ISSN 1804-3348
Skip Navigation LinksÚvod Souhrné vyhledávání Nově zařazené citace
Seznam nově zařazených citací
Formulář obsahuje posledních 1000 nově zařazených citací, které jsou setříděny sestupně od posledně vložené. Pro větší přehlednost jsou citace rozděleny do stránek po 100. Kliknutím na písmeno D se zobrazí v novém okně podrobné informace k zvolené citaci. Pokud je PDF modře podbarvené, je k citaci připojen souhrn nebo celý článek. Datum ve filtru se píše ve formátu 01.06.2006. Zdena Vacíková, mail:vacikova@tkv.cz.
12345
D.zařazeníCitaceObsaženo v (In:)DPDF
24.03.2019 Eliáš P. st. (2018): Úloha vnadísk pri šírení nepôvodných druhov rastlín v (lesnej) krajine. [Role of bait sites in the spread of alien plants in a (forest) landscape. ] Zpr. ČBS 53(2): : 375 -392. strana Zpr. ČBSDPDF
24.03.2019 Kubíková J. (2018): Druhotné lesní porosty vzniklé na odlesněné půdě. Jak daleko mají k přirozenému lesnímu ekosystému? [Secondary forest stands growing on deforested soils. How far are they from the natural forest ecosystem? ] Zpr. ČBS 53(2): : 367 -374. strana Zpr. ČBSDPDF
24.03.2019 Hroudová Z. & Rydlo J. (2018): Vodní a mokřadní rostliny v prostoru ovlivněném povrchovým hnědouhelným dolem. [Aquatic and wetland plants in an area influenced by brown coal strip mining. ] Zpr. ČBS 53(2): : 345 -366. strana Zpr. ČBSDPDF
24.03.2019 Müllerová A. (2018): Sukcese vodní a mokřadní vegetace v pískovnách. [Succession of aquatic and marsh vegetation in sandpits. ] Zpr. ČBS 53(2): : 327 -344. strana Zpr. ČBSDPDF
24.03.2019 Prach K., Vítovcová K., Řehounková K. & Tichý L. (2018): Co obecného zatím vyplynulo z porovnání sukcesních sérií na antropogenních stanovištích v České republice? [Main conclusions emerging from comparisons of a large number of successional series in human-made habitats in the Czech Republic. ] Zpr. ČBS 53(2): : 321 -326. strana Zpr. ČBSDPDF
24.03.2019 Šumberová K. (2018): Mokřady našich měst a vesnic: stanoviště, rostlinné druhy a společenstva. [Wetlands of our towns and villages: habitats, plant species and communities. ] Zpr. ČBS 53(2): : 289 -319. strana Zpr. ČBSDPDF
24.03.2019 Sekerka P. & Caspers Z. (2018): Prastaré odrůdy kosatců pěstované v České republice. [Ancient iris cultivars grown in the Czech Republic. ] Zpr. ČBS 53(2): : 271 -288. strana Zpr. ČBSDPDF
24.03.2019 Eliáš P. st. (2018): Súčasný stav výskumu flóry a vegetácie antropogénnych biotopov na Slovensku (prehľad). [Current research of flora and vegetation of anthropogenic habitats in Slovakia. A review. ] Zpr. ČBS 53(2): : 239 -269. strana Zpr. ČBSDPDF
24.03.2019 Kočár P., Pokorná A. & Sádlo J. (2018): Změny synantropní vegetace na území České republiky v zemědělském pravěku a raném středověku. [Changes in synantropic vegetation of the Czech Republic in Prehistorie times and Early Middle Ages (5600 BC - 1200 AD). ] Zpr. ČBS 53(2): : 217 -238. strana Zpr. ČBSDPDF
24.03.2019 Lososová Z. (2018): Diverzita rostlinných společenstev evropských měst. [Diversity of European urban plant communities. ] Zpr. ČBS 53(2): : 207 -216. strana Zpr. ČBSDPDF
