The list of new placed quotes
  Formulář obsahuje posledních 500 nově zařazených citací.
123
 D.enlistmentQuotationDPDF
 25.03.2020 Brraich O. S. & Saini S. K. (2019): Ichthyofaunal diversity of Ranjit Sagar wetland situated in the northwestern Himalayas. – European Journal of Environmental Sciences 9(2): 106 -113. DAbsPdf
 25.03.2020 Horká P., Horký P. & Slavík O. (2019): Effect of implanting a passive integrated transponder tag in juvenile chub, Squalius cephalus (L.), on their condition, growth and survival. – European Journal of Environmental Sciences 9(2): 102 -105. DAbsPdf
 25.03.2020 Jangra E., Yadav K. & Aggarwal A. (2019): Impact of arbuscular mycorrhizal fungi and Pseudomonas fluorescens on growth, physiological parameters and essential oil content in Ocimum basilicum L. – European Journal of Environmental Sciences 9(2): 97 -101. DAbsPdf
 25.03.2020 Vurnek M., Brozinčević A., Rendulić Ž., Miculinić K., Vukadin V. & Škunca O. (2019): Management zonation and its implementation at a UNESCO World Heritage site – a case study for the Plitvice Lakes National Park, Croatia. – European Journal of Environmental Sciences 9(2): 87 -96. DAbsPdf
 25.03.2020 Křenová Z., Shelly J. S. & Chocholoušková Z. (2019): Methods for monitoring alpine plant phenology: a pilot study in the line creek plateau research natural area, USA. – European Journal of Environmental Sciences 9(2): 77 -86. DAbsPdf
 25.03.2020 Bílá K. & Kindlmann P. (2019): Is the Šumava National Park changing into a desert? A mini-review. – European Journal of Environmental Sciences 9(2): 72 -76. DAbsPdf
 25.03.2020 Bílá K., Křenová Z., Pícha Z. & Kindlmann P. (2019): Effect of nature conservation on the socio-economic development of municipalities in the south western border region of the Czech Republic. – European Journal of Environmental Sciences 9(2): 63 -71. DAbsPdf
 25.03.2020 (2019): European Journal of Environmental Sciences, Vol 9, No 2 (2019). – European Journal of Environmental Sciences 9(2): 1. DAbsPdf
 23.03.2020 Nagel R. (2019): Národní park oslaví 20. narozeniny. – České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2019(2): 12. DAbsPdf
 23.03.2020 Salov T. (2019): Ohňostroje v národním parku a jeho sousedství. – České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2019(2): 11. DAbsPdf
 23.03.2020 Šafránek J. (2019): Nové metody měření pohybů skalních masivů v národním parku. – České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2019(2): 10 -11. DAbsPdf
 23.03.2020 Svoboda P. (2019): Péče o turistickou infrastrukturu na území Národního parku České Švýcarsko v roce 2019. – České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2019(2): 9. DAbsPdf
 23.03.2020 Juda J. (2019): Zažijte s námi České Švýcarsko hravě! – České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2019(2): 8. DAbsPdf
 23.03.2020 Juda J. (2019): Plšíkova učebna. – České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2019(2): 8. DAbsPdf
 23.03.2020 Belisová N. (2019): Skalní hrad Šaunštejn aneb Smutná premiéra. – České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2019(2): 7. DAbsPdf
