Citace pro vybranou lokalitu
Formulář obsahuje citace pro vybranou lokalitu. Výběr ze omezit nastavením filtru. Maximální počet vybraných citací při jednom nastavení filtru je nastaven na 1000. Kliknutím na písmeno D (detail) se zobrazí v novém okně podrobné informace k citaci. Pokud je PDF modře podbarvené, je k citaci připojen souhrn nebo celý článek. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
1234
YearAuthorQuotationObsaženo v (In:)Typ pub.Typ cit.LokalitaVodní lok.DPDF.
1990Pospíšil V. 3. Bryologicko-lichenologické dny, Třebíč (1990) - souhrny referátů. K ochraně mechů na Moravě a ve Slezsku. Third Bryological and Lichenological Days (Trebíč 1990) - abstracts of contributions. Protection of mosses in Moravia and Silesia. Bryonora 5 : 4 . strana BryonoraČasopis recenzovaný, neimpakt.Abstrakt přednáškyMikulov na Moravě / BV _ Katastr DPDF
1996Chytil J. "Hlubinné žížaly" na Pálavě. Veronica 10(3) : 40 . strana VeronicaČasopisOdborná práceTabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen _ NPR DPDF
2002Kubešová S. (ed.) 14. Bryologicko-lichenologické dny - mechorosty zaznamenané během těchto dnů. Bryophytes recorded during the Bryological and Lichenological Meeting in Mikulov (South Moravia). Bryonora 29 : 6 -10. strana BryonoraČasopis recenzovaný, neimpakt.Pozorování, nálezyPálava _ CHKO DPDF
2000Chytil J. & Macháček P. 3.3. Střední nádrž VDNM. Nové Mlýny Central Reservoir. Sylvia 36(1) : 15 -20. strana SylviaČasopisOdborná práceNové Mlýny / BV _ Katastr DPDF
1981Čeřovský J. A co příroda? Brontosauři na Pálavě? Paleontoíogický omyl? Věda techn. ml. 35(12) : 372 . strana,5 obr. Věda techn. ml.ČasopisOdborná prácePálava _ CHKO DPDF
1997Jurajda P., Reichard V. & Hohausová E. A survey of inshore 0+ juvenile fish community in the nové mlýny lowland reservoir, Czech Republic. Folia Zool. 46(3) : 279 . strana Folia Zool.Časopis impaktovanýPůvodní vědecká práceNové Mlýny / BV _ Katastr DPDF
1987Buček A. & Míchal I. A, B, C, D ekologie, prostorové jednotky, krajina, ekosystém, geosystém. Nika 8( 8) : 18 . strana NikaČasopis Pálava _ CHKO DPDF
1991Galousek R. Adonis pod Pálavou. Veronica 5(4) : 33 . strana VeronicaČasopisInformační článekPálava _ CHKO DPDF
1984Buček A. Akce Dno. Naší přírodou 4( 4) : 12 -14. strana Naší přírodouČasopisInventarizační zprávaPálava _ CHKO DPDF
1984Buček A. Akce Dno. Naší přírodou 4( 4) : 12 -14. strana Naší přírodouČasopisInventarizační zprávaNové Mlýny / BV _ Katastr DPDF
1996Grulich V. & Danihelka J. Aluviální louky dolního Podyjí a Pomoraví. Floodplain Meadows ofthe Low Dyje and Morava Region, Czech Republic. Příroda, Praha 4 : 77 -87. strana Příroda, PrahaČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná prácePálava _ CHKO DPDF
1996Grulich V. & Danihelka J. Aluviální louky dolního Podyjí a Pomoraví. Floodplain Meadows ofthe Low Dyje and Morava Region, Czech Republic. Příroda, Praha 4 : 77 -87. strana Příroda, PrahaČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práceKřivé jezero _ NPR DPDF
2008Kotalík J. T. Amatérští speleologové na Pálavě. Ochrana přírody 63( 4) : 33 -34. strana Ochrana přírodyČasopisInformační článekPálava _ CHKO DPDF
2008Machar I. Aplikace krajinné ekologie v biologii ochrany přírody. Výzkum v ochraně přírody, Sb. abst. z konf. 9.-12.září 2008 v Olomouci : 76 . strana Výzkum v ochraně přírody, Sb. abst. z konf. 9.-12.září 2008 v OlomouciSborník z konference-abstraktAbstrakt posteruSoutok-Tvrdonicko _ PO DPDF
