Přehled odborných botanických časopisů
Formulář obsahuje pro jenotnotlivé botanické biblioteky přehled odborných časopisů. Kliknutím na písmeno D se zobrazí detailnější informace o časopisu. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz.
 CodePublicationEditorISSNVznikZánikType public.ČD
 1Botanika, informační a popularizační časopis Botanický ústav AV ČR, v.v.i. 2336-22432013 ČasopisČD
 1Calluna. Zpravodaj západočeské pobočky České botanické společnosti ČBS, Západočeská pobočka  1996 ČasopisČD
 1Czech Mycology Česká vědecká spol. pro mykologii 1211-09811993 Časopis recenzovaný, neimpakt.ČD
 1Časopis Slezského muzea. C, Dendrologia Slezské zemské muzeum v Opavě 0323-072419621979ČasopisČD
 1Česká mykologie Čsl. věd. spol. pro mykologii 0009-047619471992ČasopisČD
 1Erica Západočeské muzeum v Plzni 1210-065X1992 Časopis recenzovaný, neimpakt.ČD
 1Folia geobotanica - a Journal of Plant Ecology and Systematics Botanický ústav AV ČR, v.v.i. 1211-95201998 ČasopisČD
 1Folia Geobotanica et Phytotaxonomica Botanický ústav AV ČR, v.v.i. 0015-555119661997ČasopisČD
 1Mykologické listy, informační orgán Čs. vědecké společnosti pro mykologii při ČSAV Česká vědecká spol. pro mykologii 1213-58871980 Časopis recenzovaný, neimpakt.ČD
 1Novitates Botanicae Universitatis Carolinae Karolinum, nakladatelství UK 0862-515819822008ČasopisČD
 1Preslia, časopis Československé botanické společnosti Čs. bot. spol. ; ČSAV 0032-778619141992ČasopisČD
 1Preslia, The Journal of the Czech Botanical Society ČBS 0032-77861993 ČasopisČD
 1Severočeskou přírodou, sborník severočeské pobočky České botanické společnosti ČBS, Severočeská pobočka 0231-97051969 Časopis recenzovaný, neimpakt.ČD
 1Východočeský botanický zpravodaj ČBS, Východočeská pobočka  1962 ČasopisČD
 1Zpravodaj Západočeské pobočky České botanické společnosti ČBS, Západočeská pobočka  19631995ČasopisČD
 1Zprávy České botanické společnosti ČBS 1211-52581994 Časopis recenzovaný, neimpakt.ČD
 1Zprávy Československé botanické společnosti při ČSAV Čs. bot. spol. 0009-066219661993ČasopisČD
 1Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti ČBS, Moravskoslezská pobočka  2012 ČasopisČD
 9Mykologický zpravodaj, věstník moravských členů Čsl. vědecké společnosti pro mykologii a přátel hub při Moravském muzeu v Brně Moravské zemské muzeum  19571977ČasopisČD
 9Thaiszia - journal of botany Botanical Garden P. J. Šafárik University 1210-04201991 ČasopisČD
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348