The list of new placed quotes
  Formulář obsahuje posledních 500 nově zařazených citací.
12345
 D.enlistmentQuotationDPDF
 03.06.2020 Dítě P. (2019): Nález stužkonosky žluté Catocala nymphagoga (Esper, 1787) (Lepidoptera: Erebidae) v Národním parku Podyjí. [Record of Catocala nymphagoga (Esper, 1787) (Lepidoptera: Erebidae) in Podyjí National Park.] – Thayensia 16: 157 -162. DAbsPdf
 03.06.2020 Čelechovský A. (2019): První nález dlouhososky Micomitra stupida (Rossi, 1790) v Národním parku Podyjí (Diptera: Bombyliidae). [First record of Micomitra stupida (Rossi, 1790) in Podyjí National Park (Diptera: Bombyliidae).] – Thayensia 16: 153 -156. DAbsPdf
 03.06.2020 Hummel J., Stejskal R. & Němec R. (2019): Otočník evropský (Heliotropium europaeum) v okolí Znojma. [Heliotropium europaeum in vicinity of Znojmo (South Moravia).] – Thayensia 16: 147 -152. DAbsPdf
 03.06.2020 Reiter A., Škorpíková V. & Valášek M. (2019): Hnízdní rozšíření ptáků v Národním parku Podyjí v letech 2014–2018. [Breeding bird distribution in Podyjí National Park in 2014–2018.] – Thayensia 16: 57 -145. DAbsPdf
 03.06.2020 Vítek P. (2019): Význačné nálezy motýlů Znojemska III (Lepidoptera). [Remarkable records of butterflies of the Znojmo region III (Lepidoptera).] – Thayensia 16: 51 -56. DAbsPdf
 03.06.2020 Stejskal R., Šipoš J., Kopr D. & Schlaghamerský J. (2019): Vliv obnovy výmladkového hospodaření ve dvou porostech Národního parku Podyjí na nosatcovité brouky (Coleoptera: Curculionoidea). [The effect of coppice restoration in two forest stands in Podyjí National Park on weevils (Coleoptera: Curculionoidea).] – Thayensia 16: 29 -50. DAbsPdf
 03.06.2020 Krejčí T. (2019): Výsledky faunistického průzkumu pavouků a sekáčů na vybraných lokalitách na území NP Podyjí v roce 2018. [The results of the faunistic research of spiders and harvestmen of selected sites in Podyjí National Park in 2018.] – Thayensia 16: 11 -28. DAbsPdf
 03.06.2020 Tajovský K. (2019): Mnohonožky (Diplopoda), stonožky (Chilopoda) a suchozemští stejnonožci (Oniscidea) údolí Příčního potoka u Božic u Znojma. [Millipedes (Diplopoda), Centipedes (Chilopoda) and Terrestrial Isopods (Oniscidea) from the valley of the Příční brook near Božice u Znojma.] – Thayensia 16: 3 -10. DAbsPdf
 03.06.2020 (2019): Thayensia. Sborník původních vědeckých prací z Podyjí. Číslo 16 (2019). Správa Národního parku Podyjí Znojmo, Jihomoravské muzeum ve Znojmě. [Thayensia. Sammelbuch der ursprünglichen wissenschaflichen Arbeiten aus Podyjí / Collection of scintific papers from Podyjí/Thayatal. Nummer / Volume 16 (2019).] – Thayensia 16: 1 -2 obálky. DAbsPdf
 01.06.2020 Červenka J., Bače R., Brůna J., Wild J., Svoboda M. & Heurich M. (2019): Mapping of mountain temperate forest recovery after natural disturbance: a large permanent plot established on Czech-German border. – Silva Gabreta 25: 31 -41. DAbsPdf
 01.06.2020 Bufka L. & Červený J. (2019): Body weight and body dimensions of Eurasian lynx (Lynx lynx) in the Bohemian Forest (reintroduced „Bohemian-Bavarian-Austrian“ population). – Silva Gabreta 25: 25 -30. DAbsPdf
