Citace pro vybranou lokalitu
Formulář obsahuje citace pro vybranou lokalitu. Výběr ze omezit nastavením filtru. Maximální počet vybraných citací při jednom nastavení filtru je nastaven na 1000. Kliknutím na písmeno D (detail) se zobrazí v novém okně podrobné informace k citaci. Pokud je PDF modře podbarvené, je k citaci připojen souhrn nebo celý článek. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
123
YearAuthorQuotationObsaženo v (In:)Typ pub.Typ cit.LokalitaVodní lok.DPDF.
2000Poprach K. : 0   Výzkumná zprávaLitovelské Pomoraví _ CHKO DPDF
1931Slaný J. "Panská zvěř" v Střeni. Stráž myslivosti 9(14) : 243 -244. strana Stráž myslivostiČasopisOdborná práceStřeň / OL _ Katastr DPDF
1998Bartoš J. a kol. 100 let Lovecko-lesnického muzea v Úsově. Průvodce expozicí Lovecko - lesnického muzea. : 87 stran   Populárně naučnáÚsov-město / SU _ Katastr DPDF
2007Buček A. 13. ročník Národní soutěže mysliveckých trubačů v Horce nad Moravou 2007. Myslivost 2007( 8) : 56 . strana MyslivostČasopisPopulárně naučnáHorka nad Moravou / OL _ Katastr DPDF
1995Chytil J. 5. zpráva České faunistické komise ČSO. The 5th report from the Czech Rarities Committee. Zprávy ČSO 41 : 17 -20. strana Zprávy ČSOČasopisPřehledChomoutov / OL _ Katastr DPDF
1981Křížek J. A co příroda? Chráněná krajinné oblast Pomoraví a zemědělská výroba. Věda techn. ml. 35(13) : 404 -405. strana,2 obr. Věda techn. ml.ČasopisOdborná práceLitovelské Pomoraví _ CHKO DPDF
1995Holzer M. Akce rak a umělý odchov raka říčního. Project "Crayfish" (Astacus) and artificial breeding of the crayfish (Astacus fluviatilis). Sb. Ochrana biodiverzity malých vodních toků : 7 -8. strana Sb. Ochrana biodiverzity malých vodních tokůSborník z konference-referátyPřednáška, referátLitovelské Pomoraví _ CHKO DPDF
1978Štěrba O. Aspekty ochrany a tvorby životního prostředí v navrhované CHKO Litovelské Pomoraví. Sb. Aspekty ochrany Litovelského pomoraví : 7 -8. strana Sb. Aspekty ochrany Litovelského pomoravíSborník z konference-referátyOdborná práceLitovelské Pomoraví _ CHKO DPDF
2003Kubečka D. Avifauna lužního lesa na lokalitě Horní Záseky v chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. : 0   Diplomová práceLitovelské Pomoraví _ CHKO DPDF
2002Kučera O. & Kučerová J. Bažant královský zvaný královák. Myslivost 2002( 8) : 16 -17. strana MyslivostČasopisOdborná práceLitovelské Pomoraví _ CHKO DPDF
1963Dostál P. Bažantí slepice. Myslivost 1963( 9) : 141 . strana MyslivostČasopisKrátká zprávaChořelice / OL _ Katastr DPDF
1995Lehký J. Bobr evropský (Castor fiber L.) na území chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. : 73 stran   Diplomová práceLitovelské Pomoraví _ CHKO DPDF
2002Vávra T. Bobr evropský (Castor fiber L.) na území chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. : 0   Diplomová práceLitovelské Pomoraví _ CHKO DPDF
1968Zlámal P. Bodové hodnocení. Myslivost 1968( 6) : 136 . strana MyslivostČasopisPopulárně naučnáSkrbeň / OL _ Katastr DPDF
1986Medonosová E. Botanický inventarizační průzkum navrženého území Hvězda. : 35 stran,1 mapa   Inventarizační zprávaHvězda _ PP DPDF
1978Bednář V. Botanický inventarizační průzkum rezervace "Plané loučky" u Olomouce. : 31 stran,2 mapy,lit.   Inventarizační zprávaPlané loučky _ PR DPDF
