ISSN 1804-3348
Skip Navigation LinksHome Souhrné vyhledávání New placed quotes
The list of new placed quotes
The form contains last 1000 new placed guotes, which are sorted in decreasing order from the last placed quote. The quotes are distributed to the pages after 100 for better lucidity. Clicking on the letter D you will find in the new window detailed information to the chosen quote. If the PDF is blue tinged, there is added summary or whole article to the quote. The date in the filetr is written in the format 01.06.2006. Description of the detail of the quote is placed in the proposition Questions and instuctions/Description of the form Detail of the quote. Zdena Vacíková, mail:vaciokova@tkv.cz
12345
D.enlistmentQuotationObsaženo v (In:)DPDF
25.04.2019 Bryja J., Piálek J. & Macholán M. (2019): Jan Zima - vzpomínka na kolegu. : 1 strana AV ČR ÚVO  DPDF
24.04.2019 Urban P. & Rajský D. (2018): Bibliography on Canis aureus in Slovakia (Carnivora: Canidae). [Bibliogra?a šakala zlatého (Canis aureus) na Slovensku (Carnivora: Canidae).] Lynx n. s. 49: : 295 -307. strana Lynx n. s.DPDF
24.04.2019 Rookmaaker K. & Robovský J. (2018): Bibliography of Colin Peter Groves (1942–2017), an anthropologist and mammalian taxonomist. [Bibliografie Colina Petera Grovese (1942–2017), anthropologa a savčího taxonoma.] Lynx n. s. 49: : 255 -294. strana Lynx n. s.DPDF
24.04.2019 Zbytovský P. (2018): Další nálezy bělozubky bělobřiché (Crocidura leucodon) v jižních Čechách (Eulipotyphla: Soricidae). [Further records of Crocidura leucodon in southern Bohemia, Czech Republic (Eulipotyphla: Soricidae).] Lynx n. s. 49: : 253 -254. strana Lynx n. s.DPDF
24.04.2019 Mikeš V. (2018): Nové nálezy myšivky horské (Sicista betulina) v jižních Čechách a perspektivy zjišťování jejího výskytu (Rodentia: Dipodidae). [New records of Sicista betulina in southern Bohemia (Czech Republic) and perspectives of monitoring of its occurrence (Rodentia: Dipodidae).] Lynx n. s. 49: : 247 -252. strana Lynx n. s.DPDF
24.04.2019 Lešová A., Lešo P. & Kropil R. (2018): The highest documented occurrence of Crocidura leucodon in the Western Carpathians (Eulipotyphla: Soricidae). [Najvyšší potvrdený výskyt bielozubky bielobruchej (Crocidura leucodon) v Západných Karpatoch (Eulipotyphla: Soricidae).] Lynx n. s. 49: : 243 -246. strana Lynx n. s.DPDF
24.04.2019 Widerin K. & Reiter G. (2018): Bat activity and bat migration at the elevation above 3,000 m at Hoher Sonnblick massif in the Central Alps, Austria (Chiroptera). [Aktivita a tah netopýrů v nadmořské výšce nad 3000 m v massivu Hoher Sonnblick ve středních Alpách v Rakousku (Chiroptera).] Lynx n. s. 49: : 223 -242. strana Lynx n. s.DPDF
24.04.2019 Volf J. (2018): Hrošík zakrslý (Choeropsis liberiensis) v zoologických zahradách ČR a jeho kostermí materiál v Národním muzeu v Praze (Cetartiodactyla: Hippopotamidae). [Choeropsis liberiensis in the zoological gardens of the Czech Republic and its osteological material in the National Museum Prague (Cetartiodactyla: Hippopotamidae).] Lynx n. s. 49: : 211 -221. strana Lynx n. s.DPDF
24.04.2019 Tájek P., Tájková P., Bufka L. & Dvořák L. (2018): Netopýři středověkého dolu Jeroným (západní Čechy): výsledky dlouhodobého sledování během zimování a swarmingu (Chiroptera). [Bats of the medieval Jeroným mine (western Bohemia, Czech Republic): results of a long-term monitoring in the hibernation and swarming periods (Chiroptera).] Lynx n. s. 49: : 193 -210. strana Lynx n. s.DPDF
