Seznam informačních brožur a materiálů
Formulář slouží k výběru neperiodických informačních brožur, letáků atd., a využivající zpravidla pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu.
   Upozornění - při nastavení filtru byl překročen maximální počet vybraných vět. Pro jejich snížení je potřeba filtr upřesnit.
12345
 YearAuthorPublicationTyp pub.DPDF
 2011  20 let Greenpeace v České republice. 8 stran. Greenpeace Česká republika. SkládačkaDPDF
 2010Anonym 2010 Mezinárodní rok biodiverzity - Pro pestrou přírodu, pro budocnost. 8 stran. MŽP ČR. SkládačkaDPDF
 2010Anonym 2010 Mezinárodní rok biodiverzity - Pro pestrou přírodu, pro budocnost. Lípa a rorýs obecný. 4 strana. MŽP ČR. LetákDPDF
 2010Anonym 2010 Mezinárodní rok biodiverzity - Pro pestrou přírodu, pro budocnost. Rašeliníky a střevlík Ménétriésův. 4 strany. MŽP ČR. LetákDPDF
 2010Anonym 2010 Mezinárodní rok biodiverzity - Pro pestrou přírodu, pro budocnost.. Rys ostrovid a hřib královský. 4 strany. MŽP ČR. LetákDPDF
 2010Anonym 2010 Mezinárodní rok biodiverzity - Pro pestrou přírodu, pro budocnost.. Skřivan polnií a koukol polní. 4 strany. MŽP ČR. LetákDPDF
 2010Anonym 2010 Mezinárodní rok biodiverzity - Pro pestrou přírodu, pro budocnost.. Užovka stromová a oskeruče. 4 strany. MŽP ČR. LetákDPDF
 2008Štěpánek Petr, Hůla Petr & Kasalický Ivan 30 let Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 42 stran. Správa CHKO Křivoklátsko. Informační brožuraDPDF
 1980Anonym 35 let rozvoje socialistické páce o životní prostředí v ČSR. 65 . strana,1 foto,. Rada pro životní prostředí při vládě ČSR. Informační brožuraDVideo
 2006Vorel Ivan, Bukacek Roman, Matějka Petr, Culek Martin & Sklenička Petr A method for assessing the visual impact on landscape character of proposed construction, activities or changes in land use. 24 stran. Centrum pro krajinu. ISBN 80-903206-8-6 MetodikaDPDF
 2007Anonym AEWA. Dohoda o ochraně africko-euroaijských stěhovavých vodních ptáků. 2 strany. MŽP ČR. LetákDPDF
 2006Hošek Michal, Kozubková Jitka, Pešout Pavel, Plesník Jan & Zohorna Jan Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. 8 stran. AOPK ČR. Informační brožuraDPDF
 1999Jankovský Pavel a kol. Almanach vydaný k 100. výročí organizovaného sportovního rybolovu v Hradci Králové. 61 stran. ČRS, místní organizace Hradec Králové . Propagační materiályD
 2008Placková Renata Al_obal aneb co s hliníkem v Olomouci. 2 strany. Hnutí DUHA, místní skupina Olomouc. SkládačkaDPDF
 2006Anonym Analýza povodí Dunaje. 25 stran. MŽP ČR. Informační brožuraDPDF
 2009Flousková Zdeňka (ed.), Harčarik Josef, Klimeš Miloslav, Kulich Jiří, Hušková Blažena, Hušek Jiří & Mejzrová Jana Apartmány Ano či Ne. Průvodce procesem plánování a rozhodování pro obce a veřejnost na příkladu Krkonoš. 44 stran. Náš kraj o.s.. ISBN 978-80-86527-24-6 Propagační materiályDPDF
 2006Roudná Milena a kol. Arboretum Hrubá skála. 20 stran. MŽP ČR. ISBN 80-7212-393-9 PrůvodceDPDF
 1974Pojkar Miroslav Arboretum Hrubá skála. 12 stran,4 foto,1 kresba. Propagační materiályD
 2016Kaňák Jan Arboretum Sofronka. 2 strany. SVSMP. SkládačkaDPDF
 2007Stejskalová Eliška & Zapletalová Hana Architektura Českého krasu. 4 strany. Správa CHKO Český kras. SkládačkaDPDF
 2006Roudná Milena Assessment of Capacity-building Needs: Access to Genetic Resources and Bene.t-sharing, Conservation and Sustainable Use of Biodiversity Important for Agriculture, Forestry and Research Czech Republic. Report of the UNEP/GEF Project. 20 stran. MŽP ČR. Informační brožuraDPDF
