Seznam nepublikovaných prací, mimo prací disertačních
Formulář slouží k výběru nepublikovaných prací, mimo prací disertačních, které jsou v nabídce Diplomová a disertační práce.
   Upozornění - při výběru byl dosažen maximální počet vybraných vět pro jedno nastavení filtru. Pro redukci počtu vybíraných vět je potřeba filtr upřesnit.
12345678910
 RokAutorNepublikované práceTypes of quotesDPDF
 s.a.Anonym 26 chráněných rostlin z Prahy - asi textová část k zamýšlené publikaci. 12 stran. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Výzkumná zprávaD
 1955Obrtel R. 3. druhy rodu Sitona Germ. a jejich hospodářský význam. Vědecké práce Výzkumného ústavu obilnářského Kroměříž.. Medz. 115 -141. strana. – ms. Původní vědecká práceD
 1994Hájek V. 40 let pozorování ptáků na jižní Moravě. [40 years of birdwatching in S Moravia.] 320 stran. – ms. [Depon. in: Moravský ornitologický spolek. ] Původní vědecká práceD
 1975Kolbek J. & Rejmánek H. A short guide to the volcanic territory České středohoří - Mountains (Oblík and Raná Hills). – ms. Inventarizační zprávaD
  Veselý J. Acidifikace šumavských jezer. 36 stran. – ms. Výzkumná zprávaD
 1994Lukavský J. Acidifikovaná jezera ČSFR. 8 stran. – ms. [Depon. in: AOPK ČR. ] Výzkumná zprávaD
 1995Melichar V. Ajuga pyramidalis - zběhovec jehlancovitý 2 stran. – ms. [Depon. in: AOPK ČR. ] Výzkumná zprávaD
 1990Wolf R. & Vach M. Aktivní ochrana genofondu lovné zvěře na Kostelecku (bažant). 85 . strana. – ms. [Depon. in: Vysoká škola zemědělská, Ústav aplikované ekologie a ekotechniky. ] Výzkumná zprávaD
 1988Wolf R. & Vach M. Aktivní ochrana genofondu lovné zvěře na Kostelecku (srnec, zajíc, koroptev). 60 . strana. – ms. [Depon. in: Vysoká škola zemědělská, Ústav aplikované ekologie a ekotechniky. ] Výzkumná zprávaD
 1995Dano J. (ed.) Aktivní ochrana mravenců podrodu Formica a výsledky průzkumných prací v rámci okresu Liberec 1995. ČSOP - Formica, Liberec 5 stran. – ms. [Depon. in: Okr.ú. Liberec. ] Výzkumná zprávaD
 1993Unar P., Zajíček R. & Koutný P. Aktualizace inventarizačního průzkumu přírodní rezervace Holý kopec (okres Uherské Hradiště). 10 stran. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Brno. ] Inventarizační zprávaD
 1996Červený J., Koubek P. & Anděra M. Aktualizace výskytu rysa ostrovida (Lynx lynx) v České republice. – ms. [Depon. in: MŽP ČR. ] Výzkumná zprávaD
 1998Marvan P., Heteša J„ Hrdina V., Čáp J., Sukop I. & Marvanova L. Algologický monitoring Kamenice, jejích přítoků a Olešského rybníka. 36 stran. – ms. Výzkumná zprávaD
 2005Janeček E. Algologický průzkum 2005-2006. Dílčí zpráva za rok 2005. – ms. [Depon. in: Správa CHKO Kokořínsko. ] Dílčí zprávaD
 2011Kaštovský J. a kol. Algologický průzkum Hradčanských rybníků 2011. – ms. [Depon. in: Správa CHKO Kokořínsko. ] Inventarizační zprávaD
 1996Kalina T. & Punčochářová M. Algologický průzkum Národní přírodní památky Swamp. – ms. [Depon. in: Správa CHKO Kokořínsko. ] Inventarizační zprávaD
 1996Kalina T. & Punčochářová M. Algologický průzkum národnípřírodni památky Swamp. 8 stran, 15 tab.. – ms. [Depon. in: AOPK ČR. ] Inventarizační zprávaD
 2002Nováková S. Algologický průzkum rašelinišť a zrašelinělých půd na území NP Saské Švýcarsko a přilehlé pískovcové oblasti. 6 stran. – ms. Výzkumná zprávaD
 2001Nováková S. Algologický průzkum rašelinišť a zrašelinělých půd v národním parku České Švýcarsko a přilehlých pískovcových oblastech. 4 strany. – ms. Výzkumná zprávaD
