Obsah sborníku
Formulář obsahuje seznam článků (přednášek nebo abstraktů z přednášek) uložených v databázi k vybranému sborníku. Citace jsou setříděny podle čísla stránek. Podrobné informace k citaci je možno zobrazit kliknutím na písmeno D (detail). U citací s podtrženým odkazem PDF se po klepnutí na něj otevře abstrakt či celý článek. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
RokAutorČlánekČ.P.,stranaTyp cit.DPDF.
2008  Brouci vázání na dřevo. Sborník referátů z konference konané 26. února 2008 v Pardubicích. [Beetles Associated with Trees.] 1 -58. strana Celý časopis nebo sborníkDPDF
2008  Obálka a obsah. 1-4. strana obálky a obsah Obálka a obsahDPDF
2008Boukal M. Fragmentace krajiny a druhy indikující kontinuitu. [Fragmentation of the landscape and continuity indicating species.] 4-8. strana Přednáška, referátDPDF
2008Chobot K. Monitoring a saproxylické druhy brouků příloh Směrnice o stanovištích. 9-11. strana Přednáška, referátDPDF
2008Čížek L. Les nebo plantáž? Lesní hospodaření a jeho vliv na biodiverzitu. 12-13. strana Přednáška, referátDPDF
2008Horák J. Ochrana saproxylického hmyzu: chceme řešit příčiny nebo pouze následky? [Protection of saproxylic insects: to solve causes or consequences?] 14-17. strana Přednáška, referátDPDF
2008Horák J. Proč brouk žere brouky? [Why feeds beetle on beetles?] 18-21. strana Přednáška, referátDPDF
2008Kerouš K. Právní ochrana zástupců řádu Coleoptera se zaměřením na dendrofilní taxony. [Legal protection of order Coleoptera with intent on arboricuous species.] 22-25. strana Přednáška, referátDPDF
2008Kletečka Z. Sukcese xylofágního hmyzu na dubech (Quercus spp.) na Třeboňsku. [Succession of xylophagous insect community associated with oakce (Quercus spp.) in the Třeboňsko region.] 26-33. strana Přednáška, referátDPDF
2008Knížek M. Kůrovcovití, jejich taxonomie, rozšíření a hospodářský význam. [Bark beetles - taxynomy, distribution, economic and management importance.] 34-39. strana Přednáška, referátDPDF
2008Schlaghamerský J. Monitoring saproxylických brouků: od sběru dat po jejich interpretaci. 40-44. strana Přednáška, referátDPDF
2008Šíma J. Možnosti legislativní ochrany brouků vázaných na dřeviny. [Problems of retaining dead wood through eyes of owner and forester.] 45-47. strana Přednáška, referátDPDF
2008Štipl P. Problematika ponechávání odumřelého dříví v lese z pohledu vlastníka a lesního hospodáře. [Fores protection and biodiversity of beetles in forest.] 48-51. strana Přednáška, referátDPDF
2008Zahradník P. Ochrana lesa a biodiverzita brouků v lesích. 52-58. strana Přednáška, referátDPDF
2008Marhoul P. Význam červených seznamů a červených knih pro ochranu ohrožených druhů. 99 4 strany Přednáška, referátDPDF
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348