ISSN 1804-3348
Skip Navigation LinksÚvod Souhrné vyhledávání Nově zařazené citace
Seznam nově zařazených citací
Formulář obsahuje posledních 1000 nově zařazených citací, které jsou setříděny sestupně od posledně vložené. Pro větší přehlednost jsou citace rozděleny do stránek po 100. Kliknutím na písmeno D se zobrazí v novém okně podrobné informace k zvolené citaci. Pokud je PDF modře podbarvené, je k citaci připojen souhrn nebo celý článek. Datum ve filtru se píše ve formátu 01.06.2006. Zdena Vacíková, mail:vacikova@tkv.cz.
12345
D.zařazeníCitaceObsaženo v (In:)DPDF
12.12.2018 Nováková A., Kubátová A., Sklenář F. & Hubka V. (2018): Microscopic fungi on cadavers and skeletons from cave and mine environments. [Mikroskopické houby na mrtvých tělech a kostrách živočichů v prostředí jeskyní a dolů.] Czech Mycology 70(2): : 101 -121. strana Czech MycologyDPDF
12.12.2018 Kolařík M. (2018): New taxonomic combinations in endophytic representatives of the genus Nigrograna. [Nové kombinace endofytických zástupců rodu Nigrograna.] Czech Mycology 70(2): : 123 -126. strana Czech MycologyDPDF
12.12.2018 Holec J., Běťák J., Pouska V., Dvořák D., Zíbarová L., Kout J. & Adam D. (2018): Old-growth forest fungus Antrodiella citrinella - distribution and ecology in the Czech Republic. [Houba přirozených lesů outkovečka citronová (Antrodiella citrinella) – rozšíření a ekologie v České republice.] Czech Mycology 70(2): : 127 -143. strana Czech MycologyDPDF
12.12.2018 Lytvynenko Yu. I., Dzhagan V. V., Topchii I. V. & Shcherbakova Yu. V. (2018): Dung-inhabiting ascomycetes from the Ukrainian Carpathians. [Koprofilní askomycety z Ukrajinských Karpat.] Czech Mycology 70(2): : 145 -167. strana Czech MycologyDPDF
12.12.2018 Šandová M. (2018): On the identity of Lachnum winteri (Ascomycota, Helotiales). [O identitě Lachnum winteri (Ascomycota, Helotiales).] Czech Mycology 70(2): : 169 -183. strana Czech MycologyDPDF
12.12.2018 Moubasher A. H., Abdel-Sater M. A. & Soliman Z. S. M. (2018): Diversity of yeasts and filamentous fungi in mud from hypersaline and freshwater bodies in Egypt. [Diverzita kvasinek a vláknitých hub v bahnech z hypersalinních jezer a sladkovodních toků v Egyptě.] Czech Mycology 70(1): : 1 -32. strana Czech MycologyDPDF
12.12.2018 Familoni T. V., Ogidi C. O., Akinyele B. J. & Onifade A. K. (2018): Evaluation of yield, biological efficiency and proximate composition of Pleurotus species cultivated on different wood dusts. [Hodnocení výnosu, biologické účinnosti a látkového složení hlív pěstovaných na různém dřevním odpadu.] Czech Mycology 70(1): : 33 -45. strana Czech MycologyDPDF
12.12.2018 Parveen S., Wani A. H., Bhat M. Y. & Pala S. A. (2018): Comparative study of the antimycotic activity of aqueous and ethanolic extracts of Berberis lyceum and Rumex obtusifolius against selected rot fungi. [Srovnávací studie antimykotické aktivity vodných a etanolových extraktů Berberis lyceum a Rumex obtusifolius proti původcům houbových hnilob.] Czech Mycology 70(1): : 47 -56. strana Czech MycologyDPDF
12.12.2018 Çolak Ö. F. & Kaygusuz O. (2018): First record of Scutellinia legaliae (Ascomycota, Pyronemataceae) from relict endemic Liquidambar orientalis forest in Turkey. [Scutellinia legaliae (Ascomycota, Pyronemataceae) z porostu reliktního endemitu Liquidambar orientalis v Turecku] Czech Mycology 70(1): : 57 -65. strana Czech MycologyDPDF