 2015Hrušková K. Ambrózie – výzkum vlivu konkurenčně silných domácích druhů rostlin na ambrózii peřenolistou (Ambrosia artemisiifolia L.). stran. – ms. Středoškolská práceD
 1975Pařez J. Analýza pro automatizované zpracování dat u výzkumného objektu Žofinka v oblasti lesního závodu Nové Hrady. 32 stran,tab.. – ms. Studie, koncepceD
 1986Krk K. Aplikace metod DPZ při sledování stavu chráněných částí přírody. stran. – ms. Výzkumná zprávaD
 1994Kůrka A. Arachnofauna chráněných území Zámky a Bohnické údolí v Praze (pavouci - Araneida). 16 stran. – ms. [Depon. in: AOPK ČR. ] Výzkumná zprávaD
 1997Kůrka A. Arachnofauna monitorovacích ploch chráněné krajinné oblasti Jizerské hory (Pavouci - Araneida). 30 stran. – ms. [Depon. in: Správa CHKO Jizerské hory. ] Výzkumná zprávaDPDF
 1998Kůrka A. Arachnofauna Prahy. Výsledky arachnologického průzkumu v období 1997-1998 a sumarizace veškerých arachnologických dat z území Prahy.. 58 stran. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Výzkumná zprávaD
 1980Kůrka A. Arachnofauna státní přírodní rezervace Baba v Praze. 36 stran. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Inventarizační zprávaD
 1980Kůrka A. Arachnologický výzkum vrchu Složce u Dobré na Šumavě. Závěrečná práce rezort. výzkum úkolu Národního muzea v Praze. 52 stran. – ms. [Depon. in: Západočeské muzeum v Plzni, botanická knihovna. ] Výzkumná zprávaD
 1990Bouček H. a kol. Architektonicko-dispoziční a, objemová studie opravy a rekonstrukce objektu V Zámcích č.p. 310/40, Praha 8 - Podhoří. 14 stran. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Výzkumná zprávaD
 197?Baltus J. Asanace a rekultivace chráněných úzení v chráněné krajinné oblasti Pavlovské vrchy (rekultivace opuštěnych lomů a cest). 34 stran,5 map,4 obr.,lit.. – ms. Závěrečná výzk.zpr.D
 1989Čapek M. Avifauna Hybešovy (Bílé) Hory. ÚEK AV ČR Brno.. Medz. 2 strany. – ms. Inventarizační zprávaD
 1983Janda J., Pykal J. & Vozábal L. Avifauna Chalupské slati. 146 stran,mapky. – ms. Inventarizační zprávaD
 1988Lorenc J. & Peciha P. Avifauna chráněného přírodního výtvoru Záplavy. 60 stran . – ms. Inventarizační zprávaD
 1987Fuchs R. Avifauna chráněných území Trojské kotliny. Pp. 229 - 248a. - In: Haleš J. et al.: PO Živá složka - databanka IOŽP. Trojská kotlina 1987. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Výzkumná zprávaD
 1976Brynych J. Avifauna některých labských tůní ve středním Polabí. 113 stran,32 foto,7 map,lit.. – ms. Inventarizační zprávaD
 1985Fuchs R. Avífauna Pitkovického údolí. in Haleš et.al. 1985 17 stran. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Výzkumná zprávaD
 1986Anonym Avifauna příměstského lesního komplexu - Krčský les.. 9 stran. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Výzkumná zprávaD
 1980Beneš B. Avifauna Slezska a katalog ornitologické sbírky 1966-1980. Závěrečná zpráva úkolu: Faunistický výzkum ptáků Slezska, OPV/ZOO, A10, 407/3. 80 stran. – ms. [Depon. in: Slezské zemské muzeum v Opavě. ] Závěrečná výzk.zpr.D
 1960Urbánek B. Avifauna státní přírodní reservace Novozámecký rybník u České Lípy. – ms. [Depon. in: AOPK ČR. ] Inventarizační zprávaD
 1983Janda J., Pykal J. & Vozábal L. Avifauna státní přírodní rezervace Jezerní slat. 242 stran,mapy. – ms. Inventarizační zprávaD
 1980Horáček J. Avifauna státní přírodní rezervace Jiřina. 1 mapa, lit.. – ms. Inventarizační zprávaD
 1985Fuchs R. Avifauna Uhříněveské obory. in Haleš et al. 1985. 17 stran. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Výzkumná zprávaD
