Seznam informačních brožur a materiálů pro EVVO
Formulář slouží k výběru neperiodických informačních brožur, letáků atd., a využivající zpravidla pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu.
12345
 YearAuthorPublicationTyp pub.DPDF
 2010Anonym 2010 Mezinárodní rok biodiverzity - Pro pestrou přírodu, pro budocnost. 8 stran. MŽP ČR. SkládačkaDPDF
 2010Anonym 2010 Mezinárodní rok biodiverzity - Pro pestrou přírodu, pro budocnost.. Rys ostrovid a hřib královský. 4 strany. MŽP ČR. LetákDPDF
 2010Anonym 2010 Mezinárodní rok biodiverzity - Pro pestrou přírodu, pro budocnost.. Užovka stromová a oskeruče. 4 strany. MŽP ČR. LetákDPDF
 2007Anonym AEWA. Dohoda o ochraně africko-euroaijských stěhovavých vodních ptáků. 2 strany. MŽP ČR. LetákDPDF
 2009Flousková Zdeňka (ed.), Harčarik Josef, Klimeš Miloslav, Kulich Jiří, Hušková Blažena, Hušek Jiří & Mejzrová Jana Apartmány Ano či Ne. Průvodce procesem plánování a rozhodování pro obce a veřejnost na příkladu Krkonoš. 44 stran. Náš kraj o.s.. ISBN 978-80-86527-24-6 Propagační materiályDPDF
 2016Kaňák Jan Arboretum Sofronka. 2 strany. SVSMP. SkládačkaDPDF
 2013Pejša Jaroslav, Rus Ivo & Vonička Pavel Bačovské lesy. 36 stran. Měs. ú. Kolín. Řada: Průvodce po přírodních lokalitách Kolínska PrůvodceDPDF
 2006Anonym Bern Convection. Úmluva o ochraně evropské fauny, flóra a přírodních stanovišť. 4 strany. MŽP ČR. SkládačkaDPDF
 1995Šafránek Jiří a Plšek Václav Bernská úmluva. Úmluva o ochraně evropské fauny a flóry a přírodních stanovišť. 2 strany. Moravský ornitologický spolek; Nadace MEkKA. Řada: Mezinárodní dohody SkládačkaDPDF
 2008Správa CHKO Blaník Blaník. 2 strany. Správa CHKO Blaník. SkládačkaDPDF
 2006Pošmourný Pavel, Brandejs Josef, Vítek Jan & Němec Jan Blaník. Geologie chráměných krajinných oblastí České rebubliky (CZ). 4 strany. Česká geologická služba; Správa CHKO Blaník. SkládačkaDPDF
 2006Pošmourný Pavel, Brandejs Josef, Vítek Jan & Němec Jan Blaník. Geology of Protected Landscape Area in the Czech Republic. = Zur Geologie der Landschaftsschutzgebiete der Tschechischen Republic (An, De). [Blaník. Geologie chráměných krajinných oblastí České rebubliky.] 4 strany. Česká geologická služba; Správa CHKO Blaník. SkládačkaDPDF
 1995Petřík Miroslav a Plšek Václav Bonnská úmluva. Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů. 2 strany. Moravský ornitologický spolek; Nadace MEkKA. Řada: Mezinárodní dohody SkládačkaDPDF
  Anonym Botanické příběhy. Svět rostlin od poznání k využití.. 8 stran. Botanický ústav AV ČR, v.v.i.. SkládačkaD
 2013Kolektiv autorů Břehule říční - Pták roku 2013. In: Ptačí svět – časopis České společnosti ornitologické. Rocník XX, číslo 1/2013. 24 stran. ČSO. Řada: Pták roku sv. 2013 Informační brožuraDPDF
 2006Anonym CARPATHIAN CONVENTION. Rámcová úmluva o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat 4 strany. MŽP ČR. SkládačkaDPDF
 2006Anonym Cartagenský protokol o biologické bezpečnosti k úmluvě o biologické rozmanitosti. 4 strany. MŽP ČR. SkládačkaDPDF
 2006Anonym CBD. Úmluva o Biologické rozmanitosti. 4 strany. MŽP ČR. SkládačkaDPDF
