Detail: Analýza vegetace a růstových parametrů druhu Dryas octopetala na transektu v arktické tundře na Špicberkách.
Formulář obsahuje doplňující informace k vybrané publikaci. Aktivací tlačítka „Odkaz na seznam přiřazených taxonů souvisejících s citací“ se zobrazí seznam taxonů. Aktivací tlačítka „Odkaz na seznam přiřazených lokalit souvisejících s citací“ se zobrazí seznam lokalit. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
 
Autor: Alena Bartošová
Název: Analýza vegetace a růstových parametrů druhu Dryas octopetala na transektu v arktické tundře na Špicberkách.
Typ publikace: VŠKP
Rok vydání: 2011
Publikace: Vysokoškolské kvalifikační práce
Strana: 31 stran + přílohy
Jazyk citace: Cz
Vydavatel:
Odkaz na: PDF
Vedoucí práce: Školitel: prof. RNDr. Karel Prach, CSc., Konzultantka: doc. RNDr. Jitka Klimešová, CSc.
Knihovna: Akademická knihovna Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Typ citace: Bakalářská práce
V bibliotéce: Botanika;
ID: 272513 D.zařaz.: 07.11.2018 D.aktual.: 18.11.2018 Zdroj: Botanické VŠKP
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348