ISSN 1804-3348
Skip Navigation LinksÚvod Souhrné vyhledávání Nově zařazené citace
Seznam nově zařazených citací
Formulář obsahuje posledních 1000 nově zařazených citací, které jsou setříděny sestupně od posledně vložené. Pro větší přehlednost jsou citace rozděleny do stránek po 100. Kliknutím na písmeno D se zobrazí v novém okně podrobné informace k zvolené citaci. Pokud je PDF modře podbarvené, je k citaci připojen souhrn nebo celý článek. Datum ve filtru se píše ve formátu 01.06.2006. Zdena Vacíková, mail:vacikova@tkv.cz.
12345
D.zařazeníCitaceObsaženo v (In:)DPDF
10.10.2018 Redakce (2018): Navštivte videokanál MOS na YouTube. Moudivláček 2018(2): : 8 . strana MoudivláčekDPDF
10.10.2018 Redakce (2018): Publikujte v Moudivláčkovi! Moudivláček 2018(2): : 8 . strana MoudivláčekDPDF
10.10.2018 Ševčíková K. (2018): Komiks. Moudivláček 2018(2): : 8 . strana MoudivláčekDPDF
10.10.2018 Redakce (2018): Pozvánka na podzimní exkurze MOS. Moudivláček 2018(2): : 6 -7. strana MoudivláčekDPDF
10.10.2018 Ševčíková K. (2018): Co se děje v olomouckých parcích? Moudivláček 2018(2): : 5 -6. strana MoudivláčekDPDF
10.10.2018 Šírek J. (2018): Zajímavá pozorování ze střední Moravy (březen – září 2018). Moudivláček 2018(2): : 4 . strana MoudivláčekDPDF
10.10.2018 Šafránek J. (2018): Evropský festival ptactva 2018 proběhne i v Tovačově. Moudivláček 2018(2): : 3 -4. strana MoudivláčekDPDF
10.10.2018 Ševčíková K. & Kovařík P. (2018): Jak dopadl výzkumný terénní víkend Litovelské Pomoraví? Moudivláček 2018(2): : 2 -3. strana MoudivláčekDPDF
10.10.2018 Chytil J. (2018): Vážení čtenáři, zmizeli ptáci. Moudivláček 2018(2): : 1 . strana MoudivláčekDPDF
09.10.2018 Horyna M. (2017): Neziderské jezero. Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcích 13: : 35 -36. strana Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcíchDPDF
09.10.2018 Půlpán M. (2017): Výsledky mapování hnízdění labutí velkých (Cygnus olor) v roce 2017. Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcích 13: : 34 . strana Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcíchDPDF
09.10.2018 Bažant M. & Šálek M. (2017): Připomenutí. Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcích 13: : 32 -33. strana Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcíchDPDF
09.10.2018 Nagel R. (2017): Vítání ptačího zpěvu 2017. Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcích 13: : 32 . strana Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcíchDPDF
09.10.2018 Neckář R. (2017): Vycházka k Mezinárodnímu dni mokřadů pořádaná Českou společností ornitologickou. Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcích 13: : 30 -31. strana Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcíchDPDF
09.10.2018 Neckář R. (2017): Přírodní rezervace Světlík v ohrožení? Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcích 13: : 29 -30. strana Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcíchDPDF
09.10.2018 Půlpán M. (2017): Proč čistit Zámecký rybník v Děčíně? Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcích 13: : 27 -28. strana Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcíchDPDF
09.10.2018 Půlpán M. & Rubeš J. (2017): Čištění hnízdních dutin břehulí říčních (Riparia riparia) aneb lidská hloupost je nekonečná… Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcích 13: : 26 -27. strana Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcíchDPDF
09.10.2018 Benda P. (2017): Zajímavé barevné mutace sýkor modřinek (Cyanistes caeruleus) z našeho regionu. Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcích 13: : 26 . strana Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcíchDPDF
09.10.2018 Půlpán M. (2017): Labutí střípky 2017. Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcích 13: : 23 -25. strana Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcíchDPDF
