The list of new placed quotes
  Formulář obsahuje posledních 500 nově zařazených citací.
12345
 D.enlistmentQuotationDetailPDF
 14.08.2020 Babický J. (2018): Rybářské obhospodařování Slapské údolní nádrže. [Angling management in the Slapy riverine lake.] : 80 stran. Diplomová práce. UK FPed KBEV. Vedoucí práce: Prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc. D PDF
 14.08.2020 Redakce (1996): Adresář členů ichtyologické sekce České zoologické společnosti (stav k prosinci 1995). – In: Pavel Kozák & Jitka Hamáčková (eds.), Sb. ref.rátů z II. české ichtyologické konference, Vodňany 1996, : 225 . strana. D Celý sborník
 14.08.2020 Svobodová Z., Dušek L., Hejtmánek M., Vykusová B., Piačka V.. Kolárová J. & Kocová A. (1996): Porovnání jednotlivých lokalit ÚN Orlík a ÚN Kamýk z hlediska zatíženi ryb nutí. – In: Pavel Kozák & Jitka Hamáčková (eds.), Sb. ref.rátů z II. české ichtyologické konference, Vodňany 1996, : 218 -224. strana. D Celý sborník
 14.08.2020 Drábek P., Machala M. & Svobodová Z. (1996): Biochemické markery kontaminace v rybách. – In: Pavel Kozák & Jitka Hamáčková (eds.), Sb. ref.rátů z II. české ichtyologické konference, Vodňany 1996, : 212 -217. strana. D Celý sborník
 14.08.2020 Linhart O. (1996): Fyziologie spermii u ryb. – In: Pavel Kozák & Jitka Hamáčková (eds.), Sb. ref.rátů z II. české ichtyologické konference, Vodňany 1996, : 206 -211. strana. D Celý sborník
 14.08.2020 Pivnička K. (1996): Index biotické integrity. – In: Pavel Kozák & Jitka Hamáčková (eds.), Sb. ref.rátů z II. české ichtyologické konference, Vodňany 1996, : 201 -205. strana. D Celý sborník
 14.08.2020 Kouřil J., Hamačková J. & Kozák P. (1996): Vliv různé úrovně výživy generačních sumců obojího pohlaví v předvýtěrovém období na produční a reprodukční ukazatele. – In: Pavel Kozák & Jitka Hamáčková (eds.), Sb. ref.rátů z II. české ichtyologické konference, Vodňany 1996, : 195 -200. strana. D Celý sborník
 14.08.2020 Kozák P., Hamačková J. & Kouřil J. (1996): Vliv nízké teploty na konverzi dvou různých krmiv u pstruha duhového (Oncorhynchus mykiss). – In: Pavel Kozák & Jitka Hamáčková (eds.), Sb. ref.rátů z II. české ichtyologické konference, Vodňany 1996, : 188 -194. strana. D Celý sborník
 14.08.2020 Zajíc M., Kouřil J., Hamačková J. & Mikodina Je, V, (1996): Odolnost plůdku lina obecného ke krátkodobýrn poklesům teploty vody. – In: Pavel Kozák & Jitka Hamáčková (eds.), Sb. ref.rátů z II. české ichtyologické konference, Vodňany 1996, : 182 -187. strana. D Celý sborník
 14.08.2020 Prokeš M., Hamačková J., Kouřil J., Zajíc M. & Kozák P. (1996): Larvalni vývoj lina obecného (Tinca tinca) při různém pH. – In: Pavel Kozák & Jitka Hamáčková (eds.), Sb. ref.rátů z II. české ichtyologické konference, Vodňany 1996, : 176 -181. strana. D Celý sborník
 14.08.2020 Hamačková J., Kouřil J., Zajíc M., Kozák P. & Prokeš M. (1996): Přežiti a růst larev lína obecného (Tinca tinca L ) při různém pH. – In: Pavel Kozák & Jitka Hamáčková (eds.), Sb. ref.rátů z II. české ichtyologické konference, Vodňany 1996, : 169 -175. strana. D Celý sborník
 14.08.2020 Brzuska E. & Adamek J. (1996): – In: Pavel Kozák & Jitka Hamáčková (eds.), Sb. ref.rátů z II. české ichtyologické konference, Vodňany 1996, : 162 -168. strana. D Celý sborník
 14.08.2020 Klívak D. (1996): Růst plůdku jesetera hvězdnatého (Acipensei stellatus) v akvalulturním chovu. – In: Pavel Kozák & Jitka Hamáčková (eds.), Sb. ref.rátů z II. české ichtyologické konference, Vodňany 1996, : 156 -161. strana. D Celý sborník
 14.08.2020 Hohausová E., Klívak D. & Prokeš M. (1996): Růst larev a juvenilních jedinců 0+ vyzy velké (Huso huso) v akvakulturních podmínkách České republiky. – In: Pavel Kozák & Jitka Hamáčková (eds.), Sb. ref.rátů z II. české ichtyologické konference, Vodňany 1996, : 150 -155. strana. D Celý sborník
