The list of new placed quotes
The form contains last 1000 new placed guotes, which are sorted in decreasing order from the last placed quote. The quotes are distributed to the pages after 100 for better lucidity. Clicking on the letter D you will find in the new window detailed information to the chosen quote. If the PDF is blue tinged, there is added summary or whole article to the quote. The date in the filetr is written in the format 01.06.2006. Description of the detail of the quote is placed in the proposition Questions and instuctions/Description of the form Detail of the quote. Zdena Vacíková, mail:vaciokova@tkv.cz
12345
D.enlistmentQuotationObsaženo v (In:)DPDF
11.10.2019 Redakce (2019): Pozvánka na podzimní exkurze MOS. Moudivláček 2019(2): : 7 -8. strana MoudivláčekDPDF
11.10.2019 Redakce (2019): Výstava fotografií Příroda Olomoucka. Moudivláček 2019(2): : 7 . strana MoudivláčekDPDF
11.10.2019 Vymazal M. (2019): Závěr sezónní výstavy Dravci, sokoli a sovy v Přerově. Moudivláček 2019(2): : 7 . strana MoudivláčekDPDF
11.10.2019 Kačaba L. (2019): Ptáci v Bibli (2. část). Moudivláček 2019(2): : 6 . strana MoudivláčekDPDF
11.10.2019 Ševčíková K. (2019): Mějme rádi ptáky, ale tak, aby měli rádi i oni nás! Moudivláček 2019(2): : 5 -6. strana MoudivláčekDPDF
11.10.2019 Šírek J. (2019): Zajímavá pozorování ze střední Moravy (duben – září 2019). Moudivláček 2019(2): : 4 -5. strana MoudivláčekDPDF
11.10.2019 Kovařík P., Lehký J. & Ševčíková K. (2019): Ze správních řízení: Zamezení používání pesticidů v rezervacích na Prostějovsku. Moudivláček 2019(2): : 3 -4. strana MoudivláčekDPDF
11.10.2019 Ševčíková K., Křenek D. & Tomášek V. (2019): Jak dopadl výzkumný terénní víkend Horní Vsacko? Moudivláček 2019(2): : 2 -3. strana MoudivláčekDPDF
11.10.2019 Ševčíková K. (2019): Vážení čtenáři, čas letí jako splašený kůň, jako lovící sokol. ... Moudivláček 2019(2): : 1 . strana MoudivláčekDPDF
10.10.2019 Servus M. (2019): Tak trochu poprázdninové přemítání o lidech, horách a o tom, co se děje kolem nás.. Ochrana přírody 74(4): : 1 . strana Ochrana přírodyDPDF
10.10.2019 Slezák V., Štencl R. & Havira M. (2019): Půl století CHKO Jeseníky aneb jesenické proměny. [A Half of Century for the Jeseníky Mts. Protected Landscape Area or the Jeseníky Mts. Metamorphoses.] Ochrana přírody 74(4): : 2 -5. strana Ochrana přírodyDPDF
10.10.2019 Koudelka M. (2019): 70 let od objevení Hlinitých jeskyní. [Seventy years since the Hlinité jeskyně/Clayish Caves Discovery.] Ochrana přírody 74(4): : 6 -9. strana Ochrana přírodyDPDF
10.10.2019 Chlapek J. & Servus M. (2019): NPR Rejvíz ve víru kůrovcové gradace – cvičení z ochrany přírody pro pokročilé. [The Rejvíz National Nature Reserve in the Heat of the European Spruce Bark Beetle Outbreak – Training for Advanced in Nature Conservation.] Ochrana přírody 74(4): : 10 -13. strana Ochrana přírodyDPDF
