The list of new placed quotes
  Formulář obsahuje posledních 500 nově zařazených citací.
12345
 D.enlistmentQuotationDetailPDF
 23.06.2021 Prach F. K. (1860): Život pavouků pravých či předoucích (Araneae). – Živa 1860/ 2: 80 -93. D PDF
 23.06.2021 Weyda F. (2003): Vědecká digitální fotografie pro biology. – Živa 51(6): zvláštní strany P1 - P16. D html
 22.06.2021 Plesník J. (2004): Zaujalo nás. Udržení čmeláků v zemědělské krajině: polopřírodní biotopy nestačí. – Živa 52(6): LXXVIII. D PDF
 22.06.2021 Rejmánek M. (2004): Rosypal S. a kolektiv autorů: Nový přehled biologie. Scientia, spol. s r.o., pedagogické nakl., Praha 2003, 797 str. – Živa 52(6): LXVIII.-LXIX. D PDF
 22.06.2021 Plesník J. (2004): Zaujalo nás. Sníží viagra poptávku po tradičním východoasijském lékařství? – Živa 52(5): LXIII. D PDF
 22.06.2021 Plesník J. (2004): Zaujalo nás. Na etiopském venkově rodí silné matky více synů. – Živa 52(3): XXXIV. D PDF
 22.06.2021 Plesník J. (2004): Zaujalo nás. Zrušení DPH mohlo podpořit zavlečení slávičky mnohotvárné do Irska. – Živa 52(3): XXXIV. D PDF
 22.06.2021 Plesník J. (2004): Zaujalo nás. Je Velká čínská zeď překážkou pro výměnu genů rostlinných populací? – Živa 52(3): XXXIV. D PDF
 22.06.2021 Hanel L. (2004): Bohemia Centralis č. 26. – Živa 52(2): XX.-XXI. D PDF
 22.06.2021 Adamec L. (2004): Zaujalo nás. Výzkum schopnosti kořenů některých rostlin přežívat vysušení. – Živa 52(1): XV. D PDF
 22.06.2021 Adamec L. (2004): Zaujalo nás. Vzdušná komunikace mezi rostlinami ječmene ovlivňuje přesun biomasy. – Živa 52(1): XIV-XV. D PDF
 22.06.2021 Plesník J. (2004): Zaujalo nás. Spásání lišejníků soby ovlivňuje pozemní vegetaci. – Živa 52(1): XIV. D PDF
 22.06.2021 Plesník J. (2004): Zaujalo nás. Změna podnebí a ničení biotopů: smrtelný koktejl namíchaný člověkem. – Živa 52(1): XIV. D PDF
 21.06.2021 Popelka P., Šuleková M., Jevinová P., Semjon B., Hudáková T., Klempová T., Čertík M., Roba P. & Várady M. (2021): Influence of smoking and packaging methods on physicochemical and microbiological quality of smoked mackerel (Scomber scombrus). – Acta Veterinaria Brno 90(1): 117 -124. D PDF
 21.06.2021 Večerek V., Voslářová E., Kameník J., Machovcová Z., Válková L., Volfová M. & Konvalinová J. (2021): The effect of slaughtering skills on the welfare of cattle during stunning with a captive bolt. – Acta Veterinaria Brno 90(1): 109 -116. D PDF
 21.06.2021 Hollerová A., Hodkovičová N., Bláhová J., Faldyna M., Maršálek P. & Svobodová Z. (2021): Microplastics as a potential risk for aquatic environment organisms – a review. – Acta Veterinaria Brno 90(1): 99 -107. D PDF
 21.06.2021 Temiz M. A., Temur A., Akgeyik Y. & Uyar A. (2021): Protective effect of Celtis tournefortii against copper-induced toxicity in rat liver. – Acta Veterinaria Brno 90(1): 91 -98. D PDF
 21.06.2021 Dong J., Fan Ch., Liu D. & Li P. (2021): Diagnosis and analysis of a sebaceous gland tumour of the external acoustic meatus in a Cocker Spaniel dog. – Acta Veterinaria Brno 90(1): 87 -89. D PDF
 21.06.2021 Mazurkevych A., Malyuk M., Melnyk O., Kovpak V., Kovpak O., Kharkevych Y., Gryzinska M. & Jakubczak A. (2021): The effect of a fibroblast growth factor, insulin-like growth factor, growth hormone, and Biolaminin 521 LN on the proliferative activity of cat stem cells. – Acta Veterinaria Brno 90(1): 77 -85. D PDF