 14.08.2020 Křížek J. & Albertová O. (1996): Hodnoceni reprodukčních možnosti střevličky východní (Pseudorasbora parva Schlegel) a vlivu její populace na společenstvo zooplanktonu. – In: Pavel Kozák & Jitka Hamáčková (eds.), Sb. ref.rátů z II. české ichtyologické konference, Vodňany 1996, : 144 -149. strana. D Celý sborník
 14.08.2020 Peňáz M. & Bénech V. (1996): Litorální společenstva ryb řeky Nigeru na uzemí Mali. – In: Pavel Kozák & Jitka Hamáčková (eds.), Sb. ref.rátů z II. české ichtyologické konference, Vodňany 1996, : 138 -143. strana. D Celý sborník
 14.08.2020 Matějusová J. & Gelnar Milan (1996): Pbeudodactylogyrus anguilliae A. P. Biní - ravlečeni žaberní cjzopasnici úhoře (Anguila anguilla L.) a jejich aklimatizace ve střední Evropě. – In: Pavel Kozák & Jitka Hamáčková (eds.), Sb. ref.rátů z II. české ichtyologické konference, Vodňany 1996, : 129 -137. strana. D Celý sborník
 14.08.2020 Šebelová Š., Gelnar M., Dušel L., Koubková B., Zahrádková S. & Jurajda P. (1996): Diverzita vícebuněčních cizopasníků jelce tlouště (L. cephalus L.) v podmínkách různé antropogenní zátěže vodního prostředí.. – In: Pavel Kozák & Jitka Hamáčková (eds.), Sb. ref.rátů z II. české ichtyologické konference, Vodňany 1996, : 119 -128. strana. D Celý sborník
 14.08.2020 Stibranyiová I. & Párová J. (1996): Využiti syntetických aminokyselin pro sníženi N-látek v krmné směsi sumečka afrického (Clarias gariepinus) a redukce zatíženi vody dusilem. – In: Pavel Kozák & Jitka Hamáčková (eds.), Sb. ref.rátů z II. české ichtyologické konference, Vodňany 1996, : 113 -118. strana. D Celý sborník
 14.08.2020 Fiala J., Jirásek J. & Mareš J. (1996): Ověření produkční účinnosti různých krmiv při odchovu ročka sumce velkého (Silurus glanis L) v recirkulačním systému. – In: Pavel Kozák & Jitka Hamáčková (eds.), Sb. ref.rátů z II. české ichtyologické konference, Vodňany 1996, : 107 -112. strana. D Celý sborník
 14.08.2020 Lepíč, Mareš J., Jirásek J. & Sukop I. (1996): Odchov plůdku sumce velkého (Silurus glanis L ) v příkopových rybníčcích. – In: Pavel Kozák & Jitka Hamáčková (eds.), Sb. ref.rátů z II. české ichtyologické konference, Vodňany 1996, : 101 -106. strana. D Celý sborník
 14.08.2020 Vlach P.& Švátora M. (1996): Jelec proudník (Leuciscus leuciscus L.) v potoce Úpoř. – In: Pavel Kozák & Jitka Hamáčková (eds.), Sb. ref.rátů z II. české ichtyologické konference, Vodňany 1996, : 95 -100. strana. D Celý sborník
 14.08.2020 Adámek Z. & Mohammad A. S. (1996): Predační tlak okounka pstruhového (Micropterus salmoides na střevličku východní (pseudorasbora parva) ve srovnaní s ostatními druhy ryb. – In: Pavel Kozák & Jitka Hamáčková (eds.), Sb. ref.rátů z II. české ichtyologické konference, Vodňany 1996, : 87 -94. strana. D Celý sborník
 14.08.2020 Matěna J. & Pešta M. (1996): Potravní selektivita plůdku plotice a okouna - srovnaní laboratorních pokusů s terénními výsledky. – In: Pavel Kozák & Jitka Hamáčková (eds.), Sb. ref.rátů z II. české ichtyologické konference, Vodňany 1996, : 81 -86. strana. D Celý sborník
 14.08.2020 Flajšhans M., Křížek J., Šlechtová V., Šlechta V. (1996): První pokusy o založeni živé genové banky čistých druhů síhovitých ryb. – In: Pavel Kozák & Jitka Hamáčková (eds.), Sb. ref.rátů z II. české ichtyologické konference, Vodňany 1996, : 74 -80. strana. D Celý sborník
 14.08.2020 Prokeš M., Baruš V. & Peňáz M. (1996): Biologická charakteristika jesetera sibiřského (Acipenser baeri) importovaného do České republiky v roce 1995. – In: Pavel Kozák & Jitka Hamáčková (eds.), Sb. ref.rátů z II. české ichtyologické konference, Vodňany 1996, : 68 -73. strana. D Celý sborník