10.10.2019 Lisal K. & Čižmár M. (2019): Kozmické ptačí louky – iniciativa k ochraně přírody. [Kozmice Bird Meadows – A Private Nature Conservation Initiative.] Ochrana přírody 74(4): : 14 -17. strana Ochrana přírodyDPDF
10.10.2019 Jelínková J. (2019): Povolování kácení dřevin v souvislosti se záměrem, pro který je zvláštním právním předpisem stanoven účel vyvlastnění. [Permitting Woody Plant Felling in Relation to the Purpose of Dispossession Set out by a Special Law.] Ochrana přírody 74(4): : 18 -19. strana Ochrana přírodyDPDF
10.10.2019 Šaj P. (2019): Sokol stěhovavý v Jeseníkách a moderní technologie k jeho ochraně. [The Peregrine in the Jeseníky Mts. and Current Technologies to Protect It.] Ochrana přírody 74(4): : 20 -23. strana Ochrana přírodyDPDF
10.10.2019 Křížek M., Uxa T. & Krause D. (2019): Periglaciální fenomén a problematika jeho ochrany. [Periglacial Phenomenon and its Conservation.] Ochrana přírody 74(4): : 24 -28. strana Ochrana přírodyDPDF
10.10.2019 Lučan R. K., Lučanová A. & Vavřík M. (2019): Červenohorské sedlo: historie a současnost sledování (nejen) ptačí migrace na našich horách. [The Červenohorské sedlo Mountain Pass: Historical and Recent Research Projects Focused (not only) on Bird Migration in Mountain Areas in the Czech Republic.] Ochrana přírody 74(4): : 29 -33. strana Ochrana přírodyDPDF
10.10.2019 Ouhrabka V. (2019): Krasové jevy v údolí Moravy pod Králickým Sněžníkem. [Karts Phenomena in the Morava River Valley in the Králický Sněžník Mts.] Ochrana přírody 74(4): : 34 -37. strana Ochrana přírodyDPDF
10.10.2019 Plesník J. (2019): Dvě zprávy o stavu jedné planety. [Two Reports on the State of the Single Planet.] Ochrana přírody 74(4): : 38 -41. strana Ochrana přírodyDPDF
10.10.2019 Patzelt Z. (2019): Rozhovor s Janem Jeníkem. Ochrana přírody 74(4): : 42 -43. strana Ochrana přírodyDPDF
10.10.2019 Krása A. (2019): Vietnam – země ochranářských paradoxů. [Vietnam – A Country of Nature Conservation Paradoxes.] Ochrana přírody 74(4): : 44 -48. strana Ochrana přírodyDPDF
10.10.2019 Nekolný L. (2019): Ochrana přírody v interaktivních science centrech. Ochrana přírody 74(4): : Kulér I.-III. strana Ochrana přírodyDPDF
10.10.2019 Suldovská O. (2019): Problematika a ochrana zpřístupněných jeskyní Evropy. Ochrana přírody 74(4): : Kulér III.-V. strana Ochrana přírodyDPDF
10.10.2019 Korec E. & Grieblová A. (2019): Návrat zubra evropského do české přírody. Ochrana přírody 74(4): : Kulér V.-VI. strana Ochrana přírodyDPDF
10.10.2019 Ucová S. & Plesník J. (2019): Seminář CITES zaostřil na Čínu. Ochrana přírody 74(4): : Kulér VI.-VII. strana Ochrana přírodyDPDF
10.10.2019 Nitsch O. (2019): Zkušenosti s environmentální výchovou a osvětou v rámci projektu LIFE České středohoří. Ochrana přírody 74(4): : Kulér VII.-VIII. strana Ochrana přírodyDPDF
