Lesniské vysokoškolské kvalifikační práce
Formulář slouží k výběru ze všech vysokoškolských kvalifikačních prácí v DB zařazených do myslivecké bibliotéky. Zdena Vacíková, mail:vacikova@tkv.cz.
123456
OrganizationType workYearLeadingThesis BibliothecasDPDF
ČZU FLD KDSLD Bakalářská práce2010vedoucí práce Martin Slávik Khun Jakub : Acer - rozšíření a využití v podmínkách ČR. [Acer - distribution and use in the Czech Republic.] Les Bo DPDF
ČZU FAPPZ Diplomová práce2008  Červinka F. : Agregace zemědělských a lesních půdních map na úrovni velkého měřítka. [Aggregation of agriculture and forest large scale soil maps.] N.ž. Les DPDF
ČZU FLD KDSLD Bakalářská práce2010vedoucí práce Martin Slávik Semančík Peter : Akát bílý - Robinia pseudoacatia L. - rozšíření a růst v podmínkách ČR. [Black locust - Robinia pseudoacatia L. - expansion and growth in the Czech Republic.] Les Bo DPDF
ČZU FŽP KEKO Diplomová práce2009vedoucí práce Jan Douda Vebr Vít : Aktuální rozšíření vybraných druhů dřevin a jejich vazba na ekologické podmínky stanoviště: výstup ze síťového mapování v severním okolí Prahy. [Actual distribution of chosen tree species and its dependence on ecological site conditions: resultsof grid mapping.] Les DPDF
ČZU FLD KHÚL Diplomová práce2010vedoucí práce Róbert Marušák Trnková Eliška : Alternativní způsoby odvození výše mýtní těžby. [Alternative methods of final cut calculation.] Les DPDF
ČZU FLD KHÚL Diplomová práce2009vedoucí práce Vilém Urbánek Trnková Eliška : Alternativy základních rozhodnutí LHP a jejich role při optimalizaci hospodaření na menším lesním majetku. [Alternatives of basic decisions implemented to forest management plan and their influence for optimal forest property economy.] Les DPDF
ČZU FLD KERLH Diplomová práce2009vedoucí práce Karel Pulkrab Dušek Petr : Analysis of Rural Development Programmes 2007-2013 in certain states of the European Union with emphasis on the ecological pillar in forest management and implementation of forestry measures in the Czech Republic. Les Opk DPDF
ČZU FLD KERLH Diplomová práce2007  Tabarus Ondřej : Analysis of Subsidies from EU to the Czech Forestry. Les DPDF
ČZU FLD KERLH Diplomová práce2008  Havránková Tereza : Analýza a uplatnění EMS v podnicích ČR. Les DPDF
ČZU FLD Bakalářská práce2008  Horáková P. : Analýza dotací EU v oblasti lesního hospodářství. [European Union Subsidies Analysis in Perspective of Forestry Management.] Opk Les DPDF
ČZU FLD Diplomová práce2008  Opatrná Miroslava : Analýza ingerencí státu v lesním hospodářství ČR, posouzení jejich účinnosti a návrh systémových úprav. [Analysis of the State`s subvention in the Forestry. Evaluation of the effectivity and the suggestion of the changes.] N.ž. Les DPDF
ČZU FLD KPL Diplomová práce2010vedoucí práce Jiří Remeš Machová Veronika : Analýza lesnické rekultivace dolu Ležáky-Most. [Most Analysis of forest reclamation of the Ležáky-Most mine.] Les DPDF
ČZU FLD KPL Diplomová práce2010vedoucí práce Jiří Remeš Fořtová Eva : Analýza lesnické rekultivace na výsypce Podlesí. [Analysis of forest reclamation on the spoil bank Podlesí.] Les DPDF
ČZU FLD Bakalářská práce2008Ing. Jiří Remeš, Ph.D. Šejnoha Martin : Analýza lesnického hospodaření na revíru Přebuz (LS Kraslice). [Analysis of forest management at the forest district Přebuz (LS Kraslice).] Mys Les DPDF