24.04.2019 Kryštufek B. & Pozdnyakov A. A. (2018): Common names for Cricetus cricetus (Rodentia: Cricetidae). Lynx n. s. 49: : 177 -192. strana Lynx n. s.DPDF
24.04.2019 Boev Z. (2018): Past distribution of Monachus monachus in Bulgaria – subfossil and historical records (Carnivora: Phocidae). Lynx n. s. 49: : 163 -176. strana Lynx n. s.DPDF
24.04.2019 Bendová Z. & Moravcová S. (2018): Erasing day/night differences in light intensity and spectrum affect biodiversity and the health of mammals by confusing the circadian clock. [Smazávání rozdílů mezi denní a noční intenzitou světla a jeho spektrem ovlivňuje biologickou diversitu a zdravotní kondici savců dysregulací cirkadiánních hodin.] Lynx n. s. 49: : 139 -161. strana Lynx n. s.DPDF
24.04.2019 Benda P., Satterfield L., Gücel S., Horáček I., Lučan R., Charalambidou I. & Uhrin M. (2018): Distribution of bats in Northern Cyprus (Chiroptera). [Rozšíření netopýrů na Severním Kypru (Chiroptera).] Lynx n. s. 49: : 91 -138. strana Lynx n. s.DPDF
24.04.2019 Aloufi A. A. & Amr Z. S. (2018): Carnivores of the Tabuk Province, Saudi Arabia (Carnivora: Canidae, Felidae, Hyaenidae, Mustelidae), [Šelmy provincie Tabuk, Saudská Arabie (Carnivora: Canidae, Felidae, Hyaenidae, Mustelidae).] Lynx n. s. 49: : 77 - 90. strana Lynx n. s.DPDF
24.04.2019 Vekhnik V. A. (2018): Behavioural repertoire of Glis glis (Rodentia: Gliridae). In: The 10th International Dormouse Conference. [Behaviorální repertoir plcha velkého (Glis glis) (Rodentia: Gliridae). In: Desátá mezinárodní konference o plších.] Lynx n. s. 49: : 69 - 76. strana Lynx n. s.DPDF
24.04.2019 Schulz B. & Büchner S. (2018): Populations of Muscardinus avellanarius in north-western Europe can survive in forest poor landscapes, when there are enough hedges (Rodentia: Gliridae). In: The 10th International Dormouse Conference. [Populace plšíka lískového (Muscardinus avellanarius) v severozápadní Evropě mohou přežívat v krajině chudé lesy, mají-li dostatek křovin (Rodentia: Gliridae). In: Desátá mezinárodní konference o plších.] Lynx n. s. 49: : 57 - 68. strana Lynx n. s.DPDF
24.04.2019 Lang J., Beer S., Bräsel N., Leonhardt I. & Büchner S. (2018): Prevalence and seasonal variation in ticks on Muscardinus avellanarius from Germany (Rodentia: Gliridae). In: The 10th International Dormouse Conference. [Prevalence a sezonní proměnlivost klíšťat na plšíku lískovém (Muscardinus avellanarius) v Německu (Rodentia: Gliridae). In: Desátá mezinárodní konference o plších.] Lynx n. s. 49: : 49 - 55. strana Lynx n. s.DPDF
24.04.2019 Lang J., Leonhardt I., Beer S., Bräsel N., Lanz J. D. & Schmittfull D. (2018): What Muscardinus avellanarius like but consultants don’t: performance of nest boxes vs. nest tubes for translocations (Rodentia: Gliridae). In: The 10th International Dormouse Conference. [Co oblibují plšíci lískoví (Muscardinus avellanarius) avšak konsultanti nikoli: úspěšnost užití hnízdních budek a hnízdních rourek pro přemisťovací projekty (Rodentia: Gliridae). In: Desátá mezinárodní konference o plších. ] Lynx n. s. 49: : 43 - 48. strana Lynx n. s.DPDF