 23.03.2020 Salov T. (2019): Kamenní mužíci: Nešvar, který si lidé dokázali odpustit. – České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2019(2): 7. DAbsPdf
 23.03.2020 Belisová N. (2019): Aby se z krajiny nenávratně nevytratily stopy předků. – České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2019(2): 6. DAbsPdf
 23.03.2020 Salov T. & Nagel R. (2019): Z národního parku zmizely koše na odpadky. – České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2019(2): 6. DAbsPdf
 23.03.2020 Bauer P. (2019): Labské údolí a řeka Labe. – České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2019(2): 4 -5. DAbsPdf
 23.03.2020 Salov T. (2019): Lesy (nejen) v Českém Švýcarsku se mění před očima. Co je a co bude dál? – České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2019(2): 2 -3. DAbsPdf
 21.03.2020 Dvořák D. & Hrouda P. (2019): Thomas Lassoe & Jens H. Petersen, 2019: Fungi of Temperate Europe. Princeton University Press, Princeton (New Jersey, USA) and Woodstock (Oxfordshire, UK). ISBN (of the two-volume set) 978-0-691-18037-3 – Czech Mycology 71(2): 230 -232. DAbsPdf
 21.03.2020 Al-Araimi S. H., Al-Hatmi A. M.S., Elshafie A. E., Al-Bahry S. N., Al-Wahaibi Y. M., Al-Bimani A. S. & De Hoog S. (2019): New record of Aureobasidium mangrovei from plant debris in the Sultanate of Oman. [Nový nález Aureobasidium mangrovei z rostlinných zbytků v Sultanátu Omán. ] – Czech Mycology 71(2): 219 -229. DAbsPdf
 21.03.2020 Šandová M. (2019): Revision of specimens of Melastiza deposited in the PRM herbarium. [Revize položek rodu Melastiza uložených v herbáři Národního muzea v Praze.] – Czech Mycology 71(2): 205 -217. DAbsPdf
 21.03.2020 Bhavana N. S., Prakash H. S. & Nalini M. S. (2019): Antioxidative and L-asparaginase potentials of fungal endophytes from Rauvolfia densiflora (Apocynaceae), an ethnomedicinal species of the Western Ghats. [Antioxidační a L-asparaginázový potenciál endofytických hub z Rauvolfia densiflora (Apocynaceae), léčivé rostliny ze Západního Ghátu.] – Czech Mycology 71(2): 187 -203. DAbsPdf
 21.03.2020 Krupodorova T. A., Barshteyn V. Yu., Kizitska T. O. & Pokas E. V. (2019): Effect of cultivation conditions on mycelial growth and antibacterial activity of Lentinula edodes and Fomitopsis betulina. [Vliv kultivačních podmínek na růst mycelia a antibakteriální aktivitu Lentinula edodes a Fomitopsis betulina.] – Czech Mycology 71(2): 167 -186. DAbsPdf
 21.03.2020 Kaur M., Kaur R., Pal Singh A. & Singh Dhingra G. (2019): Eight new records of corticioid fungi from India. [Osm kornatcovitých hub, nově zaznamenaných v Indii.] – Czech Mycology 71(2): 151 -166. DAbsPdf
 21.03.2020 Kříž M., Jindřich O. & Kolařík M. (2019): Contribution to the knowledge of mycobiota of Central European dry grasslands: Phaeoclavulina clavarioides and Phaeoclavulina roellinii (Gomphales). [Příspěvek k poznání mykobioty středoevropských suchých trávníků: Phaeoclavulina clavarioides a Phaeoclavulina roellinii (Gomphales).] – Czech Mycology 71(2): 137 -150. DAbsPdf
 21.03.2020 Ondráčková E., Seidenglanz M. & Šafář J. (2019): Effect of seventeen pesticides on mycelial growth of Akanthomyces, Beauveria, Cordyceps and Purpureocillium strains. [Vliv sedmnácti pesticidů na růst mycelií hub z rodů Akanthomyces, Beauveria, Cordyceps a Purpureocillium.] – Czech Mycology 71(2): 123 -135. DAbsPdf