ČZU FŽP KBÚK Diplomová práce2010vedoucí práce Jan Sixta Dlugošová Klára : Analýza lesnických rekultivací Sokolovské hnědouhelné pánve. [Analysis reclamation of the brown coal basin Sokolov.] Opk Les DPDF
ČZU FLD KERLH Diplomová práce2008  Bruková Barbora : Analýza metod kalkulace ceny dřevoprodukční funkce lesa na vybraném území ŠLP Kostelec nad Černými lesy. Les DPDF
ČZU FLD KERLH Bakalářská práce2010vedoucí práce Luděk Šišák Sedláček David : Analýza metod ocenění dřevoprodukční funkce lesa na vybraném majetku. [Analysis of valuation methods of timber production forest service in a chosen farm.] Les DPDF
ČZU FLD KERLH Bakalářská práce2010vedoucí práce Luděk Šišák Saksidová Andrea : Analýza nákladovosti střediska okrasných rostlin na ČZU ŠLP. [Costs analysis of the ornametal plants nursery ČZU ŠLP.] Les Bo DPDF
ČZU FLD KERLH Bakalářská práce2010vedoucí práce Luděk Šišák Lieblová Zuzana : Analýza nákladů probírek do 40 let z hlediska těžebních technologií na vybraném území. [Analysis of costs of thinnings up to 40 years of age regarding harvest technologies in a chosen area.] Les Opk DPDF
ČZU FLD KERLH Diplomová práce2008  Uhříčková Kateřina : Analýza názorů návštěvníků na problematiku kůrovce v NP a CHKO Šumava. Les Opk Žp DPDF
ČZU FLD KERLH Diplomová práce2009vedoucí práce Luděk Šišák Sekyra Jiří : Analýza oceňování produkčních funkcí lesa vybranými metodami. [Analysis of market forest services by chosen methods.] Les DPDF
ČZU FLD KPL Bakalářská práce2009vedoucí práce Jiří Remeš Krézl Jakub : Analýza podrostního hospodářského způsobu na Školním polesí v Trutnově. [Analysis of shelterwood silviculture system at the School forest district in Trutnov.] Les DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2009vedoucí práce Marek Turčáni Kupková Anna : Analýza poškození výsadeb na zrekultivované skládce tuhého komunálního odpadu Klenovice. [Analysis of damage of transplants on reclamated deponium of communal waste Klenovice.] Les DPDF
ČZU FLD KERLH Bakalářská práce2010vedoucí práce Roman Sloup Mejzlík Filip : Analýza potenciálu využití plantáží rychle rostoucích dřevin v České republice. [Fast-growing Tree Species Plantations and their use Potential in the Czech Republic: An Analysis.] Les DPDF
ČZU FAPPZ KSZ Diplomová práce2008  Tošovská Zuzana : Analýza pracovního využití koní v lesním hospodářství. [Analysis of horses working utility in forestry.] N.ž. Les DPDF
ČZU FLD KPL Diplomová práce2010vedoucí práce Jiří Remeš Staněk Jan : Analýza přirozené obnovy buku a struktury porostů ve vybrané části Poněšické obory (LČR, s.p.). [Analysis of beech natural regeneration and stand structure in the selected part of the Poněšice game preserve.] Les DPDF
ČZU FLD Bakalářská práce2008  Dlugošová K. : Analýza rentability hospodaření ŠLP Kostelec n. Č. Lesy. [Forest management profitability analysis of the University Forest Enterprise Kostelec n.Č.Lesy.] Mys Les DPDF
ČZU FLD KERLH Bakalářská práce2010vedoucí práce Luděk Šišák Bliml Jiří : Analýza restrukturalizace správy městského lesního majetku v Liberci. [Analysis of restructuralization of municipality forest estatte in Liberec.] Les DPDF
ČZU FLD Diplomová práce2008  Kratejlová Ivana : Analýza rozsahu kalamitní těžby na LS Železná Ruda po orkánu Kyrill. [Analyse of Salvage Cutting on Forest Management Železná Ruda after Hurricane Kyrill.] N.ž. Les DPDF