24.04.2019 Heberer C., Koppmann-Rumpf B. & Schmidt K.-H. (2018): How big is best? Various nest box sizes and their acceptance by Muscardinus avellanarius (Rodentia: Gliridae). In: The 10th International Dormouse Conference. [Jak velká je ta nejlepší? Různé hnízdní budky a jejich přijetí plšíkem lískovým (Muscardinus avellanarius) (Rodentia: Gliridae). In: Desátá mezinárodní konference o plších.] Lynx n. s. 49: : 37 - 42. strana Lynx n. s.DPDF
24.04.2019 Büchner S., Bräsel N. & Wolz I. (2018): What to eat if there are no fruits in the forest? The food of Muscardinus avellanarius in non-typical habitats (Rodentia: Gliridae). In: The 10th International Dormouse Conference. [Čím se živit nejsou-li v lese žádné plody? Potrava plšíka lískového (Muscardinus avellanarius) v netypickém biotopu (Rodentia: Gliridae). In: Desátá mezinárodní konference o plších.] Lynx n. s. 49: : 27 - 35. strana Lynx n. s.DPDF
24.04.2019 Büchner S., Trout R. & Adamík P. (2018): Conflicts with Glis glis and Eliomys quercinus in households: a practical guideline for sufferers (Rodentia: Gliridae). In: The 10th International Dormouse Conference. [Konflikty s plchem velkým (Glis glis) a plchem zahradním (Eliomys quercinus) v domácnostech: praktický průvodce pro postižené (Rodentia: Gliridae). In: Desátá mezinárodní konference o plších.] Lynx n. s. 49: : 19 - 26. strana Lynx n. s.DPDF
24.04.2019 Beer S., Büchner S. & Lang J. (2018): They don’t live forever: How life history data and encounter probability help to assess success of Muscardinus avellanarius translocations (Rodentia: Gliridae). In: The 10th International Dormouse Conference. [Nežijí věčně: Jak biologické údaje a pravděpodobnost nálezu pomohou úspěchu vysazování plšíka lískového (Muscardinus avellanarius) (Rodentia: Gliridae). In: Desátá mezinárodní konference o plších.] Lynx n. s. 49: : 11 - 17. strana Lynx n. s.DPDF
24.04.2019 Juškaitis R. (2018): The 10th International Dormouse Conference. [Desátá mezinárodní konference o plších.] Lynx n. s. 49: : 7 - 9. strana Lynx n. s.DPDF
24.04.2019 (2018): Lynx, mammaliologický časopis, nová série, svazek 49/2018. Obálka. [Lynx, a journal of mammalogy, new series, volume 49/2018. Cover.] Lynx n. s. 49: : 1 - 4. strana obálky Lynx n. s.DPDF
23.04.2019 Duchoslav M., Dančák M. & Kuras T. (2019): Mgr. Jan Mládek, Ph.D. Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 8: : 63 . strana Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBSDPDF
23.04.2019 Kocián P. (2019): Publikace členů Moravskoslezské pobočky ČBS v roce 2018. Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 8: : 61 -62. strana Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBSDPDF
23.04.2019 Kocián P. (2019): Nález šikouška bezlistého (Buxbaumia aphylla) ve Veřovických vrších. Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 8: : 58 -60. strana Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBSDPDF
23.04.2019 Kocián P. (2019): Poznámky k výskytu plevelů na Novojičínsku 2. Datura stramonium. Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 8: : 54 -57. strana Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBSDPDF
23.04.2019 Kocián P. (2019): Poznámky k výskytu plevelů na Novojičínsku 1. Xanthium strumarium a X. albinum. Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 8: : 48 -53. strana Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBSDPDF
23.04.2019 Lederer J. (2019): Mykologická exkurze v Moravskoslezských Beskydech: Bílá – Staré Hamry. Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 8: : 43 -47. strana Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBSDPDF
