Detail publikace.
 
Název: Hlavátka podunajská (Hucho Hucho L.). Súbor referátov zo seminára Súčasný stav, ochrana a perspektíva hlavátky podunajskej (Hucho Hucho L.) na Slovensku (v ČSSR) a v strednej Európe, Žilina, 27. februára 1973
Název pro citace: Hlavátka podunajská(Hucho Hucho L.). Súbor ref. zo seminára
Typ publikace: Sborník z konference-referáty
Vznik: 1976
Místo vydávání: Bratislava
Vydavatel:
Odkaz na NK: Odkaz na SKČR
Id: 71f76eba-d773-11df-87a9-b7249233d63c / 6873 Kod: 9
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348