Seznam nepublikovaných prací, mimo prací disertačních
Formulář slouží k výběru nepublikovaných prací, mimo prací disertačních, které jsou v nabídce Diplomová a disertační práce. Pro omezení výběru slouží filtr. Maximální počet vybraných nepublikovaných prací při jednom nastavení filtru je nastaven na 1000, pak je třeba filtr upřesnit. Zdena Vacíková, mail:vacikova@tkv.cz
   Upozornění - při výběru byl dosažen maximální počet vybraných vět pro jedno nastavení filtru. Pro redukci počtu vybíraných vět je potřeba filtr upřesnit.
12345678910
RokAutorPublicationTypes of quotesDeponovánoBibl.DPDF
s.a.Anonym 26 chráněných rostlin z Prahy - asi textová část k zamýšlené publikaci. 12 stran. Výzkumná zpráva AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy           Opk D
1955Obrtel R. 3. druhy rodu Sitona Germ. a jejich hospodářský význam. Vědecké práce Výzkumného ústavu obilnářského Kroměříž.. Medz. 115-141. strana. Původní vědecká práce            Ent D
1994Hájek V. 40 let pozorování ptáků na jižní Moravě. [40 years of birdwatching in S Moravia.] 320 stran. Původní vědecká práce Moravský ornitologický spolek           Orn D
1975Kolbek J. & Rejmánek H. A short guide to the volcanic territory České středohoří - Mountains (Oblík and Raná Hills). 0. Inventarizační zpráva            D
Veselý J. Acidifikace šumavských jezer. 36 stran. Výzkumná zpráva            Opk D
1994Lukavský J. Acidifikovaná jezera ČSFR. 8 stran. Výzkumná zpráva AOPK ČR           Opk D
1995Melichar V. Ajuga pyramidalis - zběhovec jehlancovitý 2 stran. Výzkumná zpráva AOPK ČR           Opk D
1990Wolf R. & Vach M. Aktivní ochrana genofondu lovné zvěře na Kostelecku (bažant). 85. strana. Výzkumná zpráva Vysoká škola zemědělská, Ústav aplikované ekologie a ekotechniky           Orn D
1988Wolf R. & Vach M. Aktivní ochrana genofondu lovné zvěře na Kostelecku (srnec, zajíc, koroptev). 60. strana. Výzkumná zpráva Vysoká škola zemědělská, Ústav aplikované ekologie a ekotechniky           Mys Mam Orn D
1995Dano J. (ed.) Aktivní ochrana mravenců podrodu Formica a výsledky průzkumných prací v rámci okresu Liberec 1995. ČSOP - Formica, Liberec 5 stran. Výzkumná zpráva Okr.ú. Liberec           Ent D
1993Unar P., Zajíček R. & Koutný P. Aktualizace inventarizačního průzkumu přírodní rezervace Holý kopec (okres Uherské Hradiště). 10 stran. Inventarizační zpráva AOPK ČR, krajské středisko Brno           Mam D
1996Červený J., Koubek P. & Anděra M. Aktualizace výskytu rysa ostrovida (Lynx lynx) v České republice. 0. Výzkumná zpráva MŽP ČR           Mam Opk D
1998Marvan P., Heteša J„ Hrdina V., Čáp J., Sukop I. & Marvanova L. Algologický monitoring Kamenice, jejích přítoků a Olešského rybníka. 36 stran. Výzkumná zpráva            Opk D
2005Janeček E. Algologický průzkum 2005-2006. Dílčí zpráva za rok 2005. 0. Dílčí zpráva Správa CHKO Kokořínsko           Opk Bo D
2011Kaštovský J. a kol. Algologický průzkum Hradčanských rybníků 2011. 0. Inventarizační zpráva Správa CHKO Kokořínsko           Opk Bo D
1996Kalina T. & Punčochářová M. Algologický průzkum Národní přírodní památky Swamp. 0. Inventarizační zpráva Správa CHKO Kokořínsko           Opk Bo D
1996Kalina T. & Punčochářová M. Algologický průzkum národnípřírodni památky Swamp. 8 stran, 15 tab.. Inventarizační zpráva AOPK ČR           Opk D
2002Nováková S. Algologický průzkum rašelinišť a zrašelinělých půd na území NP Saské Švýcarsko a přilehlé pískovcové oblasti. 6 stran. Výzkumná zpráva            Bo Opk D