23.04.2019 Švandová H. & Tkáčiková J. (2019): Bryologická exkurze na nejvyšší vrchol Vsetínských vrchů. Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 8: : 40 -42. strana Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBSDPDF
23.04.2019 Kalníková V. & Tkáčiková J. (2019): Údolím řeky Mohelnice – floristicko-bryologická exkurze. Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 8: : 34 -39. strana Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBSDPDF
23.04.2019 Dančák M. & Hroneš M. (2019): Exkurze na Slunečnou, nejvyšší vrchol Nízkého Jeseníku. Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 8: : 29 -33. strana Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBSDPDF
23.04.2019 Hroneš M. & Dančák M. (2019): Exkurze do nejsevernějšího výběžku Tršické pahorkatiny. Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 8: : 24 -28. strana Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBSDPDF
23.04.2019 Dvořák V. (2019): Exkurze po východních svazích Velkého Kosíře. Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 8: : 20 -23. strana Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBSDPDF
23.04.2019 Tkáčiková J. (2019): Exkurze za masožravou rosnatkou okrouhlolistou do přírodní památky Kamenec u Frýdku-Místku. Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 8: : 14 -19. strana Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBSDPDF
23.04.2019 Halda J. P. (2019): Lichenologická exkurze po vápencových ostrůvcích mezi Ostružnou a Brannou. Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 8: : 11 -13. strana Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBSDPDF
23.04.2019 Tkáčiková J. (2019): Výroční zpráva Moravskoslezské pobočky ČBS za rok 2018. Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 8: : 5 -10. strana Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBSDPDF
23.04.2019 Kalníková V. (2019): Osmé číslo. Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 8: : 4 . strana Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBSDPDF
23.04.2019 (2019): Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS č. 8 (2019). Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 8: : 1 . až 4. strana obálky Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBSDPDF
22.04.2019 Dvořák I. J. (eds.) (1999): Opera Corcontica 1999. ISBN: 80-86418-06-5 Opera Corcontica 36: : 1 -224. strana Opera CorconticaDPDF
22.04.2019 Pilous V. (eds.) (1998): Opera Corcontica 1998: Lavinový katastr české části Krkonoš v období 1961/62 - 1997/98. ISBN: 80-902489-4-2 Opera Corcontica 35: : 1 -208. strana Opera CorconticaDPDF
22.04.2019 Pilous V. (eds.) (1997): Opera Corcontica 1997. ISBN: 80-901384-7-0 Opera Corcontica 34: : 1 -192. strana Opera CorconticaDPDF
22.04.2019 Krahulec F., Pecháčková S., Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Fabšičová M. & Štursa J. (1996): Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. Tabulka č. 1 až č. 35 a Apendix - Seznam lokalit fytocenologických snímků. [Grasslands of the Krkonoše mountains: plant communities and their dynamics. Table No. 1 to No. 35 and Appendix - List of phytosociological releves.] Opera Corcontica 33: : 131 -249. strana Opera CorconticaDPDF
