentrionalis TOMUS 40: : 73 -90. strana Fauna Bohemiae septentrionalisDPDF
23.10.2018 Vysoký V. (2015): Dva zajímavé nálezy brouků čeledi Bostrichidae na jižním Slovensku. [Two interesting species of Bastrichidae beetle found in southern Slovakia.] Fauna Bohemiae septentrionalis TOMUS 40: : 71 -72. strana Fauna Bohemiae septentrionalisDPDF
23.10.2018 Tichý H. (2015): Vybraná ornitologická pozorování v roce 2015. [A brief-list of ornithological signitings in 2015.] Fauna Bohemiae septentrionalis TOMUS 40: : 69 -70. strana Fauna Bohemiae septentrionalisDPDF
23.10.2018 Tichý H. (2015): Cizokrajní ptáci ve volné přírodě Lounska. [Exotic birds found in the wild in the Louny district.] Fauna Bohemiae septentrionalis TOMUS 40: : 65 -67. strana Fauna Bohemiae septentrionalisDPDF
23.10.2018 Tichý H. (2015): Autorská zoologická bibliografie okresu Louny 2011 - 2015 (Mammalia, Aves, Reptilia, Amphibia, Osteichthyes). [Zoological bibliography of authors of the Louny district in 2011-2015 (Mammalia, Aves, Reptilia, Amphibia, Osteichthyes).] Fauna Bohemiae septentrionalis TOMUS 40: : 59 -63. strana Fauna Bohemiae septentrionalisDPDF
23.10.2018 Hudeček J. J. (2015): Koliha tenkozobá (Numenlus tenuirostris): Fričův nález na Balkáně. [Slender-Billed Curlew (Numenius tenuirostris): Frič's find on to Balkan.] Fauna Bohemiae septentrionalis TOMUS 40: : 54 -57. strana Fauna Bohemiae septentrionalisDPDF
23.10.2018 Pšenková I. (2015): Madagaskar - od severu k jihozápadu. [Madagascar - from the norih to the Souih-Wesi.] Fauna Bohemiae septentrionalis TOMUS 40: : 43 -53. strana Fauna Bohemiae septentrionalisDPDF
23.10.2018 Řeháková M. (2015): Nartoun filipinský - má šanci na přetiží? [The Philippine tarsier - a chance for survival?] Fauna Bohemiae septentrionalis TOMUS 40: : 39 -42. strana Fauna Bohemiae septentrionalisDPDF
23.10.2018 Lhota S. (2015): Orangutani, co jedí šišky a žaludy. [Orang-Utans that eat cones and acorns.] Fauna Bohemiae septentrionalis TOMUS 40: : 25 -38. strana Fauna Bohemiae septentrionalisDPDF
23.10.2018 Pluháček J. (2015): O zlatých jelenech, o bájném jednorožci a o něm. [On golden stags, the fabulous unicorn and him.] Fauna Bohemiae septentrionalis TOMUS 40: : 17 -24. strana Fauna Bohemiae septentrionalisDPDF
23.10.2018 Vrabcová V. (2015): Činnost Zoologického klubu v roce 2015. [Activities of the Zoological club in 2015.] Fauna Bohemiae septentrionalis TOMUS 40: : 13 -16. strana Fauna Bohemiae septentrionalisDPDF
23.10.2018 Redakce (2015): Zvířata chovaná v ZOO Ústí nad Labem k 31.12.2015. [ Capacity of animals at the Usti nad Labem ZOO by 31.12.2015.] Fauna Bohemiae septentrionalis TOMUS 40: : 7 -12. strana Fauna Bohemiae septentrionalisDPDF
23.10.2018 (2015): FAUNA BOHEMIAE SEPTENTRIONALIS - Sborník odborných prací Zoologického klubu, o. s. a Zoologické zahrady Ústí nad Labem, p.o., TOMUS 40/2015. Fauna Bohemiae septentrionalis TOMUS 40: : 1 -6. strana Fauna Bohemiae septentrionalisDPDF
23.10.2018 Vysoký V. & Černý J. (2014): Příspěvek k rozšíření minujících motýlů v okolí Žatce (Lepidoptera). [Paper regarding distribution of leaf-mining butterfly species (Lepidoptera) in the Surroundings of Žatec.] Fauna Bohemiae septentrionalis TOMUS 39: : 123 -138. strana Fauna Bohemiae septentrionalisDPDF