 21.03.2020 Marková J. (2019): Anthony P. Keinath, William M. Wintermantel & Thomas A. Zitter (Eds.), 2017: Compendium of cucurbit diseases and pests, Second edition. American Phytopathological Society, St. Paul, Minnesota, USA. ISBN 978-0-89054-573-7 – Czech Mycology 71(1): 122. DAbsPdf
 21.03.2020 Novotný D., Lukáš J., Brožová J. & Růžičková P. (2019): Comparison of the occurrence of fungi causing postharvest diseases of apples grown in organic and integrated production systems in orchards in the Czech Republic. [Srovnání výskytu hub způsobujících skládkové choroby jablek vypěstovaných v sadech s organickým a integrovaným systémem produkce v České republice.] – Czech Mycology 71(1): 99 -121. DAbsPdf
 21.03.2020 Zíbarová L. & Tejklová T. (2019): Notes on corticioid fungi of the Czech Republic. II. Athelidium caucasicum (Stephanosporaceae, Agaricales). [Poznámky ke kornatcovitým houbám České republiky. II. Athelidium caucasicum (Stephanosporaceae, Agaricales).] – Czech Mycology 71(1): 91 -98. DAbsPdf
 21.03.2020 Holec J., Běťák J., Dvořák D., Kříž M., Kuchaříková M., Krzyściak-Kosińska R. & Kučera T. (2019): Macrofungi on fallen oak trunks in the Białowieża Virgin Forest – ecological role of trunk parameters and surrounding vegetation. [Makromycety na padlých kmenech dubu v Bělověžském pralese – ekologický význam vlastností kmenů a okolní vegetace.] – Czech Mycology 71(1): 65 -89. DAbsPdf
 21.03.2020 Pasailiuk M. V., Sukhomlyn M. M. & Gryganskyi A. P. (2019): Patterns of Hericium coralloides growth with competitive fungi. [Růst Hericium coralloides v konkurenci dalších hub. ] – Czech Mycology 71(1): 49 -63. DAbsPdf
 21.03.2020 Zíbarová L., Kout J. & Kříž M. (2019): First records of Cartilosoma rene-hentic (Polyporales) in the Czech Republic. [První nálezy outkovky listnáčové – Cartilosoma rene-hentic (Polyporales) v České republice.] – Czech Mycology 71(1): 37 -47. DAbsPdf
 21.03.2020 Janda V., Kříž M. & Holec J. (2019): Addendum to the typification of Butyriboletus regius. [Dodatek k typifikaci hřibu královského – Butyriboletus regius.] – Czech Mycology 71(1): 33 -35. DAbsPdf
 21.03.2020 Janda V., Kříž M. & Kolařík M. (2019): Butyriboletus regius and Butyriboletus fechtneri: typification of two well-known species. [Hřib královský – Butyriboletus regius a hřib Fechtnerův – Butyriboletus fechtneri: typifikace dvou dobře známých druhů.] – Czech Mycology 71(1): 1 -32. DAbsPdf
 16.03.2020 Krahulec F., Skálová H. & Pecháčková S. (2020): Věra Hadincová – neuvěřitelných 65. – Calluna 25(1): 26. DAbsPdf
 16.03.2020 Pecháčková S. (2020): Výběr z nové literatury. – Calluna 25(1): 25 -26. DAbsPdf
 16.03.2020 Pecháčková S. (2020): Západočeští botanici bodovali. – Calluna 25(1): 24. DAbsPdf
 16.03.2020 Šimeček J. (2020): Rejstřík druhů a KlikCalluna na webu. – Calluna 25(1): 24. DAbsPdf
 16.03.2020 Pivoňková L. (2020): Ohlédnutí za floristickým kurzem v Plasích 7.–13. července 2019. – Calluna 25(1): 23 -24. DAbsPdf
 16.03.2020 Matějková I. (ed.) (2020): Zajímavé floristické nálezy 2019. – Calluna 25(1): 18 -22. DAbsPdf