22.04.2019 Krahulec F., Pecháčková S., Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Fabšičová M. & Štursa J. (1996): Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. Obrazová příloha. [Grasslands of the Krkonoše mountains: plant communities and their dynamics. Picture supplement.] Opera Corcontica 33: : 113 -128. strana Opera CorconticaDPDF
22.04.2019 Krahulec F., Pecháčková S., Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Fabšičová M. & Štursa J. (1996): Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. Kapitola 7 až 10. [Grasslands of the Krkonoše mountains: plant communities and their dynamics. Chapter 7 to 10.] Opera Corcontica 33: : 74 -108. strana Opera CorconticaDPDF
22.04.2019 Krahulec F. & Blažková D. (1996): Předmluva. In: Louky Krkonoš: Rostlinná společenstva a jejich dynamika. Opera Corcontica 33: : 7 . strana Opera CorconticaDPDF
22.04.2019 Pilous V. (eds.) (1996): Opera Corcontica 1996: Louky Krkonoš: Rostlinná společenstva a jejich dynamika. ISBN: 80-901384-6-2 Opera Corcontica 33: : 1 -252. strana Opera CorconticaDPDF
22.04.2019 (1995): References. In: Soukupová L., Kociánová M., Jeník J. & Sekyra J.: Arctic-alpine tundra in the Krkonoše, the Sudetes. Opera Corcontica 32: : 81 -88. strana Opera CorconticaDPDF
22.04.2019 (1995): Acknowledgments. In: Soukupová L., Kociánová M., Jeník J. & Sekyra J.: Arctic-alpine tundra in the Krkonoše, the Sudetes. Opera Corcontica 32: : 81 . strana Opera CorconticaDPDF
22.04.2019 (1995): Souhrn. In: Soukupová L., Kociánová M., Jeník J. & Sekyra J.: Arctic-alpine tundra in the Krkonoše, the Sudetes. Opera Corcontica 32: : 77 -81. strana Opera CorconticaDPDF
22.04.2019 Kyncl J. & Štursa J. (1995): 11. Krummholz in Arctic-alpine tundra. In: Soukupová L., Kociánová M., Jeník J. & Sekyra J.: Arctic-alpine tundra in the Krkonoše, the Sudetes. Opera Corcontica 32: : 72 -77. strana Opera CorconticaDPDF
22.04.2019 Štursová H. & Kociánová M. (1995): 10. Ghanges of tundra on Studniční hora and Bílá louka. In: Soukupová L., Kociánová M., Jeník J. & Sekyra J.: Arctic-alpine tundra in the Krkonoše, the Sudetes. Opera Corcontica 32: : 69 -72. strana Opera CorconticaDPDF
22.04.2019 Málková J. & Wagnerová Z. (1995): 9. Man-induced changes of Arctic-alpine tundra. In: Soukupová L., Kociánová M., Jeník J. & Sekyra J.: Arctic-alpine tundra in the Krkonoše, the Sudetes. Opera Corcontica 32: : 66 -69. strana Opera CorconticaDPDF
22.04.2019 Kociánová M. & Sekyra J. (1995): 8. Distribution of vegetated patterned grounds. In: Soukupová L., Kociánová M., Jeník J. & Sekyra J.: Arctic-alpine tundra in the Krkonoše, the Sudetes. Opera Corcontica 32: : 54 -66. strana Opera CorconticaDPDF
22.04.2019 Soukupová L. & Kociánová M. (1995): 7. Plant communities of patterned grounds. In: Soukupová L., Kociánová M., Jeník J. & Sekyra J.: Arctic-alpine tundra in the Krkonoše, the Sudetes. Opera Corcontica 32: : 46 -54. strana Opera CorconticaDPDF
22.04.2019 Štěpánková J., Chrtek J. jun. & Soukupová L. (1995): 6. Relic and endemic plant species. In: Soukupová L., Kociánová M., Jeník J. & Sekyra J.: Arctic-alpine tundra in the Krkonoše, the Sudetes. Opera Corcontica 32: : 40 -46. strana Opera CorconticaDPDF
22.04.2019 Soukupová L., Flousek J., Váňa J. & Vaněk J. (1995): 5. Biotic indicators. In: Soukupová L., Kociánová M., Jeník J. & Sekyra J.: Arctic-alpine tundra in the Krkonoše, the Sudetes. Opera Corcontica 32: : 37 -40. strana Opera CorconticaDPDF