 01.06.2020 Ambrožová L., Sládeček F. X. J. & Čížek L. (2019): Koprofágní vrubounovití (Scarabaeidae) a chrobákovití (Geotrupidae) brouci na vybraných lokalitách Šumavy a jejich odpověď na aplikaci antiparazitik u hospodářských zvířat. [Dung beetles (Scarabaeidae & Geotrupidae) and their response to antiparasitic treatment of livestock in selected localities of the Bohemian Forest.] – Silva Gabreta 25: 15 -24. DAbsPdf
 01.06.2020 Janík T., Zýka V., Skokanová H., Borovec R., Demková K., Havlíček M., Chumanová E., Houška J. & Romportl D. (2019): Vývoj krajiny na území NP a CHKO Šumava od 50. let do současnosti. [Landscape development on the territory of the NP and PLA Šumava since the 1950s till present.] – Silva Gabreta 25: 1 -14. DAbsPdf
 01.06.2020 (2019): Silva Gabreta - Sborník vědeckých prací ze Šumavy 25, 2019. – Silva Gabreta 25: 1 -4. strama obálky. DAbsPdf
 30.05.2020 Redakce (2019): Pokyny pro autory. – Prunella XLIII-XLIV: 87. DAbsPdf
 30.05.2020 Flousek J. (ed.) (2019): Pozorování dalších obratlovců v oblasti Krkonoš v roce 2017 –2018. [Observations of other vertebrates in the Krkonose/Giant Mts in 2017 –2018.] – Prunella XLIII-XLIV: 82 -86. DAbsPdf
 30.05.2020 Flousek J. (ed.) (2019): Ornitologická pozorování v oblasti Krkonoš v letech 2017 –2018. [Ornithological observations in the Krkonose/Giant Mts in 2017–2018.] – Prunella XLIII-XLIV: 47 -81. DAbsPdf
 30.05.2020 Diviš T. (2019): Poznámka k výskytu barevných forem veverky obecné (Sciurus vulgaris). [A remark on the occurrence of diff erent colour forms in the red squirrel.] – Prunella XLIII-XLIV: 45 -46. DAbsPdf
 30.05.2020 Pecina P. (2019): Změny avifauny Albeřic a Lysečin (východní Krkonoše) během 60 let. [Changes in avifauna in the eastern part of the Krkonose/Giant Mts (Czech Republic) during the last 60 years.] – Prunella XLIII-XLIV: 33 -44. DAbsPdf
 30.05.2020 Vodnárek D. (2019): Ochrana zateplených fasád proti poškození šplhavci. [Protection of insulated facades of buildings against damage caused by woodpeckers.] – Prunella XLIII-XLIV: 25 -32. DAbsPdf
 30.05.2020 Vodnárek D., Trachtulcová H. & Čížek V. (2019): Sčítání labutí velkých (Cygnus olor) v Krkonoších a Podkrkonoší. [Census of the mute swan in the Krkonose/Giant Mts and their foothills.] – Prunella XLIII-XLIV: 23 -24. DAbsPdf
 30.05.2020 Vodnárek D. (2019): Sýček obecný (Athene noctua) – pták roku 2018 – v Krkonoších. [The little owl – the Czech bird of the year 2018 – in the Krkonose/Giant Mts.] – Prunella XLIII-XLIV: 16 -22. DAbsPdf
 30.05.2020 Diviš T. (2019): Lejsek malý (Ficedula parva) a některé další druhy ptáků krkonošských bučin. [The red-breasted flycatcher and some other bird species of beech forests in the Krkonose/Giant Mts.] – Prunella XLIII-XLIV: 4 -15. DAbsPdf
 30.05.2020 (2019): PRUNELLA - Zpravodaj oblastní ornitologické sekce při Správě Krkonošského národního parku ve Vrchlabí 2019. Ročník XLIII – XLIV. ISBN 978–80–7535–109–8. – Prunella XLIII-XLIV: 1 - 3. DAbsPdf
 28.05.2020 (2019): Přehled barevných obrazových příloh (str. 547–560). – Bohemia centralis 35: 547 -560. DAbsPdf
 28.05.2020 Heřman P., Preisler J., Černý M., Dvořák L., Chvála M. & Máca J. (2019): Nálezy dvoukřídlých vybraných čeledí (Diptera) na území CHKO Brdy v období 2005–2017. [Data on the selected Diptera families from the Brdy Highlands Protected Landscape Area (Central Bohemia, the Czech Republic) in 2005–2017.] – Bohemia centralis 35: 525 -540. DAbsPdf