1980Krampl F., Marek J. & Novák Z. Beitrag zur Lepidopterefaunistik der Tschechoslowakei. Acta faun. entom. mus. nat. Pragae 16 : 89 -105. strana, 3 obr.,tab.,1 mapa,lit. Acta faun. entom. mus. nat. PragaeČasopis Pálava _ CHKO DPDF
1977Halouzka J. Benthos poříčních tůní v oblasti vodního díla Nové Mlýny. : 0   Diplomová práceNové Mlýny / BV _ Katastr DPDF
2012Šafránek J. Bernešky rudokrké zimují na jižní Moravě i ve východních Čechách. Moudivláček 2012(1) : 2 . strana MoudivláčekČasopisOdborná práceNové Mlýny / BV _ Katastr DPDF
1997Bímová K. Biologické invaze. Sosna 1997(2) : 3 -13. strana SosnaČasopisOdborná prácePálava _ CHKO DPDF
1987Žalud V. Biosférické rezervace. Turista 61(16) : 27 -28. strana,1 foto TuristaČasopis Pálava _ CHKO DPDF
2003Chytil J. Birdwatching se šíří i u nás? (pozorování husí na Novomlýnských nádržích). Ptačí svět 10(1) : 3 . strana Ptačí světČasopis Nové Mlýny / BV _ Katastr DPDF
1993Gaisler J. Bohatá fauna netopýrů. Veronica 7(2) : 24 . strana VeronicaČasopisPopulárně naučnáPálava _ CHKO DPDF
2018Prokešová H. Botanicka poetická. Několik ukázek z připravované knihy o pálavské květeně. e-Věstník 2018(1) : 11 -15. strana e-VěstníkInternetový časopisPopulárně naučnáPálava _ CHKO DPDF
2018Prokešová H. Botanika faktická. Botanické zajímavosti v okolí Pálavy. e-Věstník 2018(1) : 10 . strana e-VěstníkInternetový časopisPopulárně naučnáPálava _ CHKO DPDF
2018Prokešová H. Botanika faktická. Pálavské unikáty z říše rostlin. e-Věstník 2018(1) : 9 . strana e-VěstníkInternetový časopisPopulárně naučnáPálava _ CHKO DPDF
2018Prokešová H. Botanika faktická. Zelené bohatství Pálavy. e-Věstník 2018(1) : 6 -8. strana e-VěstníkInternetový časopisPopulárně naučnáPálava _ CHKO DPDF
2018Prokešová H. Botanika – věc veřejná (botanické akce Správy CHKO Pálava pro veřejnost). e-Věstník 2018(1) : 2 -5. strana e-VěstníkInternetový časopisPřehledKřivé jezero _ NPR DPDF
2018Prokešová H. Botanika – věc veřejná (botanické akce Správy CHKO Pálava pro veřejnost). e-Věstník 2018(1) : 2 -5. strana e-VěstníkInternetový časopisPřehledSlanisko u Nesytu _ NPR DPDF
2018Prokešová H. Botanika – věc veřejná (botanické akce Správy CHKO Pálava pro veřejnost). e-Věstník 2018(1) : 2 -5. strana e-VěstníkInternetový časopisPřehledPálava _ CHKO DPDF
2018Prokešová H. Botanika – věc veřejná (botanické akce Správy CHKO Pálava pro veřejnost). e-Věstník 2018(1) : 2 -5. strana e-VěstníkInternetový časopisPřehledPálava _ CHKO DPDF
2002Kubešová S. & Novotný I. Bryoflóra Pálavy - první přiblížení. Bryoflora of the Pavlov Hills. Attempt at the First Approach. Floras, Distribution Atlases and Vegetation Surveys in Central Europe. Abstracts from the IXth Congress of the Czech Botanical Society : 52 . strana Floras, Distribution Atlases and Vegetation Surveys in Central Europe. Abstracts from the IXth Congress of the Czech Botanical SocietySborník z konference-abstraktAbstrakt přednáškyPálava _ CHKO DPDF
2003Joch J. Bulhary a Klentnice - mikulovské obory. Svět myslivosti 4( 3) : 24 -27. strana Svět myslivostiČasopisPopulárně naučnáPálava _ CHKO DPDF