2001Nováková S. Algologický průzkum rašelinišť a zrašelinělých půd v národním parku České Švýcarsko a přilehlých pískovcových oblastech. 4 strany. Výzkumná zpráva            Bo Opk D
2015Hrušková K. Ambrózie – výzkum vlivu konkurenčně silných domácích druhů rostlin na ambrózii peřenolistou (Ambrosia artemisiifolia L.). 0 stran. Středoškolská práce            Bo D
1975Pařez J. Analýza pro automatizované zpracování dat u výzkumného objektu Žofinka v oblasti lesního závodu Nové Hrady. 32 stran,tab.. Studie, koncepce            D
1986Krk K. Aplikace metod DPZ při sledování stavu chráněných částí přírody. 0stran. Výzkumná zpráva            Opk D
1994Kůrka A. Arachnofauna chráněných území Zámky a Bohnické údolí v Praze (pavouci - Araneida). 16 stran. Výzkumná zpráva AOPK ČR           Opk Osbezo D
1997Kůrka A. Arachnofauna monitorovacích ploch chráněné krajinné oblasti Jizerské hory (Pavouci - Araneida). 30 stran. Výzkumná zpráva Správa CHKO Jizerské hory           Osbezo Opk DPDF
1998Kůrka A. Arachnofauna Prahy. Výsledky arachnologického průzkumu v období 1997-1998 a sumarizace veškerých arachnologických dat z území Prahy.. 58 stran. Výzkumná zpráva AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy           Opk D
1980Kůrka A. Arachnofauna státní přírodní rezervace Baba v Praze. 36 stran. Inventarizační zpráva AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy           Osbezo Opk D
1980Kůrka A. Arachnologický výzkum vrchu Složce u Dobré na Šumavě. Závěrečná práce rezort. výzkum úkolu Národního muzea v Praze. 52 stran. Výzkumná zpráva Západočeské muzeum v Plzni, botanická knihovna           Opk Osbezo D
1990Bouček H. a kol. Architektonicko-dispoziční a, objemová studie opravy a rekonstrukce objektu V Zámcích č.p. 310/40, Praha 8 - Podhoří. 14 stran. Výzkumná zpráva AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy           Opk D
197?Baltus J. Asanace a rekultivace chráněných úzení v chráněné krajinné oblasti Pavlovské vrchy (rekultivace opuštěnych lomů a cest). 34 stran,5 map,4 obr.,lit.. Závěrečná výzk.zpr.            D
1989Čapek M. Avifauna Hybešovy (Bílé) Hory. ÚEK AV ČR Brno.. Medz. 2 strany. Inventarizační zpráva            Orn D
1983Janda J., Pykal J. & Vozábal L. Avifauna Chalupské slati. 146 stran,mapky. Inventarizační zpráva            Opk Orn D
1988Lorenc J. & Peciha P. Avifauna chráněného přírodního výtvoru Záplavy. 60 stran . Inventarizační zpráva            Opk Orn D
1987Fuchs R. Avifauna chráněných území Trojské kotliny. Pp. 229 - 248a. - In: Haleš J. et al.: PO Živá složka - databanka IOŽP. Trojská kotlina 1987. 0. Výzkumná zpráva AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy           Orn Opk D
1976Brynych J. Avifauna některých labských tůní ve středním Polabí. 113 stran,32 foto,7 map,lit.. Inventarizační zpráva            Opk Orn D
1985Fuchs R. Avífauna Pitkovického údolí. in Haleš et.al. 1985 17 stran. Výzkumná zpráva AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy           Orn Opk D
1986Anonym Avifauna příměstského lesního komplexu - Krčský les.. 9 stran. Výzkumná zpráva AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy           Orn Opk D
1980Beneš B. Avifauna Slezska a katalog ornitologické sbírky 1966-1980. Závěrečná zpráva úkolu: Faunistický výzkum ptáků Slezska, OPV/ZOO, A10, 407/3. 80 stran. Závěrečná výzk.zpr. Slezské zemské muzeum v Opavě           Orn Muzea D
1960Urbánek B. Avifauna státní přírodní reservace Novozámecký rybník u České Lípy. 0. Inventarizační zpráva AOPK ČR           Orn Opk D
