Seznam nepublikovaných prací, mimo prací disertačních z ochrany přírody
Formulář slouží k výběru nepublikovaných prací z ochrany přírody, mimo prací disertačních, které jsou v nabídce Diplomová a disertační práce. Pro omezení výběru slouží filtr. Zdena Vacíková, mail:vacikova@tkv.cz
   Upozornění - při výběru byl dosažen maximální počet vybraných vět pro jedno nastavení filtru. Pro redukci počtu vybíraných vět je potřeba filtr upřesnit.
12345678910
Types of quotesRokAutorCitaceDeponovánoBibl.DPDF
Výzkumná zpráva2000Poprach K. Strana: 0 Správa CHKO Litovelské Pomoraví           Orn Opk DPDF
Výzkumná zprávas.a.Anonym 26 chráněných rostlin z Prahy - asi textová část k zamýšlené publikaci. Strana: 12 stran AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy           Opk DPDF
Výzkumná zpráva Veselý J. Acidifikace šumavských jezer. Strana: 36 stran            Opk DPDF
Výzkumná zpráva1994Lukavský J. Acidifikovaná jezera ČSFR. Strana: 8 stran AOPK ČR           Opk DPDF
Výzkumná zpráva1995Melichar V. Ajuga pyramidalis - zběhovec jehlancovitý Strana: 2 stran AOPK ČR           Opk DPDF
Výzkumná zpráva1996Červený J., Koubek P. & Anděra M. Aktualizace výskytu rysa ostrovida (Lynx lynx) v České republice. Strana: 0 MŽP ČR           Mam Opk DPDF
Výzkumná zpráva1998Marvan P., Heteša J„ Hrdina V., Čáp J., Sukop I. & Marvanova L. Algologický monitoring Kamenice, jejích přítoků a Olešského rybníka. Strana: 36 stran            Opk DPDF
Dílčí zpráva2005Janeček E. Algologický průzkum 2005-2006. Dílčí zpráva za rok 2005. Strana: 0 Správa CHKO Kokořínsko           Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva2011Kaštovský J. a kol. Algologický průzkum Hradčanských rybníků 2011. Strana: 0 Správa CHKO Kokořínsko           Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1996Kalina T. & Punčochářová M. Algologický průzkum Národní přírodní památky Swamp. Strana: 0 Správa CHKO Kokořínsko           Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1996Kalina T. & Punčochářová M. Algologický průzkum národnípřírodni památky Swamp. Strana: 8 stran, 15 tab. AOPK ČR           Opk DPDF
Výzkumná zpráva2002Nováková S. Algologický průzkum rašelinišť a zrašelinělých půd na území NP Saské Švýcarsko a přilehlé pískovcové oblasti. Strana: 6 stran            Bo Opk DPDF
Výzkumná zpráva2001Nováková S. Algologický průzkum rašelinišť a zrašelinělých půd v národním parku České Švýcarsko a přilehlých pískovcových oblastech. Strana: 4 strany            Bo Opk DPDF
Výzkumná zpráva1986Krk K. Aplikace metod DPZ při sledování stavu chráněných částí přírody. Strana: 0stran            Opk DPDF
Výzkumná zpráva1994Kůrka A. Arachnofauna chráněných území Zámky a Bohnické údolí v Praze (pavouci - Araneida). Strana: 16 stran AOPK ČR           Opk Osbezo DPDF
Výzkumná zpráva1997Kůrka A. Arachnofauna monitorovacích ploch chráněné krajinné oblasti Jizerské hory (Pavouci - Araneida). Strana: 30 stran Správa CHKO Jizerské hory           Osbezo Opk DPDF
Výzkumná zpráva1998Kůrka A. Arachnofauna Prahy. Výsledky arachnologického průzkumu v období 1997-1998 a sumarizace veškerých arachnologických dat z území Prahy.. Strana: 58 stran AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy           Opk DPDF
Inventarizační zpráva1980Kůrka A. Arachnofauna státní přírodní rezervace Baba v Praze. Strana: 36 stran AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy           Osbezo Opk DPDF
