Detail: Bejlomorky Českého krasu.
Formulář obsahuje doplňující informace k vybrané publikaci. Aktivací tlačítka „Odkaz na seznam přiřazených taxonů souvisejících s citací“ se zobrazí seznam taxonů. Aktivací tlačítka „Odkaz na seznam přiřazených lokalit souvisejících s citací“ se zobrazí seznam lokalit. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
 
Autor: Skuhravá M. & Skuhravý V.
Název: Bejlomorky Českého krasu.
Rok vydání: 1991
Publikace: Neveřejná
Strana: 43 stran,9 obr.
Jazyk citace: Cz
Typ citace: Výzkumná zpráva
V bibliotéce: Ochrany přírody a krajiny; Entomologie;
Poznámka: Historický průzkum výskytu (od r. 1871) - zjištěno celkem 90 druhů - seznam a lokality.
ID: 123799 D.zařaz.: 08.04.2009 D.aktual.: 07.06.2018 Zdroj: Knihovna AOPK
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348