 14.08.2020 Baruš V., Prokeš M. & Halačka K. (1996): Charakteristika rozšířeni hlístice (Anguillicola crassus) u úhoře říčního v povodí Moravy. – In: Pavel Kozák & Jitka Hamáčková (eds.), Sb. ref.rátů z II. české ichtyologické konference, Vodňany 1996, : 62 -67. strana. D Celý sborník
 14.08.2020 Navrátil S., Pavlíková M., Vajcová V., Tichý F. & Štěrba F. (1996): Vliv toxinů siníc na kapři násadu po perorální aplikaci. – In: Pavel Kozák & Jitka Hamáčková (eds.), Sb. ref.rátů z II. české ichtyologické konference, Vodňany 1996, : 56 -61. strana. D Celý sborník
 14.08.2020 Halačka K. & Lusková V. (1996): Metodické poznámky ke stanovení hematokritu a leukokritu. – In: Pavel Kozák & Jitka Hamáčková (eds.), Sb. ref.rátů z II. české ichtyologické konference, Vodňany 1996, : 50 -55. strana. D Celý sborník
 14.08.2020 Lusková V., Lusk S., Halačka K., Vetešník L., Papoušek I (1996): Sezonnost hematoiogických ukazatelů u některých druhů ryb. – In: Pavel Kozák & Jitka Hamáčková (eds.), Sb. ref.rátů z II. české ichtyologické konference, Vodňany 1996, : 44 -49. strana. D Celý sborník
 14.08.2020 Jirásek J., Šterel L. & Mareš J. (1996): Konzumní hodnota tolstolobiků z rybničníchi podmínek jižní Moravy. – In: Pavel Kozák & Jitka Hamáčková (eds.), Sb. ref.rátů z II. české ichtyologické konference, Vodňany 1996, : 37 -43. strana. D Celý sborník
 14.08.2020 Hohausová E. & Jurajda P. (1996): Prostorová aktivita vybraných druhů ryb v systému revitalizováného slepého ramene. – In: Pavel Kozák & Jitka Hamáčková (eds.), Sb. ref.rátů z II. české ichtyologické konference, Vodňany 1996, : 30 -36. strana. D Celý sborník
 14.08.2020 Spurný P., Ščučka D. & Mareš J. (1996): Populační dynamika a biologická hodnota lipana podhorního (Thynallus thynallus) v řece Svratce pod Tišnovem. – In: Pavel Kozák & Jitka Hamáčková (eds.), Sb. ref.rátů z II. české ichtyologické konference, Vodňany 1996, : 23 -29. strana. D Celý sborník
 14.08.2020 Lusk S., Lusková V. & Halačka K. (1996): Podoustev říční (Vimba vimba) - současny stav. – In: Pavel Kozák & Jitka Hamáčková (eds.), Sb. ref.rátů z II. české ichtyologické konference, Vodňany 1996, : 17 -22. strana. D Celý sborník
 14.08.2020 Lusk S., Halačka K. & Lusková V. (1996): Rybí přechod na jezu v Břeclavi v řece Dyje. – In: Pavel Kozák & Jitka Hamáčková (eds.), Sb. ref.rátů z II. české ichtyologické konference, Vodňany 1996, : 11 -16. strana. D Celý sborník
 14.08.2020 Slavík O. (1996): Výskyt ryb v plavebním kanálu Podbaba na řece Vltavě. – In: Pavel Kozák & Jitka Hamáčková (eds.), Sb. ref.rátů z II. české ichtyologické konference, Vodňany 1996, : 5 -10. strana. D Celý sborník
 14.08.2020 Guziur J. (1992): Současný stav rybnikařství na soukromných farmách Polska. – In: Sb. ref. České ichtyologické konference 1992, : 99 -100. strana. D
 14.08.2020 Gregorová R. (1992): Výzkum fosilní rybí fauny na Moravě. – In: Sb. ref. České ichtyologické konference 1992, : 95 -98. strana. D
 14.08.2020 Hamáčková J., Szlakiňska M., Koužil J,, Vachta H. & Stibrányiová (1992): Růst a přežitl larev sumce velkého Silurus glanis L. ) při krmeni zooplanktonem a startérovými krmivy. – In: Sb. ref. České ichtyologické konference 1992, : 90 -94. strana. D
 14.08.2020 Adámek Z. (1992): Intenzivní chov sivěna obrovského Salvelinus namaycush Walbaum. – In: Sb. ref. České ichtyologické konference 1992, : 86 -89. strana. D
 14.08.2020 Kouřil J., Hamáčková J. & Babth T. (1992): Indukce ovulace jikernaček sumečka afrického (Clarias gariepinua) pomocí analogu GnRH, dopaminergnlho inhibitonu iaolloxythepinu a kapři hypoíýzy. – In: Sb. ref. České ichtyologické konference 1992, : 81 -85. strana. D