Výzkumná zpráva1980Kůrka A. Arachnologický výzkum vrchu Složce u Dobré na Šumavě. Závěrečná práce rezort. výzkum úkolu Národního muzea v Praze. Strana: 52 stran Západočeské muzeum v Plzni, botanická knihovna           Opk Osbezo DPDF
Výzkumná zpráva1990Bouček H. a kol. Architektonicko-dispoziční a, objemová studie opravy a rekonstrukce objektu V Zámcích č.p. 310/40, Praha 8 - Podhoří. Strana: 14 stran AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy           Opk DPDF
Inventarizační zpráva1983Janda J., Pykal J. & Vozábal L. Avifauna Chalupské slati. Strana: 146 stran,mapky            Opk Orn DPDF
Inventarizační zpráva1988Lorenc J. & Peciha P. Avifauna chráněného přírodního výtvoru Záplavy. Strana: 60 stran            Opk Orn DPDF
Výzkumná zpráva1987Fuchs R. Avifauna chráněných území Trojské kotliny. Pp. 229 - 248a. - In: Haleš J. et al.: PO Živá složka - databanka IOŽP. Trojská kotlina 1987. Strana: 0 AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy           Orn Opk DPDF
Inventarizační zpráva1976Brynych J. Avifauna některých labských tůní ve středním Polabí. Strana: 113 stran,32 foto,7 map,lit.            Opk Orn DPDF
Výzkumná zpráva1985Fuchs R. Avífauna Pitkovického údolí. in Haleš et.al. 1985 Strana: 17 stran AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy           Orn Opk DPDF
Výzkumná zpráva1986Anonym Avifauna příměstského lesního komplexu - Krčský les.. Strana: 9 stran AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy           Orn Opk DPDF
Inventarizační zpráva1960Urbánek B. Avifauna státní přírodní reservace Novozámecký rybník u České Lípy. Strana: 0 AOPK ČR           Orn Opk DPDF
Inventarizační zpráva1983Janda J., Pykal J. & Vozábal L. Avifauna státní přírodní rezervace Jezerní slat. Strana: 242 stran,mapy            Opk Orn DPDF
Inventarizační zpráva1980Horáček J. Avifauna státní přírodní rezervace Jiřina. Strana: 1 mapa, lit.            Opk Orn DPDF
Výzkumná zpráva1985Fuchs R. Avifauna Uhříněveské obory. in Haleš et al. 1985. Strana: 17 stran AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy           Orn Opk DPDF
Výzkumná zpráva1980Slavík B. Avifauna uvažované Chráněné krajinné oblasti Jihlavské vrchy. Dílčí úkol rezort. výzkum. úkolu č. R 21/73. Strana: 88 stran Západočeské muzeum v Plzni, botanická knihovna           Opk Orn DPDF
Inventarizační zpráva1987Hanzík J. Avlfauna Krčského lesa. Strana: 4stran,tab.,mapa SSPPOP, Praha           Opk DPDF
Výzkumná zprávas.a.Kříž J. Barrandovské skály, návrh na rozšíření. . Strana: 2 strany AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy           Opk DPDF
Inventarizační zpráva1993Šuk V. Bažantnice v Satalicích [floristický průzkum]. Strana: 3 strany ČUOP, Praha           Opk Bo DPDF
Výzkumná zpráva1991Skuhravá M. & Skuhravý V. Bejlomorky Českého krasu. Strana: 43 stran,9 obr.            Opk Ent DPDF
Výzkumná zpráva1990Skuhravá M. & Skuhravý V. Bejlomorky Českého krasu. Strana: 43 stran,9 obr.            Opk Ent DPDF
Výzkumná zpráva1985Stuchlíková Z. & Stuchlík E. Bentická fauna Pitkovického potoka v Praze In Haleš et al. 1985. Strana: 4 strany AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy           Opk DPDF
Závěrečná výzk.zpr.1984Hofman Č. Bílkova zahrada v Kunvaldě. Strana: 0nestránkováno,10 foto,2 mapy            Opk Bo DPDF
Výzkumná zpráva1993Vysoký V. Biocentra a biokoridory v oblasti města Ústí n. L. Strana: 16 stran AOPK ČR, krajské středisko Ústí nad Labem           Opk DPDF
Dílčí zpráva2002Fellner R. & Landa J. Biodiverzita, ekologie a rozšíření hub (makromycetů) na území národního parku České Švýcarsko (2002). Strana: 59 stran            Mykol Opk DPDF