12.12.2018 Moubasher A. H., Abdel-Sater M. A. & Soliman Z. S. M. (2018): First records of Aspergillus porphyreostipitatus and Aspergillus carlsbadensis since their original descriptions. [První nálezy Aspergillus porphyreostipitatus a Aspergillus carlsbadensis od jejich originálního popisu.] Czech Mycology 70(1): : 67 -82. strana Czech MycologyDPDF
12.12.2018 Kříž M. (2018): Pseudobaeospora albidula (Agaricales) found in the Czech Republic. [Penízovka bělavá – Pseudobaeospora albidula (Agaricales) nalezena v České republice.] Czech Mycology 70(1): : 83 -90. strana Czech MycologyDPDF
12.12.2018 Koukol O., Hrabětová M., Srba M. & Černý K. (2018): Microthia nepenthis, a new combination for Zythia nepenthis. [Microthia nepenthis, nová kombinace pro druh Zythia nepenthis.] Czech Mycology 70(1): : 91 -98. strana Czech MycologyDPDF
12.12.2018 Redakce (2018): Acknowledgements to reviewers. Czech Mycology 70(1): : 99 -100. strana Czech MycologyDPDF
12.12.2018 Vahedi-Darmiyan M. E., Jahani M., Mirzaee M. R. & Asgari B. (2017): A noteworthy record of endophytic Quambalaria cyanescens from Punica granatum in Iran. [Pozoruhodný nález endofytické Quambalaria cyanescens z Punica granatum v Íránu.] Czech Mycology 69(2): : 113 -123. strana Czech MycologyDPDF
12.12.2018 Kaygusuz O. & Çolak Ö.F. (2017): Typhula spathulata - first record from Turkey. [První nález Typhula spathulata z Turecka.] Czech Mycology 69(2): : 125 -131. strana Czech MycologyDPDF
12.12.2018 Šafránková I. & Holková L. (2017): First record of Pythium mastophorum on celery seedlings in the Czech Republic. [První nález Pythium mastophorum na sazenicích celeru v České republice.] Czech Mycology 69(2): : 133 -142. strana Czech MycologyDPDF
12.12.2018 Farid A., Franck A. R. & Garey J. R. (2017): Boletus rubricitrinus belongs in Pulchroboletus (Boletaceae). [Boletus rubricitrinus patří do rodu Pulchroboletus (Boletaceae).] Czech Mycology 69(2): : 143 -162. strana Czech MycologyDPDF
12.12.2018 Parra L. A., Della Maggiora M., Simonini G. & Trassinelli R. (2017): Nomenclatural study and current status of the names Boletus emileorum, Boletus crocipodius and Boletus legaliae (Boletales), including typification of the first two. [Nomenklatorická studie a současný status jmen Boletus emileorum, Boletus crocipodius and Boletus legaliae (Boletales), četně typifikace prvních dvou ] Czech Mycology 69(2): : 163 -192. strana Czech MycologyDPDF
12.12.2018 Marwa Abdel-Kareem M. & Zohri A. A. (2017): Inhibition of three toxigenic fungal strains and their toxins production using selenium nanoparticles. [Inhibice tří kmenů toxigenních hub a produkce jejich toxinů s využitím selenových nanočástic. ] Czech Mycology 69(2): : 193 -204. strana Czech MycologyDPDF
12.12.2018 Kaur G., Kaur P., Singh A. P. & Dhingra G. S. (2017): New records of resupinate, non-poroid agaricomycetous fungi from India. [Nové nálezy resupinátních, nerourkatých Agaricomycetes z Indie.] Czech Mycology 69(2): : 205 -219. strana Czech MycologyDPDF
12.12.2018 Zíbarová L. (2017): Notes on corticioid fungi of the Czech Republic. I. Phlebia acanthocystis and Phlebia bispora (Meruliaceae). [Poznámky ke kornatcovitým houbám z České republiky. I. Phlebia acanthocystis a Phlebia bispora (Meruliaceae). ] Czech Mycology 69(1): : 65 -76. strana Czech MycologyDPDF