 1980Slavík B. Avifauna uvažované Chráněné krajinné oblasti Jihlavské vrchy. Dílčí úkol rezort. výzkum. úkolu č. R 21/73. 88 stran. – ms. [Depon. in: Západočeské muzeum v Plzni, botanická knihovna. ] Výzkumná zprávaD
 1987Hanzík J. Avlfauna Krčského lesa. 4 stran,tab.,mapa. – ms. [Depon. in: SSPPOP, Praha; Státní ústav památkové péče a ochrany přírody. ] Inventarizační zprávaD
 s.a.Kříž J. Barrandovské skály, návrh na rozšíření. . 2 strany. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Výzkumná zprávaD
 1993Šuk V. Bažantnice v Satalicích [floristický průzkum]. 3 strany. – ms. [Depon. in: ČUOP, Praha. ] Inventarizační zprávaD
 1972Sklenář J. Bažantnice v Uhersku. Inventarizační zpráva. – ms. [Depon. in: KSSPPOP, Pardubice. ] Inventarizační zprávaD
 1990Skuhravá M. & Skuhravý V. Bejlomorky Českého krasu. 43 stran,9 obr.. – ms. Výzkumná zprávaD
 1991Skuhravá M. & Skuhravý V. Bejlomorky Českého krasu. 43 stran,9 obr.. – ms. Výzkumná zprávaD
 1985Stuchlíková Z. & Stuchlík E. Bentická fauna Pitkovického potoka v Praze In Haleš et al. 1985. 4 strany. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Výzkumná zprávaD
 2001Hudec K. Bílá veverka na Ústředním hřbitově v Brně v přechodu dvou milénií. Dílčí závěrečná zpráva o projektu BV 1/2000 01. [SCIUROGRAPHIA INFITINA, Recent Studies in Advanced and Funeral Sciurology.. Medz.] 2 -9. strana. – ms.  D
 1984Hofman Č. Bílkova zahrada v Kunvaldě. nestránkováno,10 foto,2 mapy . – ms. Závěrečná výzk.zpr.D
 1993Vysoký V. Biocentra a biokoridory v oblasti města Ústí n. L. 16 stran. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Ústí nad Labem; ZO ČSOP č. 38/02 Launensia, Ústí nad Labem. ] Výzkumná zprávaD
 2002Fellner R. & Landa J. Biodiverzita, ekologie a rozšíření hub (makromycetů) na území národního parku České Švýcarsko (2002). 59 stran. – ms. Dílčí zprávaD
 1977Lucká D. Biogeografická charakteristika polesí Ranšpurk. 40 stran,lit.,1 mapa,6 foto,4 tab.,2 gr.. – ms. Inventarizační zprávaD
 1992Hošek J. & Kaufman R. Biogeochemické procesy související s hynutím lesů v Jizerských horách 98 stran. – ms. [Depon. in: Správa CHKO Jizerské hory. ] Výzkumná zprávaDPDF
 1996Veselý P. Bioindikační zhodnocení změn fauny střevlíkovitých brouků v zájmovém území Soutok Vltavy a Berounky. Rok 1996. 23 stran. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Výzkumná zprávaD
 1977Suchara I. Bioklimatické funkce zeleně Průhonice,. 131 stran,5 obr.,15 příl.. – ms. Výzkumná zprávaD
 1993Vysoký V., Kuncová J., Šutera V. & Vitáček Z. Biologické hodnocení - přírodovědecký průzkum staveniště Rehau - Barium Česká Lípa. 17 stran. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Ústí nad Labem; ZO ČSOP č. 38/02 Launensia, Ústí nad Labem; Okr.ú. Česká Lípa. ] Výzkumná zprávaD
 1997Višňák R. & Nevrlý M. Biologické hodnocení cyklostezky v nivě Lužické Nisy v Liberci. 45 stran. – ms. [Depon. in: Měs. ú. Liberec; Severočeské muzeum v Liberci. ] Výzkumná zprávaD
 2000Roháček J. & Beneš B. Biologické hodnocení dobývacího prostoru ložiska písku Bělá ve Slezsku I. 18 stran. – ms. [Depon. in: Slezské zemské muzeum v Opavě. ] Výzkumná zprávaD
 1997Roháček J. & Beneš B. Biologické hodnocení dobývacího prostoru ložiska písku Bělá-západ. 11 stran. – ms. [Depon. in: Slezské zemské muzeum v Opavě. ] Výzkumná zprávaD
 1998Beneš B. Biologické hodnocení dobývacího prostoru ložiska písku Palhanec, zpracováno pro společnost Kabet Morava s.r.o., Opava. – ms. Výzkumná zprávaD
