Citace pro vybranou lokalitu
Formulář obsahuje citace pro vybranou lokalitu. Výběr ze omezit nastavením filtru. Maximální počet vybraných citací při jednom nastavení filtru je nastaven na 1000. Kliknutím na písmeno D (detail) se zobrazí v novém okně podrobné informace k citaci. Pokud je PDF modře podbarvené, je k citaci připojen souhrn nebo celý článek. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
123
YearAuthorQuotationObsaženo v (In:)Typ pub.Typ cit.LokalitaVodní lok.DPDF.
2007Redakce - Krajové odrůdy ovocných dřevin v Poodří. Poodří 10(1) : 93 . strana PoodříČasopisOdborná prácePoodří _ CHKO DPDF
2008Jarošek R. 90. výročí konce 1. světové války. Pomníky a pamětní desky v Poodří. Život v zázemí. Vzpomínky Eduarda Bayera z Bernartic nad Odrou. Poodří 11(4) : 4 -54. strana PoodříČasopis Poodří _ CHKO DPDF
2011Koleček J. Acrocephalus v chráněné krajinné oblasti Poodří. Kroužkovatel 11 : 16 . strana KroužkovatelČasopisInformační článekPoodří _ CHKO DPDF
2008Lepilová K., Pleskot J., Jarošek R. & Rybička M. Akademický sochař Miroslav Rybička z Jistebníka. Poodří 11(2) : 15 -21. strana PoodříČasopis Jistebník / NJ _ Katastr DPDF
2007Krestová M. & Rulfová A. Akce Acrocephalus v chráněné krajinné oblasti Poodří. Poodří 10(4) : 22 -23. strana PoodříČasopisOdborná prácePoodří _ CHKO DPDF
2010Koleček J., Pavelka K., Krestová M. & Vymazal M. Akce Acrocephalus v chráněné krajinné oblasti Poodří. Kroužkovatel 9 : 12 -13. strana KroužkovatelČasopisOdborná prácePoodří _ CHKO DPDF
2007Krestová M. & Rulfová A. Akce Acrocephalus v CHKO Poodří. Ptačí svět 14(1) : 20 -21. strana Ptačí světČasopisPopulárně naučnáPoodří _ CHKO DPDF
2010Csibová I. et al. Amaterské divadlo PODIV ze Suchdola nad Odrou. Poodří 13(2) : 21 -22. strana PoodříČasopis Suchdol nad Odrou / NJ _ Katastr DPDF
2008Janovská V. Analýza geodat pro návrh zonace chráněné krajinné oblasti Poodří. Alysis of geodata for suggesting degrees of protection in the protected landscape. :   Bakalářská prácePoodří _ CHKO DPDF
2007Demeter V. Banerova studánka. Poodří 10(2) : 43 -44. strana PoodříČasopisOdborná práceŠenov u Nového Jičína / NJ _ Katastr DPDF
1959Skuhravá M. Bejlomorky Oderských vrchů 1. (Itonididae, Diptera). Gallmticken des Oder-Gebirges 1. (Itonididae, Diptera). Přírodov. čas. slez. 20 : 28 -48. strana Přírodov. čas. slez.ČasopisOdborná prácePoodří _ CHKO DPDF
2015Kubín M. Beskydský bestiář. Beskydy - zpravodaj CHKO 2015(1) : 11 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisPopulárně naučnáHukovice / NJ _ Katastr DPDF
1996Řehák J. a kol. Biomonitoring modelových skupin živočichů v mokřadních ekosystémech Poodří. Mokřady České republiky. Sb. abstraktů z celostátního semináře k 25. výročí Ramsarské konvence : 112 -113. strana Mokřady České republiky. Sb. abstraktů z celostátního semináře k 25. výročí Ramsarské konvenceSborník z konference-abstraktAbstrakt přednáškyPoodří _ CHKO DPDF
2007Redakce Bludné balvany v oblasti chráněné krajinné oblasti Poodří. Poodří 10(4) : 92 . strana PoodříČasopisOdborná prácePoodří _ CHKO DPDF
2007Hanáček M. Bludné balvany v oblasti chráněné krajinné oblasti Poodří. Poodří 10(4) : 15 -19. strana PoodříČasopisOdborná prácePoodří _ CHKO DPDF
1998Szymonik P. Brouci čeledi Carabidae břehových biotopů řeky Odry v oblasti chráněné krajinné oblasti Poodří. : 0   Diplomová prácePoodří _ CHKO DPDF