2002Danihelka J. Cévnaté rostliny biosférické rezervace Pálava a Podluží. Vascular plants of the Pálava and Podluží Biosphere Reserve. Floras, Distribution Atlases and Vegetation Surveys in Central Europe. Abstracts from the IXth Congress of the Czech Botanical Society : 44 -45. strana Floras, Distribution Atlases and Vegetation Surveys in Central Europe. Abstracts from the IXth Congress of the Czech Botanical SocietySborník z konference-abstraktAbstrakt přednáškyPálava _ CHKO DPDF
2014Anděra M. Co je nového v zoologii. Pozor na šakala! What’s New in Zoology. Beware of the Jackal! Živa 62(1) : 25 -26. strana ŽivaČasopisOdborná práceBulhary / BV _ Katastr DPDF
1994Hudec K. Co s husami na jižní Moravě? Veronica 8(2) : 37 -38. strana VeronicaČasopisOdborná práceNové Mlýny / BV _ Katastr DPDF
2013Miklín J. Cyklovýlet západně od Pálavy. Naše příroda 2013( 3) : 0 Naše přírodaČasopisPopulárně naučnáMikulov na Moravě / BV _ Katastr DPDF
2003ZO ČSOP Veronica Čáp bílý (Ciconia ciconia) a jeho aktivní ochrana. : 2 strany   Populárně naučnáSoutok-Tvrdonicko _ PO DPDF
2003ZO ČSOP Veronica Čáp bílý (Ciconia ciconia) a jeho aktivní ochrana. : 2 strany   Populárně naučnáDolní Věstonice / BV _ Katastr DPDF
2003ZO ČSOP Veronica Čáp bílý (Ciconia ciconia) a jeho aktivní ochrana. : 2 strany   Populárně naučnáHorní Věstonice / BV _ Katastr DPDF
2003ZO ČSOP Veronica Čáp bílý (Ciconia ciconia) a jeho aktivní ochrana. : 2 strany   Populárně naučnáSedlec u Mikulova / BV _ Katastr DPDF
2003ZO ČSOP Veronica Čáp bílý (Ciconia ciconia) a jeho aktivní ochrana. : 2 strany   Populárně naučnáMikulov na Moravě / BV _ Katastr DPDF
2000Záruba P. Čmeláci (Bombus spp.) ve zvláště chráněných územích CHKO Pálava. Ochrana přírody 55( 4) : 107 -108. strana Ochrana přírodyČasopisOdborná práceKienberg _ PP DPDF
2000Záruba P. Čmeláci (Bombus spp.) ve zvláště chráněných územích CHKO Pálava. Ochrana přírody 55( 4) : 107 -108. strana Ochrana přírodyČasopisOdborná práceAnenský vrch _ PP DPDF
2000Záruba P. Čmeláci (Bombus spp.) ve zvláště chráněných územích CHKO Pálava. Ochrana přírody 55( 4) : 107 -108. strana Ochrana přírodyČasopisOdborná práceŠibeničník _ PR DPDF
2000Záruba P. Čmeláci (Bombus spp.) ve zvláště chráněných územích CHKO Pálava. Ochrana přírody 55( 4) : 107 -108. strana Ochrana přírodyČasopisOdborná práceLiščí vrch _ PR DPDF
2000Záruba P. Čmeláci (Bombus spp.) ve zvláště chráněných územích CHKO Pálava. Ochrana přírody 55( 4) : 107 -108. strana Ochrana přírodyČasopisOdborná práceMilovická stráň _ PR DPDF
2000Záruba P. Čmeláci (Bombus spp.) ve zvláště chráněných územích CHKO Pálava. Ochrana přírody 55( 4) : 107 -108. strana Ochrana přírodyČasopisOdborná práceKočičí skála _ PP DPDF
2000Záruba P. Čmeláci (Bombus spp.) ve zvláště chráněných územích CHKO Pálava. Ochrana přírody 55( 4) : 107 -108. strana Ochrana přírodyČasopisOdborná práceRůžový kopec _ PP DPDF
2000Záruba P. Čmeláci (Bombus spp.) ve zvláště chráněných územích CHKO Pálava. Ochrana přírody 55( 4) : 107 -108. strana Ochrana přírodyČasopisOdborná práceTurold _ PR DPDF
2000Záruba P. Čmeláci (Bombus spp.) ve zvláště chráněných územích CHKO Pálava. Ochrana přírody 55( 4) : 107 -108. strana Ochrana přírodyČasopisOdborná práceKřivé jezero _ NPR DPDF
2000Záruba P. Čmeláci (Bombus spp.) ve zvláště chráněných územích CHKO Pálava. Ochrana přírody 55( 4) : 107 -108. strana Ochrana přírodyČasopisOdborná práceSlanisko u Nesytu _ NPR DPDF