 21.06.2021 Krtička M., Nekuda V., Ira D., Sedláček R., Suchý T., Kavková M., Břínek A., Göpfrt E., Bilik A., Kaiser J., Křen L. & Plánka L. (2021): Microcomputed tomographic, biomechanical and histological analyses of lumbar interbody fusion with iliac crest bone graft in a pig model. – Acta Veterinaria Brno 90(1): 69 -75. D PDF
 21.06.2021 Kozdrowski R., Nowak M. & Omyła K. (2021): Factors influencing the infiltration of eosinophils into the mare’s endometrium. – Acta Veterinaria Brno 90(1): 63 -67. D PDF
 21.06.2021 Koľvek F. & Žert Z. (2021): Degloving injury of the distal aspect of the limb in a horse and preventing bone sequestrum formation using multiple, partial depth cortical fenestration. – Acta Veterinaria Brno 90(1): 57 -61. D PDF
 21.06.2021 Svoboda M., Fajt Z., Mruvčinská M., Vašek J. & Blahová J. (2021): The effects of buccal administration of azaperone on the sedation level and biochemical variables of weaned piglets. – Acta Veterinaria Brno 90(1): 47 -56. D PDF
 21.06.2021 Novotný J., Reichel P., Kyzeková P. & Mandelík R. (2021): Sudden death associated with bleeding into digestive system of finishing pigs – a review. – Acta Veterinaria Brno 90(1): 35 -46. D PDF
 21.06.2021 Musayeva K., Sederevičius A., Monkevičiene I., Žymantiene J., Oberauskas V., Kerziene S., Baltušnikiene A., Černauskiene J. & Želvyte R. (2021): Milk fatty acid profile in cows as influenced by diet supplementation with rapeseed pomace and extruded full-fat soya in different feeding periods. – Acta Veterinaria Brno 90(1): 27 -34. D PDF
 21.06.2021 Poborská A., Zábranský L., Šoch M., Havrdová N., Illek J. & Kernerová N. (2021): Methods of feeding colostrum and their effect on the passive immunity. – Acta Veterinaria Brno 90(1): 21 -25. D PDF
 21.06.2021 Yilmazbas-Mecitoglu G., Gumen A., Karakaya-Bilen E., Keskin A., Guner B. & Cakircali R. (2021): The ovulatory response to human chorionic gonadotropin administration on day 4 post timed artificial insemination improved fertility in repeat breeder cows. – Acta Veterinaria Brno 90(1): 15 -20. D PDF
 21.06.2021 Hejel P., Sáfár J., Bognár B., Kiss L., Jurkovich V., Brydl E. & Könyves L. (2021): The impact of the oxidative status on the reproduction of cows and the calves’ health – a review. – Acta Veterinaria Brno 90(1): 3 -13. D PDF
 19.06.2021 Mocek B. (2020): 80 let Přírodovědeckého muzea v Hradci Králové [80 years of the Museum of Natural History in Hradec Králové]. – Acta Mus. Reginaehradec. ser. A 38: 99 -102. D PDF
 19.06.2021 Mocek B. (2020): Karel Poláček (1920–2017) – východočeský entomolog a pedagog [Karel Poláček (1920–2017) – East Bohemian entomologist and pedagogue]. – Acta Mus. Reginaehradec. ser. A 38: 97 -98. D PDF
 19.06.2021 Juráček J. (2020): Vývoj poznání tektoniky české křídové pánve. 4. část (1946–1968) [History of tectonic research of the Bohemian Cretaceous Basin. Part 4 (1946–1968). ] – Acta Mus. Reginaehradec. ser. A 38: 55 -96. D PDF
 19.06.2021 Mruzíková Z. (2020): Kriticky ohrožené druhy v květeně CHKO Orlické hory [Critically endangered plant species in Orlické hory protected landscape area]. – Acta Mus. Reginaehradec. ser. A 38: 49 -53. D PDF
 19.06.2021 Paclík M. (2020): Živá užovka obojková (Natrix natrix) jako potrava mláděte špačka obecného (Sturnus vulgaris) na hnízdě [A live Grass Snake (Natrix natrix) as a food of a Common Starling (Sturnus vulgaris) nestling]. – Acta Mus. Reginaehradec. ser. A 38: 45 -47. D PDF