22.04.2019 Sekyra J. & Sekyra Z. (1995): 4. Recent cryogenic processes. In: Soukupová L., Kociánová M., Jeník J. & Sekyra J.: Arctic-alpine tundra in the Krkonoše, the Sudetes. Opera Corcontica 32: : 31 -37. strana Opera CorconticaDPDF
22.04.2019 Kociánová M., Spusta V., Frantík T. & Harčarik J. (1995): 3. Winter climate and regelation. In: Soukupová L., Kociánová M., Jeník J. & Sekyra J.: Arctic-alpine tundra in the Krkonoše, the Sudetes. Opera Corcontica 32: : 18 -31. strana Opera CorconticaDPDF
22.04.2019 Jeník J. & Sekyra J. (1995): 2. Exogeodynamic and climatic factors. In: Soukupová L., Kociánová M., Jeník J. & Sekyra J.: Arctic-alpine tundra in the Krkonoše, the Sudetes. Opera Corcontica 32: : 13 -18. strana Opera CorconticaDPDF
22.04.2019 Jeník J. & Sekyra J. (1995): 1. The concept of Arctic-alpine tundra. In: Soukupová L., Kociánová M., Jeník J. & Sekyra J.: Arctic-alpine tundra in the Krkonoše, the Sudetes. Opera Corcontica 32: : 6 -13. strana Opera CorconticaDPDF
22.04.2019 Soukupová L., Kociánová M., Jeník J. & Sekyra J. (eds.) (1995): Introduction. In: Soukupová L., Kociánová M., Jeník J. & Sekyra J.: Arctic-alpine tundra in the Krkonoše, the Sudetes. Opera Corcontica 32: : 6 . strana Opera CorconticaDPDF
22.04.2019 Pilous V. (eds.) (1995): Opera Corcontica 1995. ISBN: 80-901384-8-9 Opera Corcontica 32: : 1 -166. strana Opera CorconticaDPDF
22.04.2019 Pilous V. (eds.) (1994): Opera Corcontica 1994. ISBN: 80-901384-9-7 Opera Corcontica 31: : 1 -165. strana Opera CorconticaDPDF
22.04.2019 Pilous V. (eds.) (1993): Opera Corcontica 1993. Opera Corcontica 30: : 1 -184. strana Opera CorconticaDPDF
22.04.2019 Pilous V. (eds.) (1992): Opera Corcontica 1992. Opera Corcontica 29: : 1 -200. strana Opera CorconticaDPDF
22.04.2019 Pilous V. (eds.) (1991): Opera Corcontica 1991. Opera Corcontica 28: : 1 -160. strana Opera CorconticaDPDF
22.04.2019 Pilous V. (eds.) (1990): Opera Corcontica 1990. Opera Corcontica 27: : 1 -192. strana Opera CorconticaDPDF
22.04.2019 Pilous V. (eds.) (1989): Opera Corcontica 1989. Opera Corcontica 26: : 1 -176. strana Opera CorconticaDPDF
22.04.2019 Pilous V. (eds.) (1988): Opera Corcontica 1988. Opera Corcontica 25: : 1 -168. strana Opera CorconticaDPDF
20.04.2019 Zima J. (2019): Milan Klíma: Od střízlíka přes člověka k vorvaňovi. Vydalo Karolinum, nakladatelství Univerzity Karlovy, Praha 2018, 422 str. Živa 67(2): : LVIII.-LIX. strana ŽivaDPDF
20.04.2019 Zelený V. (2019): Václav Bažant, Luboš Úradníček: Keře. Vydala Academia, Praha 2018, 476 str. Živa 67(2): : LVII. strana ŽivaDPDF
20.04.2019 Pecháčková S. (2019): Jitka Klimešová: Temperate herbs: an architectural analysis. Vydala Academia, Praha 2018, 276 str. Živa 67(2): : LVI. strana ŽivaDPDF
20.04.2019 Hadinec J. (2019): Filip Paulus, Šárka Steinová, Jiří Štěchovský: Univerzitní botanické zahrady v Praze v letech 1775–1945. Vydal Národní archiv, Praha 2017, 310 str. Živa 67(2): : LIV.-LV. strana ŽivaDPDF
20.04.2019 Plesník J. (2019): Bedřich Moldan: Civilizace na planetě Zemi Globální ekosystém – kamínky mozaiky zapadají do správného rámu. Vydalo Karolinum, nakladatelství Univerzity Karlovy, Praha 2018, 180 str. Živa 67(2): : LII.-LIII. strana ŽivaDPDF
20.04.2019 Kubíková J. (2019): Bohemia centralis 34. Živa 67(2): : LI. strana ŽivaDPDF
20.04.2019 Andreska J. (2019): Oktavián (Octavianus) Farský. Živa 67(2): : L.-LI. strana ŽivaDPDF
20.04.2019 Řehořek V. (2019): Odešel Jiří Vicherek, další ze Šmardových žáků. Živa 67(2): : XLIX. strana ŽivaDPDF