1987Lorher J. Bude chráněné krajinná oblast Střední Poohří? Památky - příroda - život /Chomutov/ 19( 4) : 96 -99. strana Památky - příroda - život /Chomutov/Časopis Poodří _ CHKO DPDF
2007Antonín R. & Antonínová K. (překlad) Bývalý dřevěný kostel ve Studénce. Poodří 10(4) : 37 -39. strana PoodříČasopisOdborná práceStudénka nad Odrou / NJ _ Katastr DPDF
1998Bryja J. & Řehák Z. Community of small terrestrial mammals (Insectivora, Rodentia) in dominant habitats of the Protected Landscape Area of Poohří (Czech Republic). Folia Zool. 47(4) : 249 -260. strana Folia Zool.Časopis impaktovanýPůvodní vědecká prácePoodří _ CHKO DPDF
2014Kaminiecká B. Čápí ohlédnutí. Ptačí svět 21(3) : 20 . strana Ptačí světČasopisPozorování, nálezyStará Ves nad Ondřejnicí / OS _ Katastr DPDF
2007Matysková J., Šimková M. & Glogar K. České ochotnické divadlo v Jeseníku nad Odrou očima pamětníků. Poodří 10(2) : 31 . strana PoodříČasopisOdborná práceJeseník nad Odrou / NJ _ Katastr DPDF
2007Macek S. České ochotnické divadlo v Jeseníku nad Odrou. Poodří 10(2) : 29 -31. strana PoodříČasopisOdborná práceJeseník nad Odrou / NJ _ Katastr DPDF
2008Macek S. České ochotnické divadlo ve Studénce (1. část do roku 1945). Poodří 11(4) : 55 -62. strana PoodříČasopis Studénka nad Odrou / NJ _ Katastr DPDF
2007Usvald O. Činnost Regionu Poodří. Poodří 10(1) : 61 -66. strana PoodříČasopisOdborná prácePoodří _ CHKO DPDF
2008Usvald O. Činnost Regionu Poodří. Poodří 11(1) : 25 -27. strana PoodříČasopis Poodří _ CHKO DPDF
2008Usvald O. Činnost Regionu Poodří. Poodří 11(4) : 70 -72. strana PoodříČasopis Poodří _ CHKO DPDF
2007Usvald O. Činnost Regionu Poodří. Poodří 10(4) : 53 -64. strana PoodříČasopisOdborná prácePoodří _ CHKO DPDF
1959Novák F. Další případ udušené kachny. Myslivost 1959 : 108 . strana MyslivostČasopisKrátká zprávaStudénka nad Odrou / NJ _ Katastr DPDF
2009Ševčíková A. Desáté Obecní slavnosti ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Historická „Jizda kole obila“. Poodří 12(2) : 51 -55. strana PoodříČasopis Stará Ves nad Ondřejnicí / OS _ Katastr DPDF
2007Macek S. & Golda J. Divadelní ochotníci v Bartošovicích a Hukovicích. Poodří 10(1) : 20 -24. strana PoodříČasopisOdborná práceHukovice / NJ _ Katastr DPDF
2007Macek S. & Golda J. Divadelní ochotníci v Bartošovicích a Hukovicích. Poodří 10(1) : 20 -24. strana PoodříČasopisOdborná práceBartošovice / NJ _ Katastr DPDF
2014Soldán T., Bojková J., Zahrádková S., Helešic J. & Sroka P. Dlouhodobý výzkum vodního hmyzu – rodinné stříbro české entomologie. Long-term Investigation of Aquatic Insects – Family Silver of the Czech Entomology. Živa 62(5) : 215 -218. strana ŽivaČasopisOdborná prácePetřvaldík / NJ _ Katastr OdraDPDF
1986Hudeček J. & Pavelka K. Dodatek k hnízdění bukače velkého (Botaurus stellaris) v Moravské bráně. Vlast. sb. okresu Nový Jičín 37 : 72 . strana Vlast. sb. okresu Nový JičínSborník vlastivědný Bartošovice / NJ _ Katastr DPDF
2007Schmiedová M. Dokumenty nalezené v kostele sv. M. Magdalény v Pustějově. Poodří 10(4) : 33 -36. strana PoodříČasopisOdborná prácePustějov / NJ _ Katastr DPDF
2009Redakce Doplnění informací o pomnících 1. světové války v Poodří. Pomník v Jakubčovicích nad Odrou (Petr Lelek). Pomník ve Staré Bělé (Lukáš Klega). Poodří 12(4) : 45 . strana PoodříČasopis Poodří _ CHKO DPDF
