Seznam ornitologických monografií
1234
 YearAuthorPublicationEditorTyp pub.DPDF
 1975Felix J. A colour guide to familiar woodland and hill birds, eggs and nests. 1 -175. strana. AtlasD
 1982Komárek V., Malinovský L. & Lemež L. Anatomia avium domesticarum et embryologia galii. Diel II. 205 stran. Príroda, Bratislava. AtlasD
 1982Komárek V., Malinovský L. & Lemež L. Anatomia avium domesticarum et embryologia galii. Diel III. 91 stran. Príroda, Bratislava. AtlasD
 1958Kolda J. & Komárek V. Anatomie domácích ptáků. 324 stran. Studijní materiályD
 1973Veger Z. Andulka a její chov (Papoušek vlnkovaný). 158 stran. SZN, Praha. PříručkaD
 1999Flousek J. & Gramsz B. Atlas hnízdního rozšíření ptáků Krkonoš. (1991 - 1994). [Atlas ptaków lęgowych Karkonoszy (1991-1994).] 424 stran. 80-902489-6-9 Správa KRNAP. AtlasD
 2002Fuchs R., Škopek J., Formánek J. & Exnerová A. Atlas hnízdního rozšíření ptáků Prahy 1985-1989 (aktualizace 2000-2002). 320 stran. 80-902132-5-1 ČSO. AtlasD
 1997Šťastný K., Bejček V. & Hudec K. Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice 1985-1989. [The Atlas of breeding birds in the Czech Republic 1985–1989.] 459 stran. 80-86022-18-8 Nakl. a vyd. H et H.. AtlasD
 2006Šťastný K., Bejček V. & Hudec K. Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice 2001-2003. [The Atlas of breeding birds in the Czech Republic 2001-2003.] 464 stran. ISBN 80-86858-19-7 Nakl. Aventinum. AtlasD
 2009Šťastný K., Bejček V. & Hudec K. Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice 2001-2003. 2. vydání 463 stran. ISBN 978-80-86858-88-3 Nakl. Aventinum. AtlasDAbstrakt
 1987Šťastný K., Randík A. & Hudec K. Atlas hnízdního rozšíření ptáků v ČSSR 1973/77. [The Atlas of breeding birds in Czechoslovakia.] 484 stran. Academia, nakladatelství AV ČR. AtlasD
 2008Cepák J., Klvaňa P., Škopek J., Schröpfer L., Jelínek M., Hořák D., Formánek J., & Zárybnický J. (eds.) Atlas migrace ptáků České a Slovenské republiky. [Czech and Slovak bird migration atlas] 608 stran. ISBN 978-80-86858-87 Nakl. Aventinum. MonografieDAbstrakt
 1902Janda J. Atlas ptactva středoevropského se zvláštním zřetelem k druhům domácím. 208 stran. Nakl. I. L. Kober. AtlasD
 1929Janda J. Atlas ptactva středoevropského se zvláštním zřetelem k druhům domácím. 2. vydání. 308 stran. Nakl. I. L. Kober. AtlasD
 2001Dungel J. & Hudec K. Atlas ptáků České a Slovenské republiky. 249 stran. Edice: Atlasy a průvodce ISBN 978-80-200-0927-2 Academia, nakladatelství AV ČR. AtlasDPDF
 2009Bürger P., Kloubec B. & Pykal J. Atlas ptáků Šumavy a Novohradských hor. 228 stran. 978-80-87101-17-9 Nakl. Karmášek. AtlasD
 1968Hudec K. & Klíma M. Atlas vodní pernaté zvěře. 151 stran. SZN, Praha. AtlasD
 1995Bejček V., Šťastný K. & Hudec K. Atlas zimního rozšíření ptáků v České republice 1982-1985. [The Atlas of wintering birds in the Czech Republic 1982–1985.] 271 stran. 80-85368-75-7 Nakl. a vyd. H et H.; MŽP ČR. AtlasD
 1975Hanuš V. & Fišer Z. Bažant. 198 stran. Edice: Lesnická knihovna, myslivecká literatura sv. 14 SZN, Praha. PříručkaD
 1970Vrba J. Bažantnice a jiné obrázky z přírody. Vydání deváté, v Československém spisovateli třetí. 159 stran. MonografieD
 1864Černý J. V. Bažantnictví. 26 stran. vlastním nákladem. PříručkaD
 1933Dyk A. Bažantnictví. 126 stran. ČMMJ. PříručkaD