1978Bednář V. Botanický inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Vrapač : 10 stran,2 mapy   Inventarizační zprávaVrapač _ NPR DPDF
2009Vidlař J. Červnové pozorování potáplice severní (Gavia arctica) a potáplice malé (G. stellata) na štěrkovně Náklo. Occurrence of Black-throated Diver (Gavia arctica) and Red-throated Diver (G. stellata) at Náklo gravel pit in June. Zprávy MOS 67 : 76 . strana Zprávy MOSČasopisPozorování, nálezyNáklo / OL _ Katastr DPDF
1996Chytil J. Česká republika a Ramsarská konvence. Ptačí svět 3(1) : 3 -4. strana Ptačí světČasopisInformační článekLitovelské Pomoraví _ CHKO DPDF
1996Konvička M. Denní motýli Litovelského Pomoraví: vymizelé, ohrožené a vzácné druhy v lokální fauně. Mokřady České republiky. Sb. abstraktů z celostátního semináře k 25. výročí Ramsarské konvence : 126 -127. strana Mokřady České republiky. Sb. abstraktů z celostátního semináře k 25. výročí Ramsarské konvenceSborník z konference-abstraktAbstrakt přednáškyLitovelské Pomoraví _ CHKO DPDF
2002Loyka P. Detailní hodnocení přirozené reprodukce zvláště chráněného druhu střevle potoční, na lokalitách Moravy a významných přítocích severně od Olomouce, v CHKO Litovelské Pomoraví. Souhrnná zpráva za rok 2002, ČSOP Astacus Olomouc.. Medz. : 10 stran   Výzkumná zprávaLitovelské Pomoraví _ CHKO DPDF
1975Tomek Č Detailní tíhové měření nad Mladečskými jeskyněmi. Čsl. kras 26 : 91 -93. strana,1 obr. Čsl. krasČasopisOdborná práceMladeč / OL _ Katastr DPDF
2009Brichta M., Hora P. & Tuf I. H. Distribuce pavouků (Araneae) na lesním ekotonu. Zoologické dny Brno 2009, Sb. abstraktů : 39 -40. strana Zoologické dny Brno 2009, Sb. abstraktůSborník z konference-abstraktAbstrakt posteruLitovelské Pomoraví _ CHKO DPDF
1994Řepka R. Doubrava - ohrožená perla jihomoravské přírody. Ochrana přírody 49( 2) : 49 -52. strana Ochrana přírodyČasopisOdborná práceDoubrava _ PR DPDF
2002Bryja J., Řehák Z., Vermouzek Z., Wolf P. & Bartonička T. Drobní savci Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. Část 2. Hmyzožravci a hlodavci - Insectivora et Rodentia. Small mammals of the Litovelské Pomoraví Protected Landscape Area (Czech Rep.) Part 2. Insectivores and rodents – Insectivora et Rodentia. Lynx n. s. 33 : 79 -87. strana Lynx n. s.Časopis recenzovaný, neimpakt.Původní vědecká práceLitovelské Pomoraví _ CHKO DPDF
2002Bartonička T., Řehák Z., Wolf P. & Bryja J. Drobní savci Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. Část I. Netopýři Small mammals of the Litovelské Pomoraví Protected Landscape Area (Czech Rep.). Part I. Bats – Chiroptera. Lynx n. s. 33 : 35 -46. strana Lynx n. s.Časopis recenzovaný, neimpakt.Původní vědecká práceLitovelské Pomoraví _ CHKO DPDF
1994Wolf P. Drobní zemní savci Litovelského Pomoraví. : 134 stran   Diplomová práceLitovelské Pomoraví _ CHKO DPDF
1994Kostkan V., Rulík M. Earthwatch poprvé na Moravě. Ochrana přírody 49( 1) : 11 -13. strana Ochrana přírodyČasopisInformační článekLitovelské Pomoraví _ CHKO DPDF
2000Kostkan V. Ekologická nika bobra evropského (Castor fiber L.) v chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví : 93 stran   Diplomová práceLitovelské Pomoraví _ CHKO DPDF