2009Redakce Doplnění informací o pomnících 1. světové války v Poodří. Pomník v Jakubčovicích nad Odrou (Petr Lelek). Pomník ve Staré Bělé (Lukáš Klega). Poodří 12(4) : 45 . strana PoodříČasopis Stará Bělá / OS _ Katastr DPDF
2003Kočárek P. Doplňky k fauně orthopteroidního hmyzu (Orthoptera & Dermaptera) Chráněné krajinné oblasti Poodří (Česká Republika). Práce a studie Muzea Beskyd 13 : 215 -216. strana Práce a studie Muzea BeskydSborník vlastivědnýKrátká zprávaPoodří _ CHKO DPDF
2008Jarošek R. Dotace pro přírodu. Poodří 11(3) : 29 -32. strana PoodříČasopisOdborná prácePoodří _ CHKO DPDF
1998Vohralík V. & Lazarová J. Drobní savci (Insectivora, Rodentia) Horního Poohří v potravě sovy pálené (Tyto alba). Small mammals (Insectivora, Rodentia) of the Horní Poohří region (Czech Republic) in the food of the barn owl (Tyto alba). Lynx n. s. 29 : 43 -56. strana Lynx n. s.Časopis recenzovaný, neimpakt.Původní vědecká prácePoodří _ CHKO DPDF
1998Řehák Z. & Bryja J. Drobní savci chráněné krajinné oblasti Poodří a blízkého okolí II. Chiroptera. Čas. Slez. Muz. Opava (A) 47(2) : 133 -142. strana Čas. Slez. Muz. Opava (A)ČasopisOdborná prácePoodří _ CHKO DPDF
1998Bryja J. & Řehák Z. Drobní savci chráněné krajinné oblasti Poodří a blízkého okolí. Čas. Slez. Muz. Opava (A) 47(2) : 123 -131. strana Čas. Slez. Muz. Opava (A)Časopis Poodří _ CHKO DPDF
2002Lojkásek B., Lusk S., Halačka K., Lusková V. Druhová diverzita ryb v aluviu střední části CHKO Poodří. In: Lusk S., Lusková V., Halačka K. (eds.), Biodiverzita ichtyofauny České republiky 4 : 113 -120. strana Biodiverzita ichtyofauny České republikyČasopisPřednáška, referátPoodří _ CHKO DPDF
1994Jeniš I. Druhová ochrana živočichů v CHKO Poodří. Sb. z celostátního semináře Druhová ochrana rostlin a živočichů, Ostrava : 14 -21. strana Sb. z celostátního semináře Druhová ochrana rostlin a živočichů, OstravaSborník z konference-referátyPřednáška, referátPoodří _ CHKO DPDF
2004Petřivalská K. Dynamika makrozoobentosu drobného vodního toku v chráněné krajinné oblasti Poodří : 0   Diplomová prácePoodří _ CHKO DPDF
1990Literák I. a kol. Dynamika pohnízdního výskytu rákosníků na severní Moravě (Bartošovice, okr.Nový Jičín). The dynamics of postbreeding occurence of Acrocephalus warblers in northern Moravia. Pěvci 1988. Sborník z ornitologické konference : 87 -91. strana Pěvci 1988. Sborník z ornitologické konferenceSborník z konference-referátyOdborná práceBartošovice / NJ _ Katastr DPDF
1987Drozdek K. Ekoetologická studie racka chechtavého (Larus ridibundus L.) na rybnících v Poodří a Chomoutovské vodní nádrži u Olomouce. : 0   Diplomová prácePoodří _ CHKO DPDF
1987Bajcová V. Ekoloclcko-faunlstická studie arachnofauny chráněného přírodního výtvoru Polanská niva. : 37 stran,24 pří1oh   Diplomová prácePolanská niva _ NPR DPDF
1994Řehák Z. Ekologický monitoring drobných savců v chráněné krajinné oblasti Poodří. : 26 stran    Poodří _ CHKO DPDF
1978Otáhal I. Evidence hnízd dravců v okrese Nový Jičín. Dravci 1977. Sb. ref. 2 díl : 165 -170. strana Dravci 1977. Sb. ref. 2 dílSborník z konference-referátyPřednáška, referátPoodří _ CHKO OdraDPDF