 2013Pejša Jaroslav, Rus Ivo & Vonička Pavel Bačovské lesy. 36 stran. Měs. ú. Kolín. Řada: Průvodce po přírodních lokalitách Kolínska PrůvodceDPDF
 2006Anonym Bahňáci. 2 strany. MŽP ČR. LetákDPDF
 2010Anonym Bečva pro život. Návrh koncepce přírodě blízké ochrany sídel Pobečví. 4 strany. Unie pro řeku Moravu. LetákDPDF
 2006Anonym Bern Convection. Úmluva o ochraně evropské fauny, flóra a přírodních stanovišť. 4 strany. MŽP ČR. SkládačkaDPDF
 1995Šafránek Jiří a Plšek Václav Bernská úmluva. Úmluva o ochraně evropské fauny a flóry a přírodních stanovišť. 2 strany. Moravský ornitologický spolek; Nadace MEkKA. Řada: Mezinárodní dohody SkládačkaDPDF
 2010Křenek Daniel, Pavelka Jiří & Brinke Tomáš Beskydy a Horní Vsacko - významné ptačí území roku 2010. 16 stran. ČSO; AOPK ČR. Řada: IBA roku Informační brožuraDPDF
 2011Bajer Vojtěch, Ohryzková Lucie, Popelář P., Popelářová Marie & Myslikovjan T. Beskydy, ptáci a Natura 2000- informace (nejen) pro vlastníky lesa v Chráněné krajinné oblasti Beskydy. 15 stran. ZO ČSOP č. 76/13 Salamandr. Informační brožuraDPDF
  Anonym Bio u vás doma. 2 strany. Hnutí DUHA, místní skupina Olomouc. SkládačkaDPDF
 1998Svoboda Jaroslav, Šafránek Jiří a Plšek Václav Biologická ochrana polních kultur před hrabošem polním. 2 strany. Moravský ornitologický spolek. SkládačkaDPDF
 2004Brožová Jana (ed.) Biologická rozmanitost v České republice. 58 stran. MŽP ČR. ISBN 80-7212-344-0 Informační brožuraD
 2008Správa CHKO Blaník Blaník. 2 strany. Správa CHKO Blaník. SkládačkaDPDF
 2006Pošmourný Pavel, Brandejs Josef, Vítek Jan & Němec Jan Blaník. Geologie chráměných krajinných oblastí České rebubliky (CZ). 4 strany. Česká geologická služba; Správa CHKO Blaník. SkládačkaDPDF
 2006Pošmourný Pavel, Brandejs Josef, Vítek Jan & Němec Jan Blaník. Geology of Protected Landscape Area in the Czech Republic. = Zur Geologie der Landschaftsschutzgebiete der Tschechischen Republic (An, De). [Blaník. Geologie chráměných krajinných oblastí České rebubliky.] 4 strany. Česká geologická služba; Správa CHKO Blaník. SkládačkaDPDF
 2000Páleník Marian Bobr na českém Labi. 18 stran. Přátelé přírody, Ústí nad Labem. Informační brožuraD
 2009Veverková Zuzana Boj s akátem: Metodický list. 8 stran. DAPHNE ČR - Institut aplikované ekologie. ISBN 978-80-260-0375-5 Propagační materiályDPDF
 2006Grulich Vít & Hora Jan Boletice - významné ptačí území roku 2006. 20 stran. ČSO. Řada: IBA roku Informační brožuraDPDF
 1995Petřík Miroslav a Plšek Václav Bonnská úmluva. Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů. 2 strany. Moravský ornitologický spolek; Nadace MEkKA. Řada: Mezinárodní dohody SkládačkaDPDF
  Anonym Botanické příběhy. Svět rostlin od poznání k využití.. 8 stran. Botanický ústav AV ČR, v.v.i.. SkládačkaD
 2006Roudná Milena & Hanzelka Petr Botanické zahrady České republiky. 64 stran. MŽP ČR. ISBN 80-7212-441-2 PrůvodceDPDF
 1924Roubal J. & Štorkán J. Brdy po stránce zoologické. Propagační materiályD
 2009Flašar Jan & Vosátka Tomáš Brzdíme vodu v Kremžské kotlině. 2 strany. Správa CHKO Blanský les; DAPHNE ČR - Institut aplikované ekologie. SkládačkaDPDF
 2013Kolektiv autorů Břehule říční - Pták roku 2013. In: Ptačí svět – časopis České společnosti ornitologické. Rocník XX, číslo 1/2013. 24 stran. ČSO. Řada: Pták roku sv. 2013 Informační brožuraDPDF
  Anonym Břehyňský a Novozámecký rybník. 2 strany. MŽP ČR. LetákDPDF
 2006Lemberk Vladimír Bydlí s námi v našich domech. 10 stran. Krajský úřad - Pardubický kraj. SkládačkaDPDF
 2007Šimeček Karel & Brinke Tomáš Bzenecká doubrava – Strážnické pomoraví - významné ptačí území roku 2007. 16 stran. ČSO. Řada: IBA roku Informační brožuraDPDF