 2009Jankovská Zuzana (ed.) CD České lesnictví, verze III. [The Czech Forestry, version III.] 4 minuty. ÚHÚL Brandýs nad Labem. Video, filmDFilm
 2014Anonym Celý rok a ochrana přírody. 2 strany. Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě. LetákDPDF
 2007Anonym Cesta slovanských bohů Bílov. 2 strany. Krajský úřad - Plzeňský kraj. SkládačkaDPDF
 2010  Cinibulkova naučná stezka - pracovní listy.. 2 strany. Správa CHKO Kokořínsko; Měs. ú. Mšeno. Propagační materiályDPDF
    Cinibulkova naučná stezka - tabule.. 2 strany. Správa CHKO Kokořínsko. Propagační materiályDPDF
 2009Kolektiv autorů Climate change. 2 strany. MŽP ČR. SkládačkaDPDF
 2006Anonym CMS. Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů (Bonnská úmluva). 4 strany. MŽP ČR. SkládačkaDPDF
  Anonym CNG = levné a ekologické palivo budoucnosti. 4 strany. EUROCNG. SkládačkaD
 2011Lazárek Petr Cykloturistika v Národním parku Podyjí/Thayatal. 7 tipů na cyklistické výlety. Mapka území. Ochrana přírody. Všeobecné informace. 12 stran. Sprava NP Podyjí. SkládačkaDPDF
 2010Anonym Czech Companies Providing Environmental Technologies And Services. [České environmentální technologie.] 4 strany. MŽP ČR. SkládačkaDPDF
 2009Skupina autorů Czech development cooperation in the fields of agriculture, rural development, forestry and water management. 102 stran. MZe ČR. ISBN 80-902623-1-7 Informační brožuraDPDF
 2007Anonym Czech Research in Antarctica. [Český výzkum v Antarktidě.] 2 strany. MŽP ČR. SkládačkaDPDF
 2009Kušková Petra, Marková Alena & Najmanová Klára Czechs in a Consumer Paradise. (!?). Trends in Consumption of Czech Households Over the Past Twenty Years. [Češi ve spotřebitelském ráji.] 57 stran. Cenia; MŽP ČR. ISBN 978-80-85087-70-3 SkládačkaDPDF
 1994Formánek Jiří, Hudec Karel, Plesník Jan, Rejman Bohumil, Řezníček Jan, Škopek Jaroslav & Šťastný Karel Čáp bílý - Pták roku 1994. [White Stork - The Bird of the Year 1994.] 20 stran. ČSO. Řada: Pták roku sv. 1994 Informační brožuraDPDF
 2014Kolektiv autorů Čáp bílý, čáp černý - Pták roku 2014. In: Ptačí svět – časopis České společnosti ornitologické. Ročník XXI, číslo 1/2014. 24 stran. ČSO. Řada: Pták roku sv. 2014 Informační brožuraDPDF
 1994Svoboda Jaroslav, Šafránek Jiří a Tomčala Marek Čáp bílý. Ohrožený druh. 2 strany. Moravský ornitologický spolek. LetákD
 1995Formánek Jiří, Hudec Karel, Plesník Jan, Řezníček Jan, Šálek Miroslav, Schröpfer Libor, Škopek Jaroslav & Šťastný Karel Čejka chocholatá - Pták roku 1995. 16 stran. ČSO. Řada: Pták roku sv. 1995 Informační brožuraDPDF
 2016Kolektiv autorů Červenka obecná – Pták roku 2016. In: Ptačí svět. Časopis České společnosti ornitologické. Ročník XXIII., číslo 1/2016. 24 stran. ČSO. Řada: Pták roku sv. 2016 Informační brožuraDPDF
 2006Kinský Jiří, Moravec Pavel & Vlačiha Vlastislav České středohoří. Průvodce po maloplošných chráněných územích. 55 stran. Správa CHKO České středohoří. Informační brožuraDPDF
 2011Správa CHKO Český les Český les. 2 strany. AOPK ČR. SkládačkaDPDF
 2012Správa CHKO Český les Český les: co zde roste? 2 strany. Správa CHKO Český les. SkládačkaDPDF
