The quote of the chosen taxon
The form consist of the list of quotes of the chosen taxon. In the case of extensive list it is possibe to make additional filtration in the bookmark Filtr. The whole list of chosen quotes is depending on the quality of assigned taxons to the quotes. You can see more information to the using particular item of the filter in the menu Service / Questions and instructions / General settings of filters by quotes. Zdena Vacikova mail:vacikova@tkv.cz.
YearAuthorQuotationObsaženo v (In:)Typ pub.Typ cit.DPDF
2016Halda J., Kučera J. & Koval Š. Atlas krkonošských mechorostů, lišejníků a hub 1 – mechorosty a lišejníky. : 440 stran  AtlasPopulárně naučnáDPDF
2015Kolbek J. Společenstva podsvazu Alysso-Festucenion pallentis v Čechách - variabilita a syntaxonomie. Communities of the suballiance Alysso-Festucenion pallentis jn Bohemia – variability and syntaxonomy. Bohemia centralis 33 : 9 -89. strana Bohemia centralis Původní vědecká práceDPDF
2015Kolbek J. Společenstva podsvazu Alysso-Festucenion pallentis v Čechách - variabilita a syntaxonomie. Communities of the suballiance Alysso-Festucenion pallentis jn Bohemia – variability and syntaxonomy. Bohemia centralis 33 : 9 -89. strana Bohemia centralis Původní vědecká práceDPDF
2014Špryňar P., Palice Z. & Soldán Z. Za mechy, lišejníky a cévnatými rostlinami z Karlštejna do Srbska. Botanical excursion from Karlštejn to Srbsko (bryophytes, lichens and vascular plants). Český kras XL : 33 -40. strana Český kras Pozorování, nálezyDPDF
2001Málková J. Výzkum antropofyt pro účinnou ochranu původních fytocenóz Krkonoš (Dvorská bouda a Vyhlídka na Liščí hoře). Research on antropophytes for an effective protection of autochthonous plant associations of the Giant Mountains (Dvorská chalet, Vyhlídka on the Liščí hora). Acta Mus. Reginaehradec. ser. A 28 : 75 -111. strana Acta Mus. Reginaehradec. ser. A Odborná práceDPDF
1990Chytrý M. Melicetum ciliatae Kaiser 1926 na Znojemsku. Melicetum cilistae Kaiser 1926 in the surroundings of Znojmo (SW Moravia). Zprávy Čsl. bot spol. při ČSAV 25(2) : 71 -75. strana Zprávy Čsl. bot spol. při ČSAV Odborná práceDPDF
1990Pujmanová L., Soldán Z. & Váňa J. Bryofloristické materiály z východního Slovenska: Slanské vrchy, Vihorlat a Zemplínské vrchy. Bryofloristische Materialien aus der Ostslowakei: Slanské vrchy, Vihorlat und Zemplínské vrchy. Zprávy Čsl. bot spol. při ČSAV 25(1) : 39 -50. strana Zprávy Čsl. bot spol. při ČSAV Odborná práceDPDF
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348