12.12.2018 Zíbarová L. & Kout J. (2017): Xylariaceous pyrenomycetes from Bohemia: species of Biscogniauxia and Hypoxylon new to the Czech Republic, and notes on other rare species. [Xylarioidní tvrdohouby z Čech: nové druhy káčovky a dřevomoru pro Českou republiku a poznámky k dalším vzácným druhům. ] Czech Mycology 69(1): : 77 -108. strana Czech MycologyDPDF
12.12.2018 Holec J. (2017): Mirko Svrček passed away. Czech Mycology 69(1): : 109 -110. strana Czech MycologyDPDF
12.12.2018 Organising Committee (2017): Invitation to the 36th Annual Meeting of the European Culture Collections’ Organisation. Brno, Czech Republic, September 13–15, 2017. Czech Mycology 69(1): : 111 . strana Czech MycologyDPDF
12.12.2018 Redakce (2017): Pokyny pro autory. Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 35: : 179 -182. strana Sb. Severočes. Muz. Přír. vědyDPDF
12.12.2018 Vonička P. (2017): Ing. René Fouqué (1980-2016). Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 35: : 175 -178. strana Sb. Severočes. Muz. Přír. vědyDPDF
12.12.2018 Vonička P. (2017): RNDr. Ivo Honsa (1931-2017). Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 35: : 171 -174. strana Sb. Severočes. Muz. Přír. vědyDPDF
12.12.2018 Havelda Z. (2017): Žlutokřídlec zlatožlutý (Idaea aureolaria) (Lepidoptera: Geometridae) v Ústeckém kraji. [Golden-yellow Wave (Idaea aureolaria) (Lepidoptera: Geometridae) in the Ústí nad Labem Region (northern Bohemia, Czech Republic).] Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 35: : 167 -170. strana Sb. Severočes. Muz. Přír. vědyDPDF
12.12.2018 Verveš Y., Šuláková H., Barták M. & Vonička P. (2017): Flesh fiies (Diptera: Sarcophagidae) of the Jizerské hory Mts and Frýdlant region (northern Bohemia, Czech Republic). [Masařkovití (Diptera: Sarcophagidae) Jizerských hor a Frýdlantská (severní Čechy).] Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 35: : 155 -166. strana Sb. Severočes. Muz. Přír. vědyDPDF
12.12.2018 Roháček J., van Zuijlen J. W. & Vonička P. (2017): Opomyzoid families - Clusiidae, Opomyzidae, Anthomyzidae, Aulacigastridae, Periscelididae, Stenomicridae and Asteiidae (Diptera: Acalyptrata) of the Jizerské hory Mts, Frýdlant region and Liberec environs (northern Bohemia, Czech Republic). [Opomyzoidní čeledi - Clusiidae, Opomyzidae, Anthomyzidae, Aulacigastridae, Periscelididae, Stenomicridae a Asteiidae (Diptera: Acalyptrata) Jizerských hor, Frýdlantská a okolí Liberce (severní Čechy).] Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 35: : 121 -154. strana Sb. Severočes. Muz. Přír. vědyDPDF
12.12.2018 Blažej L. & Tyrner P. (2017): Zlatěnky (Hymenoptera: Aculeata: Chrysididae) vybraných pískoven Českolipská (severní Čechy). [Cuckoo wasps (Hymenoptera: Aculeata: Chrysididae) of selected sandpits in the Česká Lípa district (northern Bohemia, Czech Republic).] Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 35: : 99 -120. strana Sb. Severočes. Muz. Přír. vědyDPDF
12.12.2018 Lauterert P., Malenovský I., Preisler J. & Vonička P. (2017): Křísi (Hemiptera: Auchenorrhyncha) Jizerských hor, Frýdlantská a okolí Liberce. [Auchenorrhyncha (Hemiptera) of the Jizerské hory Mts, Frýdlant region and Liberec environs (northern Bohemia, Czech Republic).] Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 35: : 13 -98. strana Sb. Severočes. Muz. Přír. vědyDPDF