10.10.2019 Nečasová M. (2019): Lov beze zbraně aneb mapování výskytu jeleních druhů pomocí audionahrávek. Ochrana přírody 74(4): : Kulér VIII.-IX. strana Ochrana přírodyDPDF
10.10.2019 Patzelt Z. (2019): Těžká doba. Ochrana přírody 74(4): : Kulér IX. strana Ochrana přírodyDPDF
10.10.2019 Kmet J. (2019): Jiří Matuška – vitální šedesátník. Ochrana přírody 74(4): : Kulér IX.-X. strana Ochrana přírodyDPDF
10.10.2019 Hrozek A. & Růžičková Z. (2019): Tomáš Besta – vedoucí ochránců přírody Lužických hor čerstvým šedesátníkem. Ochrana přírody 74(4): : Kulér X.-XI. strana Ochrana přírodyDPDF
10.10.2019 Filipová P. (ed.) (2019): Nové právní předpisy a další dokumenty v oblasti ochrany přírody a krajiny (přehled vybraných aktualit za období červen 2019 – červenec 2019). Ochrana přírody 74(4): : Kulér XI.-XII. strana Ochrana přírodyDPDF
10.10.2019 Plesník J. (2019): O molekulách v ochraně přírody. Ochrana přírody 74(4): : Kulér XII.-XIII. strana Ochrana přírodyDPDF
03.10.2019 Redakce (2019): Použitá literatura. Jihomoravské ekolisty 16(1): : 23 -25. strana Jihomoravské ekolistyDPDF
03.10.2019 Habr V. & Klos M. (2019): Rekonstrukce kalového hospodářství ČOV Brno Modřice. Jihomoravské ekolisty 16(1): : 20 -22. strana Jihomoravské ekolistyDPDF
03.10.2019 Pohořelý M. & Moško J. (2019): Materiálové a energetické využití suchého stabilizovaného čistírenského kalu. Jihomoravské ekolisty 16(1): : 16 -19. strana Jihomoravské ekolistyDPDF
03.10.2019 Vološinová D. (2019): Rizikové polutanty v kalech z ČOV. Jihomoravské ekolisty 16(1): : 11 -15. strana Jihomoravské ekolistyDPDF
03.10.2019 Matějů L., Boštíková Z. & Zimová M. (2019): Hodnocení mikrobiologické kvality čistírenských kalů. Jihomoravské ekolisty 16(1): : 8 -10. strana Jihomoravské ekolistyDPDF
03.10.2019 Kos M. (2019): Aktuální názory na využívání kalů. Jihomoravské ekolisty 16(1): : 5 -8. strana Jihomoravské ekolistyDPDF
03.10.2019 Holoubek I. & Matějů V. (2019): Odpadní kaly z ČOV a sedimenty – zdroj kontaminace prostředí a rizika s tím spojená. Jihomoravské ekolisty 16(1): : 2 -4. strana Jihomoravské ekolistyDPDF
03.10.2019 Havíř F. (2019): Předmluva. Jihomoravské ekolisty 16(1): : 1 . strana Jihomoravské ekolistyDPDF
03.10.2019 (2019): Jihomoravské EKO LISTY. Ročník 16 - speciál. Obálka a obsah. Jihomoravské ekolisty 16(1): : 1 - 28. strana Jihomoravské ekolistyDPDF
02.10.2019 Jiskra P. (2019): Nová chráněná území v Doupovských horách. Arnika 2019(1): : 57 -60. strana ArnikaDPDF
02.10.2019 Wieser S. (2019): Zajímavá místa Karlovarského kraje - Údolí Stříbrného potoka u Nancy, nyní v Rájeckém údolí. Arnika 2019(1): : 52 -56. strana ArnikaDPDF
02.10.2019 Tájková P. (2019): Divočina za humny - přírodní zahrada. Arnika 2019(1): : 48 -51. strana ArnikaDPDF
02.10.2019 Jiskrová J. (2019): Udělali jsme pro přírodu - bývalá pískovna Vřesová, snaha o obnovu jedné z nejvýznamnějších lokalit obojživelníků v Karlovarském kraji. Arnika 2019(1): : 46 -47. strana ArnikaDPDF