 16.03.2020 Šandová M. (2020): Flóra a vegetace bývalé železniční stanice Zbiroh. – Calluna 25(1): 15 -17. DAbsPdf
 16.03.2020 Nesvadbová J. (2020): Ambrosia artemisiifolia na Plzeňsku – překvapení a omluva. – Calluna 25(1): 14 -15. DAbsPdf
 16.03.2020 Nová J. (2020): Rozšíření bolševníku velkolepého a křídlatek na pobřeží plzeňských řek 4. část – Berounka. – Calluna 25(1): 11 -14. DAbsPdf
 16.03.2020 Čížek K. & Sofron J. (2020): Exkurze k rybníkům na Chudenicku. – Calluna 25(1): 10 -11. DAbsPdf
 16.03.2020 Pecháčková S. (2020): Flóra obnažených den pěti boleveckých rybníků. – Calluna 25(1): 8 -10. DAbsPdf
 16.03.2020 Pivoňková L. (2020): Exkurze z Holostřev do Skviřína na Tachovsku. – Calluna 25(1): 7 -8. DAbsPdf
 16.03.2020 Matějková I. (2020): Botanická exkurze okolo Černošína a na sopečný vrch Vlčí horu. – Calluna 25(1): 5 -6. DAbsPdf
 16.03.2020 Pecháčková S. (2020): Výprava za vzácnými živočichy a rostlinami na Šlovický vrch. – Calluna 25(1): 5. DAbsPdf
 16.03.2020 Matějková I. & Nesvadbová J. (2020): Za jarní květenou do Zábělé a po zrušené železniční trati. – Calluna 25(1): 3 -5. DAbsPdf
 16.03.2020 Sladký J. & Matějková I. (2020): Jarní krajinou kolem Rýzmberku. – Calluna 25(1): 2. DAbsPdf
 16.03.2020 Sladký J. & Matějková I. (2020): Zpráva o činnosti Západočeské pobočky České botanické společnosti za rok 2019. – Calluna 25(1): 1. DAbsPdf
 16.03.2020 (2020): COLLUNA. Časopis západočeských botaniků. Ročník 25, číslo 1, únor 2020. – Calluna 25(1): 1 . až 4 obálky. DAbsPdf
 16.03.2020 Šimeček J. (2019): Rejstřík druhových jmen uveřejněných v časopisu Calluna (1996–2019). – Calluna 24(mimořádné.č.): 1 -77. DAbsPdf
 16.03.2020 (2019): COLLUNA. Časopis západočeských botaniků. Ročník 24, mimořádné číslo, duben 2019. – Calluna 24(mimořádné.č.): 1 . až 4 obálky. DAbsPdf
 14.03.2020 Pnioková J. & Kutílková P. (2019): Mosty u Jablunkova obec s gorolskou tradicí. – Beskydy - zpravodaj CHKO 2019(2): 16. DAbsPdf
 14.03.2020 (BK) (2019): Konec po šesti letech. – Beskydy - zpravodaj CHKO 2019(2): 15. DAbsPdf
 14.03.2020 (PW) (2019): Valašská krajina a skrytý život beskydských šelem. – Beskydy - zpravodaj CHKO 2019(2): 15. DAbsPdf
 14.03.2020 (PW) (2019): 50 let CHKO Jeseníky – malé ohlédnutí za konferencí. – Beskydy - zpravodaj CHKO 2019(2): 15. DAbsPdf
 14.03.2020 (MP) (2019): Sjezdovky a voda. – Beskydy - zpravodaj CHKO 2019(2): 15. DAbsPdf
 14.03.2020 (PK) (2019): O Beskydech v muzeu nově. – Beskydy - zpravodaj CHKO 2019(2): 14. DAbsPdf
 14.03.2020 (PK) (2019): Valašská krajina – letos bez internetu a foťáku. – Beskydy - zpravodaj CHKO 2019(2): 14. DAbsPdf
 14.03.2020 (VT) (2019): Medvědice Ema se ztratila. – Beskydy - zpravodaj CHKO 2019(2): 14. DAbsPdf
 14.03.2020 (JL) (2019): Příroda Beskyd v knihách. – Beskydy - zpravodaj CHKO 2019(2): 14. DAbsPdf
 14.03.2020 Popelářová M. (2019): Vstavač osmahlý – „dinosaurus mezi orchidejemi“. – Beskydy - zpravodaj CHKO 2019(2): 13. DAbsPdf
 14.03.2020 Zukal D. (2019): Kde v Beskydech narazíte na jednu z prvních jarních orchidejí, vstavač bledý? – Beskydy - zpravodaj CHKO 2019(2): 13. DAbsPdf
 14.03.2020 Kalníková V. (2019): Beskydské rostliny pod drobnohledem. – Beskydy - zpravodaj CHKO 2019(2): 12. DAbsPdf