12.12.2018 Kukla J. (2017): Kořenové útvary v jeskyních a převisech v národní přírodní rezervaci Kaňon Labe. [Root structures in the eaves and overhangs in the Kaňon Labe National Nature Reserve.] Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 35: : 3 -12. strana Sb. Severočes. Muz. Přír. vědyDPDF
12.12.2018 (2017): Sborník Severočeského Muzea, Přírodní vědy, Liberec. 35/2017. ISBN 978-80-87266-30-4. Obálka a obsah. [Acta Musei Bohemiae Borealis Scientiae Naturales 35/2017.] Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 35: : 1 -4 . strana obálky s obsahem Sb. Severočes. Muz. Přír. vědyDPDF
12.12.2018 Pudil M. (2016): První nálezy bobra evropského (Castorfiber) v Liberci. [First records of the European Beaver (Castor fiber) in the Liberec town (northern Bohemia).] Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 34: : 189 -190. strana Sb. Severočes. Muz. Přír. vědyDPDF
12.12.2018 Vonička P. & Krásenský P. (2016): Střevlíkovití a drabčíkovití brouci (Coleoptera: Carabidae, Staphylinidae) evropsky významné lokality Údolí Jizery a Kamenice. (severní Čechy) [Ground and rover beetles (Coleoptera: Carabidae, Staphylinidae) of the Údolí Jizery and Kamenice Šité of Community Importance (northern Bohemia).] Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 34: : 143 -188. strana Sb. Severočes. Muz. Přír. vědyDPDF
12.12.2018 Blažej L., Macek J. & Trýzna M. (2016): Kutilky a vosovití (Hymenoptera: Aculeata: Spheciformes, Vespidae) chladných a inverzních biotopů v Národním parku České Švýcarsko. [Spheciformes and Vespidae (Hymenoptera: Acuieata) of the cold and inverse habitats in the České Švýcarsko National Park.] Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 34: : 107 -142. strana Sb. Severočes. Muz. Přír. vědyDPDF
12.12.2018 Preisler J. Barták M. & Vonička P. (2016): Fanniidae (Diptera) of the Jizerské hory Mts, Frýdlant Region and Liberec environs (northern Bohemia, Czech Republic). [Vířilkovití (Diptera: Fanniidae) Jizerských hor, Frýdlantská a okolí Liberce (severní Čechy, Česká republika).] Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 34: : 85 -106. strana Sb. Severočes. Muz. Přír. vědyDPDF
12.12.2018 Havelda Z. (2016): Zajímavé nálezy vřetenušky Zygaena filipendulae (Lepidoptera: Zygaenidae) a její rozšíření v severních Čechách. [Interesting findings of the burnet Zygaena filipendulae (Lepidoptera: Zygaenidae) and its distribution in northern Bohemia.] Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 34: : 79 -84. strana Sb. Severočes. Muz. Přír. vědyDPDF
12.12.2018 Dolejš P. & Kůrka A. (2016): Pavoukovci Ještědského hřbetu (severní Čechy). [Arachnids of the Ještědský hřbet Ridge (northern Bohemia).] Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 34: : 53 -78. strana Sb. Severočes. Muz. Přír. vědyDPDF
12.12.2018 Redakce (2016): Erata. Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 34: : 44 -. strana Sb. Severočes. Muz. Přír. vědyDPDF
12.12.2018 Slavíček J. (2016): Makromycety národní přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny (Jizerské hory). [Macromycetes of the Jizerskohorské bučiny National Nature Reserve (Jizerské hory Mts).] Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 34: : 3 -52. strana Sb. Severočes. Muz. Přír. vědyDPDF
12.12.2018 (2016): Sborník Severočeského Muzea, Přírodní vědy, Liberec. 34/2016. ISBN 978-80-87266-26-7. Obálka a obsah. [Acta Musei Bohemiae Borealis Scientiae Naturales 34/2016.] Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 34: : 1 -4 . strana obálky s obsahem Sb. Severočes. Muz. Přír. vědyDPDF