 28.05.2020 Urban S.†, Sedláček O., Háva J., Farkač J. & Sommer D. (2019): Brouci (Coleoptera) chráněné krajinné oblasti Brdy a blízkého okolí. [Beetles (Coleoptera) of the Brdy Highlands Protected Landscape Area and its surroundings.] – Bohemia centralis 35: 397 -524. DAbsPdf
 28.05.2020 Šumpich J. (2019): Pupenovka Chrysoclista linneella poprvé zjištěná v Brdech (Lepidoptera, Elachistidae: Parametriotinae). [Chrysoclista linneella recorded in the Brdy Highlands for the first time (Lepidoptera, Elachistidae: Parametriotinae).] – Bohemia centralis 35: 391 -395. DAbsPdf
 28.05.2020 Macek J., Šumpich J. & Chvojka P. (2019): Výsledky průzkumu vybraných skupin hmyzu v CHKO Brdy (Hymenoptera: Symphyta, Lepidoptera, Trichoptera) v sezóně 2016. [Results of faunistic survey of Hymenoptera: Symphyta, Lepidoptera, and Trichoptera in the Brdy Highlands Protected Landscape Area (Czech Republic) in 2016.] – Bohemia centralis 35: 371 -390. DAbsPdf
 28.05.2020 Černý M. & Waldhauser M. (2019): Průzkum vodních bezobratlých (Odonata, Coleoptera) vázaných na vodní a mokřadní biotopy v CHKO Brdy. [Dragonflies (Odonata) and aquatic beetles (Coleoptera) of the Brdy Highlands Protected Landscape Area.] – Bohemia centralis 35: 359 -369. DAbsPdf
 28.05.2020 Skála I., Lapšanská N. & Špaček J. (2019): Makrozoobentos potoků CHKO Brdy. [Macrozoobenthos of brooks in the Brdy Highlands Protected Landscape Area (Czech Republic).] – Bohemia centralis 35: 291 -358. DAbsPdf
 28.05.2020 Uvíra V., Janíčková B. & Pyszko P. (2019): Makrozoobentos stojatých vod CHKO Brdy. [Macrozoobenthos of standing waters in the Brdy Highlands Protected Landscape Area.] – Bohemia centralis 35: 255 -290. DAbsPdf
 28.05.2020 Kaštovský J., Hauer T. & Bešta T. (2019): Flóra sinic a řas CHKO Brdy II. – tekoucí vody. [Flora of cyanobacteria and algae in the Brdy Highlands Protected Landscape Area II. – running waters .] – Bohemia centralis 35: 223 -253. DAbsPdf
 28.05.2020 Hauer T., Kaštovský J. & Bešta T. (2019): Flóra sinic a řas CHKO Brdy I. – stojaté vody. [Flora of cyanobacteria and algae in the Brdy Highlands Protected Landscape Area I. – standing waters.] – Bohemia centralis 35: 169 -222. DAbsPdf
 28.05.2020 Mejstřík V. (2019): Lišejníky vrchu Praha v Brdech. [The lichens of the Praha Hill in the Brdy Highlands.] – Bohemia centralis 35: 161 -168. DAbsPdf
 28.05.2020 Kotlaba F. & Pouzar Z. (2019): Příspěvky k mykoflóře pohoří Brdy. [Contributions to the knowledge of the Brdy Highlands mycoflora.] – Bohemia centralis 35: 151 -159. DAbsPdf
 28.05.2020 Hlaváček R. & Karlík P. (2019): Příspěvek k fytogeografii Brd. [Contribution to the phytogeography of the Brdy Highlands.] – Bohemia centralis 35: 27 -150. DAbsPdf
 28.05.2020 Navrátil T., Roll M., Žák K., Nováková T. & Rohovec J. (2019): Mapování distribuce a zásob rtuti v povrchové organické vrstvě lesních půd na území CHKO Brdy. [Mapping of mercury distribution and pools in forest floor O-horizon of the Brdy Highlands Protected Landscape Area, Czech Republic.] – Bohemia centralis 35: 7 -25. DAbsPdf