ČZU FLD KERLH Bakalářská práce2009vedoucí práce Luděk Šišák Hřebíček Jakub : Analýza řízení jakosti podle norem ISO ve vybraném podniku. [Analysis of the Quality Control in the Chosen Company.] Les DPDF
ČZU FLD KLT Diplomová práce2009vedoucí práce Jiří Dvořák Macků Jan : Analýza spotřeby času harvestorů v nahodilých těžbách. [Time Expenditure Analysis of Harvesters in Incidental Felling.] Les DPDF
ČZU FLE KPL Diplomová práce2007Vedoucí diplomové práce: Ing. Jiří Remeš, Ph.D. Peterka Jiří : Analýza struktury a regeneračního potenciálu porostu v bezzásahovém území NPR Voděradské bučiny. Opk Les DPDF
ČZU FLD KPL Diplomová práce2010vedoucí práce Jiří Remeš Rakušan Robert : Analýza struktury a regeneračního potenciálu porostu v národní přírodní rezervaci Voděradské bučiny. [Analysis of structure and reproduction potential of forest stand in the NPR Voděradské bučiny.] Les Opk DPDF
ČZU FLD KPL Diplomová práce2008  Zenáhlíková J. : Analýza struktury horského smrkového lesa ve II. zóně Národního parku Šumava v oblasti Trojmezné. [Structure of the mountain spruce forest in the II. zone of the Šumava NP in area of Trojmezná.] Opk Les DPDF
ČZU FLD KPL Diplomová práce2008  Pánek M. : Analýza struktury lesních porostů a dynamika jejich obnovy v závislosti na uplatněném managementu a druhové skladbě v lokalitě Paličník (CHKO Jizerské hory). [Analyses of stand structure and regeneration dynamics in dependence on forest management and tree species composition in the Paličník locality (CHKO Jizerské hory).] Opk Les DPDF
ČZU FLD Diplomová práce2008  Starý M. : Analýza věkové struktury horského smrkového lesa v I. zóně Trojmezenský prales (Národní park Šumava). [Age structure of the mountain spruce forest in Bomemian Forest National Park.] Opk Les DPDF
ČZU FLD KPL Diplomová práce2009vedoucí práce Miroslav Svoboda Starý Martin : Analýza věkové struktury horského smrkového lesa v I. zóně Trojmezenský prales (NP Šumava). [Age structure of the mountain spruce forest in Bomemian Forest National Park.] Les Opk DPDF
ČZU FŽP KEKO Diplomová práce2009vedoucí práce Jana Svobodová Čada Vojtěch : Analýza věkové struktury horského smrkového lesa v oblasti Královského Hvozdu. [Analyze of age structure of the mountain spruce forest at the Královský Hvozd area.] Les DPDF
ČZU FŽP Bakalářská práce2007  Gregar Jan : Analýza vlastnických vztahů k lesním pozemkům z dat ISKN. [Analysis of forests landownership by the dataset from ISKN.] N.ž. Les DPDF
ČZU FŽP KBÚK Bakalářská práce2010vedoucí práce Kateřina Pixová Gregar Jan : Analýza vlastnických vztahů k lesním pozemkům z dat ISKN. [Analysis of forests landownership by the dataset from ISKN.] Les DPDF
ČZU FLD KLT Bakalářská práce2010vedoucí práce Jiří Oliva Gavlasová Eva : Analýza vlastnictví lesů v ČR a prognóza jeho vývoje. [Analysis of the forest ownership in Czech Republic and prediction of his developement.] Les DPDF
ČZU FLD KPL Diplomová práce2010vedoucí práce Jiří Remeš Čermák Antonín : Analýza vybraných porostů na bývalé zemědělské půdě na území ŠLP Kostelec nad Černými lesy. [Analysis of selected stands on former agricultural land on the territory of the School Forest Enterprise Kostelec nad Černými lesy.] Les DPDF
ČZU FLD KLT Bakalářská práce2009vedoucí práce Jiří Oliva Šlégrová Alena : Analýza výkonu státní správy myslivosti v teorii a praxi. [Analysis of the state administration of the hunting in theory and practice.] Les Mys DPDF