12.12.2018 Studnička M. (2015): Laudatio: Alois Čvančara - 70 let. Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 33: : 235 -238. strana Sb. Severočes. Muz. Přír. vědyDPDF
12.12.2018 Lutovinovas E., Barták M., Vonička P. & Muckstein P. (2015): Tachinidae (Diptera) of the Jizerské hory Mts, Frýdlant Region and Liberec environs (northern Bohemia, Czech Republic). [Kuklicovití (Diptera: Tachinidae) Jizerských hor, Frýdlantská a okolí Liberce (severní Čechy, Česká republika).] Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 33: : 205 -234. strana Sb. Severočes. Muz. Přír. vědyDPDF
12.12.2018 Dvořák L. & Vonička P. (2015): Stružilky (Diptera: Anisopodidae) Jizerských hor a Ještědského hřbetu (severní Čechy). [Window gnats (Diptera: Anisopodidae) of the Jizerské hory Mts and Ještědský hřbet Ridge (northern Bohemia).] Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 33: : 199 -203. strana Sb. Severočes. Muz. Přír. vědyDPDF
12.12.2018 Havelda Z. (2015): Nové nálezy kropenatce čičorkového (Isturgia arenacearia) (Lepidoptera: Geometridae) v severních Čechách. [New records of the Sand Bordered Bloom (Isturgia arenacearia) (Lepidoptera: Geometridae) in northern Bohemia.. ] Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 33: : 195 -198. strana Sb. Severočes. Muz. Přír. vědyDPDF
12.12.2018 Sychra J. & Malenovsky I. (2015): Potvrzení výskytu kříska leknínového (Eroíeftix cyane, Hemiptera: Cicadellidae) v České republice. [The Pondweed Leafhopper Emtettix cyane (Hemiptera: Cicadellidae) confinned in the Czech Republic.] Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 33: : 181 -194. strana Sb. Severočes. Muz. Přír. vědyDPDF
12.12.2018 Kůrka A. (2015): Pavouci (Araneae) národní přírodní památky Kozákov (severní Čechy). [Spiders (Araneae) of the Kozákov National Natural Monument (northern Bohemia).] Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 33: : 161 -180. strana Sb. Severočes. Muz. Přír. vědyDPDF
12.12.2018 Holec M. & Holcová D. (2015): Příspěvek k fauně pavouků (Araneae) národní přírodní rezervace Velký a Malý Bezděz (severní Čechy). [On the spider fauna (Araneae) of the Velký a Malý Bezděz National Nature Reservě (northern Bohemia).] Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 33: : 153 -160. strana Sb. Severočes. Muz. Přír. vědyDPDF
12.12.2018 Višňák R. (2015): Flóra a vegetace neovulkanických vrchů Ralsko, Lipka, Tlustec a Jezevčí vrch (Ralská pahorkatina, severní Čechy). [Flora and vegetation of the Ralsko, Lipka, Tlustec and Jezevčí vrch neovolcanic hills (Ralská pahorkatina Hills, northern Bohemia).] Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 33: : 55 -152. strana Sb. Severočes. Muz. Přír. vědyDPDF
12.12.2018 Slavíček J. (2015): Makromycety národních přírodních rezervací Rašeliniště Jizery a Rašeliniště Jizerky (Jizerské hory). [Macromycetes of the Rašeliniště Jizery and Rašeliniště Jizerky National Nature Reserves (Jizerské hory Mts).] Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 33: : 13 -54. strana Sb. Severočes. Muz. Přír. vědyDPDF
12.12.2018 Rubáš D. (2015): Vliv synoptických situací na koncentrace látek znečišťujících ovzduší v Liberci (severní Čechy, Česká republika). [Macromycetes of the Rašeliniště Jizery and Rašeliniště Jizerky National Nature Reserves (Jizerské hory Mts).] Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 33: : 3 -12. strana Sb. Severočes. Muz. Přír. vědyDPDF