 28.05.2020 (2019): Bohemia centralis 35. Praha 2019. ISBN 978-80-7620-039-5 – Bohemia centralis 35: 1 -2. a 3-4 obálky. DAbsPdf
 27.05.2020 Martiško J. (1993): Mapování hnízdního rozšíření vybraných druhů ptáků Moravy a Slezska. (Příloha k článku "Rozšíření mapovací akce na Severomaravský region." na str. 65 tohoto čísla). – Zpr. jihomoravských mapovatelů ptáků 2: Příloha 1.-4. DAbsPdf
 27.05.2020 Martiško J. (1993): Redakční poznámky. – Zpr. jihomoravských mapovatelů ptáků 2: 67. DAbsPdf
 27.05.2020 Anonym (1993): Založení Jihomoravské pobočky České společnosti ornitologické. – Zpr. jihomoravských mapovatelů ptáků 2: 67. DAbsPdf
 27.05.2020 Anonym (1993): Sčítání motáků pochopů v JMR. – Zpr. jihomoravských mapovatelů ptáků 2: 67. DAbsPdf
 27.05.2020 Lázničková S. (1993): Výzva - tímto si Vás dovoluji požádat o spolupráci při výzkumu potravy sov na území jihomoravského regionu... – Zpr. jihomoravských mapovatelů ptáků 2: 66. DAbsPdf
 27.05.2020 Martiško J. (1993): Hnízdní rozšíření ptáků v Jihomoravském regionu - Hnízdní rozšíření čápa černého (Ciconia nigra). – Zpr. jihomoravských mapovatelů ptáků 2: 39 -40. DAbsPdf
 27.05.2020 Martiško J. (1993): Hnízdní rozšíření ptáků v Jihomoravském regionu - Mezinárodní sčítání čápa bílého (Ciconia ciconia). – Zpr. jihomoravských mapovatelů ptáků 2: 34 -38. DAbsPdf
 27.05.2020 Martiško J. (1993): Hnízdní rozšíření ptáků v Jihomoravském regionu - Vodní a mokřadní ptáci v regionu. – Zpr. jihomoravských mapovatelů ptáků 2: 25 -33. DAbsPdf
 27.05.2020 Martiško J. (1993): Hnízdní rozšíření ptáků v Jihomoravském regionu - Mapky hnízdního rozšíření některých druhů pěvců v letech 1981 - 1992. – Zpr. jihomoravských mapovatelů ptáků 2: 22 -24. DAbsPdf
 27.05.2020 Martiško J. (1993): Hnízdní rozšíření ptáků v Jihomoravském regionu - K rozšíření některých druhů pěvců v letech 1981 - 1992. – Zpr. jihomoravských mapovatelů ptáků 2: 14 -22. DAbsPdf
 27.05.2020 (1993): Zprávy jihomoravských mapovatelů ptáků č. 02, duben 1993. – Zpr. jihomoravských mapovatelů ptáků 2: 1 - 74. DAbsPdf
 27.05.2020 Anonym (1992): Hnízdní karta kvadrátu. – Zpr. jihomoravských mapovatelů ptáků 1: příloha . DAbsPdf
 27.05.2020 Martiško J. (1992): Redakční poznámky. – Zpr. jihomoravských mapovatelů ptáků 1: 39. DAbsPdf
 27.05.2020 Martiško J. (1992): Výzva - rád bych zpracoval příspěvky o výskytu některých ptačích druhů na území Jihomoravského regionu ... – Zpr. jihomoravských mapovatelů ptáků 1: 39. DAbsPdf
 27.05.2020 Hudec K., Pellantová J., Vlašín M. & Martiško J. (1992): Vážení přátelé, ... – Zpr. jihomoravských mapovatelů ptáků 1: 1 -2. DAbsPdf
 27.05.2020 (1992): Zprávy jihomoravských mapovatelů ptáků č. 01, březen 1992. – Zpr. jihomoravských mapovatelů ptáků 1: 1 - 49. DAbsPdf
 25.05.2020 Pokorná A. (2020): Forum - Hloupé otázky – reakce na článek „Hloupost“ ve vědě aneb Proč klást hloupé otázky. – Živa 68(2): LIV. DAbsPdf
 25.05.2020 Tuf I. H. & Tkadlec E. (2020): Zoologické dny Olomouc 2020. – Živa 68(2): LIII. DAbsPdf
 25.05.2020 Moravec J. (2020): Marcel Uhrin a kolektiv: Bibliography of the amphibian and reptile research in Slovakia between 1791 and 2017. – Živa 68(2): LII. DAbsPdf