 2012Správa CHKO Český les Český les: co zde žije? 2 strany. Správa CHKO Český les. SkládačkaDPDF
 2008Správa CHKO Český ráj Český ráj. Chráněná krajinná oblast. 4 strany. ZO ČSOP č. 46/06 Křižánky - Jičín. SkládačkaDPDF
 2009Kušková Petra, Marková Alena & Najmanová Klára Češi ve spotřebitelském ráji. Vývoj spotřeby českých domácností v posledních dvaceti letech. [Czechs in a Consumer Paradise.] 57 stran. Cenia; MŽP ČR. ISBN 978-80-85087-70-3 Informační brožuraDPDF
 2003Remtová Květoslava Čistší produkce. 28 stran. MŽP ČR. ISBN 80-7212-260-6 Informační brožuraDPDF
 2000Kolektiv autorů Das Landschaftsschutzgebiet Blaník (De). [Chráněná krajinná oblast Blaník. ] 2 strany. Správa CHKO Blaník. SkládačkaDPDF
 2017Kolektiv autorů Datel černý (Dryocopus martius) – Pták roku 2017. In: Ptačí svět. Časopis České společnosti ornitologické. Ročník XXIV., číslo 1/2017. 24 stran. ČSO. Řada: Pták roku sv. 2017 Informační brožuraDPDF
 2008Správa CHKO Beskydy Desatero slušného chování návštěvníka Chráněné krajinné oblasti Beskydy. 1 strana. Správa CHKO Beskydy. LetákDPDF
 2016Anonym Dešťovka na zahradě. 2 strany. Zvonečník - Eko. platforma. LetákDPDF
 2006Strejčková Emilie (ed.) Děti, aby byly a žily. 96 stran. MŽP ČR. ISBN 80-7212-382-3 Informační brožuraDPDF
 2010Gründler Elisabeth C. & Schäfer Norbert / překlad Kolářová Markéta Dětská hřiště a zahrady v přírodním stylu - význam, plánování, realizace. Z publikace Naturnahe Spiel- und Eriebnisräume vydané roku 2000 přeložila: Markéta Kolářová. 86 stran. MŽP ČR. ISBN 978-80-7212-523-4 Informační brožuraDPDF
 2011Kolektiv autoru DMS Zvíře v nouzi. 1 strana. Ochrana fauny ČR. Propagační materiályDPDF
 1998Šafránek Jiří, Šálek Pavel, Svoboda Jaroslav Do každé zahrady. Budky podle návodu Moravského ornitologického spolku Přerov. 2 strany. Moravský ornitologický spolek. SkládačkaDPDF
 1991Šafránek Jiří, Šálek Pavel, Svoboda Jaroslav Do každé zahrady. Budky podle návodu Moravského ornitologického spolku Přerov. 2 strany. Moravský ornitologický spolek. LetákDPDF
 2010Kolektiv autorů Domácí chov zvířat. 2 strany. NSEV Kladno-Čabárna. Řada: Soubor informačních letáků o životním prostředí sv. 4 LetákDPDF
 2011Pokorná Zuzana Domov pro živočichy v zahradě. 2 strany. ZO ČSOP č. 02/09 Vlašim. SkládačkaDPDF
 2011Lazárek Ondřej & Lazárek Petr Drobné sakrální památky v regionu Národního parku Podyjí/Thayatal. Malý průvodce krajinou spirituálních staveb. 12 stran. Sprava NP Podyjí. SkládačkaDPDF
 2011Kolektiv autoru Drvotova naučná stezka povodím středního Kačáku. 2 strany. NSEV Kladno-Čabárna. LetákDPDF
 2011Kolektiv autoru Dřevo je naše volba. 8 stran. LČR. LetákDPDF
  Anonym Ekocetra.cz.. 2 strany. MŽP ČR. LetákD
 2002Hanel Lubomír, Pešout Pavel & Urba Jan (ed.) Ekologická olympiáda 2002/2003 - středočeské krajské kolo (text sborníku). 40 stran. ZO ČSOP č. 02/09 Vlašim. ISBN 80-86327-25-6 Informační brožuraDPDF
 2003Urban Jan, Pešut Pavel & Hanel Lubomír Ekologická olympiáda 2003/2004 - středočeské krajské kolo (text sborníku). ZO ČSOP č. 02/09 Vlašim. Informační brožuraD