02.10.2019 Wieser S. (2019): O šíření jestřábníku oranžového v Karlovarském kraji. Arnika 2019(1): : 43 -45. strana ArnikaDPDF
02.10.2019 Redakce (2019): Se začátkem letošního července Agentura ve spolupráci s městem Boží Dar osadila nové botanické cedulky na naučné stezce v národní přírodní rezervaci Božidarská rašeliniště. Arnika 2019(1): : 42 . strana ArnikaDPDF
02.10.2019 Reiser P. (2019): Zapomenutá voda pod Andělksou horou. Arnika 2019(1): : 40 -42. strana ArnikaDPDF
02.10.2019 Peksa O. (2019): Lišejníky Slavkovského lesa VI. - lichenoflóra hadců. Arnika 2019(1): : 36 -39. strana ArnikaDPDF
02.10.2019 Ouda M. (2019): Elodes elongata, brouček vlhkých lokalit se vyskytuje i v České republice. Arnika 2019(1): : 34 -35. strana ArnikaDPDF
02.10.2019 Wieser S. (2019): Proměny v čase - Objímavé stromy. Arnika 2019(1): : 33 . strana ArnikaDPDF
02.10.2019 Tájek P. & Tájková P. (2019): Netopýr alkathoe - nový druh netopýra pro Karlovarský kraj. Arnika 2019(1): : 30 -32. strana ArnikaDPDF
02.10.2019 Tomíček R. (2019): Pozůstatky hornické činnosti v okolí Čisté II. - Štola svaté Barbory. Arnika 2019(1): : 26 -29. strana ArnikaDPDF
02.10.2019 Matějů J. & Melichar V. (2019): Bochnatka americká, první setkání v Karlovarském kraji. Arnika 2019(1): : 23 -25. strana ArnikaDPDF
02.10.2019 Redakce (2019): Koncem letošního května byl ze sklaního hřebene v národní přírodní památce Křížky natrvalo odstraněn sloup elektrického vedení, ... Arnika 2019(1): : 22 . strana ArnikaDPDF
02.10.2019 Jaška P. (2019): Strnad luční obsadil zachovalá bezlesí Slavkovského lesa. Arnika 2019(1): : 18 -22. strana ArnikaDPDF
02.10.2019 Redakce (2019): Krátké zprávy - V sobotu v polovině července tohoto roku se Karlovarský kraj poprvé zapojili do pořádání celorepublikové akce Dny lidové architektury. Arnika 2019(1): : 17 . strana ArnikaDPDF
02.10.2019 Redakce (2019): Krátké zprávy - V dubnu letošního roku vyšla knížka Motýli a vážky Mariánskolázeňska. Arnika 2019(1): : 17 . strana ArnikaDPDF
02.10.2019 Fiala T. (2019): Šíření kůrovce v CHKO Slavkovský les. Arnika 2019(1): : 16 -17. strana ArnikaDPDF
02.10.2019 Dvořák L. (2019): Život v podzemí X. - Měkkýši ve vchodu. Arnika 2019(1): : 14 -15. strana ArnikaDPDF
02.10.2019 Redakce (2019): Krátké zprávy - Počátkem srpna letošního roku nás navždy opustil Jan Havránek - významná osobnost, která v 70. letech stála u zrodu chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Arnika 2019(1): : 13 . strana ArnikaDPDF
02.10.2019 Redakce (2019): Krátké zprávy - V červnu letošního roku byla na Seznam světového dědictví UNESCO zapsána Hornická kulturní krajina Erzbebirge/Krunošnohoří. Arnika 2019(1): : 13 . strana ArnikaDPDF
02.10.2019 Benedikt S. (2019): Drabčíci podčeldi staninae v západních Čechách. Arnika 2019(1): : 10 -13. strana ArnikaDPDF