 14.08.2020 Slavík O. (1992): Příspěvek k poznaní ekologie sekavce písečného, Cobitis taenia L. – In: Sb. ref. České ichtyologické konference 1992, : 78 -80. strana. D
 14.08.2020 Hanel L. (1992): Dílčí výsledky programu Lampetra v Čeaké repubulice. – In: Sb. ref. České ichtyologické konference 1992, : 74 -77. strana. D
 14.08.2020 Prokeš M. & Lusk S. (1992): Poznámky k roštu plůdku štiky obecné, Esox lucius. – In: Sb. ref. České ichtyologické konference 1992, : 70 -73. strana. D
 14.08.2020 Koščo J. (1992): Vybráné potravné charakteristiky šťuky obyčajnej (Esox lucius L.) v kanáloch VSN pri Hrani. – In: Sb. ref. České ichtyologické konference 1992, : 64 -69. strana. D
 14.08.2020 Baruš V. & Prokeš M. (1992): Plodnost a biometrícká charakteristika okleje obecné, Alburnus alburnus, ve Věstonické nádrži. – In: Sb. ref. České ichtyologické konference 1992, : 59 -63. strana. D
 14.08.2020 Černý J. & Sommes N. (1992): Vek, rast a produkcia karasa striebriatého Caraesius auratus L. v ramene Dunaja r. km 1925 v r. 1985 - 1990. – In: Sb. ref. České ichtyologické konference 1992, : 46 -58. strana. D
 14.08.2020 Stráňai !. (1992): Rast Jesetera malého s ohľadem na dížku jeho rostra. – In: Sb. ref. České ichtyologické konference 1992, : 39 -45. strana. D
 14.08.2020 Pivnička K. (1992): Dlouhodobé změny růstu ryb v Klíčovské nádrži. – In: Sb. ref. České ichtyologické konference 1992, : 35 -38. strana. D
 14.08.2020 Švátora M. (1992): Vliv některých faktor na složení litorálního společenstva potěru v Klíčavské nádrži. – In: Sb. ref. České ichtyologické konference 1992, : 30 -34. strana. D
 14.08.2020 Nagy Š. & Černý J. (1992): Ichtyofauna Malého Dunaja. – In: Sb. ref. České ichtyologické konference 1992, : 19 -29. strana. D
 14.08.2020 Lusk S., Libosvárský J., Baruš V., Prokeš M., Kokeš J . & Halačka K. (1992): Ichtyologický výzkum nádrží Nové Mlýny. – In: Sb. ref. České ichtyologické konference 1992, : 12 -18. strana. D
 14.08.2020 Peňáz M. (1992): Dvacet pět let existence Ichtyologické sekce SZS. – In: Sb. ref. České ichtyologické konference 1992, : 4 -11. strana. D
 11.08.2020 Redakce (2020): Rejstřík autorů. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 240 -250. strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Redakce (2020): Adresář registrovaných účastníků konference. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 226 -239. strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Žákovicová Z. & Benovics Michal (2020): Druhová diverzita a distribúcia motolíc parazitujúcich endemické zelené skokany (rod Pelophylax) na Balkáne. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 225 . strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Žák J. & Reichard M. (2020): Reprodukční senescence krátkověké ryby - halančíka tyrkysového. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 224 . strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Zýka V., Vait J., Vorel A., Andreas M., Barták V., Brestovanská T., Bulíř P., Černý K. & Strnadová V. (2020): Bobr evropský v břehových porostech povodí Berounky: jako uživatel, host či aktivista? – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 223 . strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Zhang Y., Kocourek M., Osadnik C., Kersten Y., Olkowicz S. & Němec P. (2020): Cellular scaling rules for brains of Galliform (Galliformes) and Anseriform (Anseriformes) birds. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 222 -223. strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Zechmeisterová K. (2020): Takmer zabudnuté: Krvné parazity rodu Hepatozoon u plazov z Iránu. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 221 -222. strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Zavadilová V., Böhlen J., Labajová V., Šlechtová V. St., Šlechta V., Rothe U. & Choleva L. (2020): The place where it might have happened. