Detail publikace.
 
Název: Zborník abstraktov zo 17. stredoslovenskej konferencie s medzinárodnou účasťou Aplikovaná ornitológia 2005. Zvolen 15.–16. septembra 2005.
Název pro citace: Zb. abstraktov zo 17. stredoslovenskej konferencie s medzinárodnou účasťou Aplikovaná ornitológia 2005. Zvolen 15.–16. septembra 2005.
Typ publikace: Sborník z konference-abstrakt
Řada Sb. ornitologických konferencí
Id: 9c2100a9-29aa-11de-bf4f-b7249233d63c / 2692 Kod: 9
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348