Seznam MZCHÚ,ptačích oblastí a evropsky významných lokalit pro vybraný NP nebo VCHKÚ
Formulář obsahuje seznam maloplošných chráněných území (MCHÚ),seznam ptačích oblastí (PO),evropsky významných lokalit (EVL) a Významných krajinných prvků pro vybraný MP nebo CHKO. PO a EVL tvoří soustavu Natura 2000. Použitím tlačítka Popis a Mapka se zobrazí podrobnosti a mapa vybraného území. Popis pro PO jsou umístěn na http://ptaci.natura2000.cz a mapky jsou umístěny na webu Ústředního seznamu ochrany přírody (ÚSOP) http://drusop.nature.cz/ ,pro EVL jsou popisy na http://stanoviste.natura2000.cz/. Tyto weby spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny. Dále použitím tlačítka C se zobrazí přiřazené citace.. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
TypLokalitaSprávcePopisMapkaC
Národní přírodní rezervace ChejlavaMinisterstvo životního prostředíPopisMapkaC
Národní přírodní památka Americká zahradaMinisterstvo životního prostředíPopisMapkaC
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348