 18.06.2021 Tichota J., Liška J. & Šumpich J. (2020): Vzpomínka na Ottokara Nickerla (1838–1920) [In remembrance of Ottokar Nickerl (1838–1920)]. – J. Nat. Mus., Natural History Series 189: 235 -250. D PDF
 18.06.2021 Kvaček J. (2020): 200 let vědecké paleobotaniky [200 years of scientific palaeobotany]. – J. Nat. Mus., Natural History Series 189: 227 -234. D PDF
 18.06.2021 Burianová M., Dašková J., Dittertová E. & Kodišová L. (2020): Výhled na Manhattan v Národním muzeu ["Manhattan skyline" in the National Museum]? – J. Nat. Mus., Natural History Series 189: 193 -226. D PDF
 18.06.2021 Šída O., Rybková R. & Rybka V. (2020): Botanické putování jižním Vietnamem za současníky Cyrila a Metoděje. – J. Nat. Mus., Natural History Series 189: 181 -192. D PDF
 18.06.2021 Bruthansová J. (2020): Sbíral jsem přes padesát let…[I have been hunting fossils for over fifty years…] – J. Nat. Mus., Natural History Series 189: 177 -180. D PDF
 18.06.2021 Hušek J. (2020): Ornitologická sbírka otce a syna Václavů Tichých: zásadní přírůstek Národního muzea [Ornithological collection of Václav Tichý and his son: a significant acquisition for the National museum]. – J. Nat. Mus., Natural History Series 189: 173 -176. D PDF
 18.06.2021 Vondráček D. & Cvrček J. (2020): Neobvyklý nález zlatohlávka v rakvi biskupa Františka Petra Krejčího (1796–1870) [Unusual find of a flower chafer in the coffin of František Petr Krejčí (1796–1870)]. – J. Nat. Mus., Natural History Series 189: 167 -172. D PDF
 18.06.2021 Benda P. & Uhrin M. (2020): One night in San Marino. – J. Nat. Mus., Natural History Series 189: 163 -166. D PDF
 18.06.2021 Drahanský M., Macek I. & Goldmann T. (2020): Monitoring of visitors in museum exhibitions. – J. Nat. Mus., Natural History Series 189: 155 -162. D PDF
 18.06.2021 Aimassi G., Pulcher C. & Ghiraldi L. (2020): Type specimens of Birds in the Museo Regionale di Scienze Naturali (Torino, Italy). – J. Nat. Mus., Natural History Series 189: 65 -154. D PDF
 18.06.2021 Caltová P., Tymr F., Kulhavá Z. & Tláskal V. (2020): Občanská věda: její význam a motivace účastníků v návaznosti na projekt City Nature Challenge [Citizen science: its importance and motivation of participants in context of the City Nature Challenge project]. – J. Nat. Mus., Natural History Series 189: 49 -64. D PDF
 18.06.2021 Ulčová H. & Velebil D. (2020): Josef Ryš (1879–1960), pedagog, mineralog, sběratel a jeho sbírka minerálů v Národním muzeu v Praze [Josef Ryš (1879–1960), pedagogue, mineralogist, collector and his collection of minerals in the National Museum in Prague]. – J. Nat. Mus., Natural History Series 189: 31 -48. D PDF
 18.06.2021 Cvrček J. & Velemínský P. (2020): Contribution to the study of frontal sinus familial similarity based on genealogically documented individuals (Bohemia, 19th to 20th centuries). – J. Nat. Mus., Natural History Series 189: 21 -30. D PDF
 18.06.2021 Dolejš P. & Kocourek P. (2020): Catalogue of the millipedes (Diplopoda) in Miller’s collection (Department of Zoology, National Museum, Prague, Czechia), part 2. – J. Nat. Mus., Natural History Series 189: 11 -20. D PDF
 18.06.2021 Moravec J. & Campos Z. (2020): Anuran interactions with the bromeliad Bromelia balansae in the Brazilian Pantana. – J. Nat. Mus., Natural History Series 189: 5 -10. D PDF
 18.06.2021 Sejkora J. & Plášil J. (2019): Jiří Čejka – devadesátiny v plné síle. – J. Nat. Mus., Natural History Series 188: 193 -218. D PDF