2000Záruba P. Čmeláci (Bombus spp.) ve zvláště chráněných územích CHKO Pálava. Ochrana přírody 55( 4) : 107 -108. strana Ochrana přírodyČasopisOdborná práceTabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen _ NPR DPDF
2000Záruba P. Čmeláci (Bombus spp.) ve zvláště chráněných územích CHKO Pálava. Ochrana přírody 55( 4) : 107 -108. strana Ochrana přírodyČasopisOdborná prácePálava _ CHKO DPDF
2003Horal D., Mrlík V., Horák P. & Čmelík P. Další možné hnízdění vodouše kropenatého (Tringa ochropus) na Soutoku v roce 2002. Further possible breeding of Green Sandpiper /Tringa ochropus/ in Soutok area in 2002. Crex 20 : 95 -98. strana CrexČasopisOdborná práceSoutok-Tvrdonicko _ PO DPDF
2010  Den s LČR na Svatém Kopečku Lesu zdar 2010(10) : 12 -13. strana Lesu zdarČasopisPopulárně naučnáSvatý kopeček _ PR DPDF
1973Vašátko J. & Ložek V. Der holozäne Bodenkomplez von Pavlov und seine Bedeutung für die Landsehaftsgeschichte dea sudmahrischen Tschernoseogebietes. Zpr. Geografického ústavu ČSAV v Brně 7 : 1 -10. strana,2 fig.,2 foto,1 diagram Zpr. Geografického ústavu ČSAV v BrněČasopisOdborná prácePavlov u Dolních Věstonic / BV _ Katastr DPDF
1988Haluzíková J. Deset let akce Dno. Veronica 2(3-4) : 46 . strana VeronicaČasopisOdborná práceKřivé jezero _ NPR DPDF
1981Lusk S. Development of the Fish Population in the Mušov Reservoir in the First Year after Filling. Folia Zool. 30(3) : 249 -261. strana Folia Zool.Časopis impaktovanýPůvodní vědecká prácePálava _ CHKO DPDF
2009Hédl R. & Szabó P. Děvínské lesy od středověku do současnosti. Živa 57(3) : 103 -106. strana ŽivaČasopisOdborná prácePálava _ CHKO DPDF
2002Lučeničová Š. Distribuce drobných zemních savců (Insectivora, Rodentia) na území rozšířené Biosférické rezervace UNESCO Pálava. : 0   Diplomová prácePálava _ CHKO DPDF
2009Beran L. & Horsák M. Distribution of Bithynia leachii (Sheppard, 1823) and Bithynia troschelii (Paasch, 1842) (Gastropoda: Bithyniidae) in the Czech Republic. Malacologica Bohemoslovaca 8 : 19 -23. strana Malacologica BohemoslovacaInternetový časopisOdborná práceSedlec u Mikulova / BV _ Katastr DPDF
1985Kovanda J. Dosavadní nálezy kvartérních měkkýšů Pálavý a jejího okolí. Journal of geological sciences. Anthropozoic (Praha) 16 : 9 -10. strana Journal of geological sciences. Anthropozoic (Praha)ČasopisOdborná prácePálava _ CHKO DPDF
1996Anonym Dravci a sovy 1996. Dravci a sovy : nestránkováno Dravci a sovySborník z konference-abstraktOdborná práceMikulov na Moravě / BV _ Katastr DPDF
1977Kovařík M. Dynamika mikrobentosu lesní tůně v Novomlýnské oblasti na jižní Moravě. : 0   Diplomová práceNové Mlýny / BV _ Katastr DPDF
2018  e-Věstník - Správy CHKO Pálava Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. RP Jižní Morava. Číslo 1/2018 z 21. března 2018. e-Věstník 2018(1) : 1 -15. strana e-VěstníkInternetový časopisCelý časopis nebo sborníkPálava _ CHKO DPDF
1986Šebela M. Ekologické aspekty výstavby vodního díla Nové Mlýny na řece Dyji ve vztahu k místní batrachofauně. : 16 stran   Inventarizační zprávaNové Mlýny / BV _ Katastr DPDF
1992Jagoš B. Ekologie ptáků - chráněná krajinná oblast Pálava. : 0   Diplomová prácePálava _ CHKO DPDF
2009Gerža M. Endemismus v České republice. Endemismus živočichů, ochrana endemismu – 2. část. Endemism in the Czech Republic – Part 2. animal Endemism, Endemic Species Protection. Ochrana přírody 64(3) : 22 -25. strana Ochrana přírodyČasopisOdborná práceNové Mlýny / BV _ Katastr DPDF