09.10.2018 Benda P. (2017): Nová hnízdní podložka pro čápy bílé u České Kamenice. Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcích 13: : 22 . strana Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcíchDPDF
09.10.2018 Benda P. (2017): Zajímavý návštěvník ptačího krmítka. Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcích 13: : 22 . strana Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcíchDPDF
09.10.2018 Rubeš J. (2017): Zajímavý výskyt hvízdáka eurasijského (Anas penelope) v Děčíně. Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcích 13: : 21 . strana Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcíchDPDF
09.10.2018 Neckář R. (2017): Moták pochop (Circus aeruginosus). Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcích 13: : 19 -21. strana Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcíchDPDF
09.10.2018 Kůrka P. (2017): Rozbor kořisti sokola stěhovavého (Falco peregrinus) z budky pro sokoly na komíně teplárny Děčín (Termo Děčín, a.s.). Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcích 13: : 19 . strana Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcíchDPDF
09.10.2018 Šena V. (2017): Absence červených čepiček u mláďat datla černého (Dryocopus martius). Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcích 13: : 18 -19. strana Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcíchDPDF
09.10.2018 Rubeš J. (2017): Shromaždiště vlaštovek obecných (Hirundo rustica) a jiřiček obecných (Delichon urbica) v Děčíně. Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcích 13: : 18 . strana Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcíchDPDF
09.10.2018 Půlpán M. & Jahoda Z. (2017): První nesporně doložený výskyt labutě zpěvné (Cygnus cygnus) v Labských pískovcích. Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcích 13: : 17 . strana Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcíchDPDF
09.10.2018 Rubeš J. (2017): Hnízdění hrdličky zahradní (Streptopelia decaocto) v zimě 2017. Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcích 13: : 16 -17. strana Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcíchDPDF
09.10.2018 Lobotka J. (2017): Havrani polní (Corvus frugilegus) v Rumburku v roce 2017 aneb havrani kontra Rumburk? Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcích 13: : 15 -16. strana Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcíchDPDF
09.10.2018 Šena V. (2017): První prokázané hnízdění luňáka hnědého (Milvus migrans) na Šluknovsku. Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcích 13: : 14 -15. strana Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcíchDPDF
09.10.2018 Půlpán M. (2017): Zajímavé nálezy kroužkovaných racků bělohlavých (Larus cachinans). Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcích 13: : 14 . strana Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcíchDPDF
09.10.2018 Anonym (2017): Přehled kroužkovaných ptáků za rok 2017. Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcích 13: : 11 -13. strana Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcíchDPDF
09.10.2018 Rybář M. (2017): Výsledky sčítání kormoránů velkých (Phalacrocorax carbo) na nocovištích na území CHKO Labské pískovce v zimě 2015/2016. Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcích 13: : 11 . strana Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcíchDPDF
09.10.2018 Anonym (2017): Sčítání vodních ptáků. Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcích 13: : 9 -10. strana Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcíchDPDF
09.10.2018 Benda P. (2017): Čáp černý – report XVI. Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcích 13: : 8 . strana Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcíchDPDF
