ISSN 1804-3348
Skip Navigation LinksÚvod Vybrané bibliotéky Botanické Botanické vysokoškolské kvalifik. práce
Botanické vysokoškolské kvalifikační práce
Formulář slouží k výběru ze všech vysokoškolských kvalifikačních prácí zařazených v DB do botanické bibliotéky. Pomocí filtrů níže můžete vyhledávat podle různých kritérií. Položka Hledaný text umožňje výběr z názvu práce (překlad) a klíčových slov. Zdena Vacíková, mail:vacikova@tkv.cz.
   Upozornění - při výběru byl dosažen maximální počet vybraných vět (300) pro jedno nastavení filtru. Pro redukci počtu vybíraných vět je potřeba filtr upřesnit.
123
Autor(ka)RokNázev práceTyp práceMístoBibliotékyDPDF
Mikule Vladimír2018 Kam na kachničky mandarínské. Odborná práce  Orn DCelé číslo
Grünwald Jan2018 Ptáci Svaté země. Populárně naučná  Orn DCelé číslo
Kadava Lukáš2018 Morčák velký bude pravidelně hnízdícím druhem v Praze? Odborná práce  Orn DCelé číslo
Vosáhlová Simona2018 Co víme o současném rozšíření puštíka vousatého na Ukrajině? Odborná práce  Orn DCelé číslo
Kadava Lukáš2018 Na Kojetín za chřástaly. Pozorování, nálezy  Orn Opk DCelé číslo
Jasso Ladislav2018 Za ptáky do Gruzie. Populárně naučná  Orn DCelé číslo
Mrňous Martin Vlk2018 Tereza Švejcarová: Hledání ztraceného druhu. Rozhovor  Orn DCelé číslo
Boháč Ondřej2018 Jak dopadl letošní monitoring strnadů zahradních na Opavsku? Odborná práce  Orn DCelé číslo
Kadava Lukáš2018 Východní Čechy přišly o další hnízdiště racka chechtavého. Odborná práce  Orn DCelé číslo
Mrňous Martin Vlk2018 Milí čtenáři magazínu Avifauna,... Úvodník  Orn DCelé číslo
 2018 AVIFAUNA. Podzim 2018 / č. 1. Obálka a obsah  Orn DCelé číslo
Wieser Stanislav2018 Zajímavá místa Karlovarského kraje - Doupovské Hradiště. Populárně naučná  Opk EVVO DCelé číslo
Redakce2018 Krátké zprávy - exkurze na Krásenské rašeliniště. Krátká zpráva  Opk DCelé číslo
Redakce2018 Krátké zprávy - návrat břehule říční do pískovny Erika. Krátká zpráva  Orn DCelé číslo
Fiala Tomáš & Jaška Pavel2018 Udělali jsme pro přírodu - záchrana Jedliny nad Vodnou.. Informační článek  Opk Les DCelé číslo
Jaška Pavel & Fiala Tomáš2018 K historickým nálezům čtyř vzácných druhů tesaříků a jejich vymizení z území Karlovarského kraje. Odborná práce  Ent DCelé číslo
Wieser Stanislav2018 Proměny v čase - Lesní kaple svatého Václava. Informační článek  Opk DCelé číslo
Bartoš Jaromír & Milota Jiří2018 Obecní pramen v Salajně znovu objeven. Informační článek  Opk DCelé číslo
Redakce2018 Krátké zprávy - vyschl potok Bystřina v Ašském výběžku - stěhování perlorodky říční. Krátká zpráva  Osbezo DCelé číslo
Redakce2018 Krátké zprávy - Starobylé sídlo Pomezná - archeologický záchranný výzkum. Krátká zpráva  VlastV DCelé číslo
Chochel Martin2018 Cvrček polní - nový druh okolí Karlových VArů a Ostrova. Pozorování, nálezy  Ent DCelé číslo
Vyčichlo Jaroslav2018 Osmdesát let od živelné pohromy v Doupovských horách. Informační článek  Opk DCelé číslo
Redakce2018 Krátké zprávy - Rekonstrukce malých vodních nádrží přírodní rezervaci U Sedmi rybníků. Krátká zpráva  Opk DCelé číslo
Redakce2018 Krátké zprávy - Úspěšné dokončení oprav výpustí Seidlova rybníka. Krátká zpráva  Opk DCelé číslo
Peksa Ondřej2018 Lišejníky Slavkovského lesa V. - skalní lišejníky. Odborná práce  Lichen Opk DCelé číslo
Trpáková Daniela2018 Dokončení oprav kaple sv. Máři Magdaleny ve Vokově u Třebeně. Ostatní texty  N.ž. DCelé číslo
Matějů Kristýna2018 Piják lužní v Karlovarském kraji. Pozorování, nálezy  Osbezo DCelé číslo
Horsáková Veronika & Horsák Michal2018 Vrkoč Geyerův a vrkoč útlý - první nálezy celoevropsky ohrožených plžů ve Slavkovském lese. Pozorování, nálezy  Osbezo Opk DCelé číslo