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 221 . strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Wittlinger Lukáš & Oravec P. (2020): Zoocenologické aspekty v kontexte plánovania konektivity krajiny a nároky rôznych živočíšnych skupín na priechodnosť infraštruktúry. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 220 -221. strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Walter J., Hradská I., Těťál I. & Vavřínková J. (2020): Kaolinové oprámy jako zajímavá refungia pro bezobratlé. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 220 . strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Waldhausereová J., Benda D., Straka J., Janoušek J., Budd D. & Mikát Michael (2020): Ekosystémové preference blanokřídlého hmyzu hnízdícího v suchých stoncích rostlin. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 219 . strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Vrtílek M., Chuard P.J.C., Iglesias-Carrasco M., Jennions M.D. & Head M.L. (2020): Vliv matky na úspěšnost potomstva v prostředí nového hostitele u obligátního herbivorního brouka. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 218 -219. strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Vrba P., Nedvěd O. & Konvička M. (2020): Chladová odolnost a kryoprotektanty u zimujících housenek evropských okáčů (Lepidoptera: Satyrinae). – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 218 . strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Vrabec V., Kulma M. & Bubová T. (2020): Stav původní české populace Euphydryas maturna (Lepidoptera: Nymphalidae) v roce 2019 aneb jsme zase tam, kde jsme byli před deseti lety. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 217 . strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Vošlajerová Bímová B., Pražanová G., Kopecká J., Piálek J., Baird S.J.E. & Macholán M. (2020): Prezygotic sex ratio in the house mouse hybrid zone. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 216 -217. strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Vorel A., Hulva P., Černá Bolfíková B., Valentová K., Collet S., Lippitsch P., Möslinger H., Žák L., Jůnek T. & Horníček J. (2020): Co víme o struktuře vlčího osídlení na severu Čech? – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 215 -216. strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Vorel Aleš, Horníček J. & Barták V. (2020): Beaver soap opera – mohou bobři při šíření pozměnit obecný difusní model? – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 214 -215. strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Vondrka A., Hájková P. & Rolečková B. (2020): Aktuality z výzkumu tetřívka obecného (Lyrurus tetrix) na Šumavě. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 214 . strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Volf M., Laitila J., Kim J., Sam L., Sam K., Isua B., Sisol M., Wardhaugh C.W., Vejmelka F., Miller S.E., Weiblen G.D., Salminen J.-P., Novotný V. & Segar S.T. (2020): Compound specific trends drive an elevational increase of chemical defences in Ficus. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 213 . strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Voleníková A., Nguyen P., Zrzavá M., Dalíková M. & Marec F. (2020): Komparativní cytogenetika a genomika přináší nový pohled na evoluci pohlavních chromosomů u motýlů. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 212 -213. strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Voleková T., Hyršl P., Kunc M. & Dobeš P. (2020): The effect of Varroa destructor infection on honey bee haemocytes. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 211 -212. strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Vodrážková M., Šetlíková I. & Berec M. (2020): Smell of fear: presence of an invasive turtle reduces development time and size at metamorphosis in the common frog. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 211 . strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Vlková Kristýna, Zýka Vladimír & Romportl D. (2020): Konektivita habitatů velkých šelem v Karpatech. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 210 . strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Vlk R. (2020): Nový druh horské saranče v ČR? – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 209 . strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Višňovská D., Šigut M., Pyszko P., Hoňková M., Pavlíková K., Kotásková N., Dorňák O., Kostovčík M., Drozd P. & Kolařík M. (2020): Bakteriální mikrobiota housenek - produkt prostředí a potravy? – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 208 -209. strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Veselý M. & Batista A. (2020): Harlequine frogs in Panamá: Is it still possible to find a new species? – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 208 . strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Vejmělka F., Lövy M. & Novotný V. (2020): Diversita nelétavých savců podél kompletního výškového gradientu na Papui-Nové Guinei - první výsledky. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 207 . strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Vallo P., Opoku B.A., Benda P., Attuquayefio D.K., Oppong S.K. & Tschapka M. (2020): Cryptic diversity in West African Noack's round-leaf bat Hipposideros aff. ruber. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 206 -207. strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Vácha O., Pawlik J., Helclová M., Deschodt C., Davis A., Scholtz C., Sole C., Zítek T. & Sládeček F.X.J. (2020): Vyskytuje se vnitrodruhová agregace jedinců ve společenstvech afrického koprofilního hmyzu? – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 205 -206. strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Uvizl M. & Benda P. (2020): Geographic variation and taxonomic revision of Myotis emarginatus (Chiroptera: Vespertilionidae). – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 204 -205. strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Urbánková G., Mladěnková N. & Sedláček František (2020): Osobnostní rysy u hraboše polního by se mohly udržovat v populaci asortativním párováním. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 204 . strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Uhrová M., Mikula O., Krásová J., Bryja J., Van Daele P.A.A.G., Van Vuuren B.J., Visser J.H. & Šumbera R. (2020): Fylogeneze solitérních rypošů rodu Heliophobius a Georychus. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 203 -204. strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Truhlářová A., Veselý P., Fuchs R. & Syrová M. (2020): Rozpoznávají sýkory kukačku od krahujce? – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 202 -203. strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Trávníčková E. & Horáček I. (2020): Skupina Myotis frater (Mammalia, Chiroptera) v evropském fosilním záznamu: srovnávací analýzy dentice vybraných taxonů. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 202 . strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Toulec T., Lhota S., Soumarová H., Putera A.K.S. & Kustiawan W. (2020): Shrimp farms, fire or palm oil? Changing causes of proboscis monkey habitat loss. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 201 . strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Tomášek V. (2020): Využití prostorových dat dravců a sov při ochraně lesních biotopů v ČR. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 200 -201. strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Tkadlec E., Václavík T. & Široký P. (2020): Vliv populační dynamiky drobných hlodavců na meziroční variabilitu rizika onemocnění klíšťovými chorobami. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 199 -200. strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Těšický M., Krajzingrová T., Velová H., Svobodová J., Bauerová P., Albrecht T. & Vinkler M. (2020): Age-dependent changes in plasma testosterone level in a longitudinally monitored free-living population of the great tit (Parus major). – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 199 . strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Tarkhnishvili D., Yanchukov A., Murtskhvaladze M., Kurdadze S., Barateli N., Gabelaia M., Şahin M.K., Candan K., Kumlutaş Y., Ilgaz Ç., Çolak F., Matur F., Erdolu M., Arakelyan M. & Galoyan E. (2020): Remarkable genetic similarities among the parthenogenetic rock lizards Darevskia with presumed different hybrid origins. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 198 . strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Šustr V., Semanová S., Rost-Roszkowska M.M., Sosinka A., Kaszuba F. & Tajovský K. (2020): Space distribution of enzymatic activities in digestive tract of spirostreptid and spirobolid millipedes (Diplopoda: Spirostreptida and Spirobolida). – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 197 . strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Šumbera R., Mladěnková N., Sedláček F., Lövy M. & Okrouhlík J. (2020): Digging is their lifestyle: how is burrowing reflected in metabolism of subterranean rodents? – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 196 . strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Šulc M., Štětková G., Jelínek V., Czyż B., Dyrcz A., Karpińska O., Kanclerska K., Rowiński P., Maziarz M., Gruszczyński A., Nowak P., Hughes A.E. & Honza M. (2020): Vraždění neviňátek aneb proč dospělé kukačky zabíjejí mláďata svých hostitelů? – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 195 . strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Štochlová Kateřina, Kubátová A., Brandlová K., Ogden R. & Černá Bolfíková B. (2020): Malé populace antilop rodu Tragelaphini v lidské péči čili Spiral-Horned Antelope Conservation Genetics Project. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 194 -195. strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Štarhová Serbina Liliya, Malenovský Igor, Queiroz D.L., Dušátková L., Percy D. & Burckhardt D. (2020): Systematics of Liviinae (Hemiptera: Psylloidea), with a focus on Brazilian Diclidophlebia. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 194 . strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Špička J., Hromádková T., Syrová M., Flousek J. & Veselý P. (2020): Predator recognition during nest defence by arctic tern (Sterna paradisaea). – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 193 . strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Špániková Š. & Divíšek J. (2020): Jehla v kupce sena aneb jak fungují distribuční modely v praxi. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 192 -193. strana. D Celý sborník
 11.08.2020 Šmíd J., Sindaco R., Tamar K., Aghova T., Simo-Riudalbas M. & Carranza S. (2020): Diversification and biodiversity dynamics of the Arabian squamate reptiles. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 192 . strana. D Celý sborník
12345
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348