Celkový seznam památných a významných stromů
Památné stromy jsou mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí označené tabulí s malým státním znakem ČR. Památné stromy vyhlašuje podle zákona č 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny místně příslušný orgán ochrany přírody, což je většinou odbor životního prostředí pověřeného úřadu – nejčastěji pověřeného obecního úřadu nebo městského úřadu statutárních měst. Základní informace o vyhlášených Památných stromech jsou obsaženy v Ústředním seznamu ochrany přírody (ÚSOP), který vede AOPK ČR a je dostupný na webu: drusop.nature.cz. Významné stromy nejsou obsaženy v seznamu ÚSOP, a proto nemají vyplněný odkaz. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
       Nejprve je potřeba vyplnit filtr a až poté kliknout na tlačítko Aktivovat
Strom
Okres
Obec s RP
VCHKO
Památný/významný stromy
Typ objektu
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348