12.12.2018 (2015): Sborník Severočeského Muzea, Přírodní vědy, Liberec. 33/2015. ISBN 978-80-87266-23-6. Obálka a obsah. [Acta Musei Bohemiae Borealis Scientiae Naturales 33/2015.] Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 33: : 1 -4 . strana obálky s obsahem Sb. Severočes. Muz. Přír. vědyDPDF
09.12.2018 Francek J. (2018): Stromy. Ochrana přírody 73(5): : 1 . strana Ochrana přírodyDPDF
09.12.2018 Sedláček L. (2018): Památné stromy – dřeviny mimořádného významu. [Memorial Trees – Woody Plants of Extraordinary Importance.] Ochrana přírody 73(5): : 2 -7. strana Ochrana přírodyDPDF
09.12.2018 Zajíček P. (2018): Dantovo peklo, jeden z pólů nedostupnosti v Moravském krasu. [Dante´s Inferno, one of the most inaccessible poles in the Moravský kras/Moravian Karst.] Ochrana přírody 73(5): : 8 -11. strana Ochrana přírodyDPDF
09.12.2018 Zeidler M. & Banaš M. (2018): Pichlavá cesta od kleče k alpínským trávníkům v Hrubém Jeseníku. [A Tangled Path from Dwarf Pines to Alpine Grasslands in the Hrubý Jeseník Mts.] Ochrana přírody 73(5): : 12 -15. strana Ochrana přírodyDPDF
09.12.2018 Kolařík J. (2018): Provozní bezpečnost stromů. [Tree Risk Operational Management in Human Settlements.] Ochrana přírody 73(5): : 16 -19. strana Ochrana přírodyDPDF
09.12.2018 Havelková S. (2018): Novelizace správního řádu - řešení tzv. systémové podjatosti. [The Administrative Procedure Code Amendment – Solving the System Prejudice.] Ochrana přírody 73(5): : 20 -22. strana Ochrana přírodyDPDF
09.12.2018 Geršl M., Hanuláková D. & Šimečková B. (2018): Sanace mikrobiálního napadení aragonitu ve Zbrašovských aragonitových jeskyních. [Sanitation of Aragonite Damaged by Microfungi in the Zbrašov Aragonite Caves.] Ochrana přírody 73(5): : 23 -27. strana Ochrana přírodyDPDF
09.12.2018 Cristini V. (2018): Management jmelí. [Mistletoe Management in the Czech Republic.] Ochrana přírody 73(5): : 30 -31. strana Ochrana přírodyDPDF
09.12.2018 Kopecký D. (2018): Chystáte oslavu k 28. říjnu 2018? Zasaďte unikátní strom! [Are You Preparing a Ceremony for October 28, 2018? Plant a Unique Tree!] Ochrana přírody 73(5): : 32 -35. strana Ochrana přírodyDPDF
09.12.2018 Plesníková M. & Plesník J. (2018): Zeleň prospívá fyzickému a duševnímu zdraví. [Urban Green Space Enhance Human Physical and Mental Health.] Ochrana přírody 73(5): : 36 -39. strana Ochrana přírodyDPDF
09.12.2018 Růžička T. (2018): Rozhovor s Jane Goodallovou. Ochrana přírody 73(5): : 40 -41. strana Ochrana přírodyDPDF
09.12.2018 Plesník J. & Pelc F. (2018): Národní park Kafue - nezaslouženě přehlížená ukázka subsaharské Afriky. [The Kafue National Park. An Undeservedly Overlooked Example of Sub-Saharan Africa.] Ochrana přírody 73(5): : 42 -48. strana Ochrana přírodyDPDF
09.12.2018 Plesník J. (2018): AOPK ČR bude partnerem nového Evropského tematického střediska biologické rozmanitosti. Ochrana přírody 73(5): : Kulér I.-II. strana Ochrana přírodyDPDF
09.12.2018 Sedláček L. (2018): Mexický stařec z El Tule. [A Mexican Old Man from El Tule.] Ochrana přírody 73(5): : Kulér II.-III. strana Ochrana přírodyDPDF
09.12.2018 Plesník J. (2018): Jane Goodallová navštívila Českou republiku. Ochrana přírody 73(5): : Kulér III.-V. strana Ochrana přírodyDPDF
09.12.2018 Tisková zpráva AOPK ČR (2018): Cena za ochranu přírody a krajiny. Ochrana přírody 73(5): : Kulér V. strana Ochrana přírodyDPDF