 14.03.2020 Tomášek V. (2019): Vlk na česko–slovenském příhraničí v roce 2019. – Beskydy - zpravodaj CHKO 2019(2): 11. DAbsPdf
 14.03.2020 Bartošová D. (2019): Putování medvědice Emy v období 2018–2019. – Beskydy - zpravodaj CHKO 2019(2): 10. DAbsPdf
 14.03.2020 Myslikovjan T. (2019): Nejlépe chráněná hora. Přírodní rezervace Smrk. – Beskydy - zpravodaj CHKO 2019(2): 8 -9. DAbsPdf
 14.03.2020 Kalníková V. (2019): O Beskydském pivovárku - rozhovor se spolumajitelem Dušanem Holým. – Beskydy - zpravodaj CHKO 2019(2): 7. DAbsPdf
 14.03.2020 Konvička O. (2019): Mrtvé dřevo plné života. – Beskydy - zpravodaj CHKO 2019(2): 6. DAbsPdf
 14.03.2020 Tomášek V. & Špilák R. (2019): Ostříž – nejobratnější dravec našich lesů. – Beskydy - zpravodaj CHKO 2019(2): 5. DAbsPdf
 14.03.2020 Tomášek V. (2019): Návraty vládců oblohy. – Beskydy - zpravodaj CHKO 2019(2): 5. DAbsPdf
 14.03.2020 Wolf P. (2019): Kvalitním spánkem za přežití. – Beskydy - zpravodaj CHKO 2019(2): 4. DAbsPdf
 14.03.2020 Wagner J. (2019): Netopýři a jeskyně Moravskoslezských Beskyd. – Beskydy - zpravodaj CHKO 2019(2): 3 -4. DAbsPdf
 14.03.2020 Wolf P. (2019): Hmyzožraví letouni. – Beskydy - zpravodaj CHKO 2019(2): 2. DAbsPdf
 14.03.2020 Jaskula F. (2019): Úvodník. – Beskydy - zpravodaj CHKO 2019(2): 1. DAbsPdf
 04.03.2020 Volf J. (2019): Zmrtvýchvstání koně Převalského (Equus przewalskii) (Perissodactyla: Equidae). [Resurrection of Eguus przewalskii (Perissodactyla: Equidae).] – Lynx n. s. 50: 119 -132. DAbsPdf
 04.03.2020 Spassov N., Askerov E., Akosta-Pankov I. & Ignatov A. (2019): New data on the occurrence of Panthera pardus in the Talysh Mountains, Azerbaijan (Carnivora: Felidae). [Nové údaje o výskytu levharta (Panthera pardus) v Talyšských horách, Azerbajdžan (Carnivora: Felidae).] – Lynx n. s. 50: 113 -118. DAbsPdf
 04.03.2020 Nusová G., Uhrin M., Hološková A. & Kaňuch P. (2019): The first breeding records of Pipistrellus nathusii in Slovakia (Chiroptera: Vespertilionidae). [Prvé doklady reprodukcie večernice parkovej (Pipistrellus nathusii) na Slovensku (Chiroptera: Vespertilionidae).] – Lynx n. s. 50: 109 -112. DAbsPdf
 04.03.2020 Nováková L., Matějů J. & Vohralík V. (2019): Occurrence of a remarkably extensive neck collar in Apodemus flavicollis from western Bohemia, Czech Republic (Rodentia: Muridae). [Výskyt mimořádně rozsáhlého krčního límce u myšice lesní (Apodemus flavicollis) ze západních Čech (Rodentia: Muridae).] – Lynx n. s. 50: 103 -107. DAbsPdf
 04.03.2020 Volf J. (2019): Přímorožec šavlorohý (Oryx dammah) ve světovém chovu a ve sbírkách Národního muzea v Praze (Artiodactyla: Bovidae). [Oryx dammah in zoos worldwide and in the collection of the National Museum in Prague (Artiodactyla: Bovidae).] – Lynx n. s. 50: 97 -102. DAbsPdf
 04.03.2020 Obleser P., Waignerová P., Bartoš L. & Burda H. (2019): Colour of the hunters’ clothing and the alertness in Capreolus capreolus (Artiodactyla: Cervidae). [Ostražitost srnce obecného (Capreolus capreolus) na barvu loveckého oblečení (Artiodactyla: Cervidae).] – Lynx n. s. 50: 87 -96. DAbsPdf