 25.05.2020 Kubíková J. (2020): Natura Pragensis 24 a 25, studie o přírodě Prahy: Přírodní park Klánovice-Čihadla a Rovnokřídlí (Orthoptera) Prahy. – Živa 68(2): LI.-LII. DAbsPdf
 25.05.2020 Plesník J. (2020): Životní prostředí v Evropě – ještě je hodně co zlepšovat. – Živa 68(2): XLIX.-L. DAbsPdf
 25.05.2020 Plesník J. (2020): Zaujalo nás - Monitorování biologické rozmanitosti v Evropě: až příliš mnoho mezer. [Scientific Report 2017, 7: 41591]. – Živa 68(2): XLVIII. DAbsPdf
 25.05.2020 Redakce (2020): Čestné medaile Akademie věd. – Živa 68(2): XLVII.-XLVIII. DAbsPdf
 25.05.2020 Adamec L. (2020): Zaujalo nás - Auxinový membránový přenašeč řídí vápníkovou signalizaci v kořenových vláscích. [Nature Communications 2018, 9: 1174]. – Živa 68(2): XLVI. DAbsPdf
 25.05.2020 Štencl R. (2020): Půl století CHKO Jeseníky. – Živa 68(2): XLIV.-XLVI. DAbsPdf
 25.05.2020 Černá A. (2020): Je pes vodicí, nebo vodící? Účelová a dějová přídavná jména. – Živa 68(2): XLII. DAbsPdf
 25.05.2020 Redakce (2020): Petr Pokorný – Hledání ztracené divočiny. – Živa 68(2): XLI. DAbsPdf
 25.05.2020 Redakce (2020): Blahopřání. V únoru letošního roku oslavili v redakční radě našeho časopisu významné životní jubileum... – Živa 68(2): XLI. DAbsPdf
 25.05.2020 Škopek J. (2020): Jiří Formánek devadesátiletý. – Živa 68(2): XL. DAbsPdf
 25.05.2020 Andreska D. & Andreska J. (2020): K výročí tří zemských zákonů o ochraně živočichů. – Živa 68(2): XXXVIII.-XXXIX. DAbsPdf
 25.05.2020 Hermann T. & Janko J. (2020): První vědecká biografie Bohuslava Raýmana Soňa Štrbáňová: Bohuslav Raýman. Vědec, vlastenec a Evropan. – Živa 68(2): XXXVII.-XXXVIII. DAbsPdf
 25.05.2020 Čurnová L. (2020): Biologická olympiáda a její speciální „poznávačka“. – Živa 68(2): XXXVI. DAbsPdf
 25.05.2020 Malíček J. & Koukol O. (2020): Epifytické organismy – otrlí bojovníci s hlubokým citem pro životní prostředí. – Živa 68(2): XXXIV.-XXXVI. DAbsPdf
 25.05.2020 Tylová E. & Soukup A. (2020): Kořeny a příjem látek z půdy. – Živa 68(2): XXXII.-XXXIII. DAbsPdf
 25.05.2020 Sojka D. & Dvořák J. (2020): Současné vyhlídky na efektivní terapii COVID-19. – Živa 68(2): XXX.-XXXI. DAbsPdf
 25.05.2020 Votýpka J. & Šrotová J. (2020): Editorial – Viry tu byly před námi, jsou a budou. – Živa 68(2): XXIX. DAbsPdf
 25.05.2020 Trebichavský I. (2020): Virosféra – záhadný svět virů. – Živa 68(2): XXIX.-XXX. DAbsPdf
 25.05.2020 Grim T. (2020): Vrabec kosmopolita 2. Evoluce. [The House Sparrow 2. Evolution.] – Živa 68(2): 99. DAbsPdf
 25.05.2020 Vrba P., Vodičková V., Sucháčková Bartoňová A., Marešová J. & Konvička M. (2020): Podyjí – nejvýznamnější útočiště hnědásků v České republice a návrat divokých koní. [Podyjí – the Most Important Sanctuary for Checkerspot Butterflies in the Czech Republic and the Return of Wild Horses.] – Živa 68(2): 94 -98. DAbsPdf
 25.05.2020 Mikulica O. (2020): Přechod kukačky z jednohu druhu hostitele na jiný v přímém přenosu? [A Colonization of New Host by the Common Cuckoo in a Live Broadcast?] – Živa 68(2): 92 -93. DAbsPdf
 25.05.2020 Řezáč M. & Rothová H. (2020): Lovčíci rodu Dolomedes, klenoty našich zachovalých mokřadů. [Dolomedes Spiders, Beautiful Indicators of Well-preserved Czech Wetlands.] – Živa 68(2): 89 -91. DAbsPdf