 18.06.2021 Šumpich J. (2019): Vílém Vlach: autor prvního česky psaného "prodromu" fauny drobných motýlů Čech, který nikdy nevyšel. – J. Nat. Mus., Natural History Series 188: 187 -192. D PDF
 18.06.2021 Turek V. (2019): K sedmdesátým narozeninám Stanislava Štamberga. – J. Nat. Mus., Natural History Series 188: 173 -186. D PDF
 18.06.2021 Velemínský P. & Velemínský F. (2019): Databáze antropologického podsbírky. – J. Nat. Mus., Natural History Series 188: 167 -172. D PDF
 18.06.2021 Macek I. & Caltová P. (2019): City Nature Challenge. – J. Nat. Mus., Natural History Series 188: 163 -166. D PDF
 18.06.2021 Vondráček D. & Aghová T. (2019): Doba genová – výstava Národního muzea (nejen) o genetice. – J. Nat. Mus., Natural History Series 188: 157 -162. D PDF
 18.06.2021 Velebil D. & Spurný P. (2019): Meteorit Hradec Králové – významná akvizice sbírky Národního muzea. – J. Nat. Mus., Natural History Series 188: 153 -156. D PDF
 18.06.2021 Cepák J. (2019): Vlaštovičky. – J. Nat. Mus., Natural History Series 188: 151 -152. D PDF
 18.06.2021 Benda P., Shobrak M. & Šmíd J. (2019): New record of the Midas free-tailed bat (Mops midas) from the Arabian Peninsula (Mammalia: Chiroptera). – J. Nat. Mus., Natural History Series 188: 147 -150. D PDF
 18.06.2021 Bohatý M. & Velebil D. (2019): Med. Dr. Adalbert Wraný (1836-1902) - lékař, sběratel minerálů a mecenáš Národního muzea v Praze [Med. Dr. Adalbert Wraný (1836-1902) - doctor of medicine, mineral collector and donor to the National Museum in Prague]. – J. Nat. Mus., Natural History Series 188: 95 -146. D PDF
 18.06.2021 Fikáček M., Skale A. & Jia F.-L. (2019): Rediscovery of Coelostoma thienemanni (Coleoptera: Hydrophilidae): the first record from continental Asia and correction of its subgeneric assignment. – J. Nat. Mus., Natural History Series 188: 89 -94. D PDF
 18.06.2021 Urbani B. (2019): Primates in the Caribbean: Monkeys’ Histoire in a 16th-century French manuscript. – J. Nat. Mus., Natural History Series 188: 81 -88. D PDF
 18.06.2021 Prostředník J., Kuželka V., Kováčíková L. & Novák J. (2019): Archeologický výzkum hrobů z kostela sv. Alžběty v Jilemnici ve světle environmentálních analýz [Archeological research in graves of the Church of Saint Elisabeth of Jilemnice, in the light of environmental analysis]. – J. Nat. Mus., Natural History Series 188: 59 -80. D PDF
 18.06.2021 Velemínský P., Dobisíková M., Kuželka V., Havelková P., Drtikolová Kaupová S. & Brůžek J. (2019): Exhumace dánského astronoma Tychona Brahe: ověření totožnosti a příčiny úmrtí [Exhumation of danish astronomer Tycho Brahe: verification of identity and determination of cause of death]. – J. Nat. Mus., Natural History Series 188: 5 -58. D PDF
 18.06.2021 Redakce (2018): Pracovníci Přírodovědeckého muzea NM v roce 2017. – J. Nat. Mus., Natural History Series 187: 271 -273. D PDF
 18.06.2021 Redakce (2018): Bibliografie Přírodovědeckého muzea NM za rok 2017. – J. Nat. Mus., Natural History Series 187: 257 -270. D PDF
 18.06.2021 Dašková J., Benda P., Bouda F., Cvrček J., Dobisíková M., Hájek J., Havelková P., Holec J., Kaupová S., Kuchaříková M., Kuželka V., Kvaček J., Matouš J., Sejkora J., Sekerka L., Šandová M., Šída O., Velebil D. & Velemínský P. (2018): Rok 2017 v odděleních Přírodovědeckého muzea NM. – J. Nat. Mus., Natural History Series 187: 205 -256. D PDF
 18.06.2021 Turek V. & Sklenář J. (2018): Rudolf Jan Prokop a Národní muzeum (25. 7. 1934 – 2. 8. 2018). – J. Nat. Mus., Natural History Series 187: 185 -204. D PDF