ČZU FLD KPL Bakalářská práce2010vedoucí práce Ivo Kupka Kupková Anna : Analýza vývoje výsadeb borovice lesní na zrekultivované skládce tuhého komunálního odpadu Klenovice. [Growth and performance analysis of forest recultivation by Scots pine on domestic waste dump in Klenovice.] Les Bo DPDF
ČZU FLD KERLH Diplomová práce2008  Indrák Radim : Analýza významu lesů města Valašského Meziříčí pro veřejnost. Les Opk DPDF
ČZU FLD Diplomová práce2008  Kotek Jiří : Analýzy harvestorové technologie v porovnání s motomanuální těžbou v probírkách. [Analysis harwestor technologi at comparison motor/manual method at thinning.] D.n. Les DPDF
ČZU FŽP KAE Diplomová práce2011Vedoucí práce: Ing. Jan Skaloš, PhD. Krupička Zdeněk : Aplikace historických tabelárních dat lesního hospodářského plánu pro analýzu vývoje lesních porostů - případová studie Krušné hory. [The application of historical tabular data of the Forest Management Plan to analyze the evolution of forest - a case study of Krušné hory.] Les DPDF
ČZU FLD Bakalářská práce2008  Vacek Jaroslav : Aplikace nástrojů přípravy lesních ekosystémů na nastolení režimu s vysokou úrovní autoregulace v podmínkách Národního parku Šumava - oblast Strážný a České Žleby. [Transforming of forest stands in Šumava NP in area of Strážný and České Žleby.] Opk Les DPDF
ČZU FŽP KAE Diplomová práce2012Vedoucí práce: doc. Ing. Jan Skaloš, Ph.D. Vlach Miroslav : Aplikace parametrů krajinné metrie pro typizaci porostů lesní a mimolesní zeleně. [Application of landscape metrics parameters for the typification of forest and non-forest vegetation.] Žp Les DPDF
ČZU FŽP KVHEM Diplomová práce2010vedoucí práce Marek Vach Kučera Vladimír : Atmosférická depozice a throughfall rubidia ve smrkových a bukových porostech na povodí Lesního potoka. [Atmospheric deposition and throughfall of the Rubidium in spruce and beech vegetation on watershed of the Lesní potok.] Žp Les DPDF
ČZU FLD KERLH Bakalářská práce2010vedoucí práce Marcel Riedl Levá Lenka : Audit Marketingové strategie potravinářského střediska Lesy Hluboká nad Vltavou a.s. [Audit of Marketing Strategy Food Processing Unit of Forest Joint Stock Company ˝ Hluboká nad Vltavou.] Les DPDF
ČZU FŽP KEKO Diplomová práce2011Vedoucí práce: Ing. Petr Zasadil, Ph.D., Konzultant: Ing.Jakub Horák,Ph.D. Neradilová Ivana : Bezobratlí lužního lesa střední Moravy: stanovištní charakteristiky ovlivňující diverzitu a abundanci z pohledu ochranářské biologie. [Invertebrates of alluvial forest in Central Moravia: habitat characteristics influencing the diversity and abundance from the perspective of conservation biology.] Opk Osbezo Les DPDF
ČZU FŽP Bakalářská práce2008  Říhová Jitka : Biodiverzita a ochrana boreálních lesů. [Biodiversity and Protection of the Boreal Forests.] Opk Les DPDF
ČZU FŽP KEKO Bakalářská práce2011Vedoucí práce: Ing. Petr Zasadil, Ph.D. Hanušová Jana : Biologická diverzita starých ovocných sadů. [Old Orchards and its Biological Diversity.] Žp Les DPDF
ČZU FŽP KAE Bakalářská práce2011Vedoucí práce: Ing. Helena Justová, Konzultant: Doc. Ing. Jana Nováková, CSc. Maťašovská Václava : Biologie a ekologie eurasijských druhů rodu Pinus (borovice) mírného a subpolárního pásu. [Biology and ecology of eurasian pines (Pinus) of mild and subpolar climatic zones.] Bo Les DPDF