23.10.2018 Vysoký V. (2014): Mravenci na Labských ostrovech u Litoměřic (Hymenoptera: Formicidae). [Ants on the river Elbe islands near Litoměřice (Hymenoptera: Formicidae).] Fauna Bohemiae septentrionalis TOMUS 39: : 119 -121. strana Fauna Bohemiae septentrionalisDPDF
23.10.2018 Vysoký V. (2014): České názvosloví střevlíkovitých (Carabidae). [The Czech nomenclature for Carabid beetles (Carabidae).] Fauna Bohemiae septentrionalis TOMUS 39: : 105 -117. strana Fauna Bohemiae septentrionalisDPDF
23.10.2018 Vondráček J. (2014): Vzácná pozorování 2014. [Rare sightings in 2014.] Fauna Bohemiae septentrionalis TOMUS 39: : 91 -103. strana Fauna Bohemiae septentrionalisDPDF
23.10.2018 Vondráček J. (2014): Výr velký v Ústeckém kraji. [Eagle Owl in the Ústí nad Labem region.] Fauna Bohemiae septentrionalis TOMUS 39: : 81 -90. strana Fauna Bohemiae septentrionalisDPDF
23.10.2018 Vondráček J. (2014): Datlovití v Ústeckém kraji. [Woodpeckers in the Ústí nad Labem region.] Fauna Bohemiae septentrionalis TOMUS 39: : 61 -80. strana Fauna Bohemiae septentrionalisDPDF
23.10.2018 Tichý H. (2014): Tři ornitologické zajímavosti z Lounska. [Three ornithological facts to note in the region of Louny.] Fauna Bohemiae septentrionalis TOMUS 39: : 59 -60. strana Fauna Bohemiae septentrionalisDPDF
23.10.2018 Tichý H. (2014): Jediná „Bažantí“ státní přírodní rezervace na okrese Louny. [The only national nature reserve dedicated to pheasants and located in the district of Louny.] Fauna Bohemiae septentrionalis TOMUS 39: : 57 -58. strana Fauna Bohemiae septentrionalisDPDF
23.10.2018 Tichý H. (2014): Imigrace bělozubek (Crocidura) do rodinného domku. [Immigration of White-toothed shrews (Crocidura) into a family house.] Fauna Bohemiae septentrionalis TOMUS 39: : 55 -56. strana Fauna Bohemiae septentrionalisDPDF
23.10.2018 Tichý H. (2014): Předběžný průzkum ptactva Písečného vrchu u Břvan – Ln/Mo. [Preliminary bird survey of the hill of Písečný Vrch near Břvany (Louny and Most districts).] Fauna Bohemiae septentrionalis TOMUS 39: : 49 -54. strana Fauna Bohemiae septentrionalisDPDF
23.10.2018 Tichai M. (2014): Deset let sledování hnízdních populací lejska bělokrkého na Křivoklátsku. [Ten years of watching nesting populations of the collared flycatcher in the Křivoklát´Region.] Fauna Bohemiae septentrionalis TOMUS 39: : 43 -47. strana Fauna Bohemiae septentrionalisDPDF
23.10.2018 Tichai M. (2014): Jak se daří břehulím na Žatecku a Rakovnicku? [How bank Swallows thrive in the Žatec and Rakovník regions?] Fauna Bohemiae septentrionalis TOMUS 39: : 37 -41. strana Fauna Bohemiae septentrionalisDPDF
23.10.2018 Krásenský P. (2014): Naši pavouci. [Czech spider fauna.] Fauna Bohemiae septentrionalis TOMUS 39: : 33 -36. strana Fauna Bohemiae septentrionalisDPDF
23.10.2018 Bálek J. (2014): Putování po jihu Afriky. [Travelling south Africa.] Fauna Bohemiae septentrionalis TOMUS 39: : 27 -32. strana Fauna Bohemiae septentrionalisDPDF
23.10.2018 Slavík P. (2014): Šelmy před objektivem. [Carnivores exposed to the lens.] Fauna Bohemiae septentrionalis TOMUS 39: : 23 -26. strana Fauna Bohemiae septentrionalisDPDF