24.03.2019 Lososová Z., Kovář P., Medvecká J., Mudrák O., Pergl J. & Prach K. (2018): Úvod: Flóra a vegetace antropogenních stanovišť. [Introduction: Flora and vegetation of anthropogenic habitats. ] Zpr. ČBS 53(2): : 199 -205. strana Zpr. ČBSDPDF
24.03.2019 Lososová Z., Kovář P., Medvecká J., Mudrák O., Pergl J. & Prach K. (eds.) (2018): Flóra a vegetace antropogenních stanovišť. Konference ČBS 25.-26. 11. 2017 Praha. [Flora and vegetation of anthropogenic habitats. ] Zpr. ČBS 53(2): : 197 -392. strana Zpr. ČBSDPDF
24.03.2019 Chrtek J. (2018): Jubilea členů ČBS v roce 2018. Zpr. ČBS 53(2): : 195 -196. strana Zpr. ČBSDPDF
24.03.2019 Květ J. (2018): Čestná členka ČBS prof. RNDr. Milena Rychnovská, DrSc. oslavila své 90. narozeniny (17. 10. 2018). Zpr. ČBS 53(2): : 193 -194. strana Zpr. ČBSDPDF
24.03.2019 Adamec L. & Kučerová A. (2018): Blahopřání a poděkování Janu Květovi k jeho 85. narozeninám. Zpr. ČBS 53(2): : 191 -192. strana Zpr. ČBSDPDF
24.03.2019 Hrouda L. (2018): Viera Feráková – 80 let. Zpr. ČBS 53(2): : 189 -190. strana Zpr. ČBSDPDF
24.03.2019 Dřevojan P., Novák P., Doležal J., Peterka T. & Zukal D. (2018): Komentované fytocenologické snímky z České republiky 3. [Commented phytosociological relevés from the Czech Republic 3. ] Zpr. ČBS 53(2): : 177 -187. strana Zpr. ČBSDPDF
24.03.2019 Roleček J., Fajmon K. & Šmarda P. (2018): Nález hořčíku jestřábníkovitého velkoúborného (Picris hieracioides subsp. umbellata) v NPR Porážky (Bílé Karpaty) a poznámky k jeho výskytu v České republice [Record of Picris hieracioides subsp. umbellata in the White Carpathians and notes on its occurrence in the Czech Republic. ] Zpr. ČBS 53(2): : 165 -176. strana Zpr. ČBSDPDF
24.03.2019 Velebil J. (2018): Ostružiník přívětivý (Rubus placidus), nový druh pro květenu České republiky [Rubus placidus, a species new to the flora of the Czech Republic. ] Zpr. ČBS 53(2): : 151 -163. strana Zpr. ČBSDPDF
24.03.2019 (2018): Zprávy České botanické společnosti. Ročník 53, číslo 2, 2018. Obálka s obsahem. [Bulletin of the Czech Botanical Society. 53/2, 2018. Cover and contents.] Zpr. ČBS 53(2): : 1 -4. strana obálky Zpr. ČBSDPDF
24.03.2019 Kowalski K. (1972): Chiroptera from Stránská Skála near Brno. Pp.: 71-75. In: Musil R. (ed.): Stránská skála 1 1910-1945. Anthropos 20(12): : 204 stran AnthroposDPDF
24.03.2019 Hanák V. (1966): Pipistrellus p. mediterraneus Cabrera, 1904. Pp: 261-263. In: von Lehmann E.: Taxonomische Bemerkungen zur Säugerausbeute der Kumerloeveschen Orientreisen 1953-1965. Zoologische Beiträge, Neue Folge (Berlín) 12(2): : 251 -317. strana Zoologische Beiträge, Neue Folge (Berlín)DPDF
24.03.2019 Daniel M. & Dusbábek F. (1984): Environmental parasitology with special regard to potential occurrence of natural foci of disease. Pp.: 65-77. In: Verner P. H. & Jeník J. (eds.): Ecological study of Toro Game Reserve (Uganda) with special regard to Uganda kob. Rozpr. ČSAV. Mat. přír. věd. 94(4): : 1 -126. strana Rozpr. ČSAV. Mat. přír. věd.DPDF
21.03.2019 Kolektiv autorů (2019): Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) – Pták roku 2019. In: Ptačí svět. Časopis České společnosti ornitologické. Ročník XXVI., číslo 1/2019. : 28 stran Pták roku Sv. 2019 ČSO  DPDF
21.03.2019 Dobruská G. (2019): Vydejte se prvního máje za Máchovou hrdličkou! Ptačí svět 26(1): : 28 . strana Ptačí světDPDF
