Seznam vedených biblioték
  Formulář obsahuje seznam vedených jednotlivých biblioték s odkazem na jejich statud. Statut jednotlivých biblioték specifikuje základní charakter citací, které jsou do nich zařazovány.
 Title bibliotheca_CZTitle bibliotheca_ENAbbreviationRefer to statud
 Zoologie; ZoologStatud
 Ornitologie; Orn Statud
 Mammalogie; Mam Statud
 Herpetologie; Her Statud
 Ichtyologie; Ich Statud
 Entomologie; Ent Statud
 Coleopterologie; Col Statud
 Dipterologie; Dip Statud
 Hymenopterologie; Hym Statud
 Lepidopterologie; Lep Statud
 Ostatní bezobratlí; OsbezoStatud
 Botanika; Bo Statud
 Bryologie; Bryo Statud
 Lichenologie; LichenStatud
 Mykologie; Mykol Statud
 Ostatních biol. oborů; Ostat Statud
 Speleologie; SpeleoStatud
 Geologie a mineralogie; Geol Statud
 Životního prostředí; Žp Statud
 Ochrany přírody a krajiny; Opk Statud
 Environmentální výchovy; EVVO Statud
 Zoologických zahrad; Zoo Statud
 Botanických zahrad; BotZahStatud
 Myslivosti; Mys Statud
 Lesnictví; Les Statud
 Muzejnictví; Muzea Statud
 Personálií; PersonStatud
 Přírodních věd; PřV Statud
 Vlastivěda; VlastVStatud
 Chiroptera; Chiro Statud
 Nespadá do žádné; N.ž. Statud
 Dosud nezařazeno; D.n. Statud
    Statud
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348