 2004Červenková Kateřina, Hanel Lubomír, Klaudys Martin & Urban Jan (ed.) Ekologická olympiáda 2004/2005 - středočeské krajské kolo (text sborníku). 41 stran. ZO ČSOP č. 02/09 Vlašim. ISBN 80-86327-40-X Informační brožuraDPDF
 2005Urban Jan (ed.) Ekologická olympiáda 2005/2006 - středočeské krajské kolo (text sborníku). 16 stran. ZO ČSOP č. 02/09 Vlašim. ISBN 80-86327-48-5 Informační brožuraDPDF
 2006Urban Jan (ed.) Ekologická olympiáda 2006/2007 - středočeské krajské kolo (text sborníku). 28 stran. ZO ČSOP č. 02/09 Vlašim. ISBN 978-80-86327-54-9 Informační brožuraDPDF
 2007Urban Jan (ed.) Ekologická olympiáda 2007/2008 - národní kolo (text sborníku). 32 stran. ZO ČSOP č. 02/09 Vlašim. ISBN 978-80-86327-58-7 Informační brožuraDPDF
 2007Urban Jan (ed.) Ekologická olympiáda 2007/2008 - středočeské krajské kolo (text sborníku). 32 stran. ZO ČSOP č. 02/09 Vlašim. ISBN 978-80-86327-59-4 Informační brožuraDPDF
 2010  Ekologická olympiáda 2010/2011 - středočeské krajské kolo (text sborníku). 24 stran. ZO ČSOP č. 02/09 Vlašim. Informační brožuraDPDF
 2011  Ekologická olympiáda 2011/2012 - středočeské krajské kolo (text sborníku). 24 stran. ZO ČSOP č. 02/09 Vlašim. Informační brožuraDPDF
 2016Jakl Jiří Ekologické přístupy k zahrádkářství. 2 strany. Zvonečník - Eko. platforma. LetákDPDF
 2010Pfiffner Lukáš & Balmer Oliver (FiBL) Ekologické zemědělství a biodiverzita. Podle švýcarského originálu Biolandbau und Biodiversitat. 2. aktualizované vydání. 4 strany. Bioistitut. ISBN 978-80-87371-09-1 LetákDPDF
 2002Kolektiv autorů Ekologické značení v České republice. [Ekolabeling in the Czech Republic.] 46 stran. MŽP ČR. Informační brožuraDPDF
 2012Ekoporadní ORSEJ Ekoporadna ORSEJ při Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě. 2 strany. Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě. SkládačkaDPDF
 2011Vermouzek Zdeněk, Opršalová Irena, Bajerová Alena, Popelka Jiří, Šaj Petr & Zatloukalová Eva Ekoporadny Olomouckého kraje. 6 stran. Muzeum Komenského v Přerově. Informační brožuraDPDF
 2011Anonym Ekozemědělci Olomoucký kraj. 2 strany. Hnutí DUHA, místní skupina Olomouc. LetákDPDF
 2016Činčera Jan, Jančaříková Kateřina, Matějček Tomáš, Šimonová Petra, Bartoš Jan, Lupač Miroslav & Broukalová Lenka Environmentální výchova z pohledu učitelů. 209 stran. MU; Agentura Koniklec. ISBN 978-80-210-8439-1 Informační brožuraDPDF
 2015Daniš Petr & Nechvátalová Judita Environmentální výchova. Milujeme přírodu a chceme zdravé prostředí. 32 stran. MŽP ČR. Informační brožuraDPDF
 2006Anonym EUROBATS. Dohoda o ochraně populací evropských netopýrů. 4 strany. MŽP ČR. SkládačkaDPDF
 2010Kolektiv autoru Evoluci nezastavíš! www.evvoluce.cz pro školáky i učitele. 1 strana. Ochrana fauny ČR. LetákDPDF
 2007Severa Michal a kolektiv Finanční zdroje na ochranu přírody a krajiny. 51 stran. MŽP ČR. Informační brožuraDPDF
 2004Anonym Fond soudržnosti Evropské unie - Jak získat finanční prostředky z Fondu soudržnosti. 16 stran. MŽP ČR. Informační brožuraDPDF