21.03.2019 Hořáková D. (2019): První sčítání ptáků na krmítkách v Česku proběhlo 4.–6. ledna 2019. Ptačí svět 26(1): : 27 . strana Ptačí světDPDF
21.03.2019 Zámečník V. (2019): Přihlaste se na seminář pro zemědělce, myslivce a vlastníky půdy. Odborné vzdělávání pro podporu drobné zvěře – Správná praxe při zemědělském hospodaření zaměřená na ochranu ptactva. Ptačí svět 26(1): : 26 . strana Ptačí světDPDF
21.03.2019 Zámečník V. (2019): Co děláme pro hrdličku. Petice „Vraťme život do krajiny“. Ptačí svět 26(1): : 26 . strana Ptačí světDPDF
21.03.2019 Sychrová V. (2019): Pomozme hrdličce přežít cestu domů. Ptačí svět 26(1): : 25 . strana Ptačí světDPDF
21.03.2019 Hošková L. (2019): Hrdlička v Evropě. Ptačí svět 26(1): : 25 . strana Ptačí světDPDF
21.03.2019 Stejskal V. (2019): Legislativa evropských zemí k lovu ptáků se zaměřením na hrdličku divokou. Ptačí svět 26(1): : 24 . strana Ptačí světDPDF
21.03.2019 Zámečník V. (2019): Ohrožení a možnosti ochrany hrdličky divoké. Ptačí svět 26(1): : 23 . strana Ptačí světDPDF
21.03.2019 Šálek M. (2019): Velké, širé, rodné lány, buďte vy nám požehnány? Ptačí svět 26(1): : 22 . strana Ptačí světDPDF
21.03.2019 Bárta D. & Grim T. (2019): Kde je dům holubí? Všude. Ptačí svět 26(1): : 18 -21. strana Ptačí světDPDF
21.03.2019 Brinke T. (2019): Krmíme ptáky v zahradě. Ptačí svět 26(1): : 17 . strana Ptačí světDPDF
21.03.2019 Klvaňová A. (2019): Genialita ptáků. Ptačí svět 26(1): : 17 . strana Ptačí světDPDF
21.03.2019 Dobruská G. (2019): Polet’ se mnou do přírody. Tipy na aktivity pro rodiny s dětmi. Ptačí svět 26(1): : 16 . strana Ptačí světDPDF
21.03.2019 Sládečková V. (2019): Krutihlavovy hlavolamy aneb nad čím krutihlav kroutil hlavou. Ptačí svět 26(1): : 16 . strana Ptačí světDPDF
21.03.2019 Hornek J. (2019): Hrdlička divoká objektivem. Ptačí svět 26(1): : 14 -15. strana Ptačí světDPDF
21.03.2019 Cepák J. (2019): Nebezpečné cesty hrdliček divokých. Ptačí svět 26(1): : 13 . strana Ptačí světDPDF
21.03.2019 Janoška Z. (2019): Operace Hrdlička. Ptačí svět 26(1): : 12 . strana Ptačí světDPDF
21.03.2019 Sychrová V. & Hošek J. (2019): Znáte měkkozobé? Ptačí svět 26(1): : 9 -12. strana Ptačí světDPDF
21.03.2019 Voříšek P. (2019): Od sčítání a hodinovek k vymezení prioritních oblastí pro podporu ohrožené hrdličky divoké. Ptačí svět 26(1): : 8 . strana Ptačí světDPDF
21.03.2019 Klvaňová A. (2019): Inteligence holubů. Ptačí svět 26(1): : 4 . strana Ptačí světDPDF
21.03.2019 Havlíček J. (2019): Hrdlička se představuje. Ptačí svět 26(1): : 3 -8. strana Ptačí světDPDF
21.03.2019 Kaminiecká B. (2019): Hrdlička zahradní dobývá Karibik. (Podle: BioInvasion Records (2018) 7(1): 95-99) Ptačí svět 26(1): : 2 . strana Ptačí světDPDF
21.03.2019 Kaminiecká B. (2019): Holubi zmatenému vůdci nevěří. (Podle Biology Letters (2016) 12(9): 20160544) Ptačí svět 26(1): : 2 . strana Ptačí světDPDF
21.03.2019 Kaminiecká B. (2019): Váleční hrdinové. (Podle různých zdrojů) Ptačí svět 26(1): : 2 . strana Ptačí světDPDF
21.03.2019 Sychrová V. (2019): Z terénu i kanceláře. Ptačí svět 26(1): : 1 . strana Ptačí světDPDF
21.03.2019 Carboneras C. (2019): Úvodník. Ptačí svět 26(1): : 1 . strana Ptačí světDPDF