1983Janda J., Pykal J. & Vozábal L. Avifauna státní přírodní rezervace Jezerní slat. 242 stran,mapy. Inventarizační zpráva            Opk Orn D
1980Horáček J. Avifauna státní přírodní rezervace Jiřina. 1 mapa, lit.. Inventarizační zpráva            Opk Orn D
1985Fuchs R. Avifauna Uhříněveské obory. in Haleš et al. 1985. 17 stran. Výzkumná zpráva AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy           Orn Opk D
1980Slavík B. Avifauna uvažované Chráněné krajinné oblasti Jihlavské vrchy. Dílčí úkol rezort. výzkum. úkolu č. R 21/73. 88 stran. Výzkumná zpráva Západočeské muzeum v Plzni, botanická knihovna           Opk Orn D
1987Hanzík J. Avlfauna Krčského lesa. 4stran,tab.,mapa. Inventarizační zpráva SSPPOP, Praha           Opk D
s.a.Kříž J. Barrandovské skály, návrh na rozšíření. . 2 strany. Výzkumná zpráva AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy           Opk D
1993Šuk V. Bažantnice v Satalicích [floristický průzkum]. 3 strany. Inventarizační zpráva ČUOP, Praha           Opk Bo D
1972Sklenář J. Bažantnice v Uhersku. Inventarizační zpráva. 0. Inventarizační zpráva KSSPPOP, Pardubice           Mam D
1990Skuhravá M. & Skuhravý V. Bejlomorky Českého krasu. 43 stran,9 obr.. Výzkumná zpráva            Opk Ent D
1991Skuhravá M. & Skuhravý V. Bejlomorky Českého krasu. 43 stran,9 obr.. Výzkumná zpráva            Opk Ent D
1985Stuchlíková Z. & Stuchlík E. Bentická fauna Pitkovického potoka v Praze In Haleš et al. 1985. 4 strany. Výzkumná zpráva AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy           Opk D
2001Hudec K. Bílá veverka na Ústředním hřbitově v Brně v přechodu dvou milénií. Dílčí závěrečná zpráva o projektu BV 1/2000 01. [SCIUROGRAPHIA INFITINA, Recent Studies in Advanced and Funeral Sciurology.. Medz.] 2-9. strana.              Mam D
1984Hofman Č. Bílkova zahrada v Kunvaldě. 0nestránkováno,10 foto,2 mapy . Závěrečná výzk.zpr.            Opk Bo D
1993Vysoký V. Biocentra a biokoridory v oblasti města Ústí n. L. 16 stran. Výzkumná zpráva AOPK ČR, krajské středisko Ústí nad Labem           Opk D
2002Fellner R. & Landa J. Biodiverzita, ekologie a rozšíření hub (makromycetů) na území národního parku České Švýcarsko (2002). 59 stran. Dílčí zpráva            Mykol Opk D
1977Lucká D. Biogeografická charakteristika polesí Ranšpurk. 40 stran,lit.,1 mapa,6 foto,4 tab.,2 gr.. Inventarizační zpráva            Opk D
1992Hošek J. & Kaufman R. Biogeochemické procesy související s hynutím lesů v Jizerských horách 98 stran. Výzkumná zpráva Správa CHKO Jizerské hory           Opk Les DPDF
1996Veselý P. Bioindikační zhodnocení změn fauny střevlíkovitých brouků v zájmovém území Soutok Vltavy a Berounky. Rok 1996. 23 stran. Výzkumná zpráva AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy           Ent Opk D
1977Suchara I. Bioklimatické funkce zeleně Průhonice,. 131 stran,5 obr.,15 příl.. Výzkumná zpráva            Opk D
1993Vysoký V., Kuncová J., Šutera V. & Vitáček Z. Biologické hodnocení - přírodovědecký průzkum staveniště Rehau - Barium Česká Lípa. 17 stran. Výzkumná zpráva AOPK ČR, krajské středisko Ústí nad Labem          Okr.ú. Česká Lípa Opk D
1997Višňák R. & Nevrlý M. Biologické hodnocení cyklostezky v nivě Lužické Nisy v Liberci. 45 stran. Výzkumná zpráva Měs. ú. Liberec           Opk Bo Mam D
2000Roháček J. & Beneš B. Biologické hodnocení dobývacího prostoru ložiska písku Bělá ve Slezsku I. 18 stran. Výzkumná zpráva Slezské zemské muzeum v Opavě           Zoolog Bo D
1997Roháček J. & Beneš B. Biologické hodnocení dobývacího prostoru ložiska písku Bělá-západ. 11 stran. Výzkumná zpráva Slezské zemské muzeum v Opavě           Zoolog Bo D
