Detail: Analýza echolokačních signálů pěti druhů rodu Myotis nahraných v uzavřeném prostoru.
Formulář obsahuje doplňující informace k vybrané publikaci. Aktivací tlačítka „Odkaz na seznam přiřazených taxonů souvisejících s citací“ se zobrazí seznam taxonů. Aktivací tlačítka „Odkaz na seznam přiřazených lokalit souvisejících s citací“ se zobrazí seznam lokalit. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
 
Autor: Zuzana Zemanová
Název: Analýza echolokačních signálů pěti druhů rodu Myotis nahraných v uzavřeném prostoru.
Překlad názvu: Analysis of echolocation signals of five Myotis species recorded in clutter space.
Typ publikace: VŠKP
Rok vydání: 2014
Publikace: Vysokoškolské kvalifikační práce
Strana: 0
Jazyk citace: Cz
Jazyk abst.: Cz,En
Vydavatel:
Vedoucí práce: Ing. Renata Masopustová, Ph.D.
Knihovna: Česká zemědělská univerzita v Praze - Studijní a informační centrum
Signatura: 102534
Typ citace: Diplomová práce
Klíč. slova CZ: echolokační signály, Myotis alcathoe, Myotis brandtii, Myotis emarginatus, Myotis mystacinus, Myotis myotis, akusticky kryptické druhy, mezidruhová variabilita, vnitrodruhová variabilita
Klíč. slova EN: echolocation calls, Myotis alcathoe, Myotis brandtii, Myotis emarginatus, Myotis mystacinus, Myotis myotis, acoustic cryptic species, interspecific variability, intraspecific variability
V bibliotéce: Mammalogie;
Hesla: Hlasy;
Poznámka: 2014/06 (červen)
ID: 218186 D.zařaz.: 06.05.2015 D.aktual.: 10.10.2018 Zdroj: ČZU SIC
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348