2007Holuša O. Fauna pisivek (Insecta, Psocoptera) vybranných lokalit Poodří (Pooderský bioregion, Česká republika). Práce a studie Muzea Beskyd 19 : 105 -126. strana Práce a studie Muzea BeskydSborník vlastivědnýOdborná prácePoodří _ CHKO DPDF
1995Brandl P. & Šimek J. Faunistická pozorování v České republice (1993-1994). Rare and uncommon records of birds in the Czech Republic (1993-1994). Zprávy ČSO 41 : 21 -31. strana Zprávy ČSOČasopisPozorování, nálezyPoodří _ CHKO DPDF
2008Krejčíčková E. Festival Poodří Františka Lýska 2008. Poodří 11(2) : 7 -9. strana PoodříČasopis Poodří _ CHKO DPDF
2002Stránská M. Flóra a vegetace lokality rákosiny u Pilníková. Flora and Vegetation of the Locality Rákosiny u Pilníkova. Vč. sb, přír. - Práce a studie, Pardubice 10 : 97 -105. strana Vč. sb, přír. - Práce a studie, PardubiceČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práceRákosina _ PR DPDF
2009Kovář L. Heraldika majitelů zámku v Jeseníku nad Odrou. Poodří 12(1) : 18 -26. strana PoodříČasopis Jeseník nad Odrou / NJ _ Katastr DPDF
2007Skácelová Z. Historie a současnost zemětřesení v Poodří. Poodří 10(1) : 14 -17. strana PoodříČasopisOdborná prácePoodří _ CHKO DPDF
1992Ševčík J. & Pressen V. Hnízdění červenky obecné (Erithacus rubecula) v budkách s malým vletovým otvorem. Moravský ornitolog 1992(4) : 18 -19. strana Moravský ornitologČasopisOdborná prácePolanka nad Odrou / OS _ Katastr DPDF
1991Hudeček J. & Pressen V. Hnízdění hohola severního v Polanecko - jistebnické rybniční soustavě u Ostravy. Památky a příroda 16( 1) : 54 . strana Památky a přírodaČasopisOdborná prácePolanka nad Odrou / OS _ Katastr DPDF
2004Gelnar B. & Hudeček J. Hnízdění husy velké (Anser anser) a husy běločelé (Anser albifrons) s husou domácí (Anser anser f. domestica) ve volné přírodě. Nesting of Greylag Goose (Anser anser) and Greater White-fronted Goose (Anser fabalis) with Domestic Goose (Anser anser f. domestica) in free nature. Zprávy MOS 62 : 131 -134. strana Zprávy MOSČasopis Poodří _ CHKO DPDF
2003Stolarczyk J. & Pospíšil J. Hnízdění husy velké (Anser anser) s husou domácí (Anser anser f. domestica) ve volné přírodě v Ostravě - Polance nad Odrou. Acrocephalus (Ostrava) 19 : 47 . strana Acrocephalus (Ostrava)ČasopisOdborná prácePolanka nad Odrou / OS _ Katastr DPDF
1984Hudeček J., Kovář V. & Pressen V. Hnízdění šoupálka krátkoprstého v Moravské bráně. Vlast. sb. okresu Nový Jičín 33 : 53 -56. strana,2 obr. Vlast. sb. okresu Nový JičínSborník vlastivědnýInventarizační zprávaPolanka nad Odrou / OS _ Katastr DPDF
1988Pavelka Jan Hnízdní ornitocenóza v lužním lese u řeky Odry. The bird community in a lowland forest near the river Odra. Zprávy MOS 46 : 115 -118. strana Zprávy MOSČasopisOdborná prácePoodří _ CHKO OdraDPDF
2004Hanák F. Hnízdní ornitocenózy zámeckého parku v Jeseníku nad Odrou. Ptáci kolem nás 2004(1) : 12 -13. strana Ptáci kolem násČasopisOdborná práceJeseník nad Odrou / NJ _ Katastr DPDF
2002Němečková I. Hnízdní početnost motáka pochopa (Circus aeruginosus) v chráněné krajinné oblasti Poodří. Zoologické dny Brno 2002, Sb. abstraktů : 103 . strana Zoologické dny Brno 2002, Sb. abstraktůSborník z konference-abstraktAbstrakt přednáškyPoodří _ CHKO DPDF
2011Kondělka D. Hnízdní společenstvo ptáků lužního lesa Bažantula (CHKO Poodří) v roce 1997. Breeding bird assemblage of the Bažantula floodplain forest (Poodří PLA) in 1997. Acrocephalus (Ostrava) 26 : 14 -16. strana Acrocephalus (Ostrava)ČasopisOdborná prácePoodří _ CHKO DPDF