23.10.2018 Lhota S. (2014): Hledá se Kahau! Aneb postřehy z expedice podél pobřeží Berau. [Proboscis monkey Wanted! Notes from the expedition along the coast of Berau.] Fauna Bohemiae septentrionalis TOMUS 39: : 17 -22. strana Fauna Bohemiae septentrionalisDPDF
23.10.2018 Redakce (2014): Zvířata chovaná v ZOO Ústí nad Labem k 31.12.2014. [Capacity of animals at the Usti nad Labem ZOO by 31.12.2014.] Fauna Bohemiae septentrionalis TOMUS 39: : 9 -16. strana Fauna Bohemiae septentrionalisDPDF
23.10.2018 (2014): FAUNA BOHEMIAE SEPTENTRIONALIS - Sborník odborných prací Zoologického klubu, o. s. a Zoologické zahrady Ústí nad Labem, p.o., TOMUS 39/2014. Fauna Bohemiae septentrionalis TOMUS 39: : 1 -8. strana Fauna Bohemiae septentrionalisDPDF
23.10.2018 Vysoký V. (2013): Střípky z pozorování některých druhů hmyzu na Ústecku. [Snapshots from sightings of certain species of Insects in the Ústí nad Labem region.] Fauna Bohemiae septentrionalis TOMUS 38: : 195 -198. strana Fauna Bohemiae septentrionalisDPDF
23.10.2018 Vysoký V. (2013): Poznámky k výskytu škvorů v Ústeckém kraji. [Notes on the occurrence of Earwigs in the region of Ústí nad Labem.] Fauna Bohemiae septentrionalis TOMUS 38: : 189 -193. strana Fauna Bohemiae septentrionalisDPDF
23.10.2018 Vysoký V. (2013): Nová ostnohřbetka pro Ústecký kraj. [A new treehopper found in the region of Ústí nad Labem.] Fauna Bohemiae septentrionalis TOMUS 38: : 187 -188. strana Fauna Bohemiae septentrionalisDPDF
23.10.2018 Vysoký V. (2013): Nález brouka Cerapheles terminatus (Ménétriés, 1832) na Ústecku. [The beetle Cerapheles terminatus (Ménétriés, 1832) found in the Ústí nad Labem district. (Coleoptera: Malachiidae).] Fauna Bohemiae septentrionalis TOMUS 38: : 185 -186. strana Fauna Bohemiae septentrionalisDPDF
23.10.2018 Vysoký V. (2013): Brouci – České názvy čeledí vyskytujících se v ČR (SR). [Beetles – Czech names of the families found in the Czech Republic (Slovakia).] Fauna Bohemiae septentrionalis TOMUS 38: : 177 -183. strana Fauna Bohemiae septentrionalisDPDF
23.10.2018 Vondráček J. (2013): Vzácná pozorování 2013. [Rare sightings in 2013.] Fauna Bohemiae septentrionalis TOMUS 38: : 163 -175. strana Fauna Bohemiae septentrionalisDPDF
23.10.2018 Vondráček J. (2013): Křepelka polní v Ústeckém kraji. [Common quail in the region of Ústí nad Labem.] Fauna Bohemiae septentrionalis TOMUS 38: : 151 -161. strana Fauna Bohemiae septentrionalisDPDF
23.10.2018 Vondráček J. & Šutera V. (2013): Avifauna Ptačí oblasti Východní Krušné Hory. [Avifauna of the Eastern Ore Mountains special protection area.] Fauna Bohemiae septentrionalis TOMUS 38: : 79 -150. strana Fauna Bohemiae septentrionalisDPDF
23.10.2018 Tichý H. (2013): Přílety některých tažných druhů ptáků do okolí Loun v letech 1970 – 2013. [Arrivals of some species of migratory birds to the surrounding area of Louny in 1970-2013.] Fauna Bohemiae septentrionalis TOMUS 38: : 75 -78. strana Fauna Bohemiae septentrionalisDPDF
23.10.2018 Tichý H. (2013): Polygamie u vlaštovky obecné. [Polygamy in the Barn Swallow.] Fauna Bohemiae septentrionalis TOMUS 38: : 73 -74. strana Fauna Bohemiae septentrionalisDPDF
23.10.2018 Tichý H. (2013): Neobvyklý způsob lovu u sokola stěhovavého. [Unusual way of hunting in the Peregrine falcon.] Fauna Bohemiae septentrionalis TOMUS 38: : 71 . strana Fauna Bohemiae septentrionalisDPDF