Inventarizační zpráva1977Lucká D. Biogeografická charakteristika polesí Ranšpurk. Strana: 40 stran,lit.,1 mapa,6 foto,4 tab.,2 gr.            Opk DPDF
Výzkumná zpráva1992Hošek J. & Kaufman R. Biogeochemické procesy související s hynutím lesů v Jizerských horách Strana: 98 stran Správa CHKO Jizerské hory           Opk Les DPDF
Výzkumná zpráva1996Veselý P. Bioindikační zhodnocení změn fauny střevlíkovitých brouků v zájmovém území Soutok Vltavy a Berounky. Rok 1996. Strana: 23 stran AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy           Ent Opk DPDF
Výzkumná zpráva1977Suchara I. Bioklimatické funkce zeleně Průhonice,. Strana: 131 stran,5 obr.,15 příl.            Opk DPDF
Výzkumná zpráva1993Vysoký V., Kuncová J., Šutera V. & Vitáček Z. Biologické hodnocení - přírodovědecký průzkum staveniště Rehau - Barium Česká Lípa. Strana: 17 stran AOPK ČR, krajské středisko Ústí nad Labem          Okr.ú. Česká Lípa Opk DPDF
Výzkumná zpráva1997Višňák R. & Nevrlý M. Biologické hodnocení cyklostezky v nivě Lužické Nisy v Liberci. Strana: 45 stran Měs. ú. Liberec           Opk Bo Mam DPDF
Výzkumná zpráva1993Vysoký V., Benda P. & Šutera V. Biologické hodnocení plánovaného vybudování rybníka u obce 1993. Strana: 5 stran Správa CHKO Labské pískovce          AOPK ČR, krajské středisko Ústí nad Labem Opk DPDF
Výzkumná zpráva1995Vysoký V., Kuncová H., Moravec P., Benda P. & Šutera V. Biologické hodnocení stavby Vodní dílo Malé Březno (úsek Střekov - Malé Březno). Strana: 0 AOPK ČR, krajské středisko Ústí nad Labem          MŽP ČR Opk DPDF
Výzkumná zpráva1995Anonym Biologické hodnocení stavby „Vodní dílo Malé Březno". Strana: 185 stran, tab., foto v textu P-EKO, Ústí nad.Labem           Opk Bo DPDF
Výzkumná zpráva1993Vysoký V., Kuncová J. & Šutera V. Biologické hodnocení trasy propojovacího vedení trasy 110 kV Hrádek nad Nisou - hranice NSR a Varnsdorf - hranice NSR. Strana: 7 stran AOPK ČR, krajské středisko Ústí nad Labem          Okr.ú. Děčín Opk DPDF
Výzkumná zpráva1994Kuncová J. Biologické hodnocení území ochroženého záměrem vybudování vodních stupňů na Labi ve smyslu § 67 zákona 5.114/1992 Sb. Strana: 27 stran AOPK ČR           Opk DPDF
Výzkumná zpráva1994Vysoký V. & Šutera V. Biologické hodnocení území Straškov - Račiněvec (Zoologie). Strana: 6 stran AOPK ČR, krajské středisko Ústí nad Labem           Opk DPDF
Výzkumná zpráva1995Vysoký V., Kuncová J., Habr M. & Šutera V. Biologické hodnocení území s plánovanou pískovnou u obce Bohušovice nad Ohří. Strana: 7 stran AOPK ČR, krajské středisko Ústí nad Labem          Okr.ú. Litoměřice Opk DPDF
Výzkumná zpráva1996Trpák P. Biologické hodnocení zamýšlené investiční výstavby rodinných domků v sousedství chráněného území Vidoule I. na Praze 5. Strana: 31 stran AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy           Opk DPDF
Výzkumná zpráva1994Vysoký V., Šutera V. & Kuncová J. Biologické zhodnocení území toxické skládky u Chabařovic a její sanace. Strana: 10 stran Magistrát města Ústí n. L..           Opk DPDF
Výzkumná zpráva2000Vysoký V. Biologický hodnocení lokality průmyslová zóna Liberec – jih, Pilínkov. Strana: 5 stran Okr.ú. Liberec           Opk DPDF
Výzkumná zpráva1994Vysoký V. & Šutera V. Biologický průzkum na prostoru plánovaného obchvatu Osek. Zoologie. Strana: 25 stran Okr.ú. Teplice           Opk DPDF
Výzkumná zpráva2001Vysoký V. Biologický průzkum průmyslové zóny Předlice – 1. Zoologie. Strana: 16 stran Magistrát města Ústí n. L..           Opk DPDF