02.10.2019 Beran V. (2019): Sokol stěhovavý poprvé zahnízdil v Mariánských Lázních. Arnika 2019(1): : 8 -9. strana ArnikaDPDF
02.10.2019 Kožíšková H. (2019): Památný strom Jilm u Hvězdy. Arnika 2019(1): : 7 . strana ArnikaDPDF
02.10.2019 Redakce (2019): Krátké zprávy - Z objektu bývalé fary v Michalových Horách vznikla základna Ligy lesní moudrosti. Arnika 2019(1): : 6 . strana ArnikaDPDF
02.10.2019 Hejl L. (2019): Vzácná houba kyjanka Zollingerova nalezena v Mariánských Lázních. Arnika 2019(1): : 5 -6. strana ArnikaDPDF
02.10.2019 Jaška P. (2019): Kočka divoká po tři sta letech ve Slavkovském lese. Arnika 2019(1): : 2 -4. strana ArnikaDPDF
02.10.2019 (2019): Arnika. Přírodou a historií Karlovarského kraje 1/2019. Arnika 2019(1): : 1 - 4. strana obálky ArnikaDPDF
26.09.2019 Bardáčová M. & Adamcová V. (2019): Vybrané radioanalytické metody ve službách experimentální biologie rostlin. Živa 67(4): : CXVI.-CXVIII. strana ŽivaDPDF
26.09.2019 Šťastný K. (2019): Julius Klejdus: Ptáci v akci aneb kniha o chování ptáků. Vydal autor v r. 2018 vlastním nákladem ve spolupráci s vydavatelstvím CENTA, spol. s r. o., Brno, 552 str. Živa 67(4): : CXV. strana ŽivaDPDF
26.09.2019 Kratochvíl L. (2019): Jiří Moravec: Obojživelníci a plazi České republiky. Vydala: Academia, Praha 2019, 464 str. Živa 67(4): : CXIV. strana ŽivaDPDF
26.09.2019 Adamec L. (2019): Úloha požáru v regulaci klíčení semen vzácného masožravého rosnolistu lusitánského. (AoB PLANTS, 2017 (9), 5, plx036, https://doi.org/10.1093/aobpla/plx036) Živa 67(4): : CXIII. strana ŽivaDPDF
26.09.2019 Krahulec F. (2019): Michal Gerža: Orchideje Orlických hor a podhůří. Vydalo: Vydavatelství SEN, Hlinné, 2019, 125 stran. Živa 67(4): : CXIII. strana ŽivaDPDF
26.09.2019 Štefánek M. (2019): Daniel Smutek: Chvaletice. Příběh o železe, síře a manganu. Vydal: Granit, s. r. o., Praha 2019, 64 str. Živa 67(4): : CXII. strana ŽivaDPDF
26.09.2019 Černý J., Libusová L. & Reiter A. (2019): Pokračování doby stříbrné pro mladé české biology. Živa 67(4): : CXI. strana ŽivaDPDF
26.09.2019 Redakce (2019): Čestné oborové medaile Akademie věd ČR získali čtyři význační vědci. Živa 67(4): : CIX.-CX. strana ŽivaDPDF
26.09.2019 Redakce (2019): Čtveřice výjimečných vědců převzala medaile Akademie věd ČR. Živa 67(4): : CVIII.-CIX. strana ŽivaDPDF
26.09.2019 Redakce (2019): Akademie věd ČR udělila Prémie Otto Wichterleho. Živa 67(4): : CVI.-CVII. strana ŽivaDPDF
26.09.2019 Redakce (2019): L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě 2019. Živa 67(4): : CV. strana ŽivaDPDF
26.09.2019 Redakce (2019): Cena Josefa Vavrouška za rok 2019. Živa 67(4): : CIV. strana ŽivaDPDF
26.09.2019 Černá A. (2019): Jan Evangelista Purkyně. Živa 67(4): : CII. strana ŽivaDPDF
26.09.2019 Redakce (2019): Pietní akt na Vyšehradě ke 150 letům od úmrtí Jana Evangelisty Purkyně. Živa 67(4): : CI. strana ŽivaDPDF