2008Hora P., Brichta M. & Tuf I.H. Ekoton a epigeon – specifický biotop nebo prosté rozhraní? Zoologické dny České Budějovice 2008, Sb. abstraktů : 68 -69. strana Zoologické dny České Budějovice 2008, Sb. abstraktůSborník z konference-abstraktAbstrakt posteruLitovelské Pomoraví _ CHKO DPDF
2009Gerža M. Endemismus v České republice. Endemismus živočichů, ochrana endemismu – 2. část. Endemism in the Czech Republic – Part 2. animal Endemism, Endemic Species Protection. Ochrana přírody 64(3) : 22 -25. strana Ochrana přírodyČasopisOdborná práceLitovelské Pomoraví _ CHKO DPDF
2008Buriánek V. Expanze jasanu, šlechtění a provenienční výzkum. Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátů : 12 -19. strana Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátůSborník z konference-referátyPřednáška, referátHornomoravský úval _ PLO DPDF
2004Anděra M. F. Hanák, J. Hudeček, I. Flasar, I. Tuša: Zoologické sbírky Lovecko-lesnického muzea v Úsově. Komentovaný katalog. Vlastivědné muzeum v Šumperku, ISBN 80-85083-42-6, 52 str. Živa 52(4) : 9999 XLIII. strana ŽivaČasopisRecenzeÚsov-město / SU _ Katastr DPDF
1995Brandl P. & Šimek J. Faunistická pozorování v České republice (1993-1994). Rare and uncommon records of birds in the Czech Republic (1993-1994). Zprávy ČSO 41 : 21 -31. strana Zprávy ČSOČasopisPozorování, nálezyChomoutovské jezero _ PR DPDF
1995Brandl P. & Šimek J. Faunistická pozorování v České republice (1993-1994). Rare and uncommon records of birds in the Czech Republic (1993-1994). Zprávy ČSO 41 : 21 -31. strana Zprávy ČSOČasopisPozorování, nálezyLitovelské Pomoraví _ CHKO DPDF
1979Nováková M. Florografická studie území severozápadně od Litovle. : 193 stran,4 mapy,41 obr.,lit.   Odborná práceLitovel / OL _ Katastr DPDF
2009Machar I. Hnízdní ornitocenózy mokřadních luk a měkkého luhu v Litovelském Pomoraví. Breeding bird communities in habitats of alluvial meadows and soft wood fl oodplains in the Litovelské Pomoraví area. Zprávy MOS 67 : 50 . strana Zprávy MOSČasopisOdborná práceLitovelské Pomoraví _ CHKO DPDF
2008Machar I. Hnízdní ornitocenózy Přírodní rezervace Plané loučky v Litovelském Pomoraví. Breeding communities of the Nature Reserve Plané loučky in the Protected Landscape Area Litovelské Pomoraví. Zprávy MOS 65-66 : 75 -82. strana Zprávy MOSČasopisPůvodní vědecká prácePlané loučky _ PR DPDF
1998Kupka J. Houby chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. Fungi of the Litovelské Pomoraví Protected Landscape Area. Příroda, Praha 12 : 145 -170. strana Příroda, PrahaČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práceLitovelské Pomoraví _ CHKO DPDF
2008Machar I. Changes in fragmentation and the ecological stability of floodplain forest geobiocenosis in the River Morava floodplain over the course of the 20th century (Vrapač National Nature Reserve, Litovelské Pomoraví, Czech Republic). Journal of Landscape Ecology 1(1) : 39 -48. strana Journal of Landscape EcologyČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práceVrapač _ NPR DPDF
2008Herman J. & Kostkan V. Charakteristiky migrace obojživelníků v PR Plané loučky. Výzkum v ochraně přírody, Sb. abst. z konf. 9.-12.září 2008 v Olomouci : 65 . strana Výzkum v ochraně přírody, Sb. abst. z konf. 9.-12.září 2008 v OlomouciSborník z konference-abstraktAbstrakt posteruPlané loučky _ PR DPDF