21.03.2019 (2019): Ptačí svět – časopis České společnosti ornitologické. Ročník XXVI, číslo 1/2019. Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) – Pták roku 2019. Ptačí svět 26(1): : 1 a 2. strana obálky Ptačí světDPDF
21.03.2019 Grim T. (2018): Kniha betonových džunglí. Ptáčkaření pod městským svícnem. Ptačí svět 25(4): : 29 -32. strana Ptačí světDPDF
21.03.2019 Šálek M., Bažant M. & Hošková L. (2018): Rok sýčka obecného v číslech. Ptačí svět 25(4): : 28 . strana Ptačí světDPDF
21.03.2019 Vermouzek Z. (2018): Jsem z těch, co jdou rádi naproti. Rozhovor s Pavlem Kverkem. Ptačí svět 25(4): : 25 -27. strana Ptačí světDPDF
21.03.2019 Zámečník V. (2018): Zachraňme ptačí hnízda před zničením zemědělskou technikou. Ptačí svět 25(4): : 24 . strana Ptačí světDPDF
21.03.2019 Hutař Martin (2018): Úbytek ptactva? Ekologické zemědělství jako možné řešení. Ptačí svět 25(4): : 23 . strana Ptačí světDPDF
21.03.2019 Zámečník V. (2018): Jak pomoci ptákům v zemědělské krajině. Ptačí svět 25(4): : 22 -23. strana Ptačí světDPDF
21.03.2019 Hlubocká K. (2018): Co dělat při podezření na otravu. Ptačí svět 25(4): : 21 . strana Ptačí světDPDF
21.03.2019 Makoň K. (2018): Co dělat při nálezu zraněného ptáka. Ptačí svět 25(4): : 20 -21. strana Ptačí světDPDF
21.03.2019 Sládečková V. (2018): Krutihlavovy hlavolamy. Ptačí svět 25(4): : 19 . strana Ptačí světDPDF
21.03.2019 Vermouzek Z. (2018): Odpovědnost rodičů. Ptačí svět 25(4): : 19 . strana Ptačí světDPDF
21.03.2019 Dobruská Gabriela (2018): Poleť se mnou do přírody. Ptačí svět 25(4): : 18 . strana Ptačí světDPDF
21.03.2019 Dobeš M. (2018): Objektivem Michala Dobeše www.michaldobes.com. Ptačí svět 25(4): : 16 -17. strana Ptačí světDPDF
21.03.2019 Janoška Z. (2018): Velká literární migrace. Ptačí svět 25(4): : 15 . strana Ptačí světDPDF
21.03.2019 Škorpíková V. (2018): Za ptáky nejen kvůli sobě. Ptačí svět 25(4): : 14 -15. strana Ptačí světDPDF
21.03.2019 Paclík M. (2018): Jak a proč odborně psát o ptácích? Ptačí svět 25(4): : 9 -13. strana Ptačí světDPDF
21.03.2019 Sládečkova V. & Sládeček J. (2018): Organizování akcí pro veřejnost. Ptačí svět 25(4): : 8 . strana Ptačí světDPDF
21.03.2019 Klvaňová A. (2018): Dlouhodobé monitorovací programy. Ptačí svět 25(4): : 7 . strana Ptačí světDPDF
21.03.2019 Vermouzek Z. (2018): Stručný návod k Avifu aneb využíváme Faunistickou databázi ČSO plnohodnotně? Ptačí svět 25(4): : 7 . strana Ptačí světDPDF
21.03.2019 Janoška Z. (2018): Jak zabezpečit nebezpečnou zastávku? Ptačí svět 25(4): : 6 . strana Ptačí světDPDF
21.03.2019 Janoška Z. (2018): Jak mapovat zastávky. Ptačí svět 25(4): : 6 . strana Ptačí světDPDF
21.03.2019 Hořáková D. (2018): Ptačí krmítka. Ptačí svět 25(4): : 6 . strana Ptačí světDPDF
21.03.2019 Viktora L. (2018): Jak řešit konflikty ptáků s lidmi. Ptačí svět 25(4): : 5 . strana Ptačí světDPDF
21.03.2019 Klvaňová A. (2018): Menu občanské vědy v ČSO – vyberte si! Ptačí svět 25(4): : 4 -5. strana Ptačí světDPDF
21.03.2019 Michálek B. (2018): Nejen penězi se dá pomoci ptačímu parku. Ptačí svět 25(4): : 4 . strana Ptačí světDPDF
21.03.2019 Hošková L. (2018): Dobrovolná práce pro ptáky. Ptačí svět 25(4): : 3 . strana Ptačí světDPDF