ČZU FŽP KEKO Diplomová práce2011Vedoucí práce: Ing. Petr Zasadil, Ph.D., Konzultant: Ing. Ivan Kuneš,Ph.D. Pohlová Jaroslava : Biomasa olše šedé v horských podmínkách a ovlivnění její produkce. [Biomass of speckled alder under mountain conditions and the influence of its production.] Les DPDF
ČZU FLD KDSLD Bakalářská práce2008Doc.Ing.Martin Slávik,CSc. Masařík Petr : Borovice černá Pinus nigra Arn., zastoupení a využití druhu v podmínkách ČR. [Austrian pine Pinus nigra Arn., species composition and utilization in Czech Republic.] Bo Les DPDF
ČZU FLD KDSLD Bakalářská práce2010vedoucí práce Martin Slávik Masařík Petr : Borovice černá Pinus nigra Arn., zastoupení a zkušenosti s pěstováním druhu v podmínkách středočeského kraje. [Black Pine Pinus nigra Arn. representation and experience with growing species in terms of Central Bohemia Region.] Les Bo DPDF
ČZU FLD KDSLD Bakalářská práce2009vedoucí práce Martin Slávik Pleskač Lukáš : Borovice Jeffreyova - Pinus jeffrey a její využitív podmínkách České republiky. [Jeffrey pine - Pinus jeffrey and its utilization in Czech republic.] Les Bo DPDF
ČZU FŽP KEKO Bakalářská práce2011Vedoucí práce: Ing. Karel Boublík Černíková Markéta : Buk lesní a jedle bělokorá na extrémně suchých stanovištích. [European beech and silver fir on extremely dry habitats.] Les DPDF
ČZU FŽP KEKO Diplomová práce2010vedoucí práce Jan Růžička Doležal Jan : Cirkadiánní aktivita nekrofágních brouků (Coleoptera) v lesních biotopech. [Circadian activity rhythms of carrion beetles (Coleoptera) in forested habitats.] Zoolog Col Les DPDF
ČZU FLD Bakalářská práce2008  Kastl F. : Datový sklad ústavu pro hospodářskou úpravu lesů, možnosti využití dat pro státní správu, samosprávu a vlastníky lesů. [Data source of the Forest management institut, possibility of the data use in state administration, self - governing and forests owners..] N.ž. Les DPDF
ČZU FAPPZ KBFR Diplomová práce2008  Berglová Tereza : Dendroflora zámeckého parku Kozel. [The dendroflora of Kozel`s castle park.] Bo Opk Les DPDF
ČZU FLD KDSLD Bakalářská práce2008Ing. Jiří Kotaška Klicnarová Magdalena : Dendrologická revize dřevin části zámeckého parku Veltrusy. [Dendrology revision of part Veltrusy park.] Les DPDF
ČZU FAPPZ KZ Bakalářská práce2008  Štětinová Kamila : Dendrologické zpracování rodu Pinus L. a použití borovic v městském prostředí. [The Genus Pinus L. and using of Pinus L. in urban spaces.] Bo Les DPDF
ČZU FLD KPL Bakalářská práce2010vedoucí práce Vilém Podrázský Leštinová Iva : Determinace vhodného druhu dřeviny pro plantážové pěstování v okolí Dobříše. [The determination of suitable woody species for plantation cultivation in vicinity of Dobříš.] Les DPDF
ČZU FŽP KEKO Diplomová práce2010vedoucí práce Jan Douda Malátek Daniel : Dlouhodobé kolísání vybraných fenologických fází lesních dřevin a polních plodin na území ČR. [Longterm fluctuation in selected phenological phases of wood species and cropsin CR.] Žp Les DPDF
ČZU FLD KLT Bakalářská práce2010vedoucí práce Josef Gross Krenk Zdeněk : Dlouhodobé ošetření skladovaného dříví ve folii. [Long term treatment of storing wood at foil.] Les DPDF
ČZU FLD Bakalářská práce2008  Korytová M. : Dotační politika v oblasti lesnictví. [Endowment Policy at the Forestry.] Bo Les DPDF
ČZU FLD KDSLD Bakalářská práce2010vedoucí práce Martin Slávik Brožová Kateřina : Douglaska tisolistá - Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco - pěstování a využití v podmínkách České republiky. [Douglas fir - Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco - cultivation and use in the Czech Republic.] Les Bo DPDF
