Detail publikace.
 
Název: Zborník abstraktov zo 18. stredoslovenskej konferencie s medzinárodnou účasťou Aplikovaná ornitológia 2006. Zvolen 8.–9. septembra 2006.
Název pro citace: Zb .abstraktov zo 18. stredoslovenskej konferencie s medzinárodnou účasťou Aplikovaná ornitológia 2006. Zvolen 8.–9. septembra 2006.
Typ publikace: Sborník z konference-abstrakt
Řada Sb. ornitologických konferencí
Id: 9c2362fe-29aa-11de-bf4f-b7249233d63c / 2693 Kod: 9
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348