Bušek Oldřich2018 Orel křiklavý ve Slavkovském lese - poznatky z desetiletého sledování. Pozorování, nálezy  Orn Opk DCelé číslo
Dvořák Libor2018 Život v podzemí VIII. - Babočky. Odborná práce  Lep Opk DCelé číslo
Štěřík Martin2018 Překvapivé setkání aneb o novém druhu vážky pro západní Čechy. Pozorování, nálezy  Ent DCelé číslo
Lupínek Václav2018 Kostel sv. Bartoloměje v Přílezech. Je skutečně jedním z nejstarších kostelů na Karlovarsku? Ostatní texty  N.ž. DCelé číslo
Redakce2018 Krátké zprávy - Lesní požár ve Slavkovském lese. Krátká zpráva  Opk DCelé číslo
Schröpfer Libor2018 Sup bělohlavý opět po dvanácti letech ve Slavkovském lese. Pozorování, nálezy  Orn Opk DCelé číslo
Šturma Jan Albert2018 Divočina za humny Chodov a jeho brownfield, postmoderní krajina a její evropské analogie. Populárně naučná  Opk DCelé číslo
Vylita Tomáš2018 Vřídlovce a sintry karlovarských terem. Odborná práce  Geol DCelé číslo
Kožíšková Hana2018 Krásná lípa v Krásné lípě. Populárně naučná  Opk DCelé číslo
Jaška Pavel2018 Výskyt bekasiny otavní v CHKO Slavkovský les a příčiny jejího ohrožení. Odborná práce  Orn Opk DCelé číslo
 2018 Arnika. Přírodou a historií Karlovarského kraje 1/2018. Obálka a obsah  DCelé číslo
Diviš Tomáš2017 Ptáci Náchodska - dravci. Populárně naučnáČeská společnost ornitologická, Východočeská pobočka Orn D
Odvodyová Martina1998 Biosystematická studie vybraných druhů skupiny Hieracium nigrescens agg. Školitel: Lubomír Hrouda, Konzultant: Jindřich Chrtek ml. Diplomová práceJihočeská univerzita, Přírodovědecká fakulta Bo DPdf
Koláčková Lenka1986 Pozorování a pokusy ve vyučování přírodopisu (botanice) 5. ročníku ZŠ. Diplomová práceMasarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie Bo D
Jandová Julie2011 Bionomie druhu Dicranum viride. [Bionomy of species Dicranum viride.] Vedoucí práce: Jan Kučera Diplomová práceJihočeská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra botanika Bryo DPdf
Holá Eva2008 Ekologická studie epixylických druhů Lophozia ascendens a Anastrophyllum hellerianum (Lophoziaceae). [Ecological study of epixylic species Lophozia ascendens and Anastrophyllum hellerianum (Lophoziaceae).] Vedoucí práce: Jan Kučera Diplomová práceJihočeská univerzita, Přírodovědecká fakulta Bryo DPdf
Galda Jiří2013 Mokřadní vegetace Drahanské vrchoviny. [Wetland vegetation of the Drahanská vrchovina highlands.] Vedoucí práce: Michal Hájek Bakalářská práceMasarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie Bo DPdf
Bastl Marek2008 Central European pine bogs changing along altitudinal gradient. [Změny středoevropských rašelinišť s borovicí blatkou a jejími kříženci podél gradientu nadmořské výšky.] Rigorózní práce (RNDr.)Jihočeská univerzita, Biologická fakulta, Katedra botaniky Bo DAbstrakt
Vrtalová K.2017 Druhová bohatost mechorostů ve vybraných lesních společenstvech Litovelského Pomoraví. Diplomová práceUniverzita Palackého v Olomouci Bryo D
Vrtalová K.2014 Diverzita mechorostů v luzích Litovelského Pomoraví. Rigorózní práce (RNDr.)Masarykova univerzita Bryo D
Vršovská L.2005 Mechorosty vybraných lokalit v Jizerských horách. Diplomová práceUniverzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Bryo D
Vild O.2007 Vegetace kyselých doubrav a borů v údolích Svitavy a Svratky nad Brnem. Bakalářská práceMasarykova univerzita Bryo D
Vicherová E.2012 Desiccation tolerance of Sphagnum: A puzzle solved. Diplomová práceJihočeská univerzita v Českých Budějovicích Bryo D
Velehradská Tereza2013 Vliv managementu na vybrané druhy mechů rašelinných luk (Breidleria pratensis, Sphagnum warnstorfii, Tomentypnum nitens) [Effect of management on three moss species of fen meadows. Diplomová práceJihočeská univerzita v Českých Budějovicích Bryo D