 18.06.2021 Svobodová M. (2018): Významné životní jubileum Blanky Pacltové. – J. Nat. Mus., Natural History Series 187: 183 -184. D PDF
 18.06.2021 Šmíd J. & Benda P. (2018): K významným výročím herpetologa Jiřího Moravce. – J. Nat. Mus., Natural History Series 187: 169 -182. D PDF
 18.06.2021 Sklenář J. & Žítt J. (2018): Olga Nekvasilová – devadesát let. – J. Nat. Mus., Natural History Series 187: 165 -168. D PDF
 18.06.2021 Holec J. (2018): Zdeněk Pouzar (*1932) a František Kotlaba (*1927) – nestorové české mykologie. – J. Nat. Mus., Natural History Series 187: 159 -164. D PDF
 18.06.2021 Ekrt B., Kvaček J. & Dašková J. (2018): Významný dar sbírky fosilií z nadloží uhelné sloje mostecké pánve od Severočeských dolů a. s. – J. Nat. Mus., Natural History Series 187: 153 -158. D PDF
 18.06.2021 Vrtiška L. (2018): Návštěva mineralogických lokalit v Arizoně a Gem & Mineral show v Tucsonu, USA. – J. Nat. Mus., Natural History Series 187: 147 -152. D PDF
 18.06.2021 Havelková P. (2018): Cesta k poznání obyvatel starověkého Egypta vede přes Abúsír. Působení antropologů z Národního muzea na expedicích Českého egyptologického ústavu v letech 2009–2018. – J. Nat. Mus., Natural History Series 187: 139 -146. D PDF
 18.06.2021 Bohatý M. & Velebil D. (2018): Julia Hufnagel-Schildbachová (1880–1962) – nejvýznamnější sběratelka minerálů v Čechách a její sbírka v Národním muzeu v Praze [Julia Hufnagel-Schildbach (1880–1962) – the most significant woman – collector of minerals in Bohemia and her collection at the National Museum in Prague]. – J. Nat. Mus., Natural History Series 187: 85 -138. D PDF
 18.06.2021 Radoň M. & Velebil D. (2018): Ludwig Mayer, významný sběratel minerálů, a jeho sbírka v Národním muzeu v Praze [Ludwig Mayer, a prominent collector of minerals and his collection in the National Museum in Prague]. – J. Nat. Mus., Natural History Series 187: 65 -84. D PDF
 18.06.2021 Šumpich J. & Liška J. (2018): New records of butterflies and moths from the Czech Republic, and update the Czech Lepidoptera checklist since 2011. – J. Nat. Mus., Natural History Series 187: 47 -64. D PDF
 18.06.2021 Šifner F. (2018): Two new species of the genus Scathophaga (Diptera: Scathophagidae) from Svalbard, with a key to selected northern species and comments on their taxonomy. – J. Nat. Mus., Natural History Series 187: 27 -46. D PDF
 18.06.2021 Jeziorski P. (2018): Sbírka vážek (Odonata) Lubomíra Brejchy ve sbírkách Národního muzea v Praze [Collection of damselflies and dragonflies (Odonata) of the Lubomír Brejcha in collections of the National Museum in Prague]. – J. Nat. Mus., Natural History Series 187: 5 -26. D PDF
 18.06.2021 Macek I. (2018): Vážené čtenářky, vážení čtenáři,... – J. Nat. Mus., Natural History Series 187: 3. D PDF
 18.06.2021 Redakce (2017): Pracovníci Přírodovědeckého muzea NM v roce 2016. – J. Nat. Mus., Natural History Series 186: 245 -247. D PDF
 18.06.2021 Redakce (2017): Bibliografie Přírodovědeckého muzea NM za rok 2016. – J. Nat. Mus., Natural History Series 186: 231 -243. D PDF
 18.06.2021 Dašková J.,Benda P.,Bouda F.,Cepák J.,Dobisíková M.,Dolejš P.,Gvoždík V.,Hájek J.,Havelková P.,Hlaváč J.,Holec J.,Kaupová S.,Klvaňa P.,Kuchaříková M.,Kuželka V.,Kvaček J.,Mlíkovský J.,Moravec J.,Sejkora J.,Sklenář J.,Šanda R.,Šandová M.,Šída O.,Turek V.,Velebil D. & Velemínský P. (2017): Přehled sbírek a rok 2016 v odděleních Přírodovědeckého muzea NM. – J. Nat. Mus., Natural History Series 186: 153 -230. D PDF
