Detail publikace.
 
Název: 4. Vodohospodářská konference 2004 s mezinárodní účastí, Brno, 1.-2.12.2004
Název pro citace: 4. Vodohospodářská konference s mezinárodní účastí, Sb. referátů
Typ publikace: Sborník z konference-referáty
Vznik: 2004
Místo vydávání: Brno
Vydavatel:
Řada: Sb. Práce a studie Ústavu vod. staveb FAST VUT v Brně
ISBN: ISBN 80-7204-360-9
Zaměření: Vodní hospodářství, vodní stavby
Odkaz na NK: Odkaz na SKČR
Id: 9ca1bfa2-29aa-11de-bf4f-b7249233d63c / 3455 Kod: 9
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348