Vejmelková J.2017 Epifytické mechorosty olomouckých parků. Diplomová práceUniverzita Palackého v Olomouci Bryo D
Vejmelková J.2014 Mechorosty na dřevinách v olomouckých parcích. Bakalářská práceUniverzita Palackého v Olomouci Bryo D
Tkáčiková J.2015 Výzkum flóry cévnatých rostlin a mechorostů severovýchodní Moravy. Bakalářská práceUniverzita Palackého v Olomouci Bryo D
Štechová T.2012 Ecological study of the moss Hamatocaulis vernicosus. Disertační práceJihočeská univerzita v Českých Budějovicích Bryo D
Procházková Z.2005 Mechorosty Pekelského údoli u Zahrádek. Diplomová práceUniverzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Bryo D
Petrnelková R.2011 Biologicky aktivní látky v mechorostech a jejich úcinky. Bakalářská práceOstravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie a ekologie Bryo D
Pavlásková K.2003 Mechorosty Babiččina údoli. Diplomová práceUniverzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Bryo D
Pasečná M.2009 Bryoekologická studie epifytických mechorostů v povodi Černé Ostravice. Diplomová práceOstravská univerzita Bryo D
Navrátilová J.2006 Ekologie vegetace rašelinných okrajů rybníků Třeboňské pánve. – Ms. [Ph.D. thesis, Masaryk University, Brno] Diplomová práceMasarykova univerzita Bryo D
Musil Z.2005 Mechorosty nivy spojeného toku Orlice na území přírodního parku Orlice. Diplomová práceUniverzita Palackého v Olomouci Bryo D
Motyka O.2006 Ekologická studie vybraných druhů epifytních mechorostů v pobřežní vegetaci meandrů řeky Lučiny. Bakalářská práceOstravská univerzita Bryo D
Mojžíšková J.2017 Epifytické mechorosty z čeledi Orthotrichaceae provincie Xinjiang (Čína). Bakalářská práceOstravská univerzita Bryo D
Man Matěj2015 Mechorosty agrocenóz ČR [Field bryophytes of the Czech Republic]. [Field bryophytes of the Czech Republic.] RNDr. Zdeněk Soldán, CSc., Diplomová práceUniverzita Karlova Bryo D
Man Matěj2013 Mechorosty agrocenóz [Bryophytes of agrocenosis]. Bakalářská práceUniverzita Karlova Bryo D
Lienertová J.2009 Mechorosty vybraných lokalit v Českém středohoři (1. část – Radobýl) . Bakalářská práceUniverzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Bryo D
Kubešová S.2004 Materiály k bryoflóře Moravy. Rigorózní práce (RNDr.)Masarykova univerzita Bryo D
Kratochvílová L.2007 Mokřadní vegetace Jabkenické plošiny. Bakalářská práceMasarykova univerzita Bryo D
Košnar J.2014 Taxonomic study of the Eurasian taxa of Tortula muralis (Pottiaceae, Musci) complex. Disertační práceJihočeská univerzita v Českých Budějovicích Bryo D
Kopčanová M.2010 Morfologická variabilita druhu Drepanocladus sendtneri (Schimp. ex Müll. Hal.) Warnst. Bakalářská práceUniverzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied Bryo D
Kolářová M.2010 Mechorosty vrchu Růžák v NP České Švýcarsko. Bakalářská práceUniverzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Bryo D
Juříček M.2007 Vegetace rákosin a vysokých ostřic na transektu od Českomoravské vrchoviny po Dyjsko-Svratecký úval. Bakalářská práceMasarykova univerzita Bryo D
Jašík M.2006 Vliv přítomnosti mechového patra na složení taxocenóz epigeických brouků. Bakalářská práceOstravská univerzita Bryo D
Chlápková K.2015 Druhová bohatost mechorostů lužního lesa Žebračka u Přerova. Diplomová práceUniverzita Palackého v Olomouci Bryo D
Hovorková H.2008 Mechorosty vybraných lokalit v jižni části Českého středohoři. Diplomová práceUniverzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Bryo D
