The list of registered bibliothecas
The form consist of the list of registered single bibliothecas with the reference to their statute. Statute of the single bibliothecas specified the main character of quotes, which are put on them. Zdena Vacíková mail:vacikova@tkv.cz.
Title bibliotheca_CZTitle bibliotheca_ENAbbreviationRefer to statud
Zoologie; ZoologStatud
Ornitologie; Orn Statud
Mammalogie; Mam Statud
Herpetologie; Her Statud
Ichtyologie; Ich Statud
Entomologie; Ent Statud
Coleopterologie; Col Statud
Dipterologie; Dip Statud
Hymenopterologie; Hym Statud
Lepidopterologie; Lep Statud
Ostatní bezobratlí; OsbezoStatud
Botanika; Bo Statud
Bryologie; Bryo Statud
Lichenologie; LichenStatud
Mykologie; Mykol Statud
Ostatních biol. oborů; Ostat Statud
Speleologie; SpeleoStatud
Geologie a mineralogie; Geol Statud
Životního prostředí; Žp Statud
Ochrany přírody a krajiny; Opk Statud
Environmentální výchovy; EVVO Statud
Zoologických zahrad; Zoo Statud
Botanických zahrad; BotZahStatud
Myslivosti; Mys Statud
Lesnictví; Les Statud
Muzejnictví; Muzea Statud
Personálií; PersonStatud
Přírodních věd; PřV Statud
Vlastivěda; VlastVStatud
Chiroptera; Chiro Statud
Nespadá do žádné; N.ž. Statud
Dosud nezařazeno; D.n. Statud
   Statud
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348