23.10.2018 Tichý H. (2013): Mammaliologická bibliografie Lounska do roku 2010. [Mammaliologisches Schrifttung des Kreises Louny zum Jahr 2010.] Fauna Bohemiae septentrionalis TOMUS 38: : 55 -70. strana Fauna Bohemiae septentrionalisDPDF
23.10.2018 Tichý H. (2013): Ichtyologická bibliografie okresu Louny (2001 – 2010). [Ichtyological references regarding the Louny district (2001 – 2010).] Fauna Bohemiae septentrionalis TOMUS 38: : 51 -54. strana Fauna Bohemiae septentrionalisDPDF
23.10.2018 Tichai M. (2013): Ornitologická pozorování 2013. [Ornithological observation 2013.] Fauna Bohemiae septentrionalis TOMUS 38: : 41 -50. strana Fauna Bohemiae septentrionalisDPDF
23.10.2018 Lhota S. (2013): Projekt Pesisir Balikpapan v roce 2013. [Pesisir Balikpapan: 2013 update.] Fauna Bohemiae septentrionalis TOMUS 38: : 33 -40. strana Fauna Bohemiae septentrionalisDPDF
23.10.2018 Svobodová H. (2013): Mořské želvy v Indonésii – jsou opravdu chráněné? [Sea turtles in Indonesia - are they really protected.] Fauna Bohemiae septentrionalis TOMUS 38: : 27 -32. strana Fauna Bohemiae septentrionalisDPDF
23.10.2018 Vrabec J. (2013): Z Mexika do Ekvádoru. [From Mexico to Ecuador.] Fauna Bohemiae septentrionalis TOMUS 38: : 23 -26. strana Fauna Bohemiae septentrionalisDPDF
23.10.2018 Dohnal J. (2013): Herpetologem na Kypru. [A Herpetologist‘S job in Cyprus.] Fauna Bohemiae septentrionalis TOMUS 38: : 19 -22. strana Fauna Bohemiae septentrionalisDPDF
23.10.2018 Janoušek K. (2013): Užovka stromová na Ohři – nejsevernější místo výskytu na světě. [ River Eger – The world‘s northernmost location for the Aesculapean snake.] Fauna Bohemiae septentrionalis TOMUS 38: : 17 -18. strana Fauna Bohemiae septentrionalisDPDF
23.10.2018 Redakce (2013): Zvířata chovaná v ZOO Ústí nad Labem k 31.12.2013. [Capacity of animals at the Usti nad Labem ZOO by 31.12.2013.] Fauna Bohemiae septentrionalis TOMUS 38: : 9 -16. strana Fauna Bohemiae septentrionalisDPDF
23.10.2018 (2013): FAUNA BOHEMIAE SEPTENTRIONALIS - Sborník odborných prací Zoologického klubu, o. s. a Zoologické zahrady Ústí nad Labem, p.o., TOMUS 38/2013. Fauna Bohemiae septentrionalis TOMUS 38: : 1 -8. strana Fauna Bohemiae septentrionalisDPDF
23.10.2018 Vysoký V. (2012): Miny na listech netýkavek (Impatiens Spp.). [Mines on the leaves of Touch-Me-Not (Impatiens Spp.).] Fauna Bohemiae septentrionalis TOMUS 37: : 190 -199. strana Fauna Bohemiae septentrionalisDPDF
23.10.2018 Vysoký V. (2012): Zajímavý nález střevlíka Diachromus germanus na Ústecku (Coleoptera: Carabidae). [An interesting finding of the Ground beetle Diachromus germanus in the region of Ústí nad Labem (Coleoptera: Carabidae).] Fauna Bohemiae septentrionalis TOMUS 37: : 188 -189. strana Fauna Bohemiae septentrionalisDPDF
23.10.2018 Vysoký V. (2012): Poznámky k výskytu klíněnky jírovcové (Cameraria ohridella) na Ústecku (Lepidoptera: Gracillariidae). [Comments on the occurrence of the Horse-Chestnut leafminer (Cameraria ohridella) in the region of Ústí nad Labem (Lepidoptera: Gracillariidae).] Fauna Bohemiae septentrionalis TOMUS 37: : 180 -186. strana Fauna Bohemiae septentrionalisDPDF