Horodyská E.2006 Minerotrofní rašeliniště Českomoravské vrchoviny: srovnání historických a současných dat. Diplomová práceMasarykova univerzita Bryo D
Holá E.2015 (A)sexual Life of Liverworts. Disertační práceJihočeská univerzita v Českých Budějovicích Bryo D
Hergerová K.2009 Přispěvek k poznáni bryoflóry okoli obce Horni Vysoké na Úštěcku. Diplomová práceUniverzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Bryo D
Hejzlarová K.2017 Biomonitoring znečištění atmosféry těžkými kovy pomocí chemické analýzy mechů. Diplomová práceUniverzita Palackého v Olomouci Bryo D
Hejzlarová K.2012 Biomonitoring znečištění atmosféry těžkými kovy na území severovýchodních Čech pomocí chemické analýzy mechů. Bakalářská práceUniverzita Palackého v Olomouci Bryo D
Halfar J.2014 Epifytické mechorosty z čeledi Orthotrichaceae na území Zlatohorské vrchoviny. Bakalářská práceOstravská univerzita Bryo D
Hájková P.2004 Ekologie a vývoj prameništních slatinišť v západní části Karpat. [Geographical and ecological variability of clitellate (Clitellata) assemblages in spring fens of the Western Carpathians. ] doc. RNDr. Jana Schenková, Ph.D, Konzultant: Mgr. Jindřiška Bojková, Ph.D. Disertační práce (Ph.D.)Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie Bryo DPDF
Gráttová E.2009 Sledováni epifytických mechorostů v CHKO Český ráj. Diplomová práceUniverzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Bryo D
Gonda M.2009 Variabilita rastlinných spoločenstiev s druhom Sesleria uliginosa na lokálnej a širokej geografickej mierke [Variation in plant communities with Sesleria uliginosa at local and regional scale]. Diplomová práceMasarykova univerzita Bryo D
Firlová K.2015 Kalorická hodnota mechorostů. Bakalářská práceOstravská univerzita Bryo D
Filipová K.2013 Srovnání historického a recentního výskytu expanzivních a invazních druhů mechorostů na území S. Moravy a Slezska. Diplomová práceOstravská univerzita Bryo D
Filipová K.2011 Invazní a expanzívní druhy mechorostů v ČR. Bakalářská práceOstravská univerzita Bryo D
Fibigrová J.2006 Aktuálni stav rozšiřeni xerotermnich játrovek v sz. Čechách. Diplomová práceUniverzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Bryo D
Fialová L.2014 Interakce vířníků a mechů v polárních regionech. Bakalářská práceOstravská univerzita Bryo D
Dolejší Ctibor2009 Variabilita vegetace zdi jižně od Karlových Varů [Variability of wall vegetation south of Karlovy Vary]. Bakalářská práceMasarykova univerzita Bryo D
Davidková M.2010 Mechorosty na vybraných lokalitách na pravém břehu Labe mezi Děčinem a Hřenskem. Bakalářská práceUniverzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Bryo D
Číhal L.2010 Kritické zhodnoceni výskytu epifytických mechorostů na územi Hrubého Jeseniku. Diplomová práceOstravská univerzita Bryo D
Číhal L.2017 Rod Orthotrichum (Bryophyta) ve střední Asii. Disertační práceOstravská univerzita Bryo D
Čapuchová L.2015 Mechorosty na polích. Bakalářská práceOstravská univerzita Bryo D
Czuczorová M.2009 Bryoflóra cintorínov Slovenska. Bakalářská práceUniverzita Komenského v Bratislave Bryo D
Czernerová D.2010 Bryoekologická studie mechorostů v zemědělské krajině Dolniho Slezska. Diplomová práceOstravská univerzita Bryo D
Bučeková Z.2010 Bryoflóra slanísk Panónskej oblasti. Bakalářská práceUniverzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied Bryo D
Bradová L.2012 Mechy jako potrava rovnokřídlého hmyzu r. Tetrix. Diplomová práceOstravská univerzita Bryo D
Bradáčová J.2014 Aspekty reprodukční biologie mechu Helodium blandowii [Aspects of reproduction biology of the moss Helodium blandowii]. Diplomová práceJihočeská univerzita v Českých Budějovicích Bryo D
123
© Vladimír Vrba-TKV 2005-2018