 1994Roháček J. & Beneš B. Biologické hodnocení lokality plánované výstavby čerpací stanice pohonných hmot u Hradce nad Moravicí. Fauna. 11 stran. – ms. [Depon. in: Slezské zemské muzeum v Opavě. ] Výzkumná zprávaD
 1994Roháček J. & Beneš B. Biologické hodnocení lokality plánované výstavby stáčírny vody – sodovkárny u Kajlovce. Fauna. 12 stran. – ms. [Depon. in: Slezské zemské muzeum v Opavě. ] Výzkumná zprávaD
 1993Vysoký V., Benda P. & Šutera V. Biologické hodnocení plánovaného vybudování rybníka u obce 1993. 5 stran. – ms. [Depon. in: Správa CHKO Labské pískovce; ZO ČSOP č. 38/02 Launensia, Ústí nad Labem; AOPK ČR, krajské středisko Ústí nad Labem. ] Výzkumná zprávaD
 1995Vysoký V., Kuncová H., Moravec P., Benda P. & Šutera V. Biologické hodnocení stavby Vodní dílo Malé Březno (úsek Střekov - Malé Březno). – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Ústí nad Labem; Správa CHKO České středohoří; MŽP ČR. ] Výzkumná zprávaD
 1995Anonym Biologické hodnocení stavby „Vodní dílo Malé Březno". 185 stran, tab., foto v textu. – ms. [Depon. in: P-EKO, Ústí nad.Labem. ] Výzkumná zprávaD
 1993Vysoký V., Kuncová J. & Šutera V. Biologické hodnocení trasy propojovacího vedení trasy 110 kV Hrádek nad Nisou - hranice NSR a Varnsdorf - hranice NSR. 7 stran. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Ústí nad Labem; ZO ČSOP č. 38/02 Launensia, Ústí nad Labem; Okr.ú. Děčín. ] Výzkumná zprávaD
 2000Plášek V., Roháček J. & Beneš B. Biologické hodnocení území dotčeného stavbou silnice I/60 Javorník – obchvat. Katastrální území Bílý potok, Javorník-město, Javorník-Ves, Dolní Fořt, Uhelná. 25 stran. – ms. [Depon. in: Slezské zemské muzeum v Opavě. ] Výzkumná zprávaD
 2001Plášek V., Roháček J. & Beneš B. Biologické hodnocení území kolem navrhované komunikace v údolí potoka Bečva mezi obcemi Hať a Vřesina (o. Opava). Katastrální území obcí Hať, Vřesina, Darkovice. 44 stran. – ms. [Depon. in: Slezské zemské muzeum v Opavě. ] Výzkumná zprávaD
 1994Kuncová J. Biologické hodnocení území ochroženého záměrem vybudování vodních stupňů na Labi ve smyslu § 67 zákona 5.114/1992 Sb. 27 stran. – ms. [Depon. in: AOPK ČR. ] Výzkumná zprávaD
 1999Plášek V., Roháček J. & Beneš B. Biologické hodnocení území plánovaného motokrosového areálu v k.ú. Vršovice (o. Opava). 16 stran. – ms. [Depon. in: Slezské zemské muzeum v Opavě. ] Výzkumná zprávaD
 1994Vysoký V. & Šutera V. Biologické hodnocení území Straškov - Račiněvec (Zoologie). 6 stran. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Ústí nad Labem; Obecní ú. Straškov. ] Výzkumná zprávaD
 1995Vysoký V., Kuncová J., Habr M. & Šutera V. Biologické hodnocení území s plánovanou pískovnou u obce Bohušovice nad Ohří. 7 stran. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Ústí nad Labem; ZO ČSOP č. 38/02 Launensia, Ústí nad Labem; Okr.ú. Litoměřice. ] Výzkumná zprávaD
 1996Trpák P. Biologické hodnocení zamýšlené investiční výstavby rodinných domků v sousedství chráněného území Vidoule I. na Praze 5. 31 stran. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Výzkumná zprávaD
 1994Vysoký V., Šutera V. & Kuncová J. Biologické zhodnocení území toxické skládky u Chabařovic a její sanace. 10 stran. – ms. [Depon. in: Magistrát města Ústí n. L..; Okr.ú. Ústí nad Labem. ] Výzkumná zprávaD
 2000Vysoký V. Biologický hodnocení lokality průmyslová zóna Liberec – jih, Pilínkov. 5 stran. – ms. [Depon. in: Okr.ú. Liberec. ] Výzkumná zprávaD
 1996Višňák R. a kol. Biologický průzkum mokřadu v Liberci, Rochlické ul. 35 stran. – ms. [Depon. in: Okr.ú. Liberec; Měs. ú. Liberec; Mega. ] Inventarizační zprávaD
