Seznam lesnických sborníků
Formulář obsahuje seznam neperiodických na lesnictví zaměřených sborníků nejčastěji z konferencí a seminářů ale také jednorázově vydané tématické sborníky.
 CodeYearPublicationEditorŘadaObsahDetail
 22010 30 let od imisní kalamity v Beskydech. Sborník referátů z konference konané v 9. září 2010, Čeladná. ISBN 978-80-02-02230-530 Česká lesnická spol.  ObsahDetail
 22013 Aktuální ekonomické a politické problémy lesnicko-dřevařského sektoru. Sborník referátů z konference konané 18. - 19. září 2013, Mendelova univerzita v Brně. ISBN 978-80-02-02450-7 Česká lesnická spol. ; MZLU  ObsahDetail
 22008 Brouci vázání na dřevo. Sborník referátů z konference konané 26. února 2008 v Pardubicích. ISBN 978-80-02-01983-1 Česká lesnická spol.  ObsahDetail
 22010 Bříza - dřevina roku 2010. Sborník referátů z konference konané 25. května 2010 v Litvínově, Horský hotel Lesná.. ISBN 978-80-02-02226-8 Česká lesnická spol.  ObsahDetail
 22009 Doupné stromy. Sborník referátů z konference konané ve čtvrtek, 24. září 2009 v Roztokách u Křivoklátu. ISBN 978-80-02-02159-9 Česká lesnická spol. ; Správa CHKO Křivoklátsko Lesy ČR, LZ Křivoklád  ObsahDetail
 22009 Habr - dřevina roku 2009 (habrové pařeziny). Sborník referátů z konference konané v úterý, 6. října 2009, sídlo LS Nižbor, LČR, s.p.. ISBN 978-80-02-02140-7 Česká lesnická spol.  ObsahDetail
 22007 Historické a současné dřevěné konstrukce. Sborník z konference, která se konala 17. 5. 2007, Kostelec nad Černými lesy. ISBN 978-80-213-1641-6 ČZU FLE ŠLP v Kostelci  ObsahDetail
 22008 Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sborník referátů z konference konané 8. června 2008 v Děčíně, zámek. ISBN 978-80-02-02029-5 Česká lesnická spol.  ObsahDetail
 22005 Jedle bělokorá 2005. Sborník referátů z konference, která se konala v Srní 31.10.-1.11.2005. ISBN 80-213-1396-X ČZU ; Sprava NP a CHKO Šumava  ObsahDetail
 22011 Jilm dřevina roku 2011. Sborník referátů z konference konané 20. dubna 2011 v Kostelci nad Černými lesy. ISBN 978-80-02-02296-1 Česká lesnická spol. ; ČZU  ObsahDetail
 21998 Krajina a voda, sborník ze semináře pořádaného 22.-24.4.1998 ve Veselí nad Moravou.. AOPK ČR ; MŽP ČR MZe ČR  ObsahDetail
 22010 Křivoklátské lesnictví ve třetím tisíciletí. Sborník referátů z konference konané 13.-14. května 2010 v Roztokách u Křivoklátu, hotel Roztoky.. ISBN 978-80-02-02227-5 Česká lesnická spol.  ObsahDetail
 22008 Lesní hospodářství krajina-voda. Sborník referátů z konference konané 12. června 2008 ve Svatém Janu pod Skalou.. ISBN 978-80-02-02037-0 Česká lesnická spol.  ObsahDetail
 22008 Lesní pedagogika v ČR. Sborník referátů z konference konané 24. června 2008 v Aula SLŠ Hranice.. ISBN 978-80-02-02039-4 Česká lesnická spol.  ObsahDetail
 22010 Lesnické hospodařeni v demonstračním objektu lesů ČR "Královský hvozd". Sborník referátů z konference konané 21. září 2010 na Špičáku. ISBN 978-80-02-02255-8 Česká lesnická spol.  ObsahDetail
 22010 Lesník 21. století, 2010. Monitoring lesa na Šumavě – historie a současnost, Kašperské Hory; II. 2010. Sprava NP a CHKO Šumava  ObsahDetail
 22008 Lesník 21. století, 3. ročník - most mezi ekologií lesa a potřebami slolečnosti. Sborník z konference která proběhla 12. 6. 2008 v Kašperských Horách. Sprava NP a CHKO Šumava  ObsahDetail