09.10.2018 Augst U. (2017): O situaci vybraných hnízdících ptáků v Saském Švýcarsku v roce 2017. Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcích 13: : 7 . strana Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcíchDPDF
09.10.2018 Benda P. a kol. (2017): Výsledky mapování vybraných ptačích druhů v Ptačí oblasti Labské pískovce v roce 2017. Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcích 13: : 5 -6. strana Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcíchDPDF
09.10.2018 Nagel R. (2017): Zápis ze setkání Ornitologického klubu při Labských pískovcích (OK LP) dne 18.3.2017 v sídle Správy NP České Švýcarsko v Krásné Lípě. Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcích 13: : 2 -4. strana Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcíchDPDF
09.10.2018 Benda P. (2017): Editorial. Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcích 13: : 2 . strana Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcíchDPDF
09.10.2018 (2017): Zpravodaj Ornitologického klubu při Labských pískovcích. Rok 2017 č. 13. Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcích 13: : 1 -36. strana Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcíchDPDF
07.10.2018 Jurczyszyn M. (2018): Food and foraging preferences of the edible dormouse Glis glis at two sites in Poland. Folia Zool. 67(2): : 76 -83. strana Folia Zool.DPDF
07.10.2018 Trout R. C., Brooks S., Lim J., Rozycka D., Grimsey P., Grimsey M. & Griffiths L. (2018): Movements by edible dormice (Glis glis) to their hibernation site and implications for population control. Folia Zool. 67(2): : 69 -75. strana Folia Zool.DPDF
07.10.2018 Fischer D., Ziegler L., Hail K., Heckmann J., Reiners T. E., Bauer Ch., Lierz M. & Lang J. (2018): Clinical examination methods and investigation into the occurrence of endoparasites, Borna disease virus and genetic variability in the garden dormouse, Eliomys quercinus. Folia Zool. 67(2): : 60 -68. strana Folia Zool.DPDF
07.10.2018 Markov G. G., Kunchev A. I. & Dimitrov H. A. (2018): Hematology reference intervals in a wild female edible dormouse (Glis glis) in a reproductive population in Northeastern Thrace (Eastern Balkan Peninsula). Folia Zool. 67(2): : 55 -59. strana Folia Zool.DPDF
07.10.2018 Juškaitis R. (2018): Dormouse (Gliridae) status in Lithuania and surrounding countries: a review. Folia Zool. 67(2): : 1 -5. strana Folia Zool.DPDF
07.10.2018 (2018): Folia Zoologica 67(2), 2018. Folia Zool. 67(2): : 1 -4. strana Folia Zool.DPDF
07.10.2018 Zima J. (2018): Wilson D.E. & Mittermeier R.A. (eds.) 2018: The Mammals of the World – Vol. 8, Insectivores, Sloths and Colugos. Lynx Edicions, Barcelona. 710 pp., 28 colour plates, 480 photographs, 685 distribution maps. ISBN: 978-84-16728-08-4. Folia Zool. 67(1): : 61 . strana Folia Zool.DPDF
07.10.2018 He K., Qing J., Zhang Z., Yang B., Zhang K., Huang F., Yang Z., Dai Q., Gu X., Yang X., Huang Y., Li D. & Zhang H. (2018): Assessing the reproductive status of a breeding, translocated female giant panda using data from GPS collar. Folia Zool. 67(1): : 54 -60. strana Folia Zool.DPDF
07.10.2018 Liu Z., Zhu Z., Gao H., Zhao Ch., Sun Y. & Teng L. (2018): Comparative analysis of winter diets and habitat use by the sympatric blue sheep (Pseudois nayaur) and Alashan red deer (Cervus alashanicus) in the Helan Mountains, China. Folia Zool. 67(1): : 43 -53. strana Folia Zool.DPDF
07.10.2018 Dell'Agnello F., Barfknecht R., Bertolino S., Capizzi D., Martini M., Mazza V., Riga F. & Zaccaroni M. (2018): Consistent demographic trends in Savi's pine vole between two distant areas in central Italy. Folia Zool. 67(1): : 35 -42. strana Folia Zool.DPDF