 1999Anonym Geologická stezka kulturního a přírodního dědictví Evropy v Českém krasu. 2 strany. Správa CHKO Český kras. SkládačkaDPDF
 2007Neřoldová Lenka & Rus Ivo Hánín. 48 stran. Měs. ú. Kolín. Řada: Průvodce po přírodních lokalitách Kolínska PrůvodceDPDF
 2008Jeřábková Lenka Hnědí skokani České republiky - určovací klíč. 2 strany. AOPK ČR. SkládačkaDPDF
 2008Kolektiv autorů Hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica). 2 strany. DAPHNE ČR - Institut aplikované ekologie. LetákDPDF
 2012Běťák Jan Houby v Národním parku Podyjí. Krátká vycházka do tajemné říše hub. 12 stran. Sprava NP Podyjí. SkládačkaDPDF
 2012Kacetl Jiří Hrady středního Podyjí. Malý průvodce údolím řeky Dyje na pomezí jihozápadní Moravy a Dolních Rakous. 12 stran. Sprava NP Podyjí; Jihomoravské muzeum Znojmo. SkládačkaDPDF
 2019Kolektiv autorů Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) – Pták roku 2019. In: Ptačí svět. Časopis České společnosti ornitologické. Ročník XXVI., číslo 1/2019. 28 stran. ČSO. Řada: Pták roku sv. 2019 Informační brožuraDCelé číslo
  Anonym Chemie a životní prostředí - aktivity České republiky a v České republice. 2 strany. MŽP ČR. SkládačkaDPDF
 2006Anonym CHM. Informační systém úmluvy o biologické rozmanitosti. 4 strany. MŽP ČR. SkládačkaDPDF
 2010Prošková Jiřina & Jedlička Josef Chráněná krajinná oblast a biosférická rezervace UNESCO Křivoklátsko - Vzdělávací programy 2010-2011. 11 stran. Křivoklátská o. p. s. Informační brožuraDPDF
 2000Kolektiv autorů Chráněná krajinná oblast Blaník (CZ). 2 strany. Správa CHKO Blaník. SkládačkaDPDF
 2006Kinský Jiří Chráněná krajinná oblast České středohoří. 2 strany. Správa CHKO České středohoří. SkládačkaDPDF
 2007Dolak Jan, Farský Kamil, Česká Irena, Dostál Libor, Farský Kamil, Hušek Jiří, Mejzrová Jana, Šnytr Ondřej, Thelenová Jitka, Vinklát Pavel D., Vršovský Vladimír, archiv Správy CHKO JH. Chráněná krajinná oblast Jizerské hory: 111 otázek a odpovědí. 32 stran. Správa CHKO Jizerské hory; Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. Liberec. Informační brožuraDPDF
 2004Pořízek Ladislav Chráněná krajinná oblast Kokořínsko. 8 stran. Správa CHKO Kokořínsko. SkládačkaDPDF
 2010Správa CHKO Lužické hory Chráněná krajinné oblast Lužické hory - 122 nejčastějších otázek a odpovědí. 32 stran. Správa CHKO Lužické hory. Informační brožuraDPDF
  Anonym Chráníme životní prostředí pro vás. 2 strany. MŽP ČR. SkládačkaDPDF
 2013Vilímovský V. Chraňte raky. Patří k ohroženým živočichům naší přírody. 1 strana. ÚVR ČSOP. LetákDPDF
 2010Košťálová Věra & Sázelová Veronika Chřadnutí a odumírání jasanů. Původce: Chalara fraxinea Kowalski, 2006. 1 -2. strana. MZe ČR. SkládačkaDPDF
 2006Bürger Petr, Hora Jan & Pykal Jiří (text), Petr Bürger (foto) Chřástal polní - pomozme mu přežít. 2 strany. MŽP ČR; ČSO. Propagační materiályDPDF
 2011Frantík Dan, Karnecká Jana & Slavík Petr Chuchelský háj. 2 strany. Magistrát hlavního města Prahy. LetákDPDF
 2006Hartl Roman Informační a vzdělávací středisko Lesů ČR Křivoklát. 2 strany. IVS LČR Křivoklát. SkládačkaDPDF
12345
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348