 22010 Moderní trendy v údržbě lesní dopravní sítě. Sborník referátů z konference konané ve čtvrtek, 10. června 2010, Pecka (Lázně Bělohrad).. ISBN 978-80-02-02228-2 Česká lesnická spol.  ObsahDetail
 22006 Modřín - strom roku 2006. Sborník recenzovaných referátů ze semináře, který se konal 26.-27. října 2006 v Kosteleci nad Černými lesy. ISBN 80-213-1572-5 ČZU ; LČR  ObsahDetail
 22006 Modřin opadavý, původní dřevina Jeseníků. Sborník ze semináře, který se konal 17. října 2006, v Krnově, v Penzionu Šelenburk. ISBN 80-02-01855-9 Česká lesnická spol.  ObsahDetail
 22009 Památné stromy v lesích jako příspěvek k plnění celospolečenských funkcí lesa. Sborník referátů z konference konané 10. září 2009 v Třeboni, KK centrum Roháč. ISBN 978-80-02-02157-5 Česká lesnická spol.  ObsahDetail
 22001 Pernatá zvěř 2001. Sborník referátů z celostátní konference s mezinárodní účastí, konané 7.-8.9. 2001 na Konopiště u Benešova. ISBN 80-02-01445-6 Česká lesnická spol.  ObsahDetail
 22013 Proceedings of Central European Silviculture. 14th Internacional Symposium Silviculture Topics Discussion. (Pěstování lesů ve střední Evropě.14 mezinárodní symposium věnované diskuzi otázek pěstonání lesů.) Kostelec nad Černými lesy 2.-3. 7. 2013. ISBN 978-80.213-2381-0 ČZU  ObsahDetail
 22012 Sika japonský. Škody, perspektiva, metody a technologie výzkumu, možnosti zpracování dat. Trendy v oblasti sledování a výzkumu zvěře. Sborník referátů z konference konané 1. a 2. června 2012 v Dubné, Karlovy Vary. ISBN 978-80-02-02384-5 Česká lesnická spol. ; ČZU  ObsahDetail
 22007 Šumava, zelená střecha Evropy II. Sborník referátů ze semináře, který se konal 20. září 2007 v Hotelu Šumava v Srní. ISBN 978-80-02-01957-2 Česká lesnická spol.  ObsahDetail
 22005 Šumava, zelená střecha Evropy. VIII. sněm lesníků ČR. Sborník referátů ze semináře, který se konal 26. května 2005 v Hotelu Šumava v Srní. ISBN 80-02-01715-3 Česká lesnická spol. Sborníky ze sněmu lesníkůObsahDetail
 22007 Topol dřevina roku 2007 u LČR, s.p. Sborník referátů z konference konané 25. září 2007 v lovecké chatě, Horka nad Moravou. ISBN 978-80-02-01954-1 Česká lesnická spol.  ObsahDetail
 22006 Vzácné a ohrožené druhy lesních dřevin. Sborník ze semináře, který se konal 10. října 2006 v Hotelu Roztoky v Křivoklátě. ISBN 80-02-01853-2 Česká lesnická spol.  ObsahDetail
 92001 Krajina, les a lesní hospodářství. Výzkumné záměry LF ČZU v Praze.. ISBN 80-213-0703-X ČZU LF  ObsahDetail
 9 Lesnícky výzkumný ústav Zvolen.  ObsahDetail
 9 Lesník 21. století – most mezi ekologií lesa a potřebami společnosti.. Sprava NP a CHKO Šumava  ObsahDetail
 9 Sborník Lesní hospodářství a imise , ze sympozia, Ústí n.L., 1976.  ObsahDetail
 91979 Sborník Problematika lesa v Krkonošském národním parku.  ObsahDetail
 91999 Sborník Problematika zachování porostů náhradních dřevin v imisní oblasti Krušných hor, 18.-19.5.1999, Most.  ObsahDetail
 9 Sborník Životní prostředí - lesní a vodní hospodář, v Jizerských horách z konference, Jablonec n.N., ČVTS, 1976. ČSVTS, Praha  ObsahDetail
 92005 Trvale udržitelné hospodaření v lesích a v krajině - od koncepce k realizaci. Sborník významných výsledků institucionálního výzkumu LDF MZLU v Brně, řešeného v letech 1999-2004. ISBN 80-7157-844-4 MZLU  ObsahDetail
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348