Seznam botanických časopisů
Formulář obsahuje seznam botanických časopisů. Kliknutím na písmeno D se zobrazí detailnější informace o časopisu. Kliknutím na tlačítko Č se zobrazí seznam vydaných čísel se zařazenou aspoň jednou citací. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz.
 CodePublicationEditorISSNVznikZánikType public.ČD
 1Acta Universitatis Carolinae, Environmentalica Karolinum, nakladatelství UK 0862-652919912010ČasopisČD
 1Bedrník SSEV Pavučina  2002 ČasopisČD
 1Benešovský kalendář Měs. ú. Benešov  19722008ČasopisČD
 1Benešovský kulturní kalendář Měs. ú. Benešov   ČasopisČD
 1Biologie, chemie, zeměpis SPN 1210-33491992 Časopis recenzovaný, neimpakt.ČD
 1Environmentalica Karolinum, nakladatelství UK 0862-479819871990ČasopisČD
 1European Journal of Environmental Sciences Karolinum, nakladatelství UK 1805-01742011 Časopis recenzovaný, neimpakt.ČD
 1Informační zpravodaj Okresního archivu Státní ochrany přírody při odboru kultury ONV v Kolíně ONV Kolín  19821992ČasopisČD
 1Jihomoravské ekolisty Krajský úřad - Jihomoravský kraj 2533-66812004 ČasopisČD
 1Krása našeho domova ÚVR ČSOP 1213-54882001 ČasopisČD
 1Krása našeho domova - nová série ÚVR ČSOP 1213-54882001 ČasopisČD
 1Naše příroda Naše příroda, o.s. 1803-00922008 ČasopisČD
 1Naší přírodou SZN, Praha 0231-770219811992ČasopisČD
 1NIKA - časopis o přírodě a ochraně životního prostředí CES 0862-514X1980 ČasopisČD
 1Přirodovědci.cz - magazín Přírodovědné fakulty UK v Praze UK, Přírodovědecká fakulta 1805-55912012 ČasopisČD
 1Veronica - časopis pro ochranu přírody a krajiny ZO ČSOP č. 54/44 VERONICA, Brno 1213-06991987 ČasopisČD
 1Zpravodaj Magistrátu města Mladá Boleslav Magistrát města M. Boleslav  2010 ČasopisČD
 1Zpravodaj životního prostředí Města Rakovník Měs. ú. Rakovník  2003 ČasopisČD
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348