 13.06.2021 Redakce (2021): Turismus v národních parcích. Anketa se zástupci národních parků. – Fórum ochrany přírody 2021(2): 30 -35. D Celé číslo
 13.06.2021 Bečka P. (2021): Bavorský les – Národní park a turismus. – Fórum ochrany přírody 2021(2): 25 -29. D Celé číslo
 13.06.2021 Kmet J. (2021): Příběh jednoho lomu. Význam systematické informační kampaně pro pozitivní přijetí opatření k regulaci návštěvnosti v Přírodní památce Lom Janičův Vrch u Mikulova. – Fórum ochrany přírody 2021(2): 21 -24. D Celé číslo
 13.06.2021 Štefka L. (2021): Příroda a lidé – hledání kompromisů. Cestovní ruch v Moravském krasu a ochrana přírody. – Fórum ochrany přírody 2021(2): 17 -20. D Celé číslo
 13.06.2021 Picek M. (2021): Rozvoj a aktuální stav cestovního ruchu na území Šumavy. – Fórum ochrany přírody 2021(2): 15 -16. D Celé číslo
 13.06.2021 Žemlík P. (2021): Mapy.cz a ochrana přírody. – Fórum ochrany přírody 2021(2): 13 -14. D Celé číslo
 13.06.2021 Dolejský V. (2021): Turismus ve Chráněných územích vnímá Ministerstvo životního prostředí vlivy turismu na přírodu a krajinu, potažmo na stav přírody ve Velkoplošných chráněných územích v České republice vážně? – Fórum ochrany přírody 2021(2): 9 -12. D Celé číslo
 13.06.2021 Obermajer J. & Růžička T. (2021): Konec klidu v Chráněných územích? – Fórum ochrany přírody 2021(2): 6 -8. D Celé číslo
 13.06.2021 Kotecký V. (2021): Přístup k přírodě: Ochrana biodiverzity jako veřejná služba. – Fórum ochrany přírody 2021(2): 3 -5. D Celé číslo
 13.06.2021 Obermajer J. (2021): Vážené čtenářky a čtenáři, situace, kdy byl v průběhu roku 2020 značně omezen pohyb a volnočasové aktivity lidí v souvislosti s pandemií, nasměrovala do naší přírody i takové návštěvníky, kteří se dříve věnovali cestování do zahraničí nebo jiným aktivitám. Tématem tohoto čísla, které je vysoce aktuální i v tomto roce, je ochrana přírody a turistický ruch. – Fórum ochrany přírody 2021(2): 2. D Celé číslo
 13.06.2021 (2021): Fórum ochrany přírody 2/2021. Zelená infrastruktura. Vývoj Šumavských lesů. Turismus a ochrana přírody. – Fórum ochrany přírody 2021(2): 1 -36. D Celé číslo
 11.06.2021 Judová J. (2021): Zápisník Malého přírodovědce. – České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2021(1): 27. D Celé číslo
 11.06.2021 Belisová N. (2021): Co se stalo před… aneb Kalendárium výročí. – České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2021(1): 26. D Celé číslo
 11.06.2021 Bauer P., Blažej L. & Marková I. (2021): Přírodní rezervace Pekelský důl. – České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2021(1): 24 -25. D Celé číslo
 11.06.2021 Správa NP České Švýcarsko (2021): Dne 14. března 2021 zesnul pan Rainer Marschner, ... – České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2021(1): 23. D Celé číslo
 11.06.2021 Tutková J. (2021): K tůním Labských pískovců. – České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2021(1): 22 -23. D Celé číslo
 11.06.2021 Šafránek J. (2021): Rekultivace skládky na mezné u Hřenska. – České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2021(1): 21. D Celé číslo
 11.06.2021 Bauer P. (2021): Luční soutěž 2021. – České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2021(1): 21. D Celé číslo
12345
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348