 25.05.2020 Ložek V. & Juřičková L. (2020): Česko-slovenská malakozoologie včera, dnes a zítra II. [Czech-Slovak Malacozoology Yesterday, Today and Tomorrow II.] – Živa 68(2): 86. DAbsPdf
 25.05.2020 Elhottová D., Chroňáková A. & Šimek M. (2020): Živá půda 2. Půdní prokaryota – v jednoduchosti je síla. [The Living Soil 2. Soil Prokaryotes – the Power of Simplicity.] – Živa 68(2): 79 -85. DAbsPdf
 25.05.2020 Müllerová J. (2020): Historická ekologie: dlouhodobé interakce přírody a člověka V. Pařeziny aneb Člověk v lese. [Historical Ecology: Long-term Interactions between Nature and Humans V. Coppices: Man in the Forest.] – Živa 68(2): 76 -78. DAbsPdf
 25.05.2020 Bureš L. (2020): Vápnomilné rostliny nevápencové lokality. [Lime Plants of Non-limestone Locality.] – Živa 68(2): 72 -75. DAbsPdf
 25.05.2020 Ponert J. (2020): Život rostlin ve vzduchu – epifyty. [Living in the Air – Epiphytes.] – Živa 68(2): 68 -71. DAbsPdf
 25.05.2020 Soukup A. & Tylová E. (2020): Skrytý život rostlin – kořeny v interakci s rhizosférou. [The Secret Life of Plants – Roots in Interaction with the Rhizosphere.] – Živa 68(2): 65 -67. DAbsPdf
 25.05.2020 Janko J. (2020): František Mareš. Život nelze vtěsnat do zkumavky. [František Mareš. Life Cannot Be Squeezed into a Test Tube.] – Živa 68(2): 64. DAbsPdf
 25.05.2020 Štrbáňová S. (2020): Bohuslav Raýman. Chemie a fyzika versus spekulace. [Bohuslav Raýman. Chemistry and Physics versus Speculation.] – Živa 68(2): 62 -63. DAbsPdf
 25.05.2020 Štrbáňová S. (2020): Na ostří nože. Spor o biologii na počátku 20. století. [On a Knife’s Edge. The Argument over Biology in the Early 20th Century.] – Živa 68(2): 58 -62. DAbsPdf
 25.05.2020 Hermann T. & Janko J. (2020): Století české biologie VII. Institucionální proměny v soukolí komunistické nadvlády. [A Century of Czech Biology VII. Institutional Changes in the Machinery of the Communist Regime.] – Živa 68(2): 54. DAbsPdf
 25.05.2020 Plesník J. (2020): Mangrovy: cenné, ale ohrožené ekosystémy. – Živa 68(1): XXV.-XXVI. DAbsPdf
 25.05.2020 Redakce (2020): Zemřel sultán, který sponzoroval cenu UNESCO. – Živa 68(1): XXV. DAbsPdf
 25.05.2020 Sommer D., Hrůzová L. & Rothová H. (2020): Přírodovědné vycházky České společnosti entomologické a České arachnologické společnosti. – Živa 68(1): XXIV. DAbsPdf
 25.05.2020 Mráz P. (2020): Konference České botanické společnosti 2019. – Živa 68(1): XXIII. DAbsPdf
 25.05.2020 Kubíková J. (2020): Bohemia centralis 35. – Živa 68(1): XXII. DAbsPdf
 25.05.2020 Lustyk P. (2020): Zdeněk Kaplan, Jiří Danihelka, Jindřich Chrtek jun., Jan Kirschner, Karel Kubát, Milan Štech a Jan Štěpánek (eds.): Klíč ke květeně ČR. Academia, Praha 2019, 1 168 str. – Živa 68(1): XX. DAbsPdf
 25.05.2020 Vosolsobě A. (2020): Hrátky s droždím. – Živa 68(1): XIX. DAbsPdf
 25.05.2020 Sabol P. & Pilátová J. (2020): Jak funguje imunita u rostlin? – Živa 68(1): XVII.-XIX. DAbsPdf
 25.05.2020 Redakce (2020): Slovník pojmů k článku Století české biologie VI. – Živa 68(1): XVI. DAbsPdf
 25.05.2020 Redakce (2020): Akademie věd ocenila badatele v historii. – Živa 68(1): XV. DAbsPdf
12345
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348