 1849Menzel G. Beiträge zur Fauna des Iser- und Jeschkengebirges. In: Plumert J.: Der Kurort Liebwerda und seine Heilquellen im bunzlauer Kreise Böhmens 1. vydání 104 stran. – In: Plumert J., Der Kurort Liebwerda und seine Heilquellen im bunzlauer Kreise Böhmens 1. vydání, Kapitola v knizeD
 1869Menzel G. Beiträge zur Fauna des Iser- und Jeschkengebirges. In: Plumert J.: Der Kurort Liebwerda und seine Heilquellen im bunzlauer Kreise Böhmens. 2. vydání. 116 stran. – In: Plumert J., Der Kurort Liebwerda und seine Heilquellen im bunzlauer Kreise Böhmens 1. vydání, Kapitola v knizeD
 1994Šebela M. Betlém, naděje lužní krajiny: Historie a vývoj studijní plochy zoologického oddělení Moravského zemského muzea. 24 stran. ISBN 80-7028-033-6 Moravské zemské muzeum. StudieD
 1969Sofron J. Bibliografie Šumavy 1945-1967. 196 stran. Jihočeské muzeum; KSSPPOP, Plzeň. PřehledyD
 1972Prchal J. Bílý jestřáb. 84 stran. Nakl. Melantrich. MonografieD
 2005Kelcey J. G. & Rheinwald G. Birds in European Cities. 450 stran. 3-9806817-2-6 MonografieD
 2000Křen J. Birds of the Czech Republic. 336 stran. 0-7136-4784-1 MonografieD
 2005Vysoký V. Botanika, Entomologie. Zoologie. In: Tajemné příběhy věcí. ... aneb co nevíte o Ústecku. 62 -77. strana. – In: Kolektiv zaměstnanců Muzea města Ústí nad LabemIn: Tajemné příběhy věcí. ... aneb co nevíte o Ústecku, 80-902278-8-0 CDL Design. Kapitola v knizeD
 1977Veger Z. Cizokrajní ptáci na zahradě. 221 stran. Nakl. Mladá fronta. PříručkaD
 1978Vít R. Cizokrajní ptáci v klecích. Astrildovití pěvci. 306 stran. SZN, Praha. PříručkaD
 1995Jung J. Čáp bílý - bibliografie z území České republiky (1853-1991). 42 stran. ČSO. MonografieD
 2011Diviš T. Čáp bílý v Dolním Pometují, historie a současnost. 67 stran. ISBN 978-80-87151-37-2 ČSO, Východočeská pobočka; Východočeské muzeum. MonografieD
 1980Schönert C. /překlad Havelka P./ Čapí rok. 24 stran. MonografieD
 1988Hudec K., Šťastný K., Sedláček K., Donát P., Randík A. & Varga J. Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČSSR. 1, Ptáci. 176 stran. Edice: Lesnictví, myslivost a vodní hospodářství SZN, Praha. AtlasD
 1994Kožená I., Hudec K. & Saniga M. Česká a slovenská ornitologická bibliografie 1981-1992. [Czech and Slovak Ornithological Bibliography 1981-1992.] 152 stran. ČSAV ÚEK. PřehledyDPDF
 1994Čapek M. Česká nomenklatura. In: GOSLER, A: Atlas ptáků světa. 324 -332, 349-350, 356-359, 361, 367-368. strana. – In: Gosler A., Atlas ptáků světa, Kapitola v knizeD
 1981Hudec K. & Kokeš O. Česká ornitologická bibliografie 1 (do roku 1933). 218 stran. SZN, Praha. PřehledyD
 1982Hudec K. & Kokeš O. Česká ornitologická bibliografie 2 (1934-1960). 194 stran. Edice: Knihovna MOS sv. 7 SZN, Praha; Moravské ornitologické sdružení v Přerově. MonografieD
 1910Chadt-Ševětínský J. E. České lovecké písemnictví, soubor spisův a článků z oboru loveckého do polovice r. 1910. 80 stran. PřehledyD
 1886Steinich K. České ptactvo. 76 stran. MonografieD
 1983Kožená I., Hudec K., Kokeš O. & Matoušek B. (eds.) Československá ornitologická bibliografie 1961-1980. 283 stran. Edice: Knihovna MOS sv. 8 SZN, Praha; Moravské ornitologické sdružení v Přerově. PřehledyD
 1897Ressel A. F. Das asiatische Steppenhuhn (oder Fausthuhn) in unserer Gegend. In: Anton F. W. Ressel: Geschichte der Gemeinden Rückersdorf und Schönwald nebst vielen Nachrichten aus der Umgegend. 294 stran. MonografieD
 1890Tschusi V. Das Steppenhuhn (Syrrhaptes paradoxus Pall.) in Oesterreich-Ungarn. 104 strany.  D
