Obsah sborníku
Formulář obsahuje seznam článků (přednášek nebo abstraktů z přednášek) uložených v databázi k vybranému sborníku. Citace jsou setříděny podle čísla stránek. Podrobné informace k citaci je možno zobrazit kliknutím na písmeno D (detail). U citací s podtrženým odkazem PDF se po klepnutí na něj otevře abstrakt či celý článek. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
RokAutorČlánekČ.P.,stranaTyp cit.DPDF.
1982Zeman J. Sborník příspěvků k ornitologickému výzkumu Jihočeského kraje. Vydalo Jihočeské muzeum v Českých Budějocicích, 1982. Obálka a obsah. 3. strana Obálka a obsahDPDF
1982Háček K. Výsledky akce „Mezinárodní sčítání vodních ptáků" na dvou jihočeských lokalitách. [Die Ergebnisse der Internationalen Zählungsaktion von Wasservögeln auf zwei südböhmischen Lokalitäten.] 5-17. strana Odborná práceDPDF
1982Pykal J. Zimoviště labutě velké (Cygnus olor) ve Strakonicích. [Das Überwintern des Höckerschwans (Cygnus olor) in Strakonice.] 18-20. strana Odborná práceDPDF
1982Hora J. Populace zrzohlávky rudozobé, Netta rufina (Pallas, 1773) na Třeboňsku v období 1974 -1979. [Die Population der Kolbenente, Netta rufina (Pallas, 1773) im Gebiet Třeboň in der Zeitspanne von 1974 -1979.] 21-38. strana Odborná práceDPDF
1982Hlásek J. Zimování orlů mořských (Haliaeetus albicilla) na Třeboňsku. [Das Überwintern des Seeadlers (Haliaeetus albicilla) im Gebiet von Třeboň.] 39-45. strana Odborná práceDPDF
1982Frencl M. Hnízdění včelojeda lesního (Pemis apivorus L.) na Českokrumlovsku. [Das Nisten des Wespenbussards (Pernis apivorus L.) auf dem Gebiet von Český Krumlov.] 46-47. strana Odborná práceDPDF
1982Anderle J. Hnízděni pilicha šedého (Circus cyaneus L. ) na Šumavě. [Das Brüten der Kornweihe (Circus cyaneus L.) im Böhmerwald.] 48-49. strana Odborná práceDPDF
1982Hora J. Časný výskyt bahňáků v roce 1975 na Horusickém rybníku. [Das frühzeitige Vorkommen von Watvögeln im Jahre 1975 auf dem Horusický Teich.] 50-53. strana Odborná práceDPDF
1982Hora J. Průtah kulíka bledého, Pluvialis squatarola (Linnaeus, 1758) v jižních Čechách. [Der Durchzug des Kiebitzregenpfeifers, Pluvialis squatarola (Linnaeus, 1758) in Südböhmen.] 54-65. strana Odborná práceDPDF
1982Hlásek L. Letní výskyt lyskonoha úzkozobého (Phalaropus lobatus). [Das Sommervorkommen des Halsbandwassertreters (Phalaropus lobatus).] 66. strana Odborná práceDPDF
1982Hirt M. Hnízdění kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum) v Píseckých lesích. [Das Nisten des Sperlingskauzes (Glaucidium passerinum) in den Wäldern von Písek.] 67-68. strana Odborná práceDPDF
1982Hlásek J., Marek J. & Vitek F. Hromadné hnízdění kalouse pustovky (Asio flammeus) v roce 1978 v jižních Čechách. [Das Massennisten der Sumpfohreule (Asio flammeus) im Jahre 1978 in Südböhmen.] 69-72. strana Odborná práceDPDF
1982Hirt M. Hnízdění strakapouda prostředního (Dryobates medius) na Písecku. [Das Nisten des Mittelspechts (Dryobates medius) im Gebiet von Písek.] 73. strana Odborná práceDPDF
1982Šťastný K. Příspěvek k metodice kvantitativního výzkumu ptactva v rákosinách. [Beitrag zur Methodik der quantitativen Erforschung von Vögeln im Schilfrohr.] 74-76. strana Odborná práceDPDF
1982Šťastný K. Výskyt lejska bělokrkého (Ficedula albicollis) a lejska černohlavého (Ficedula hypoleuca) v Jihočeském kraji v letech 1973-1977. [Das Vorkommen des Halsbandfliegenschnäppers (Ficedula albicollis) und des Trauerschnäppers (Ficedula hypoleuca) in Südböhmen in den Jahren 1973-1977.] 77-80. strana Odborná práceDPDF
1982Mácha P. Potrava mláďat sýkory koňadry (Parus major L.) v borové monokultuře. [Die Nahrung jungen Kohlmeisen (Parus major L.) in einer Kiefermonokultur.] 81-86. strana Odborná práceDPDF
1982Janda J., (Třeboň) Hnízdění lindušky úhorní (Anthus campestris) na Šumavě. [Das Nisten des Brachpiepers (Anthus campestris) im Böhmerwald.] 87. strana Odborná práceDPDF
1982Hora J. Zajímavá ornitologická pozorování z Třeboňska. [Interessante ornithologische Beobachtungen aus dem Gebiet von Třeboň.] 88-93. strana Pozorování, nálezyDPDF
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348