23.10.2018 Vysoký V. (2012): Camponotus piceus - nový mravenec pro Ústecko (Hymenoptera: Formicidae). [Camponotus piceus - a new ant in the region of Ústí nad Labem (Hymenoptera: Formicidae).] Fauna Bohemiae septentrionalis TOMUS 37: : 176 -178. strana Fauna Bohemiae septentrionalisDPDF
23.10.2018 Vondráček J. (2012): Vzácná pozorování 2012. [Rare sightings in 2012.] Fauna Bohemiae septentrionalis TOMUS 37: : 154 -175. strana Fauna Bohemiae septentrionalisDPDF
23.10.2018 Vondráček J. & Vlček R. (2012): Tetřívek obecný (Tetrao Tetrix). [The Black grouse (Tetrao tetrix).] Fauna Bohemiae septentrionalis TOMUS 37: : 144 -153. strana Fauna Bohemiae septentrionalisDPDF
23.10.2018 Vondráček J. (2012): Sovy (Striges) v Ústeckém kraji. [Owls (Striges) in the Ústí nad Labem region.] Fauna Bohemiae septentrionalis TOMUS 37: : 100 -143. strana Fauna Bohemiae septentrionalisDPDF
23.10.2018 Vondráček J. (2012): Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) v Ústeckém kraji. [The Cormorant (Phalacrocorax carbo) in Ústí nad Labem region.] Fauna Bohemiae septentrionalis TOMUS 37: : 88 -99. strana Fauna Bohemiae septentrionalisDPDF
23.10.2018 Tichý H. (2012): Ornitologická literatura okresu Louny část 2. [Ornithological references regarding the Louny district - volume 2.] Fauna Bohemiae septentrionalis TOMUS 37: : 70 -87. strana Fauna Bohemiae septentrionalisDPDF
23.10.2018 Tichý H. (2012): Pozorování motáka stepního (Circus macrourus). [Sightings of the Pallid harrier (Circus macrourus).] Fauna Bohemiae septentrionalis TOMUS 37: : 68 -69. strana Fauna Bohemiae septentrionalisDPDF
23.10.2018 Skalka P. (2012): Setkání s mořským orlem. [Meeting the White-Tailed eagle.] Fauna Bohemiae septentrionalis TOMUS 37: : 64 -66. strana Fauna Bohemiae septentrionalisDPDF
23.10.2018 Vrabcová E. (2012): Projekt ?100 Ptačích budek v roce 2012. [100 bird nest-boxes: 2012 update.] Fauna Bohemiae septentrionalis TOMUS 37: : 60 -63. strana Fauna Bohemiae septentrionalisDPDF
23.10.2018 Lhota S. (2012): Pesisir Balikpapan v roce 2012. [Pesisir Balikpapan: 2012 project update.] Fauna Bohemiae septentrionalis TOMUS 37: : 52 -59. strana Fauna Bohemiae septentrionalisDPDF
23.10.2018 Skalka P. (2012): Jak jde čas... [As time goes by...] Fauna Bohemiae septentrionalis TOMUS 37: : 48 -51. strana Fauna Bohemiae septentrionalisDPDF
23.10.2018 Lhota S. (2012): Potápějící se archa aneb zbývá ještě naděje pro Balikpapanský záliv? [A sinking ark or is there still any hope for the Balikpapan bay?] Fauna Bohemiae septentrionalis TOMUS 37: : 40 -47. strana Fauna Bohemiae septentrionalisDPDF
23.10.2018 Tyml T. (2012): Arktická příroda Svalbardu. [The Arctic natural world Oo Svalbard.] Fauna Bohemiae septentrionalis TOMUS 37: : 38 -39. strana Fauna Bohemiae septentrionalisDPDF
23.10.2018 Řeháková M. (2012): Projekt Tarsius České úspěchy v ochraně nártouna filipínského. [Tarsius project: Czech achievements in protecting the philippine.] Fauna Bohemiae septentrionalis TOMUS 37: : 30 -37. strana Fauna Bohemiae septentrionalisDPDF
23.10.2018 Padalíková P. (2012): Jaro mezi klokany. [A spring amidst kangaroos.] Fauna Bohemiae septentrionalis TOMUS 37: : 14 -29. strana Fauna Bohemiae septentrionalisDPDF