1998Beneš B. Biologické hodnocení dobývacího prostoru ložiska písku Palhanec, zpracováno pro společnost Kabet Morava s.r.o., Opava. 0. Výzkumná zpráva            Zoolog Bo D
1994Roháček J. & Beneš B. Biologické hodnocení lokality plánované výstavby čerpací stanice pohonných hmot u Hradce nad Moravicí. Fauna. 11 stran. Výzkumná zpráva Slezské zemské muzeum v Opavě           Zoolog D
1994Roháček J. & Beneš B. Biologické hodnocení lokality plánované výstavby stáčírny vody – sodovkárny u Kajlovce. Fauna. 12 stran. Výzkumná zpráva Slezské zemské muzeum v Opavě           Zoolog D
1993Vysoký V., Benda P. & Šutera V. Biologické hodnocení plánovaného vybudování rybníka u obce 1993. 5 stran. Výzkumná zpráva Správa CHKO Labské pískovce          AOPK ČR, krajské středisko Ústí nad Labem Opk D
1995Vysoký V., Kuncová H., Moravec P., Benda P. & Šutera V. Biologické hodnocení stavby Vodní dílo Malé Březno (úsek Střekov - Malé Březno). 0. Výzkumná zpráva AOPK ČR, krajské středisko Ústí nad Labem          MŽP ČR Opk D
1995Anonym Biologické hodnocení stavby „Vodní dílo Malé Březno". 185 stran, tab., foto v textu. Výzkumná zpráva P-EKO, Ústí nad.Labem           Opk Bo D
1993Vysoký V., Kuncová J. & Šutera V. Biologické hodnocení trasy propojovacího vedení trasy 110 kV Hrádek nad Nisou - hranice NSR a Varnsdorf - hranice NSR. 7 stran. Výzkumná zpráva AOPK ČR, krajské středisko Ústí nad Labem          Okr.ú. Děčín Opk D
2000Plášek V., Roháček J. & Beneš B. Biologické hodnocení území dotčeného stavbou silnice I/60 Javorník – obchvat. Katastrální území Bílý potok, Javorník-město, Javorník-Ves, Dolní Fořt, Uhelná. 25 stran. Výzkumná zpráva Slezské zemské muzeum v Opavě           Zoolog Bo D
2001Plášek V., Roháček J. & Beneš B. Biologické hodnocení území kolem navrhované komunikace v údolí potoka Bečva mezi obcemi Hať a Vřesina (o. Opava). Katastrální území obcí Hať, Vřesina, Darkovice. 44 stran. Výzkumná zpráva Slezské zemské muzeum v Opavě           Zoolog Bo D
1994Kuncová J. Biologické hodnocení území ochroženého záměrem vybudování vodních stupňů na Labi ve smyslu § 67 zákona 5.114/1992 Sb. 27 stran. Výzkumná zpráva AOPK ČR           Opk D
1999Plášek V., Roháček J. & Beneš B. Biologické hodnocení území plánovaného motokrosového areálu v k.ú. Vršovice (o. Opava). 16 stran. Výzkumná zpráva Slezské zemské muzeum v Opavě           Zoolog Bo D
1994Vysoký V. & Šutera V. Biologické hodnocení území Straškov - Račiněvec (Zoologie). 6 stran. Výzkumná zpráva AOPK ČR, krajské středisko Ústí nad Labem           Opk D
1995Vysoký V., Kuncová J., Habr M. & Šutera V. Biologické hodnocení území s plánovanou pískovnou u obce Bohušovice nad Ohří. 7 stran. Výzkumná zpráva AOPK ČR, krajské středisko Ústí nad Labem          Okr.ú. Litoměřice Opk D
1996Trpák P. Biologické hodnocení zamýšlené investiční výstavby rodinných domků v sousedství chráněného území Vidoule I. na Praze 5. 31 stran. Výzkumná zpráva AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy           Opk D
1994Vysoký V., Šutera V. & Kuncová J. Biologické zhodnocení území toxické skládky u Chabařovic a její sanace. 10 stran. Výzkumná zpráva Magistrát města Ústí n. L..           Opk D
2000Vysoký V. Biologický hodnocení lokality průmyslová zóna Liberec – jih, Pilínkov. 5 stran. Výzkumná zpráva Okr.ú. Liberec           Opk D
1996Višňák R. a kol. Biologický průzkum mokřadu v Liberci, Rochlické ul. 35 stran. Inventarizační zpráva Okr.ú. Liberec          Mega Bo Zoolog D