2011Karban T. Environmentální analýza cestovního ruchu Chráněné krajinné oblasti Pálava a návrh jeho ekologicky šetrného rozvoje.. Environmental analysis of tourism at Pálava Protected Landscape Area and the proposal for its environmentally friendly development. : 0   Diplomová prácePálava _ CHKO DPDF
2008Buriánek V. Expanze jasanu, šlechtění a provenienční výzkum. Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátů : 12 -19. strana Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátůSborník z konference-referátyPřednáška, referátJihomoravské úvaly _ PLO DPDF
1982Smola M. Expedice Lacerta 1982. Prunella VIII (1) : 23 -29. strana PrunellaČasopisPozorování, nálezyPálava _ CHKO DPDF
2011Knížek M. Faunistic records from the Czech Republic – 307. Klapalekiana 47(1-2) : 12 . strana KlapalekianaČasopisPozorování, nálezyPavlov u Dolních Věstonic / BV _ Katastr DPDF
2002Baruš V., Peňáz M., Prokeš M. Fáze „ontogeneze“ Mušovské nádrže VD Nové Mlýny – Těžba ryb a kondiční parametry cejnka malého. In: Spurný, P. [ed. ], Sb. 5. české ichtyologické konference. MZLU Brno, Ústav rybářství a hydrobiologie. Brno 2002, Ústav rybářství a hydrobiologie MZLU v Brně : 5 -10. strana Ústav rybářství a hydrobiologie MZLU v BrněČasopisOdborná práceNové Mlýny / BV _ Katastr DPDF
2000Chytil J. Federace opět pospolu aneb společné hnízdění česko-slovenských racků černohlavých. Ptačí svět 7(3) : 5 . strana Ptačí světČasopisPozorování, nálezyNové Mlýny / BV _ Katastr DPDF
1996Ložek V. Frazíer S.: Geologická a přírodovědná mapa CHKO a BR Pálavá. Ochrana přírody 51( 2) : 64 . strana Ochrana přírodyČasopisRecenzePálava _ CHKO DPDF
1996Heteša J. Fytoplankton mokřadů Dolního Podyjí. Mokřady České republiky. Sb. abstraktů z celostátního semináře k 25. výročí Ramsarské konvence : 84 -85. strana Mokřady České republiky. Sb. abstraktů z celostátního semináře k 25. výročí Ramsarské konvenceSborník z konference-abstraktAbstrakt přednáškyPálava _ CHKO DPDF
1980Mikulík O. a kol. Geografický obraz chráněné krajinné oblasti Pálava.Dílčí výstup úkolu SPZV II-5-2/2 Výzkum metod ekonomického a mimoekonomického hodnocení vlivu člověka na prostředí z regionálního hlediska. : 0   Dílčí výzkumná zprávaPálava _ CHKO DPDF
1993Plamínková J. Hádání v Zemi moravské. Planeta 1( 5) : 6 -7. strana PlanetaČasopisPopulárně naučnáPálava _ CHKO DPDF
2008Hédl R., Kopecký M. & Tichý T. Historie a biologické aspekty výmladkových lesů. Lesní hospodářství krajina-voda. Sb. referátů : 27 -30. strana Lesní hospodářství krajina-voda. Sb. referátůSborník z konference-referátyPřednáška, referátDěvín-Kotel-Soutěska _ NPR DPDF
2008Hédl R., Kopecký M. & Tichý T. Historie a biologické aspekty výmladkových lesů. Lesní hospodářství krajina-voda. Sb. referátů : 27 -30. strana Lesní hospodářství krajina-voda. Sb. referátůSborník z konference-referátyPřednáška, referátPálava _ CHKO DPDF
2011Vojkovská I. Hlaváček jarní, žlutý posel jara. Naše příroda 2011( 1) : 0 Naše přírodaČasopisPopulárně naučnáPálava _ CHKO DPDF
1981Macháček P. Hnízdění hus velkých na vrbách. Památky a příroda 6( 7) : 429 -431. strana,8 foto Památky a přírodaČasopisOdborná práceKřivé jezero _ NPR DPDF
1985Šebela M. Hnízdění racka černohlavého na Moravě. Naší přírodou 5( 7) : 8 -9. strana Naší přírodouČasopisOdborná práceNové Mlýny / BV _ Katastr DPDF