Výzkumná zpráva1992Pavličko A. Blanice - Lepidoptera. Strana: 8 stran            Opk Ent DPDF
Výzkumná zpráva1987Němec F. Blechy (Siphonaptera) drobných zemních savců státní přírodní rezervace Prokopské údolí. Strana: 9 stran AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy           Mam Opk DPDF
Výzkumná zpráva1999Kostkan V., Šafář J. & Lehký J. Bobr evropský (Castor fiber L.). Záchranný program podle § 52 zákona č. 114/1992 o ochraně přírody a krajiny. Strana: 16 stran            Mam Opk DPDF
Středoškolská práce1981Dravecký M. Bocian biely (Ciconia ciconia). Strana: 44 stran,31 obr.,lit.            Opk Orn DPDF
Výzkumná zpráva1974Kubíková J. Bohnické údolí 1972, 1974 [přehled zaznamenaných druhů vyšších rostlin]. Strana: 19 stran AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy           Opk DPDF
Inventarizační zpráva1992Hanzal V. Bohnické údolí. Strana: 7 stran AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy           Mam Opk DPDF
Inventarizační zpráva1988Drábek K. Bohouškova skalka u Klobuk. Strana: 5 stran,4 foto,2 mapy            Opk Ostat DPDF
Inventarizační zpráva1996Boháč J. Borkovická blata, Kozohlůdky. Strana: nestránkováno, 3 tab.,3 obr. AOPK ČR           Opk Ent DPDF
Inventarizační zpráva1992Procházka F. Boršov u Litětin. Strana: 6 stran            Opk Bo DPDF
Výzkumná zpráva1994Kuncová J. & Vondráček J. Botanická a zoologická pozorování na vybraných mokřadech mezinárodního významu v severočeském regionu (Novozámecký a Břehyňský rybník). Strana: 39 stran 2 tab., 1 mapa AOPK ČR           Opk Zoolog Bo DPDF
Výzkumná zpráva1970Skalický V., Skalická A. & Řeš B. Botanická exkurze na chráněné naleziště Podbabská skála. Strana: 2 strany AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy           Opk DPDF
Výzkumná zpráva1990Skalický V. Botanická expertiza k přírodním poměrům vyšehradské skály. Strana: 3 strany AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy           Opk DPDF
Inventarizační zpráva1976Pivničková M. Botanická inventarizace chráněné naleziště Slatinná louka u Velenky. Strana: 0 Správa CHKO Kokořínsko           Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1976Molíková M. Botanická inventarizace chráněného naleziště Bilichovské údolí. Strana: 7. strana,2 mapky,4 foto,lit.            Opk DPDF
Inventarizační zpráva1977Molíková M. Botanická inventarizace chráněného naleziště Na ostrově. Strana: 12 stran,2 mp.,5 foto            Opk DPDF
Inventarizační zpráva1976Molíková M. Botanická inventarizace chráněného naleziště Na Pilavé. Strana: 6 stran,2 mapy,1 foto            Opk DPDF
Inventarizační zpráva1974Molíková M. Botanická inventarizace chráněného naleziště Pitkovická stráň. Strana: 7 stran AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy           Opk DPDF
Inventarizační zpráva1976Molíková M. Botanická inventarizace chráněného naleziště Pod Veselovem. Strana: 7 stran,2 mapy,lit.            Opk DPDF
Inventarizační zpráva1976Pivníčková M. Botanická inventarizace chráněného naleziště Slatinná louka u Velenky. Strana: 15 stran,2 mapy,lit.            Opk DPDF
Inventarizační zpráva1978Rivola M. Botanická inventarizace chráněného naleziště Třemešný vrch. Strana: 11 stran,mapová příl.,lit.            Opk DPDF
Inventarizační zpráva1976Pivníčková M. Botanická inventarizace chráněného naleziště Vinný vrch. Strana: 9 stran,2 mapy,lit.            Opk DPDF
Výzkumná zpráva1986Bělohlávkova R. Botanická inventarizace chráněného přírodního výtvoru Cholupická bažantnice. Strana: 15 stran AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy           Opk DPDF