07.10.2018 Meghwal R., Bhatnagar Ch. & Koli V. K. (2018): Activity and social behaviour of four-horned antelope (Tetracerus quadricornis de Blainville, 1816) in tropical deciduous forests of Aravalli mountain range, Western India. Folia Zool. 67(1): : 25 -34. strana Folia Zool.DPDF
07.10.2018 Centore L., Ugarković D., Scaravelli D., Safner T., Pandurić K. & Šprem N. (2018): Locomotor activity pattern of two recently introduced non-native ungulate species in a Mediterranean habitat. Folia Zool. 67(1): : 17 -24. strana Folia Zool.DPDF
07.10.2018 Turčoková L., Chutný B., Pavel V., Svoboda A. & Osiejuk T. S. (2018): Older is better? Age-related variation in ornamental and breeding traits in bluethroats, Luscinia s. svecica. Folia Zool. 67(1): : 9 -16. strana Folia Zool.DPDF
07.10.2018 Park Ch.-W., Kim J.-G., Yun S.-W., Kim H.-T., Park J.-S., Choi W.-S., Cho Y.-J., Lee Y.-J. & Park J.-Y. (2018): Habitat, diet, feeding and resting behaviour of the Korean endemic cobitid Iksookimia hugowolfeldi (Cobitidae, Pisces) in the wild. Folia Zool. 67(1): : 1 -8. strana Folia Zool.DPDF
07.10.2018 (2018): Folia Zoologica 67(1), 2018. [Biomonitoring atmosférické depozice kovů a sloučenin síry v České republice pomocí analýzy mechů : výsledky mezinárodního biomonitorovacího programu 1995. ] Folia Zool. 67(1): : 1 -4. strana Folia Zool.DPDF
04.10.2018 Poledníková K., Poledník L., Beran V., Hlaváč V. & Kranz A. (2018): Statistika nelegálního zabíjení vydry říční v České republice. [Statistic of illegal killing of Eurasian otter in the Czech Republic.] Bull. Vydra 17: : 58 -66. strana Bull. VydraDPDF
04.10.2018 Poledníková K., Beran V. & Poledník L. (2018): Projekt Lutra lutra – přeshraniční spolupráce k výzkumu a ochraně vydry říční v Krušných horách a podkrušnohoří. [Project Lutra lutra - cross border co-operation for research and protection of Eurasian otter in Krusné hory and its surrounding.] Bull. Vydra 17: : 54 -57. strana Bull. VydraDPDF
04.10.2018 Urban P., Filadelfi M., Slamka M. & Hrúz V. (2018): Vydry vs automobily – problém aj v mestách: prípadová štúdia Banská Bystrica – Zvolen (stredné Slovensko). [Otters vs cars – problem also in cities: A case study Banská Bystrica – Zvolen (central Slovakia).] Bull. Vydra 17: : 30 -53. strana Bull. VydraDPDF
04.10.2018 Brůčková M., Šimera P.† & Rajchard J. (2018): Anal glands adenomatous hyperplasia in the Eurasian otter (Lutra lutra): a case report. [Adenomatózní hyperplazie análních žláz u vydry říční (Lutra lutra) - case report.] Bull. Vydra 17: : 26 -29. strana Bull. VydraDPDF
04.10.2018 Poledník L., Poledníková K., Větrovcová J., Beran V. & Pavel V. (2018): Zimní sčítání vydry říční ve vybraných oblastech České republiky v letech 2013-2017. [Winter census of Eurasian otter (Lutra lutra L.) in selected areas of the Czech Republic in the years 2013-2017.] Bull. Vydra 17: : 14 -25. strana Bull. VydraDPDF
04.10.2018 Poledník L., Poledniková K., Beran V., Čamlík G., Praus L. & Mateos-Gonzalez F. (2018): Rozšíření vydry říční (Lutra lutra L.) v České republice v roce 2016. [Distribution of the Eurasian otter (Lutra lutra L.) population in the Czech Republic in 2016.] Bull. Vydra 17: : 4 -13. strana Bull. VydraDPDF
04.10.2018 Poledniková K. (ed.) (2018): Bulletin Vydra č. 17. Obálka a obsah. ISBN 978-80-907119-2-1. Bull. Vydra 17: : 1 -3. strana Bull. VydraDPDF
03.10.2018 Sutory K. (2017): Freyn's Astragalus type specimens not mentioned by PODLECH & ZARRE (2013). Acta Mus. Morav., Sci. biol. 102(2): : 159 -163. srana Acta Mus. Morav., Sci. biol.DPDF
03.10.2018 Ghahari H. & Gençer L. (2017): Checklists of the Eucharitidae and Ormyridae (Hymenoptera: Chalcidoidea) of Iran. Acta Mus. Morav., Sci. biol. 102(2): : 145 -157. srana Acta Mus. Morav., Sci. biol.DPDF