23.10.2018 Redakce (2012): Zvířata chovaná v ZOO Ústí nad Labem k 31.12.2012. [Capacity of animals at the Usti nad Labem ZOO by 31.12.2012.] Fauna Bohemiae septentrionalis TOMUS 37: : 8 -13. strana Fauna Bohemiae septentrionalisDPDF
23.10.2018 (2012): FAUNA BOHEMIAE SEPTENTRIONALIS - Sborník odborných prací Zoologického klubu, o. s. a Zoologické zahrady Ústí nad Labem, p.o., TOMUS 37/2012. Fauna Bohemiae septentrionalis TOMUS 37: : 1 -7. strana Fauna Bohemiae septentrionalisDPDF
23.10.2018 Černý J. & Vysoký V. (2011): Příspěvek k faunistice minujících motýlů v okolí Sloupu v Čechách na Českolipsku (Lepidoptera). [Faunistic data on the leaf-mining moths (Lepidoptera) in the surroundings of Sloup v Čechách, Česká Lípa region.] Fauna Bohemiae septentrionalis TOMUS 36: : 139 -150. strana Fauna Bohemiae septentrionalisDPDF
23.10.2018 Vysoký V. (2011): Myrmekofilní brouci z čeledi Histeridae (Coleoptera: Histeridae). [Myrmecophilous beetles of the Histeridae family (Coleoptera: Histeridae).] Fauna Bohemiae septentrionalis TOMUS 36: : 117 -138. strana Fauna Bohemiae septentrionalisDPDF
23.10.2018 Vondráček J. (2011): Vzácná pozorování v roce 2011. [Rare observation 2011.] Fauna Bohemiae septentrionalis TOMUS 36: : 100 -115. strana Fauna Bohemiae septentrionalisDPDF
23.10.2018 Vondráček J. (2011): Jeřábek lesní (Bonasa bonasia) a Tetřev hlušec (Tetrao urogallus) v Ústeckém kraji. [The Hazel grouse (Bonasa bonasia) and the Western capercaillie (Tetrao urogallus) in Ústí nad Labem region.] Fauna Bohemiae septentrionalis TOMUS 36: : 93 -100. strana Fauna Bohemiae septentrionalisDPDF
23.10.2018 Vondráček J. (2011): Čáp bílý (Ciconia ciconia) v Ústeckém kraji. [White storks (Ciconia ciconia) in Ústí nad Labem region.] Fauna Bohemiae septentrionalis TOMUS 36: : 85 -91. strana Fauna Bohemiae septentrionalisDPDF
23.10.2018 Tichý Herbert (2011): Hnízdění cápů bílých (Ciconia ciconia) v Lenešicích u Loun. [Nesting White storks (Ciconia ciconia) in Lenešice near Louny.] Fauna Bohemiae septentrionalis TOMUS 36: : 83 . strana Fauna Bohemiae septentrionalisDPDF
23.10.2018 Tichai M. (2011): Ornitologická pozorování 2011. [Ornithological observation 2011.] Fauna Bohemiae septentrionalis TOMUS 36: : 75 -82. strana Fauna Bohemiae septentrionalisDPDF
23.10.2018 Wernerová Z. & Tichai M. (2011): Putování nejen za ptáky Rumunským banátem. [Wandering through Romanian Banat (not just to see bids).] Fauna Bohemiae septentrionalis TOMUS 36: : 67 -74. strana Fauna Bohemiae septentrionalisDPDF
23.10.2018 Vrabcová E. (2011): Pozorování ptactva v hnízdních budkách za rok 2011. [Watching birds in nesting boxes: 2011 update.] Fauna Bohemiae septentrionalis TOMUS 36: : 63 -66. strana Fauna Bohemiae septentrionalisDPDF
23.10.2018 Anděl T. (2011): Medvěd malajský (Helarctos malayanus) a jeho chov v ZOO Ústí nad Labem. [The Malayan sun bear (Helarctos malayanus) and its management at Usti nad Labem ZOO.] Fauna Bohemiae septentrionalis TOMUS 36: : 57 -62. strana Fauna Bohemiae septentrionalisDPDF
23.10.2018 Anděl T. (2011): Levhart obláčkový (Neofelis nebulosa) v ZOO Ústí nad Labem. [The clouded leopard (Neofelis nebulosa) in the Usti nad Labem Zoo.] Fauna Bohemiae septentrionalis TOMUS 36: : 51 -56. strana Fauna Bohemiae septentrionalisDPDF
12345
© Vladimír Vrba-TKV 2005-2018