 04.03.2020 Laze K. (2019): Distribution of large carnivores (Ursus arctos, Lynx lynx, Canis lupus) in relation to spatial and temporal changes in forests: the case of Albania (Carnivora). [Výskyt velkých šelem, medvěda hnědého (Ursus arctos), rysa ostrovida (Lynx lynx) a vlka (Canis lupus), ve vztahu k prostorovým a časovým změnám lesů: případ Albanie (Carnivora).] – Lynx n. s. 50: 61 -86. DAbsPdf
 04.03.2020 Hutterer R. & Peterhans J. K. (2019): A further new species of vesper bat from Central Africa (Chiroptera: Vespertilionidae). [Další nový druh netopýra ze střední Afriky (Chiroptera: Vespertilionidae).] – Lynx n. s. 50: 51 -59. DAbsPdf
 04.03.2020 Boev Z. & Spassov N. (2019): Past distribution of Castor fiber in Bulgaria: fossil, subfossil and historical records (Rodentia: Castoridae). [?????? ??????????????? ?? ????????????? ????? (Castor fiber) ? ????????: ???????, ?????????? ? ??????????? ???????? (Rodentia: Castoridae).] – Lynx n. s. 50: 37 -49. DAbsPdf
 04.03.2020 Boev Z. (2019): Past distribution of Camelus bactrianus and Camelus dromedarius in Bulgaria: subfossil record (Artiodactyla: Camelidae). [?????? ??????????????? ?? ?????? (Camelus) ? ????????: ?????????? ????? (Artiodactyla: Camelidae).] – Lynx n. s. 50: 29 -36. DAbsPdf
 04.03.2020 Benda P. & Uhrin M. (2019): On the bat fauna of the Bahrain Archipelago (Chiroptera). [K fauně netopýrů Souostroví bahrajnského (Chiroptera).] – Lynx n. s. 50: 5 -27. DAbsPdf
 04.03.2020 (2019): Lynx, mammaliologický časopis, nová série, svazek 50/2019. Obálka. [Lynx, a journal of mammalogy, new series, volume 50/2019. Cover.] – Lynx n. s. 50: 1 - 4 obálky. DAbsPdf
 29.02.2020 Pellantová J. (1994): Zoologické dny 1994. – Zprav. Jihomoravské pob. ČSO 2: 29. DAbsPdf
 25.02.2020 Štenc J. (2019): „Hloupost“ ve vědě aneb Proč klást hloupé otázky. – Živa 67(6): CLXXIV. DAbsPdf
 25.02.2020 Bůzek F. (2019): Jiří Šantrůček, Hana Šantrůčková a kol.: Stabilní izotopy biogenních prvků. Použití v biologii a ekologii. Vydala Academia, Praha 2018, 176 str. – Živa 67(6): CLXXIII. DAbsPdf
 25.02.2020 Redakce (2019): Botanika – k pětiletému výročí nový vzhled. – Živa 67(6): CLXXIII. DAbsPdf
 25.02.2020 Machar I. (2019): Peter Mederly, Ján Černecký a kolektiv: Katalóg ekosystémových služieb Slovenska. Vydala Štátna ochrana prírody SR, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Ústav krajinnej ekológie SAV, 2019 – Živa 67(6): CLXXII. DAbsPdf
 25.02.2020 Čtvrtlíková M. (2019): Georg A. Janauer, Alenka Gaberščik, Jan Květ, Mateja Germ, Norbert Exler (editors): Macrophytes of the River Danube Basin. Vydala Academia, Praha 2018, 408 str. – Živa 67(6): CLXXI. DAbsPdf
 25.02.2020 Melichar V. (2019): Jiří Brabec a Jiří Velebil (editoři): Květena Soosu a okolí. Unikátní lokalita se dočkala skvělé botanické monografie. Vydaly 4. základní organizace ČSOP a Muzeum Cheb, 2018, 424 str., mimo jiné 210 barevných fotografií rostlin. – Živa 67(6): CLXX. DAbsPdf
 25.02.2020 Kovář P. (2019): Konrad Paul Liessmann: Vzdělání jako provokace. Vydala Academia, Praha 2018, 146 str. – Živa 67(6): CLXIX. DAbsPdf
 25.02.2020 Redakce (2019): Osm excelentních vědců převzalo Ceny Neuron. – Živa 67(6): CLXVIII. DAbsPdf
123
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348