03.10.2018 Holý K., Bezděčková K. & Bezděčka P. (2017): Occurrence of Ogkosoma cremieri Romand (Ichneumonidae: Hybrizontinae) in the Czech Republic with notes on adult behaviour. Acta Mus. Morav., Sci. biol. 102(2): : 139 -143. srana Acta Mus. Morav., Sci. biol.DPDF
03.10.2018 Holzschuh C. (2017): Neue Arten von Bockkäfern aus der Tribus Clytini und der Unterfamilie Lamiinae (Coleoptera, Cerambycidae) vom asiatischen Festland. [New species of the longhorn beetles of the tribe Clytini and subfamily Lamiinae (Coleoptera, Cerambycidae) from mainland Asia.] Acta Mus. Morav., Sci. biol. 102(2): : 93 -138. srana Acta Mus. Morav., Sci. biol.DPDF
03.10.2018 Dvořák D. & Běťák J. (2017): Interesting collections of polypores in the Czech Republic, particularly in Moravia - I. Acta Mus. Morav., Sci. biol. 102(1): : 49 -87. srana Acta Mus. Morav., Sci. biol.DPDF
03.10.2018 Zielke E. & Baňař P. (2017): First records of the genus Mydaea and of some other Muscidae species from Croatia (Diptera). Acta Mus. Morav., Sci. biol. 102(1): : 43 -48. srana Acta Mus. Morav., Sci. biol.DPDF
03.10.2018 Zielke E. (2017): Description of two new species of the genus Helina Robineau-Desvoidy (Diptera: Muscidae) from Iran. Acta Mus. Morav., Sci. biol. 102(1): : 35 -42. srana Acta Mus. Morav., Sci. biol.DPDF
03.10.2018 Procházka J., Kment P., Németh T. & Kolibáč J. (2017): New data on the distribution of Peltis grossa and P. gigantea (Coleoptera: Trogossitidae). Acta Mus. Morav., Sci. biol. 102(1): : 25 -33. srana Acta Mus. Morav., Sci. biol.DPDF
03.10.2018 Dvořák L. & Hrivniak Ľ. (2017): The lacewing Osmylus cilicicus Kr¸ger 1913 (Neuroptera: Osmylidae) from the Greek island of Samos, new for Europe and Greece. Acta Mus. Morav., Sci. biol. 102(1): : 21 -23. srana Acta Mus. Morav., Sci. biol.DPDF
03.10.2018 Stehlík J. L. & Kment P. (2017): Ectatops grandis sp. nov. from Vietnam and an annotated list of the genus Ectatops (Hemiptera: Heteroptera: Pyrrhocoridae). Acta Mus. Morav., Sci. biol. 102(1): : 1 -20. srana Acta Mus. Morav., Sci. biol.DPDF
01.10.2018 Bednarek-Ochyra H., Váňa J., Ochyra R. & Smith R. I. L. (2000): The liverwort flora of Antarctica. : 236 stran Polská akademie věd, Ústav botaniky W Szafer ISBN: 80-224-0522-1  DPDF
01.10.2018 Hodgetts N.(ed.) (1993): Red data book of European bryophytes. Part 3: Bryophyte site register for Europe including Macaronesia. : 183 stran WWF  DPDF
01.10.2018 Schumacker R. & Martiny P. (eds.) (1993): Red data book of European bryophytes. Part 2: Threatened bryophytes in Europe including Macaronesia. : 267 stran WWF  DPDF
01.10.2018 Jarolímek I. a kol. (1997): Rastlinné spoločenstvá Slovenska 2. Synantropná vegetácia. : 416 stran Veda, Bratislava. ; SAV BÚ, Bratislava ISBN 80-224-0522-1  DPDF
01.10.2018 Abramova A. L., Afonina O. M. & Duda J. (1985): Pečenočnyje mchi Čukotskogo poluostrova. : 40 stran  DPDF
01.10.2018 Blagodatakich L. S. & Duda J. (1988): Pečenočnyje mchi Kolymakogo nagorja. : 29 stran  DPDF
01.10.2018 Prach K., Jeník J. & Large R. G. (1996): Floodplain ecology and management. The Lužnice river in the Třeboň biosphere reserve, Central Europe. : 285 stran SPB Academic Publishing  DPDF
01.10.2018 Sucharová J. & Suchara I. (1998): Biomonitoring of the atmospheric deposition of metals and sulphur compounds using moss analysis in the Czech Republic: results of the international biomonitoring programme 1995. [Biomonitoring atmosférické depozice kovů a sloučenin síry v České republice pomocí analýzy mechů : výsledky mezinárodního biomonitorovacího programu 1995. ] : 183 stran Výzkumný a šlechtitelský ústav okrasného zahradnictví v Průhonicích  DPDF
30.09.2018 Pešout P. (2018): Vybereme si pestrou krajinu nebo pustinu? Ochrana přírody 73(4): : 1 . strana Ochrana přírodyDPDF