09.12.2018 Drbal K. (2018): Zavádění speleoterapie v Gruzii. Ochrana přírody 73(5): : Kulér V.-VIII. strana Ochrana přírodyDPDF
09.12.2018 Tisková zpráva AOPK ČR (2018): V povodí řeky Mže je pravděpodobně račí mor. Ochrana přírody 73(5): : Kulér VIII.-IX. strana Ochrana přírodyDPDF
09.12.2018 Tisková zpráva AOPK ČR (2018): V Beskydech vznikla tetřeví oblast. Ochrana přírody 73(5): : Kulér IX.-X. strana Ochrana přírodyDPDF
09.12.2018 Tisková zpráva AOPK ČR (2018): Lípy na Machůzkách čeká „lékařský“ zákrok. Ochrana přírody 73(5): : Kulér X. strana Ochrana přírodyDPDF
09.12.2018 Mach J. (2018): Snaha Japonska o prolomení moratoria na komerční lov velryb vyšla naprázdno. Ochrana přírody 73(5): : Kulér X.-XI. strana Ochrana přírodyDPDF
09.12.2018 Peřina V. (2018): Jiří Táborský v důchodu. Ochrana přírody 73(5): : Kulér XI.-XII. strana Ochrana přírodyDPDF
09.12.2018 Dvořáková J. (2018): Nové právní předpisy a další dokumenty v oblasti ochrany přírody a krajiny. Ochrana přírody 73(5): : Kulér XII.-XIII. strana Ochrana přírodyDPDF
09.12.2018 Miko L. (2018): Ivana Jongepierová, Pavel Pešout a Karel Prach (eds): Ekologická obnova v České republice II. Vydala AOPK ČR, Praha, 2018 (204 stran). Ochrana přírody 73(5): : Kulér XIII. strana Ochrana přírodyDPDF
06.12.2018 Redakce (2018): Zprávy z výboru ČVSM. [Information from the Board of the Society.] Mykologické listy 140: : 71 . strana Mykologické listyDPDF
06.12.2018 Weigl E., Kunert J. & Lenhart K. (2018): Prof. RNDr. Milan Hejtmánek, DrSc. se dožívá 90. Let. [90th birthday of Milan Hejtmánek, professor in Medical Mycology at Palacký University, Olomouc.] Mykologické listy 140: : 70 . strana Mykologické listyDPDF
06.12.2018 Kotlaba F. (2018): Neobvyklá hostitelská dřevina choroše různopórky pleťové – Abortiporus biennis. [Unusual woody plant host of the polypore Abortiporus biennis.] Mykologické listy 140: : 66 -69. strana Mykologické listyDPDF
06.12.2018 Pouzar Z. & Kotlaba F. (2018): Zástupci rodu Dendrothele (Corticiaceae) v Čechách VI: kmenovka bradavkatá – Dendrothele papillata, doplňky k dříve publikovaným druhům a klíč k určování druhů rodu Dendrothele zjištěných v Čechách. [Representatives of the genus Dendrothele in Bohemia VI: D. papillata, supplements to some formerly published species, and identification key to species of the genus Dendrothele known in Bohemia.] Mykologické listy 140: : 57 -65. strana Mykologické listyDPDF
06.12.2018 Vampola P., Kunca V. & Vlasák J. (2018): Příspěvek k poznání vzácné kornatcovité houby ostnatečku pralesního (Steccherinum gracile). [Contribution to the knowledge of the rare corticioid species Steccherinum gracile.] Mykologické listy 140: : 48 -56. strana Mykologické listyDPDF
06.12.2018 Zíbarová L. (2018): Příště šnorchl! – aneb – dva nové druhy pro mykobiotu ČR – Aphanobasidium rubi a Mycena tenuispinosa – nalezeny na území plánované vodní nádrže Šanov. [Snorkel next time! or: Two new species for the mycobiota of the Czech Republic, Aphanobasidium rubi and Mycena tenuispinosa, recorded at the site of planned Šanov reservoir.] Mykologické listy 140: : 37 -47. strana Mykologické listyDPDF
06.12.2018 Kříž M. (2018): Poznámky k ekologii kržatky šikmé – Flammulaster limulatus. [Notes on the ecology of Flammulaster limulatus.] Mykologické listy 140: : 32 -36. strana Mykologické listyDPDF