1995Rulík M., Rulíková K., Hekera P. & Uvíra V. Chemismus vody a vodní makrofyta dvou tůní v nivě Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví. Muzeum a současnost, řada přírodov. 9 : 61 -72. strana Muzeum a současnost, řada přírodov.ČasopisOdborná práceLitovelské Pomoraví _ CHKO MoravaDPDF
1996Pecina P. Chlupatí budovatelé vodních děl. Nika 17(1-2) : 17 -20. strana, 3 foto, 2 obr., 1 mapka NikaČasopisOdborná práceLitovelské Pomoraví _ CHKO DPDF
2010Poprach K. & Machar I. Chomoutovské jezero a racci. Ptačí svět 17(2) : 8 . strana Ptačí světČasopisPopulárně naučnáChomoutovské jezero _ PR DPDF
1993Poprach K. Chomoutovské jezero. Veronica 7(4) : 30 -31. strana VeronicaČasopisPopulárně naučnáChomoutovské jezero _ PR DPDF
1995Poprach K. & Rybka V. Chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví. Litovelské Pomoraví Protected Landscape Area. Acrocephalus (Ostrava) 16 : 5 -6. strana Acrocephalus (Ostrava)ČasopisInformační článekLitovelské Pomoraví _ CHKO DPDF
1991Šimek P. Chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví. Veronica 5(2) : 9 -12. strana VeronicaČasopisOdborná práceLitovelské Pomoraví _ CHKO DPDF
1996Machar I. Chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví. : 23 stran,4 foto,1 mapka,   Odborná práceLitovelské Pomoraví _ CHKO DPDF
1997Štursa J. Chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví. Krkonoše 1997/ 8 : 25 . strana KrkonošeČasopisOdborná práceLitovelské Pomoraví _ CHKO DPDF
2010Servus M., Vrbický J. & Dočkal O. Chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví. The Litovelské Pomoraví/Litovel Morava River Basin Protected Landscape Area. Ochrana přírody 65(5) : 2 -16. strana Ochrana přírodyČasopisOdborná práceLitovelské Pomoraví _ CHKO DPDF
2004Horák V., Lusk S., Halačka K., Lusková V. & Mendel J. Ichtyofauna umělého mokřadu v PR Chomoutovské jezero, CHKO Litovelské Pomoraví. Biodiverzita ichtyofauny České republiky 5 : 55 -64. strana Biodiverzita ichtyofauny České republikyČasopisOdborná práceChomoutovské jezero _ PR DPDF
2002Poprach K. Inventarizace avifauny a herpetofauny v přírodni rezervace Chomoutovské jezero, inventarizace herpetofauny v přírodni památky Rybníčky. : 0   Výzkumná zprávaChomoutovské jezero _ PR DPDF
1986Medonosová E. Inventarizační botanický průzkum navrženého chráněného území Hvězda.. : 36 stran   Výzkumná zprávaHvězda _ PP DPDF
1979Holzer M. Inventarizační hydrobiologický průzkum tůní v rezervaci Plané loučky. : 8 stran,mapa,lit.   Inventarizační zprávaPlané loučky _ PR DPDF
1932Květon J. Jak se také provozuje myslivost. Stráž myslivosti 10( 8) : 120 . strana Stráž myslivostiČasopisOstatní textyLitovelské Pomoraví _ CHKO DPDF
1981Kučera B., Hromas.J. & Skřivánek F. Jeskyně a propasti v Československu. : 252 stran   Odborná práceTřesín _ NPP DPDF
1933Slaný J. Ještě o bažantu divokém.. Stráž myslivosti 11(15) : 221 -223. strana Stráž myslivostiČasopisOdborná práceStřeň / OL _ Katastr DPDF
1987Kučera O. K chovu divokého krocana. Myslivost 1987( 2) : 29 . strana MyslivostČasopisOdborná práceLitovel / OL _ Katastr DPDF
1978Panoš V. K některým hydrogeologickým problémům chráněné krajinné oblasti Litoyelské Pomoraví. Sb. Aspekty ochrany Litovelského pomoraví : 11 -15. strana Sb. Aspekty ochrany Litovelského pomoravíSborník z konference-referátyOdborná práceLitovelské Pomoraví _ CHKO DPDF