26.09.2019 Spížek J. (2019): Vzpomínka na pana profesora Josefa Kouteckého. Živa 67(4): : XCIX.-C. strana ŽivaDPDF
26.09.2019 Petráš P. (2019): Zemřela Jarmila Jelínková – bakterioložka, pedagožka a statečná osobnost. Živa 67(4): : XCVIII. strana ŽivaDPDF
26.09.2019 Květ J. (2019): Zdenka Hroudová – 75 let. Živa 67(4): : XCVII. strana ŽivaDPDF
26.09.2019 Plesník J. (2019): Zaujalo nás - Změny prostředí ovlivňují letní aktivitu medvědů ledních. (Oecologia 2017, 184: 87–99) Živa 67(4): : XCVI. strana ŽivaDPDF
26.09.2019 Květ J. & Elster J. (2019): 90 let Josefa Svobody a jeho zřetelná stopa v kanadské Arktidě. Živa 67(4): : XCIV.-XCVI. strana ŽivaDPDF
26.09.2019 Redakce (2019): Rozhovor s Ivo Králíčkem oceněným Učenou společností ČR. Živa 67(4): : XCII.-XCIII. strana ŽivaDPDF
26.09.2019 Danihelka J. (2019): Josef Podpěra (1878–1954): osudy přírodovědce v neklidných dobách. Živa 67(4): : LXXXV.-XCI. strana ŽivaDPDF
26.09.2019 Zima J.† (2019): Domácí savci a jejich původ 4. Ostatní domácí savci. [The Origin of Domestic Mammals 4. Other Domesticated Mammals.] Živa 67(4): : 190 . strana ŽivaDPDF
26.09.2019 Zámečník V. (2019): Ptáci zemědělské krajiny – budeme za koroptví chodit do muzea? [Birds of the Agricultural Landscape – Are We Only Going to See Partridges in Museums?] Živa 67(4): : 188 -190. strana ŽivaDPDF
26.09.2019 Kocourek P. & Dolejš P. (2019): Kolik druhů mnohonožek přibylo v České republice v novém miléniu? [How Many Species of Millipedes Have Arrived in the Czech Republic in the New Millennium?] Živa 67(4): : 184 -187. strana ŽivaDPDF
26.09.2019 Velebil J. & Brabec J. (2019): Za květy Soosu II. Rašeliniště, rašelinné lesy a další biotopy. [Flowers of Soos II. Peat Bogs, Peat Forests and Other Biotopes.] Živa 67(4): : 180 -183. strana ŽivaDPDF
26.09.2019 Kuneš P. (2019): Historická ekologie: dlouhodobé interakce přírody a člověka II. Bez člověka – koncept přirozenosti očima paleoekologie. [Historical Ecology: Long-term Interactions Between Nature and Humans II. Without Man – the Concept of Naturalness through the Eyes of Paleoecology.] Živa 67(4): : 176 -179. strana ŽivaDPDF
26.09.2019 Roleček J. (2019): Stepi západní Ukrajiny. [Steppes of Western Ukraine.] Živa 67(4): : 172 -175. strana ŽivaDPDF
26.09.2019 Roleček J. & Kubešová S. (2019): Podpěrovské inspirace v botanice. [Podpěra’s Inspirations in Botany.] Živa 67(4): : 169 -171. strana ŽivaDPDF
26.09.2019 Brázda O. & Husová M. (2019): Emanuel Purkyně – botanik velkého nadání a zklamaných nadějí. [Emanuel Purkyně – a Botanist of Great Talent and Dashed Hopes.] Živa 67(4): : 166 -168. strana ŽivaDPDF
26.09.2019 Čermáková L. & Kovář P. (2019): Přírodní vědy a rod Purkyňů. [Sciences and the Genealogy of the Name Purkyně.] Živa 67(4): : 163 -165. strana ŽivaDPDF
12345
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348