30.09.2018 Štefánek M. (2018): Stále mizející polní plevele. [Weeds Having Been Disappearing from Farmland.] Ochrana přírody 73(4): : 2 -5. strana Ochrana přírodyDPDF
30.09.2018 Dvořáček R. (2018): Desáté výročí zpřístupnění jeskyně Výpustek pro veřejnost. [Ten Years since Making the Výpustek Cave a Show Cave.] Ochrana přírody 73(4): : 6 -9. strana Ochrana přírodyDPDF
30.09.2018 Marek P. & Musil J. (2018): Masarykovo zdymadlo Střekov – migrační bariéra i po roce 2020? [The Masaryk Sluice at Střekov: a Barrier for Fish Migration also post 2020?] Ochrana přírody 73(4): : 10 -13. strana Ochrana přírodyDPDF
30.09.2018 Gorgoňová Š. (2018): Dvacet let Asociace soukromého zemědělství ČR aneb jak se žije českým sedlákům? [Twenty Years of the Association of Private Farming of the Czech Republic or On Czech Farmers´ Life.] Ochrana přírody 73(4): : 14 -17. strana Ochrana přírodyDPDF
30.09.2018 Čámská K. (2018): Kam by se mohla ubírat agroenvironmentální politika z pohledu ochrany přírody? [Where Would Agri-environment Policy Be Heading from a Point of View of Nature Conservation? A significant part of habitats.] Ochrana přírody 73(4): : 18 -22. strana Ochrana přírodyDPDF
30.09.2018 Chaloupková T. (2018): Provoz dronů ve zvláště chráněných územích. [Operating Unmanned Aerial Vehicles in the Specially Protected Areas.] Ochrana přírody 73(4): : 23 -24. strana Ochrana přírodyDPDF
30.09.2018 Balák I. & Suldovská O. (2018): Dokumentace krasové krajiny České republiky. [Documenting the Karst Landscape in the Czech Republic.] Ochrana přírody 73(4): : 25 -29. strana Ochrana přírodyDPDF
30.09.2018 Vermouzek Z., Reif J. & Šálek M. (2018): Jak se mají polní ptáci v Česku? Ochrana přírody 73(4): : 30 -33. strana Ochrana přírodyDPDF
30.09.2018 Zajíček P. (2018): 270 let od Nagelových speleologických průzkumů v Moravském krasu. [270 Years since Speleological Surveys carried out by Josef Anton Nagel in the Moravský kras/Moravian Karst.] Ochrana přírody 73(4): : 34 -37. strana Ochrana přírodyDPDF
30.09.2018 Šafránek J. (2018): Rudolf Kögler – autor první naučné stezky v Českých zemích. [Rudolf Kögler – the Author of the First Education Path in the Czech Republic.] Ochrana přírody 73(4): : 38 -40. strana Ochrana přírodyDPDF
30.09.2018 Patzelt Z. (2018): Rozhovor s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem. Ochrana přírody 73(4): : 41 -42. strana Ochrana přírodyDPDF
30.09.2018 Kuras T., Dančák M. & Mazalová M. (2018): O zemi, kde ropa pomáhá chránit přírodu [On the Country Where Oil Helps to Conserve Nature.] Ochrana přírody 73(4): : 43 -48. strana Ochrana přírodyDPDF
30.09.2018 Petříček V. & Plesník J. (2018): Ovlivňuje Hollywood ochranu přírody, nebo obráceně? Ochrana přírody 73(4): : Kulér I.-III. strana Ochrana přírodyDPDF
30.09.2018 Zeidler M. (2018): Od velké migrace k velké tlačenici končící (kompetičním) vyloučením. Ochrana přírody 73(4): : Kulér III. strana Ochrana přírodyDPDF
30.09.2018 Zámečník V. (2018): Ohlednutí za konferencí Možnosti ochrany přírodních zdrojů a biodiverzity prostřednictvím agroenvironmentálně klimatických opatření. Ochrana přírody 73(4): : Kulér III.-IV. strana Ochrana přírodyDPDF
30.09.2018 Plesník J. (2018): Třetinu chráněné souše na Zemi ohrožuje člověk. Ochrana přírody 73(4): : Kulér IV.-VI. strana Ochrana přírodyDPDF
30.09.2018 Sajfrt V. (2018): Úhyn ryb na rybníce Nesyt. Ochrana přírody 73(4): : Kulér VI. strana Ochrana přírodyDPDF
30.09.2018 Tisková zpráva AOPK ČR (2018): Ocenění AOPK ČR v oblasti využívání informačních technologií. Ochrana přírody 73(4): : Kulér VII. strana Ochrana přírodyDPDF
30.09.2018 Plesník J. & Jelínková J. (2018): Světový obchod s planě rostoucími rostlinami a volně žijícími živočichy: co se skrývá za čísly. Ochrana přírody 73(4): : Kulér VII.-IX. strana Ochrana přírodyDPDF
12345
© Vladimír Vrba-TKV 2005-2018