1999Chytil J. & Macháček P. Hnízdění racků bělohlavých (Larus cachinnans) na Věstonické nádrži vodního díla Nové Mlýny. Breeding of Yellow-legged Gull /Larus cachinnans/ at Middle Reservoir of Nové Mlýny. Crex 14 : 46 -48. strana CrexČasopisOdborná práceNové Mlýny / BV _ Katastr DPDF
1996Voříšek P. Hnízdní úspěšnost a regulační mechanismy lokální populace káně lesní v Milovickém lese. Dravci a sovy : 2 . strana Dravci a sovySborník z konference-abstraktAbstrakt přednáškyPálava _ CHKO DPDF
1979Hartman P. Horní novomlýnská nádrž. Rybářství 1978 : 6 -7. strana RybářstvíČasopisOdborná práceNové Mlýny / BV _ Katastr DPDF
1990Chytil J. Husy na stromech? Veronica 4(4) : 28 . strana VeronicaČasopisOdborná práceKřivé jezero _ NPR DPDF
1991Matuška J. Chráněná krajiná oblast Pálava - současná situace a výhled po 15 letech od vyhlášení ochrany. Palava P.L.A. – present state and a chance after 15 years since protection proclamation. Památky a příroda 16(7) : 417 -420. strana Památky a přírodaČasopisOdborná prácePálava _ CHKO DPDF
2000Sova L. Chráněná krajinná oblast a biosférická rezervace Pálava a její využití pro výuku přírodopisu na základní škole. : 0   Diplomová prácePálava _ CHKO DPDF
1997Matuška J. Chráněná krajinná oblast a biosférická rezervace Pálavá. Planeta 5( 7) : 35 -36. strana,1 obr.,1 foto,12 foto p. titul. 3 PlanetaČasopisPopulárně naučnáPálava _ CHKO DPDF
1977Anonym Chráněná krajinná oblast Pálava otevřena. Památky a příroda 2(10) : 619 -620. strana,4 obr. Památky a přírodaČasopisOdborná prácePálava _ CHKO DPDF
1987Povolný Ch. Chráněná krajinná oblast Pálava Pálava čtvrtou biosférickou rezervací v ČSSR. The protected landscape area "Pálava" became the fourth biosphere reserve in Czechostovakia. Památky a příroda 12( 8) : 481 -484. strana Památky a přírodaČasopis Pálava _ CHKO DPDF
1981Samuel P. Chráněná krajinná oblast Pálava. Naší přírodou 1( 7) : 20 -21. strana Naší přírodouČasopisOdborná prácePálava _ CHKO DPDF
1985Dvořák L. & Vinš A. Chráněná krajinná oblast Pálava. : 0   Abstrakt posteruPálava _ CHKO DPDF
1976Anonym Chráněná krajinná oblast Pálava. Památky a příroda 1( 6) : 369 -571. strana,a obr. Památky a přírodaČasopisOdborná prácePálava _ CHKO DPDF
1983Svoboda J. Chráněná krajinná oblast Pálavá. Geologický průzkum 25( 6) : 182 . strana,foto v příl. Geologický průzkumČasopisOdborná prácePálava _ CHKO DPDF
2000Ložek V. Chráněná území ve světle své krajinné historie. Pálava včera a dnes. Protected Areas in the Light of their Landscape History – PLA/BR Pálava in the Past and at Present. Ochrana přírody 55( 2) : 50 -56. strana Ochrana přírodyČasopisOdborná prácePálava _ CHKO DPDF
1982Hain M. Chráněné krajinné oblasti ČSR. ABC ml. tech. přírodov. 26( 8) : 0 . strana.1 foto ABC ml. tech. přírodov.ČasopisOdborná prácePálava _ CHKO DPDF
2001Horal D. Chřástal polní (Crex crex) na Soutoku v letech 1994-2001. Corncrake /Crex crex/ in the Soutok area /Břeclav district, South Moravia/ in 1994-2001. Crex 17 : 95 -100. strana CrexČasopisOdborná práceSoutok-Tvrdonicko _ PO DPDF
1994Chytil J. IBA CHKO a BR Pálava 1993-1994. Zpravodaj IBA 1(1) : 6 . strana Zpravodaj IBAČasopisOdborná práceKřivé jezero _ NPR DPDF
1994Chytil J. IBA CHKO a BR Pálava 1993-1994. Zpravodaj IBA 1(1) : 6 . strana Zpravodaj IBAČasopisOdborná prácePálava _ CHKO DPDF
1234
 
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348