2011Kondělka D. Hnízdní společenstvo vodních a mokřadních nepěvců na rybnících ve Studénce (CHKO Poodří) v roce 1996. Breeding non-passerine waterbird assemblage of Studénka ponds (PLA Poodří) in 1996. Acrocephalus (Ostrava) 26 : 26 -28. strana Acrocephalus (Ostrava)ČasopisOdborná práceStudénka nad Odrou / NJ _ Katastr DPDF
2008Deckerová H. Houby na území Mlýnských rybníků v chráněné krajinné oblasti Poodří. Poodří 11(3) : 4 -10. strana PoodříČasopisOdborná prácePoodří _ CHKO DPDF
2008Šuhaj J. & Deckerová H. Hřib plavý (Boletus impolitus) v chráněné krajinné oblasti Poodří. Poodří 11(3) : 10 -11. strana PoodříČasopisOdborná prácePoodří _ CHKO DPDF
1966Friedel M. Hřivnáč a domácí holubi. Myslivost 1966( 5) : 115 . strana MyslivostČasopisKrátká zprávaPolanka nad Odrou / OS _ Katastr DPDF
1995Majkusová P. Hydrologické poměry chráněné krajinné oblasti Poodří. : 89 stran   Diplomová prácePoodří _ CHKO DPDF
1991Pavelka K. Chráněná krajinná oblast Poodří - důležitá ptačí oblast ČSFR. Acrocephalus (Ostrava) 13 : 8 -14. strana Acrocephalus (Ostrava)ČasopisOdborná prácePoodří _ CHKO DPDF
2009Bartoš I. Chráněná krajinná oblast Poodří má nové logo. Poodří 12(2) : 14 -15. strana PoodříČasopisInformační článekPoodří _ CHKO DPDF
2012Skupina autorů Chráněná krajinná oblast Poodří v mobilu. : 2 strany   Populárně naučnáPoodří _ CHKO DPDF
1997Jarošek R. Chráněná krajinná oblast Poodří. Krkonoše 1997/ 6 : 25 . strana KrkonošeČasopisOdborná prácePoodří _ CHKO DPDF
1991Kosňovský M. Chráněná krajinná oblast Poodří. Veronica 5(3) : 38 -39. strana VeronicaČasopisOdborná prácePoodří _ CHKO DPDF
2000Pavelka K., Košťál J. & Pospíšil J. IBA - Poodří - novinky z roku 2000. Zpravodaj IBA 7(1) : 3 . strana Zpravodaj IBAČasopisInformační článekPoodří _ CHKO DPDF
2009Rychtecká P. & Dreslerová J. Important woody species in Poodří floodplains (Czech republic). Journal of Landscape Ecology 2(1) : 57 -75. strana Journal of Landscape EcologyČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná prácePoodří _ CHKO DPDF
2007Němečková I. & Mrlík V. Influence of weather and food supply on reproduction parameters of Marsh Harriers (Circus aeruginosus) in the Poodří Protected Landscape Area. Vliv počasí a množství potravy na reprodukční parametry motáka pochopa (Circus aeruginosus) v CHKO Poodří. BUTEO 15 : 75 -83. strana BUTEOČasopisOdborná prácePoodří _ CHKO DPDF
2005Říčan P. Inventarizace a management rodu Ulmus v chráněné krajinné oblasti Poodří. : 73 stran   Diplomová prácePoodří _ CHKO DPDF
2008Kopecká I. Jak dál? Základní škola v Suchdole nad Odrou. Poodří 11(2) : 22 -27. strana PoodříČasopis Suchdol nad Odrou / NJ _ Katastr DPDF
1996Hora J. Jak jsme pokročili v revizi národního seznamu IBA. Zpravodaj IBA 3(2) : 1 -2. strana Zpravodaj IBAČasopisInformační článekPoodří _ CHKO DPDF
2002Šafránková Z. Jak pomoci poraněným dravým ptákům? Sosna 2002(2) : 28 -29. strana SosnaČasopisOdborná práceBartošovice / NJ _ Katastr DPDF
1954Jemelka O. Jaká je činnost »Vzorné lidové myslivecké společnosti«. Myslivost 1954 : 130 . strana MyslivostČasopisOstatní textySuchdol nad Odrou / NJ _ Katastr DPDF