1994Vysoký V. & Šutera V. Biologický průzkum na prostoru plánovaného obchvatu Osek. Zoologie. 25 stran. Výzkumná zpráva Okr.ú. Teplice           Opk D
2001Vysoký V. Biologický průzkum průmyslové zóny Předlice – 1. Zoologie. 16 stran. Výzkumná zpráva Magistrát města Ústí n. L..           Opk D
1996Višňák R., Honců M. & Vitáček Z. Biologický průzkum v trase přeložky silnice 1/13 Rynoltice - Lvová se zvláštním zřetelem na bývalý rybníček ve Lvové. Mega, Stráž n. N. 38 stran. Inventarizační zpráva Severočeské muzeum v Liberci           Bo Zoolog D
1996Linhart J. (ed.). a kol. Biologický průzkum zátopového území vodní nádrže Vesec u Liberce. 0 nestránkováno. Inventarizační zpráva Severočeské muzeum v Liberci           Orn Mam Ent DPDF
1981Sládeček V. a kol. Biologický rozbor povrchové vody. Komentář k ČSN 83 0532 – část 6: Stanovení saprobního indexu. VÚNM Praha. 0. Odborná práce VÚNM Praha           Ich D
2005Landa I. Biotechnologická sanace sedimentačních jímek z průzkumu a těžby ropy a plynu. 6 stran. Odborná práce Diamo Příbram           D
1992Pavličko A. Blanice - Lepidoptera. 8 stran. Výzkumná zpráva            Opk Ent D
1987Němec F. Blechy (Siphonaptera) drobných zemních savců státní přírodní rezervace Prokopské údolí. 9 stran. Výzkumná zpráva AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy           Mam Opk D
1999Kostkan V., Šafář J. & Lehký J. Bobr evropský (Castor fiber L.). Záchranný program podle § 52 zákona č. 114/1992 o ochraně přírody a krajiny. 16 stran. Výzkumná zpráva            Mam Opk D
1981Dravecký M. Bocian biely (Ciconia ciconia). 44 stran,31 obr.,lit.. Středoškolská práce            Opk Orn D
1974Kubíková J. Bohnické údolí 1972, 1974 [přehled zaznamenaných druhů vyšších rostlin]. 19 stran. Výzkumná zpráva AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy           Opk D
1992Hanzal V. Bohnické údolí. 7 stran. Inventarizační zpráva AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy           Mam Opk D
1988Drábek K. Bohouškova skalka u Klobuk. 5 stran,4 foto,2 mapy. Inventarizační zpráva            Opk Ostat D
1996Boháč J. Borkovická blata, Kozohlůdky. Inventarizační zpráva AOPK ČR           Opk Ent D
1992Procházka F. Boršov u Litětin. 6 stran. Inventarizační zpráva            Opk Bo D
1994Kuncová J. & Vondráček J. Botanická a zoologická pozorování na vybraných mokřadech mezinárodního významu v severočeském regionu (Novozámecký a Břehyňský rybník). 39 stran 2 tab., 1 mapa. Výzkumná zpráva AOPK ČR           Opk Zoolog Bo D
1970Skalický V., Skalická A. & Řeš B. Botanická exkurze na chráněné naleziště Podbabská skála. 2 strany. Výzkumná zpráva AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy           Opk D
1990Skalický V. Botanická expertiza k přírodním poměrům vyšehradské skály. 3 strany. Výzkumná zpráva AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy           Opk D
1976Pivničková M. Botanická inventarizace chráněné naleziště Slatinná louka u Velenky. 0. Inventarizační zpráva Správa CHKO Kokořínsko           Opk Bo D
1976Molíková M. Botanická inventarizace chráněného naleziště Bilichovské údolí. 7. strana,2 mapky,4 foto,lit.. Inventarizační zpráva            Opk D
1975Molíková M. Botanická inventarizace chráněného naleziště Galilejský rybník. 10 stran,.2 mapy.. Inventarizační zpráva            D
1975Rivola M. Botanická inventarizace chráněného naleziště Kosova hora. 7 stran,2 mapy, lit.. Inventarizační zpráva            D
12345678910
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348