20.04.2019 Svačina Š. (2019): Setkání seniorů České lékařské společnosti. Živa 67(2): : XLVIII. strana ŽivaDPDF
20.04.2019 Redakce (2019): Vzpomínka na Jaroslava Blahoše – výjimečnou osobnost a dlouholetého předsedu ČLS JEP. Živa 67(2): : XLVIII. strana ŽivaDPDF
20.04.2019 Redakce (2019): Medaile Vojtěcha Náprstka pro popularizátory vědy v roce 2019. Živa 67(2): : XLVII. strana ŽivaDPDF
20.04.2019 Redakce (2019): Magnesia litera 2019! Živa 67(2): : XLVI. strana ŽivaDPDF
20.04.2019 Buchbauerová L. (2019): Biologická olympiáda – Hmyz ve službách člověka. Živa 67(2): : XLVI. strana ŽivaDPDF
20.04.2019 Černá A. (2019): Nejlepší medicína je citron aneb Psaní samohlásek v přejatých slovech. Živa 67(2): : XLIV. strana ŽivaDPDF
20.04.2019 Hrouda L. (2019): Miloslav Studnička – 70 let. Živa 67(2): : XLIII. strana ŽivaDPDF
20.04.2019 Ložek V. (2019): Ekosystém v geologické minulosti. Živa 67(2): : XLII. strana ŽivaDPDF
20.04.2019 Budil P. (2019): Ivo Chlupáč – jak jsem ho znal. Živa 67(2): : XXXVIII.-XLI. strana ŽivaDPDF
20.04.2019 Turek V. (2019): „Kronika Země“ očima Iva Chlupáče. Živa 67(2): : XXXIII.-XXXVIII. strana ŽivaDPDF
20.04.2019 Funk A. & Funková K. (2019): Do Milíčovského lesa a k rybníkům nejen za obojživelníky a ptáky. [To the Milíčovský Forest and Ponds for Amphibians, Birds and More...] Živa 67(2): : 94 . strana ŽivaDPDF
20.04.2019 Plesník J., Pelc F. & Šafář J. (2019): Ochrana lidoopů: jen málo příznivých zpráv. Živa 67(2): : 90 -93. strana ŽivaDPDF
20.04.2019 Kment P., Hánová A. & Vašíček M. (2019): Kněžice mramorovaná na Moravě i v Čechách. [The Stink Bug Halyomorpha halys in Moravia and Bohemia.] Živa 67(2): : 89 . strana ŽivaDPDF
20.04.2019 Zima J. (2019): Domácí savci a jejich původ 2. Domestikace zvířat na úsvitu zemědělství. [The Origin of Domestic Mammals 2. Domestication at the Dawn of Agriculture.] Živa 67(2): : 87 -89. strana ŽivaDPDF
20.04.2019 Májsky J. (2019): Nepřiměřené sousto – setkání s kobrou monoklovou. [Oversized Mouthful – Meeting a Monocled Cobra.] Živa 67(2): : 86 . strana ŽivaDPDF
20.04.2019 Klvaňová A. (2019): Hrdlička divoká – pták roku 2019. [European Turtle-dove – Bird of the Year 2019.] Živa 67(2): : 83 -85. strana ŽivaDPDF
20.04.2019 Řezáč M. (2019): Skákavka mravenčí – evropský pavouk roku 2019. [Myrmarachne formicaria – European Spider of the Year 2019.] Živa 67(2): : 82 -83. strana ŽivaDPDF
20.04.2019 Amcha P. (2019): Strongylognathus testaceus – parazitický mravenec se zajímavým rozmnožováním. [Strongylognathus testaceus – a Parasitical Ant with Interesting Reproduction.] Živa 67(2): : 80 -81. strana ŽivaDPDF
20.04.2019 Kulma M., Vrabec V., Holer T. & Patoka J. (2019): Invazní rybenka Ctenolepisma longicaudata odhalena v České republice. [The Invasive Silverfish Ctenolepisma longicaudata Revealed in the Czech Republic.] Živa 67(2): : 79 . strana ŽivaDPDF
20.04.2019 Juřičková L. & Ložek V. (2019): Měkkýši v labyrintu diverzity prostředí II. Měkkýši a biodiverzita. [Molluscs in a Labyrinth of Environmental Diversity II. Molluscs and Biodiversity.] Živa 67(2): : 76 -78. strana ŽivaDPDF
20.04.2019 Andrle M. (2019): Soutěž Věda je krásná na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy již podesáté. [The Science Is Beautiful Competition for the Tenth Time.] Živa 67(2): : 73 -75. strana ŽivaDPDF
12345
© Vladimír Vrba-TKV 2005-2018