2012Zatloukalová J. Jarní svod v Ostravě. Myslivost - příloha Lovecký pes 2012/4 : 5 . strana Myslivost - příloha Lovecký pesČasopisOdborná práceStará Bělá / OS _ Katastr DPDF
2009Langer V. Ještě k legionářům z Poodří. Poodří 12(4) : 43 -44. strana PoodříČasopis Poodří _ CHKO DPDF
2008Musilová R. & Zavadil V. K historii a vývoji areálu užovky stromové (Zamenis longissimus) v Poohří. Zoologické dny České Budějovice 2008, Sb. abstraktů : 137 -138. strana Zoologické dny České Budějovice 2008, Sb. abstraktůSborník z konference-abstraktAbstrakt posteruPoodří _ CHKO DPDF
1980Daněk A. & Otáhal I. K přírodovědeckému výzkumu Poohří. Vlast. sb. okresu Nový Jičín 26 : 63 -65. strana Vlast. sb. okresu Nový JičínSborník vlastivědný Poodří _ CHKO DPDF
2006Málková P. Kam až došel program Významná ptačí území. Ptačí svět 13(1) : 6 -8. strana Ptačí světČasopisInformační článekPoodří _ PO DPDF
2014Brinke T. Kde uvidíte to nejlepší z české přírody. Ptačí svět 21(4) : 21 -24. strana Ptačí světČasopisPopulárně naučnáPoodří _ PO DPDF
2005Kolektiv autorů Kdo je strážce přírody? : 2 strany   Informační článekPoodří _ CHKO DPDF
2010Kočárek P. Kdy bude kudlanka nábožná v Poodří? Poodří 13(2) : 10 . strana PoodříČasopisOdborná prácePoodří _ CHKO DPDF
2008Drozdová M., Šipoš J. & Drozd P. Kompozice predátorů hmyzu v temperátních lesních ekosystémech. Zoologické dny České Budějovice 2008, Sb. abstraktů : 47 . strana Zoologické dny České Budějovice 2008, Sb. abstraktůSborník z konference-abstraktAbstrakt posteruPoodří _ CHKO DPDF
2009Kuchařík L. Komunitní práce v Suchdole nad Odrou a v Blahutovicích. Poodří 12(4) : 81 . strana PoodříČasopis Suchdol nad Odrou / NJ _ Katastr DPDF
2003Stolarczyk J. & Gelnar B. Konipas luční předoasijský (Motacilla flava feldegg) pozorován v Polance nad Odrou. Acrocephalus (Ostrava) 19 : 51 . strana Acrocephalus (Ostrava)ČasopisPozorování, nálezyPolanka nad Odrou / OS _ Katastr DPDF
1999Musil P. & Martincová R. Kormorán velký v České republice. Ptačí svět 6(1) : 11 . strana Ptačí světČasopisInformační článekPoodří _ CHKO DPDF
1979Krejčík V. Kotvice. Naše léčivé rostliny 16 : 16 -17. strana Naše léčivé rostlinyČasopisOdborná práceKotvice _ PR DPDF
2004Rychtecká P. Krajinně ekologické hodnocení významných dřevin východní části chráněné krajinné oblasti Poodří a jejich management. : 155 stran   Diplomová prácePoodří _ CHKO DPDF
2005Dreslerová J. Krajinně ekologické hodnocení významných dřevin západní části chráněné krajinné oblasti Poodří a jejich management. : 168 stran   Diplomová prácePoodří _ CHKO DPDF
2008Lelek P. Krajinný ráz a vývoj krajiny. Poodří 11(1) : 14 -20. strana PoodříČasopisOdborná prácePoodří _ CHKO DPDF
2004Kočárková A.,Lelkova E. & Poulíčková A. Krásnoočka (Euglenophyta) aluviálních tůní v Poodří a Litovelském Pomoraví a jejich sezónní výskyt. Englenoids (Englenophyta) of alluvial pools in Poodžří and Litovelské pomoraví and their seasonal occurrence. Čas. Slez. Muz. Opava (A) 53(2) : 121 -130. strana Čas. Slez. Muz. Opava (A)ČasopisOdborná prácePoodří _ CHKO DPDF
1988Literák I. Kroužkovací akce Acrocephalus na Bartošovických rybnících v letech 1986 a 1987. Acrocephalus (Ostrava) 10 : 38 -39. strana Acrocephalus (Ostrava)ČasopisKrátká zprávaBartošovice / NJ _ Katastr DPDF
123
 
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348