Inventarizační zpráva1976Rivola M. Botanická inventarizace chráněného přírodního výtvoru Lom na Kobyle. Strana: 10 stran,2 mapy,lit.            Opk DPDF
Inventarizační zpráva1976Rivola M. Botanická inventarizace chráněného přírodního výtvoru Zlatý kůň. Strana: 15 stran,2 mapy,lit.            Opk DPDF
Inventarizační zpráva1987Fišerová D. Botanická inventarizace lokality Hrnčířské louky (stav ke konci r. 1987). Strana: 39 stran AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy           Opk DPDF
Inventarizační zpráva1986Fišerová D. Botanická inventarizace lokality Hrnčířské louky. Strana: 22 stran AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy           Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1977Molíková M. Botanická inventarizace národní přírodní rezervace Ve Studeném u Samechova. Strana: 0            Bo Opk DPDF
Inventarizační zpráva1990Jílková E. Botanická inventarizace navrhovaného chráněného území Březina u Sobotína. Strana: 9 stran,1 mapa            Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1990Jílková E. Botanická inventarizace navrhovaného chráněného území Maršlkov-Rasovna. Strana: 21 stran,1 mapa            Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1990Jílková E. Botanická inventarizace navrhovaného chráněného území Odolí Merty. Strana: 24 stran,1 mapa            Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1990Jílková E. Botanická inventarizace navrhovaného chráněného území Sviní vrch u Rudoltic. Strana: 9 stran,1 mapa            Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1981Molíková M. Botanická inventarizace návrhu chráněné krajinné oblasti Pochvalovská stráň. Strana: 14 stran,2 mapy,4 foto SSPPOP, Praha           Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1979Molíková M. Botanická inventarizace návrhu chráněného naleziště Dolík ve Směčenske rokli. Strana: 7 stran,1 mapa,2 obr.            Opk DPDF
Inventarizační zpráva1977Rivola M. Botanická inventarizace návrhu chráněného naleziště Nohavice. Strana: 9 stran,2 mapy,lit.            Opk DPDF
Inventarizační zpráva1981Molíková M. Botanická inventarizace návrhu chráněného naleziště Ostrov u Jedomělic. Strana: 9 stran,2 mapy,4 foto,1981. SSPPOP, Praha           Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1976Rivola M. Botanická inventarizace návrhu chráněného přírodního výtvoru Klonk. Strana: 7 stran,3 mapy            Opk DPDF
Inventarizační zpráva1978Molíková M. Botanická inventarizace návrhu státní přírodní rezervace "Grybla". Strana: 13 stran,2 mp,10 foto            Opk DPDF
Inventarizační zpráva1977Rivola M. Botanická inventarizace návrhu státní přírodní rezervace Hradec. Strana: 8 stran,3 mapy            Opk DPDF
Inventarizační zpráva1979Molíková M. Botanická inventarizace návrhu státní přírodní rezervace Lhotecká stráň. Strana: 12 stran,6 obr.,2 mapy            Opk DPDF
Inventarizační zpráva1980Molíková M. Botanická inventarizace návrhu státní přírodní rezervace Milská stráň. Strana: 2 mapy,7 foto, lit.            Opk DPDF
Inventarizační zpráva1978Molíková M. Botanická inventarizace návrhu státní přírodní rezervace Otvovická skála. Strana: 13 stran,2 raapy,lit.,7 foto            Opk DPDF
Inventarizační zpráva1978Molíková M. Botanická inventarizace névrhu chráněného naleziště "Minická skála". Strana: 9 stran,1 mp,2 foto            Opk DPDF
12345678910
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348