21.03.2019 Hošková L. (2018): Pomáhat lze finančně, ale i dobrým nápadem. Ptačí svět 25(4): : 3 . strana Ptačí světDPDF
21.03.2019 Kaminiecká B. (2018): I motorkáři a střelci mohou chránit přírodu. Ptačí svět 25(4): : 2 . strana Ptačí světDPDF
21.03.2019 Kaminiecká B. (2018): Z Evropy mizí hmyz. Ptačí svět 25(4): : 2 . strana Ptačí světDPDF
21.03.2019 Bílek Š. (2018): Úvodník. Ptačí svět 25(4): : 1 . strana Ptačí světDPDF
21.03.2019 (2018): Ptačí svět – časopis České společnosti ornitologické. Ročník XXV, číslo 4/2018. Ptačí svět 25(4): : 1 a 2. strana obálky Ptačí světDPDF
20.03.2019 Dostalík S., Rybka V. & Zmeškalová J. (2011): Vstavač trojzubý (Orchis tridentata). Péče o druh a jeho lokality. : 45 stran Metodika AOPK ČR AOPK ČR ISNB 978-80-87457-10-8  DPDF
20.03.2019 Krása A. (2015): Ochrana saproxylického hmyzu a opatření na jeho podporu. : 147 stran Metodika AOPK ČR AOPK ČR ISBN 978-80-87457-98-6  DPDF
20.03.2019 Reš B. a Štěrba P. (2010): Památné stromy. : 71 stran Metodika AOPK ČR AOPK ČR ISBN 978-80-87457-01-6  DPDF
19.03.2019 Pivoňková L. & Pecháčková S. (2019): Dvě botanické dámy oslaví… Calluna 24(1): : 22 . strana CallunaDPDF
19.03.2019 Pecháčková S. (2019): Mladý šedesátník Petr Pyšek, *10. 2. 1958 v Karlových Varech. Calluna 24(1): : 21 -22. strana CallunaDPDF
19.03.2019 Pecháčková S. (2019): Zajímavé botanické rukopisy. Calluna 24(1): : 21 . strana CallunaDPDF
19.03.2019 Sofron J. (2019): Několik poznámek k výstavě „Kořeny“ (aneb kterak krtek zří ve svých chodbách kořání). Calluna 24(1): : 21 . strana CallunaDPDF
19.03.2019 Přípravný výbor Floristického kurzu (2019): Celostátní floristický kurz Plasy 2019 – předběžné sdělení. Calluna 24(1): : 21 . strana CallunaDPDF
19.03.2019 Matějková I. (ed.) (2019): Zajímavé floristické nálezy 2018. Calluna 24(1): : 17 -20. strana CallunaDPDF
19.03.2019 Matějková I. (2019): Další botanická pozorování v lesní školce na Plánicku. Calluna 24(1): : 16 -17. strana CallunaDPDF
19.03.2019 Šandová M. (2019): Zajímavé floristické nálezy ze zahradnictví firmy Erica ve Svojkovicích v sezóně 2017–2018. Calluna 24(1): : 13 -16. strana CallunaDPDF
19.03.2019 Nová J. (2019): Rozšíření bolševníku velkolepého a křídlatek na pobřeží plzeňských řek 3. část – Úslava. Calluna 24(1): : 10 -13. strana CallunaDPDF
19.03.2019 Čížek K. & Sofron J. (2019): Co roste na židovském hřbitově v Kolinci. Calluna 24(1): : 10 . strana CallunaDPDF
19.03.2019 Žižková J. (2019): Třezalka pěkná (Hypericum pulchrum) opět v Brdech. Calluna 24(1): : 8 -9. strana CallunaDPDF
19.03.2019 Matějková I. (2019): Exkurze „Za rostlinstvem dálnic aneb kdo bydlí pod mostem“. Calluna 24(1): : 6 -8. strana CallunaDPDF
19.03.2019 Pivoňková L. (2019): Dvě exkurze do okolí Bezděkova u Klatov. Calluna 24(1): : 4 -6. strana CallunaDPDF
19.03.2019 Matějková I. (2019): Exkurze „Za květenou vlhkých luk v okolí Čížkova“. Calluna 24(1): : 2 -4. strana CallunaDPDF
19.03.2019 Sladký J. (2019): Orchidejové louky Staré Huti. Calluna 24(1): : 1 -2. strana CallunaDPDF
19.03.2019 Sladký J. (2019): Za vstavačem obecným mezi Hradcem a Stodem. Calluna 24(1): : 1 . strana CallunaDPDF
12345
© Vladimír Vrba-TKV 2005-2018