 2006Bělková J. David Chandler a Mike Unwin: Výpravy do ptačího světa, příručka pro mladé a začínající ornitology. [RSPB children’s guide to bird watching - název originálu] 128 stran. ISBN 80-86960-18-8 Nakl. Scientia; ČSO. PříručkaD
 2006Beneda S. Dějiny západočeské ornitologie. 114 stran. ISBN 80-239-7578-1 Západočeská pobočka České společnosti ornitologické při Západočeském muzeu v Plzni; Západočeské muzeum v Plzni. MonografieD
 2006Gebhardt L. Die Ornithologen Mitteleuropas. 1747 bemerkenswerte Biographien von Mittelalter bis zum Ende des 20. Jahrhundert. Zusammenfassung der Bände 1-4. AULA-Verlag, Wiebelsheim. 832 stran 832 stran.  D
 1934Schwarz E. Die Orts- und Flurnamen des Bezirkes Gablonz. 191 stran.  D
 1921Pax F. Die Tierwelt Schlesiens. 344 stran. Gustav Fischer, Jena. MonografieD
 2000Zuna-Kratky T., Kalivodová E., Kürthy A., Horal D. & Horák P. Die Vögel der March-Thaya-Auen im österreichisch-slowakisch-tschechischen Grenzraum. 286 stran. Distelverein, Deutsch-Wagram.  D
 1903Hartert E. Die Vögel der paläarktischen Fauna.  D
 1906Kollibay P. Die Vögel der Preussischen Provinz Schlesien. 370 strana. MonografieDPDF
 1887Wurm F. Die Vogelwelt der das Kummergebirge umgebenden Teiche..  D
 1903Bayer F. Dodatky ku prodromu českých obratlovců. 34 stran. Nakl. A. Wiesner. PřehledyD
 1983Havlín J. et al. Domácí chov zvířat. 104 stran.  D
 1933Baťa L. Dosavadní výsledky zoologického výzkumu jižních Čech. 67 stran. Vlastivědné společnosti jihočeská při Městském museu v Českých Budějovicích.. PřehledyD
 1988Mikulica O., Ptáček J. & Kučera M. Dravci a sokolnictví v ČSSR. 192 stran.  D
 1983Pecina P. Dravci a sovy. 41 stran.  D
 2004Mebs T. / překlad Hudec K. a Mrlík V. Dravci Evropy. Biologie, početnost, ohrožení. Pro každého, kdo chce dravce určit, poznat a chránit. 245 stran. ISBN 80-7222-328-3 Vydavatelství Víkend.. AtlasD
 1973Stalmach J. Dravci našeho kraje. 1 -40. strana.  D
 1967Špaček M. & Kovář K. Dravci v letu. 152 stran. SZN, Praha.  D
 1957Obhlídal F. Dravci. Příručka k určování našich dravců zejména v přírodě. 100 stran. SZN, Praha. PříručkaD
 2015Fiala L. & Vymazalová H. Drop velký na Znojemsku. Příspěvek k historii vývoje populace a zkušenosti s jeho ochranou v některých evropských zemích. 256 stran. ISBN 978-80-260-9237-7 vlastním nákladem. MonografieDweb
 1941Kratochvíl J. Druhy zvěře a jejich praktické poznávání.  D
 1998Šťastný K. & Bejček V. EBCC Atlas of European breeding birds. [Atlas hnízdního rozšíření ptáků v Evropě.] 83 stran. AtlasD
 1985Rychnovská M., Balátová-Tuláčková E., Úlehlová B., Pelikán J. Ekologie lučních porostů. 291 stran.  D
 1999Bejček V. & Šťastný K. Encyklopedie ptáků. 288 stran. ISBN 80-7234-075-1 Nakl. Rebo. AtlasD
 1985Roček Z. Evoluce obratlovců. 212 stran. Academia, nakladatelství AV ČR.  D
 1852Amerling K. S. Fauna čili Zvířena česká. 220 stran. MonografieDNKP
 1994Hudec K. a kol. (ed) Fauna ČR a SR, sv. 27. Ptáci - Aves, díl I. Academia, Praha. 2. přepracované a doplněné vydání, 669 s. CZ 672 stran. Academia, nakladatelství AV ČR.  D
 2005Hudec K. & Šťastný K. (eds.) Fauna ČR, sv. 29/1 Ptáci – Aves, díl II/1. Academia, Praha., 2. přepracované a doplněné vydání, s. 1-576. CZ 577 -1208. strana. Academia, nakladatelství AV ČR.  D
 2005Hudec K. & Šťastný K. (eds.) Fauna ČR, sv. 29/2 Ptáci – Aves, díl II/2. Academia, Praha., 2. přepracované a doplněné vydání, s. 577 - 1208. CZ 1 -576. strana. Academia, nakladatelství AV ČR.  D