ČZU FLD KDSLD Bakalářská práce2008Doc. Ing. Martin Slávik, CSc. Jeřábková Stanislava : Douglaska tisolistá - zastoupení a využití v podmínkách ČR. [Douglas fir – composition and utilization in Czech Republic.] Bo Opk Les DPDF
ČZU FŽP KEŽP Bakalářská práce2008Ing. Vojtěch Kodet Tejkal Martin : Doupné stromy v lesích. [Den-trees in the forests..] Bo Opk Les DPDF
MU FPř ÚBZ Diplomová práce1963  Křístková V. : Drátovci v půdě smrkových porostů napadených ploskohřbetkou Cephalcia abietis (L). Ent Les DPDF
VÚLHM Zbraslav Kandidátská práce (CSc.)2001  Zapletal M., Obdržálková D., Zejda J., Pikula J., Pikula Ml. J., Beklová M. & SHeroldová M. : Drobní hlodavci v lesním hospodářství a zemědělství. In: Kapitola P. (ed.), Škodliví činitelé v lesích Česka 2000/2001. Mam Les DPDF
ČZU FŽP KEŽP Bakalářská práce2008Ing. Vojtěch Kodet Vaniš Josef : Druhová skladba a prostorová struktura dřevin lesního ekosystému v územním systému ekologické stability krajiny v přírodním parku Soběnovská vrchovina. [Species composition and spatial structure of woody species of forest ecosystems in territorial systems of ecological stability in natural park Soběnov Highland.] Bo Les DPDF
ČZU FLD KDSLD Bakalářská práce2009vedoucí práce Martin Slávik Svobodová Eva : Dřevinné složení lesů oblasti Veľký Choč (SR). [Forest Stand Composition of Veľký Choč (SR).] Les DPDF
ČZU FLD KDSLD Bakalářská práce2008Ing. Jiří Kotašek Bártková Eva : Dřeviny použitelné pro rekultivaci půd a skládek se zaměřením na Prahu a okolí. [Tree species suitable for reclamations in Prague region.] Bo Les Žp DPDF
ČZU FLD Bakalářská práce2008Ing. Pavel Novák Janda Pavel : Dřevo jako stavební materiál. [Wood as constructive material..] Les DPDF
UK FPř ÚŽP Bakalářská práce2009Vedoucí práce: Ing. Karel Boublík, Interní konzultant: Prof. RNDr. Karel Pivnička, DrSc. Reitschmiedová Markéta : Dynamika horských smrčin Evropy. Bo Žp Les DPDF
ČZU FLD KOLM Diplomová práce2009vedoucí práce Jaroslav Holuša Zezulová Miroslava : Efektivita obranných opatření proti lýkožroutu severskému (Ips duplicatus) (Coleoptera: Scolytidae). [Effectivity of forest measurements against double spinned bark beetle.] Ent Les DPDF
ČZU FLD Bakalářská práce2007  Matějka O. : Efektivnost nasazení lesního pásového traktoru v chráněné krajinné oblasti a NPŠ. [Setting of Forwarder to National Park Šumava.] Opk Les DPDF
ČZU FLD Diplomová práce2008  Hrázská Anna : Efektivnost zpracování klestu na vybraných hospodářských souborech (VLS - divize Hořovice). [Effectiveness of Wastewood Processing in Chosen Management Units - Division Hořovice.] N.ž. Les DPDF
ČZU FŽP KAE Diplomová práce2012Vedoucí práce: doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc.; Konzultant: Ing. Jiří Miegl Vokurka Martin : Ekologická újma způsobená nedovolenou lesní těžbou v oblasti Rakovnicka. [Harm to environment caused by illegal ways of cutting the wood in the Rakovník area.] Žp Les DPDF
UK FPř KBO Diplomová práce1991  Morávková-Lipnická Květoslava : Ekologie třtiny chloupkaté (Calamagrostis villosa /Chaix/ J. F. Gmelin) v imisně postižené oblasti Jizerských hor. Bo Opk Les DPDF
MU FPř ÚBZ Bakalářská práce1998  Feikusová K. : Ekologie velkých herbovirů v lesním prostředí. Žp Les DPDF