06.12.2018 Antonín V. (2018): Ekologie a rozšíření hlívičky Wilhelmovy ? Hohenbuehelia wilhelmii, vzácného druhu naší mykobioty. [Ecology and distribution of Hohenbuehelia wilhelmii, a rare species in the Czech Republic] Mykologické listy 140: : 25 -31. strana Mykologické listyDPDF
06.12.2018 Janda V., Kříž M. & Rejsek J. (2018): Společenstva hřibovitých hub České republiky I. Polabské společenstvo teplomilných hřibovitých hub. [Communities of boletes in the Czech Republic. I. Community of thermophilous boletes in the Polabí region.] Mykologické listy 140: : 1 -24. strana Mykologické listyDPDF
06.12.2018 Redakce (2018): Valná hromada ČVSM. [General assembly of the Czech Scientific Society for Mycology.] Mykologické listy 139: : 65 -72. strana Mykologické listyDPDF
06.12.2018 Kovačíková E. & Veverka K. (2018): K pětaosmdesátinám doc. ing. Dáši Veselého, DrSc.. [85th birthday of Dáša Veselý.] Mykologické listy 139: : 60 -64. strana Mykologické listyDPDF
06.12.2018 Redakce (2018): Recenze. (V. Janda et M. Kříž). [Review (V. Janda et M. Kříž).] Mykologické listy 139: : 50 -59. strana Mykologické listyDPDF
06.12.2018 Tejklová T. (2018): Z 18. setkání mladých mykologů. [Information from the 18th meeting of young mycologists.] Mykologické listy 139: : 42 -49. strana Mykologické listyDPDF
06.12.2018 Zíbarová L. (2018): Kropilka vejčitovýtrusá – Dacrymyces ovisporus – znovu nalezena v ČR po 93 letech. [Dacrymyces ovisporus recorded again in the Czech Republic after 93 years.] Mykologické listy 139: : 36 -41. strana Mykologické listyDPDF
06.12.2018 Valda S. (2018): První nález lindtnerovky křídlatovýtrusé (Lindtneria pterospora) v České republice – a třetí v Evropě. [First record of Lindtneria pterospora in the Czech Republic and third in Europe.] Mykologické listy 139: : 25 -35. strana Mykologické listyDPDF
06.12.2018 Kotlaba F. (2018): Pozoruhodná ekologie, rozšíření a šíření tmavobělky bradavčitonohé – Melanoleuca verrucipes (Agaricales) – v České republice. [Remarkable ecology, distribution and spread of the agaric Melanoleuca verrucipes in the Czech Republic.] Mykologické listy 139: : 16 -24. strana Mykologické listyDPDF
06.12.2018 Ševčíková H. (2018): Gliophorus sciophanus ? voskovka cihlová – vzácný klenot našich pastvin. [Gliophorus sciophanus, rare jewel of our pastures.] Mykologické listy 139: : 3 -15. strana Mykologické listyDPDF
06.12.2018 Holec J. (2018): Nový výbor České vědecké společnosti pro mykologii. [New committee of the Czech Scientific Society for Mycology.] Mykologické listy 139: : 1 -2. strana Mykologické listyDPDF
06.12.2018 Hagara L. (2018): 26. Stretnutie slovenských a českých mykológov. [26th Meeting of Slovak and Czech mycologists.] Mykologické listy 138: : 75 . strana Mykologické listyDPDF
06.12.2018 Hrouda P., Holec J. & Matouš J. (2018): 5. Česko-slovenská mykologická konference v Brně. [5th Czech-Slovak Mycological Congress in Brno.] Mykologické listy 138: : 72 -75. strana Mykologické listyDPDF
06.12.2018 Redakce (2018): Výročí členů ČVSM v roce 2018. [Anniversaries of ČVSM members in 2018.] Mykologické listy 138: : 71 . strana Mykologické listyDPDF
06.12.2018 Nováková A. (2018): Prof. Martha Christensen a prof. Walter Gams odešli. [Prof. Martha Christensen and prof. Walter Gams passed away.] Mykologické listy 138: : 69 -71. strana Mykologické listyDPDF
12345
© Vladimír Vrba-TKV 2005-2018