 1972Hudec K. & Černý W. (eds.) Fauna ČSSR, sv. 19. Ptáci - Aves, díl I. Academia, Praha. 537 s. CZ 1 -536. strana. Academia, nakladatelství AV ČR.  D
 1983Hudec K. (ed.) Fauna ČSSR, sv. 24. Ptáci - Aves, díl III/2. Academia, Praha. 532 s. (s. 705- 1236) CZ 531 stran (s. 705-1235),. Academia, nakladatelství AV ČR.  D
 1977Hudec K. & Černý W. et al. Fauna ČSSR. Ptáci - Aves II. 1 -896. strana. Academia, nakladatelství AV ČR.  D
 2004Goebel A. Hejna havranů opět přilétají. ČSAV.  D
 2017Formánek J. Hnízda pěvců České republiky. 208 stran. Edice: Atlasy a průvodce ISBN 978-80-200-2688-0 Academia, nakladatelství AV ČR. AtlasDAnotace
 2001Čech P. Hnízdní podložky pro skorce. 80 . strana.  D
 1994Martiško J., Šťastný K., Bejček V., Hudec K., Pellantová J. & Vlašín M. Hnízdní rozšíření ptáků I. Jihomoravský region, Nepěvci. 240 stran. Moravské zemské muzeum. PříručkaD
 1997Martiško J., Šťastný K., Bejček V., Hudec K., Pellantová J. & Vlašín M. Hnízdní rozšíření ptáků II. Jihomoravský region, Pěvci. 202 stran. Moravské zemské muzeum. PříručkaD
 2001Čech P. Hnízdní stěny a nory pro ledňáčky. 136 . strana. – In: Kapitola v knizeD
 2001Heneberg P. Hnízdní stěny pro břehule. 85 -86. strana. – In: Zasadil P. (ed.), Ptačí budky a další způsoby zvyšování hnízdních možností ptáků, ÚVR ČSOP. Kapitola v knizeD
 1923Farský O. Hospodářský význam ptactva.  D
 1943Komárek J. Hubení škodlivé zvěře a ptactva. Nakl. Orbis.  D
 2006Scholz T., Sitko J. & Faltýnková A. Checklist of the Trematodes (Digenea) of Birds of the Czech and Slovak Republics. 111 stran. Edice: Mimo - přírodní vědy ISBN 80-200-1428-4 Academia, nakladatelství AV ČR. MonografieDPDF
 1954Sekera J. Chov bažantů. 84 stran. Edice: Lesnická knihovna, malá řada sv. 49 SZN, Praha. PříručkaD
 1981Babó T. Chráňme naše sovy. 43 stran. Edice: Poľovníctvo Vyd. Príroda, Bratislava. PříručkaD
 1997Chvapil S. Chraňte káně lesní. ZO ČSOP č. 37/04 Ciconia.  D
 1995Pavelka J. Chřástal polní (Crex crex L.). 1 -2. strana. ZO ČSOP č. 76/06 Orchidea Valašsko.  D
 1981Hudec K. & Pelikán J. Impact of mammals and birds upon common reed stands in Czechoslovakia. 90 -92. stran. – In: Skuhravý V., Pokorný V., Pelikán J., Skuhravá M., Hudec K. & Rychnovský B., Invertebrates and vertebrates attacking common reed stands (Phragmites communis) in Czechoslovakia, Edice: Studie ČSAV 1981/1 Academia, nakladatelství AV ČR. Kapitola v knizeD
 2014Hudec K. Introdukovaní ptáci u nás. 36 -37. strana. – In: Fabiánová B. (ed.), Aktuální stav invazních druhů v České republice. Informační materiál o invazních druzích, AOPK ČR; ZO ČSOP č. 54/44 VERONICA, Brno. Kapitola v knizeDPDF
 1996Křížek P. & Pešout P. Jak na bažantnice? 25 stran. Řada: Metodika Českého svazu ochránců přírody sv. 13 , ISBN 80-902178-2-6 ZO ČSOP č. 02/09 Vlašim. MetodikaDPDF
 1939Štěpánek O., Baum J. Jak poznám naše zvířata. Díl 1. Česká grafická unie.  D
 1964Rys J. Jaro v zátoce racků. 155 stran. SNDK. Ostatní publikaceD
 2006Mlíkovský J. & Lemberk V. (eds.) Josef Musílek - český ornitolog a legionář na Sibiři. 198 stran. ISBN 80-86046-90-7 Východočeské muzeum. BiografieDPDF
 2016Klvaňová A. a kol. Kam za ptáky v České republice. 263 stran. ISBN 978-80-247-5778-0 Grada Publishing; ČSO. PříručkaDObsah
 2005Chvapil S. Káně lesní. ZO ČSOP č. 37/04 Ciconia.  D
 1981Veger Z. & Kamínek V. Kapesní atlas okrasných ptáků. 335 stran. SZN, Praha.  D
 1972Bouchner M. Kapesní atlas ptáků. 252 stran. SPN.  D
1234
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348