 1994Vysoký V. & Šutera V. Biologický průzkum na prostoru plánovaného obchvatu Osek. Zoologie. 25 stran. – ms. [Depon. in: Okr.ú. Teplice. ] Výzkumná zprávaD
 2001Vysoký V. Biologický průzkum průmyslové zóny Předlice – 1. Zoologie. 16 stran. – ms. [Depon. in: Magistrát města Ústí n. L... ] Výzkumná zprávaD
 1996Višňák R., Honců M. & Vitáček Z. Biologický průzkum v trase přeložky silnice 1/13 Rynoltice - Lvová se zvláštním zřetelem na bývalý rybníček ve Lvové. Mega, Stráž n. N. 38 stran. – ms. [Depon. in: Severočeské muzeum v Liberci; Silniční investorský ústav v Liberci. ] Inventarizační zprávaD
 1996Linhart J. (ed.). a kol. Biologický průzkum zátopového území vodní nádrže Vesec u Liberce. nestránkováno. – ms. [Depon. in: Severočeské muzeum v Liberci; Okr.ú. Liberec. ] Inventarizační zprávaDPDF
 1981Sládeček V. a kol. Biologický rozbor povrchové vody. Komentář k ČSN 83 0532 – část 6: Stanovení saprobního indexu. VÚNM Praha. – ms. [Depon. in: VÚNM Praha. ] Odborná práceD
 2005Landa I. Biotechnologická sanace sedimentačních jímek z průzkumu a těžby ropy a plynu. 6 stran. – ms. [Depon. in: Diamo Příbram. ] Odborná práceD
 1992Pavličko A. Blanice - Lepidoptera. 8 stran. – ms. Výzkumná zprávaD
 1987Němec F. Blechy (Siphonaptera) drobných zemních savců státní přírodní rezervace Prokopské údolí. 9 stran. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Výzkumná zprávaD
 1999Kostkan V., Šafář J. & Lehký J. Bobr evropský (Castor fiber L.). Záchranný program podle § 52 zákona č. 114/1992 o ochraně přírody a krajiny. 16 stran. – ms. Výzkumná zprávaD
 1981Dravecký M. Bocian biely (Ciconia ciconia). 44 stran,31 obr.,lit.. – ms. Středoškolská práceD
 1974Kubíková J. Bohnické údolí 1972, 1974 [přehled zaznamenaných druhů vyšších rostlin]. 19 stran. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Výzkumná zprávaD
 1992Hanzal V. Bohnické údolí. 7 stran. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Inventarizační zprávaD
 1988Drábek K. Bohouškova skalka u Klobuk. 5 stran,4 foto,2 mapy. – ms. Inventarizační zprávaD
 1996Boháč J. Borkovická blata, Kozohlůdky. nestránkováno, 3 tab.,3 obr.. – ms. [Depon. in: AOPK ČR. ] Inventarizační zprávaD
 1992Procházka F. Boršov u Litětin. 6 stran. – ms. Inventarizační zprávaD
 1994Kuncová J. & Vondráček J. Botanická a zoologická pozorování na vybraných mokřadech mezinárodního významu v severočeském regionu (Novozámecký a Břehyňský rybník). 39 stran 2 tab., 1 mapa. – ms. [Depon. in: AOPK ČR. ] Výzkumná zprávaD
 1970Skalický V., Skalická A. & Řeš B. Botanická exkurze na chráněné naleziště Podbabská skála. 2 strany. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Výzkumná zprávaD
 1990Skalický V. Botanická expertiza k přírodním poměrům vyšehradské skály. 3 strany. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Výzkumná zprávaD
 1976Pivničková M. Botanická inventarizace chráněné naleziště Slatinná louka u Velenky. – ms. [Depon. in: Správa CHKO Kokořínsko. ] Inventarizační zprávaD
 1976Molíková M. Botanická inventarizace chráněného naleziště Bilichovské údolí. 7 . strana,2 mapky,4 foto,lit.. – ms. Inventarizační zprávaD
 1975Molíková M. Botanická inventarizace chráněného naleziště Galilejský rybník. 10 stran,.2 mapy.. – ms. Inventarizační zprávaD
 1975Rivola M. Botanická inventarizace chráněného naleziště Kosova hora. 7 stran,2 mapy, lit.. – ms. Inventarizační zprávaD
12345678910
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348