ČZU FLD Diplomová práce2007  Němec Stamislav : Ekonomická analýza pěstování zalesňování zemědělských půd. [Economic Analysis of Afforestration of Agricultural Lands.] Opk Les DPDF
ČZU FLD KLT Bakalářská práce2010vedoucí práce Jiří Dvořák Pivoňka Martin : Ekonomická analýza provozu harvestorů firmy Solitera v letech 2006 a 2007. [Economic Analysis of Harvestors of Firm Solitera in years 2006 and 2007.] Les DPDF
ČZU FLD KERLH Diplomová práce2008  Němec Stamislav : Ekonomická analýza zalesňování zemědělských půd. Les Opk DPDF
ČZU FLD KERLH Diplomová práce2010vedoucí práce Luděk Šišák Horská Marie : Ekonomické dopady poškození lesních porostů loupáním a ohryzem se zřetelem k probírkovým zásahům. [Economic impacts of forest stands damage by peeling and browsing regarding thinning operations.] Les Mys Opk DPDF
ČZU FLD KLT Diplomová práce2010vedoucí práce Michal Hrib Chlum Tomáš : Ekonomické hodnocení vybraných technologií zpracování lesních těžebních zbytků. [Economic assessment of selected technologies of logging residues processing.] Les DPDF
ČZU FLD Bakalářská práce2008  Bělohlávek Karel : Ekonomické zhodnocení a dopad větrné kalamity na LS Kraslice. [Economic Efficiency and Overall Impact Catastrophic Windthrow Damage of Forest Enterpries Kraslice.] N.ž. Les DPDF
ČZU FLD KPL Bakalářská práce2010vedoucí práce Ivo Kupka Volák Michal : Ekonomické zhodnocení pěstování vánočních stromků na plantážích. [Economic evaluation of Christmas tree plantations.] Les DPDF
ČZU FLD KERLH Diplomová práce2008  Vacík Petr : Evaluation of socio - economic importance of forest services on selected areas in the University Forest Enterprise Kostelec nad Černými lesy. Les Opk DPDF
ČZU FLD Bakalářská práce2008  Šimůnková K. : Expanzivní a invazní druhy dřevin na území Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty (ČR). [Expansive and invasive tree species in the protected area CHKO Bílé Karpaty (ČR).] Bo Opk Les DPDF
ČZU FLD KDSLD Bakalářská práce2008doc. Ing. Martin Slávik, CSc. Rasochová Johana : Fagus sylvatica - původní, současné a výhledové zastoupení na území ČR. [Fagus sylvatica – autochthonous, contemporary and long-range composition in Czech Republic.] Bo Les Opk DPDF
ČZU FLD KPL Bakalářská práce2009vedoucí práce Miroslav Svoboda Třeský Tomáš : Faktory ovlivňují vývoj a obnovu lesů po rozsáhlých narušeních na příkladu horských smrkových lesů. [Recovery and development of spruce mountain forests stands following disturbances.] Les DPDF
ČZU FLD KPL Bakalářská práce2010vedoucí práce Miroslav Svoboda Koza Pavel : Faktory ovlivňující sekundární sukcesi lesní vegetace na opuštěné zemědělské půdě. [Secondary succession of forest vegetation on the abandoned agricultural fields.] Les DPDF
ČZU FLD KPL Diplomová práce2009vedoucí práce Miroslav Svoboda Koza Pavel : Faktory ovlivňující sekundární sukcesi lesní vegetace na opuštěné zemědělské půdě. [Secondary succession of forest vegetation on the abandoned agricultural fields.] Les DPDF
ČZU FLD KERLH Diplomová práce2008  Hnízdil Pavel : Finanční analýza a příkad jejího využit na lesním družstvu obcí Přibyslav. Les DPDF
ČZU FLD KERLH Bakalářská práce2010vedoucí práce Luděk Šišák Novotný Stanislav : Finanční analýza Lesní společnosti Prylovi, s.r.o. [Financial analysis of a forest company Prylovi Ltd.] Les DPDF
123456
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348