1996Wohlegemuth E. K poznání oživení zatopeného štěrkoviště „Moravičanské jezero". Ochrana přírody 51( 1) : 20 . strana Ochrana přírodyČasopisOdborná práceMoravičanské jezero _ PR DPDF
1996Wohlegemuth E. K poznání oživení zatopeného štěrkoviště „Moravičanské jezero". Ochrana přírody 51( 1) : 20 . strana Ochrana přírodyČasopisOdborná práceLitovelské Pomoraví _ CHKO DPDF
1979Leiská M. K přípravě Litovelského pomoraví na chráněnou krajinnou oblast. Památky a příroda 4( 2) : 106 -107. strana,1 obr. Památky a přírodaČasopisOdborná práceLitovelské Pomoraví _ CHKO DPDF
2006Málková P. Kam až došel program Významná ptačí území. Ptačí svět 13(1) : 6 -8. strana Ptačí světČasopisInformační článekLitovelské Pomoraví _ PO DPDF
2007Dedek P., Tuf I. H. & Jandová Š. Katastrofální povodně a obnova společenstev půdní fauny. Živa 55(2) : 76 -78. strana ŽivaČasopisOdborná práceLitovelské Pomoraví _ CHKO DPDF
2010Poprach K. Katastrofální úhyn racků chechtavých na Chomoutovském jezeře. Ptačí svět 17(2) : 21 . strana Ptačí světČasopisPopulárně naučnáChomoutovské jezero _ PR DPDF
2003Kasina J. Kde pracuje na úspěchu celá rodina. Myslivost 2003( 3) : 16 -17. strana MyslivostČasopisKrátká zprávaMohelnice / SU _ Katastr DPDF
2014Brinke T. Kde uvidíte to nejlepší z české přírody. Ptačí svět 21(4) : 21 -24. strana Ptačí světČasopisPopulárně naučnáLitovelské Pomoraví _ PO DPDF
2005Kolektiv autorů Kdo je strážce přírody? : 2 strany   Informační článekLitovelské Pomoraví _ CHKO DPDF
2001Hanák F., Hudeček J. J. & Tuša I. Kozorožci a někteří další sudokopytnící (Artiodactyla) v Lovecko-lesnickém muzeu v Úsově. Severní Morava 82 : 31 Severní MoravaSborník vlastivědnýOdborná práceÚsov-město / SU _ Katastr DPDF
2002Beran L. & Pořízek L. Krátké zprávy. Sosna 2002(1) : 45 -46. strana SosnaČasopisOdborná práceLitovelské Pomoraví _ CHKO DPDF
2011Beran L. Kružník Rossmaesslerův a mokřady – z červené knihy našich měkkýšů. Živa 59(3) : 130 -131. strana ŽivaČasopisOdborná práceLitovelské Pomoraví _ CHKO DPDF
1936Vrbka J. Kulík hnědý (Charadrius morinellus L.). Sylvia 1(3) : 45 . strana SylviaČasopisPozorování, nálezyNáklo / OL _ Katastr DPDF
2008Machar I. Ledňáček říční v Litovelském Pomoraví. Ochrana přírody 63( 6) : 8 . strana Ochrana přírodyČasopisOdborná práceLitovelské Pomoraví _ CHKO DPDF
2007Machar I. Ledňáček říční v Ptačí oblasti Litovské Pomoraví. : 15 stran   Populárně naučnáLitovelské Pomoraví _ CHKO DPDF
1993Machar I. Lesy Litovelského Pomoraví. Veronica 7(4) : 24 -25. strana VeronicaČasopisOdborná práceLitovelské Pomoraví _ CHKO DPDF
2003Bartonička T. & Wolf P. Letová aktivita netopýrů v oblasti vrchu Třesín (Litovelské Pomoraví). Flight activity of bats in the area of the Třesín hill (central Moravia). Vespertilio 7 : 63 -70. strana VespertilioČasopis recenzovaný, neimpakt.Původní vědecká práceTřesín _ NPP DPDF
1994Vala P. Listonohové a žábronožky v CHKO Litovelské Pomoraví In: K výzkumu a ochraně dřevin v Srn.regionu. Sb. Druhová ochrana rostlin a živočichů : 28 -42. strana Sb. Druhová ochrana rostlin a živočichůSborník z konference-abstraktAbstrakt přednáškyLitovelské Pomoraví _ CHKO DPDF
2000Kučera O. Litovelská bažantnice. Myslivost 2000( 5) : 16 -17. strana MyslivostČasopisKrátká zprávaLitovel / OL _ Katastr DPDF
2013Kukal L. Litovelské Pomoraví - nejen lužní lesy. Naše příroda 2013( 4) : 0 Naše přírodaČasopisPopulárně naučnáMoravičanské jezero _ PR DPDF
2013Kukal L. Litovelské Pomoraví - nejen lužní lesy. Naše příroda 2013( 4) : 0 Naše přírodaČasopisPopulárně naučnáLitovelské Pomoraví _ CHKO DPDF
1993Bureš S. Litovelské Pomoraví a ornitologie. Veronica 7(4) : 22 -23. strana VeronicaČasopisOdborná práceRamena řeky Moravy _ NPR DPDF
1993Machar I. Litovelské Pomoraví se představuje. Veronica 7(4) : 17 -19. strana VeronicaČasopisPopulárně naučnáLitovelské Pomoraví _ CHKO DPDF
2013Kukal L. Litovelské Pomoraví – hanácké luhy. Naše příroda 2013( 2) : 0 Naše přírodaČasopisPopulárně naučnáLitovelské Pomoraví _ CHKO DPDF
1992Machar I. & Müllerová M. Litovelské pomoraví. : 25 minut   Populárně naučnáLitovelské Pomoraví _ CHKO DPDF
2014Poprach K. Litovelské Pomoraví. Ptačí svět 21(4) : 5 . strana Ptačí světČasopisInformační článekLitovelské Pomoraví _ PO DPDF
2014Poprach K. Litovelské Pomoraví. Ptačí svět 21(4) : 5 . strana Ptačí světČasopisInformační článekChomoutovské jezero _ PR DPDF
2014Poprach K. Litovelské Pomoraví. Ptačí svět 21(4) : 5 . strana Ptačí světČasopisInformační článekMladeč / OL _ Katastr DPDF
2014Poprach K. Litovelské Pomoraví. Ptačí svět 21(4) : 5 . strana Ptačí světČasopisInformační článekLitovel / OL _ Katastr DPDF
2014Poprach K. Litovelské Pomoraví. Ptačí svět 21(4) : 5 . strana Ptačí světČasopisInformační článekHorka nad Moravou / OL _ Katastr DPDF
2013Kukal L. Litovelské Pomoraví. Nejen lužní lesy II. Naše příroda 2013( 5) : 0 Naše přírodaČasopisPopulárně naučnáPanenský les _ PR DPDF
2013Kukal L. Litovelské Pomoraví. Nejen lužní lesy II. Naše příroda 2013( 5) : 0 Naše přírodaČasopisPopulárně naučnáPlané loučky _ PR DPDF
2013Kukal L. Litovelské Pomoraví. Nejen lužní lesy II. Naše příroda 2013( 5) : 0 Naše přírodaČasopisPopulárně naučnáLitovelské luhy _ PR DPDF
2013Kukal L. Litovelské Pomoraví. Nejen lužní lesy II. Naše příroda 2013( 5) : 0 Naše přírodaČasopisPopulárně naučnáRamena řeky Moravy _ NPR DPDF
2013Kukal L. Litovelské Pomoraví. Nejen lužní lesy II. Naše příroda 2013( 5) : 0 Naše přírodaČasopisPopulárně naučnáLitovelské Pomoraví _ CHKO DPDF
1993Rybka V. Majestátní kapradina. Veronica 7(4) : 23 . strana VeronicaČasopisOdborná práceLitovelské Pomoraví _ CHKO DPDF
1996Fošumová P., Hakr P. & Husák Š. (eds.) Mokřady České republiky. : 167 stran   Odborná práceKačení louka _ PR DPDF
1996Fošumová P., Hakr P. & Husák Š. (eds.) Mokřady České republiky. : 167 stran   Odborná práceLitovelské Pomoraví _ CHKO DPDF
1997Beran L. Mokřady. Sosna 1997(1) : 12 -16. strana SosnaČasopisOdborná práceLitovelské Pomoraví _ CHKO DPDF
2004Poprach K. Monitoring a ochrana dravců v chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. : 0   Výzkumná zprávaLitovelské Pomoraví _ CHKO DPDF
2005Poprach K. Monitoring a potlačování neofytů v chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. Závěrečná zpráva z projektu o.s. TYTO. : 0   Výzkumná zprávaLitovelské Pomoraví _ CHKO DPDF
123
 
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348