 2006Anonym CARPATHIAN CONVENTION. Rámcová úmluva o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat 4 strany. MŽP ČR. SkládačkaDPDF
 2006Anonym Cartagenský protokol o biologické bezpečnosti k úmluvě o biologické rozmanitosti. 4 strany. MŽP ČR. SkládačkaDPDF
 2004Hladný Josef, Krátká Martina & Kašpárek Ladislav Catastrophic flood in the Czech Republic - August 2002. [Srpen 2002 - Katastrofální povodeň v České republice.] 44 stran. Čs. hydrometeorologický ústav; AOPK ČR; Česká geologická služba. Informační brožuraDPDF
 2006Anonym CBD. Úmluva o Biologické rozmanitosti. 4 strany. MŽP ČR. SkládačkaDPDF
 2009Jankovská Zuzana (ed.) CD České lesnictví, verze III. [The Czech Forestry, version III.] 4 minuty. ÚHÚL Brandýs nad Labem. Video, filmDFilm
 2014Anonym Celý rok a ochrana přírody. 2 strany. Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě. LetákDPDF
 2004Ministerstvo životního prostředí Cena ministra životního prostředí 1994 - 2004. 92 stran. MŽP ČR. ISBN 80-7212-315-7 Informační brožuraDPDF
 2009IFER - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů,s.r.o. a Jansa Václav Certifikované lesy v národním parku. 2 strany. Správa KRNAP. SkládačkaDPDF
 2007Anonym Cesta slovanských bohů Bílov. 2 strany. Krajský úřad - Plzeňský kraj. SkládačkaDPDF
 2010  Cinibulkova naučná stezka - pracovní listy.. 2 strany. Správa CHKO Kokořínsko; Měs. ú. Mšeno. Propagační materiályDPDF
    Cinibulkova naučná stezka - tabule.. 2 strany. Správa CHKO Kokořínsko. Propagační materiályDPDF
 2010Úmluva CITES & Evropská unie CITES - Informace o obchodování s ohroženými druhy živočichů a rostlin po vstupu České republiky do EU. 2 strany. MŽP ČR. PrůvodceDPDF
 2004Anonym CITES. Nekupujte si problemy. 2 strany. ČIŽP. SkládačkaDPDF
 2009Kolektiv autorů Climate change. 2 strany. MŽP ČR. SkládačkaDPDF
 2006Anonym CMS. Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů (Bonnská úmluva). 4 strany. MŽP ČR. SkládačkaDPDF
  Anonym CNG = levné a ekologické palivo budoucnosti. 4 strany. EUROCNG. SkládačkaD
 2011Kolektiv autoru Co dělat když .... 2 strany. Ochrana fauny ČR. LetákDPDF
 2008Anonym Co přinesla dálnice Českemu ráji. 2 strany. ZO ČSOP č. 46/06 Křižánky - Jičín. SkládačkaDPDF
 1980Krupauer Vladimír, Jirásek Jiří & Kálal Ladislav Cvičení z rybářství a ochrany vod.: Určeno pro studenty oboru zootechnik. 163 stran. ČZU. ISBN 80-7212-197-9 Informační brožuraD
 2010Nagel Richard Cyklistické desatero v Národním parku České Švýcarsko. 2 strany. Sprava NP České Švýcarsko. SkládačkaDPDF
 2011Lazárek Petr Cykloturistika v Národním parku Podyjí/Thayatal. 7 tipů na cyklistické výlety. Mapka území. Ochrana přírody. Všeobecné informace. 12 stran. Sprava NP Podyjí. SkládačkaDPDF
 2010Anonym Czech Companies Providing Environmental Technologies And Services. [České environmentální technologie.] 4 strany. MŽP ČR. SkládačkaDPDF
 2009Skupina autorů Czech development cooperation in the fields of agriculture, rural development, forestry and water management. 102 stran. MZe ČR. ISBN 80-902623-1-7 Informační brožuraDPDF
 2007Anonym Czech Research in Antarctica. [Český výzkum v Antarktidě.] 2 strany. MŽP ČR. SkládačkaDPDF
 2009Kušková Petra, Marková Alena & Najmanová Klára Czechs in a Consumer Paradise. (!?). Trends in Consumption of Czech Households Over the Past Twenty Years. [Češi ve spotřebitelském ráji.] 57 stran. Cenia; MŽP ČR. ISBN 978-80-85087-70-3 SkládačkaDPDF
 2003ZO ČSOP Veronica Čáp bílý (Ciconia ciconia) a jeho aktivní ochrana. 2 strany. ZO ČSOP č. 54/44 VERONICA, Brno. SkládačkaDPDF
 2000Kolektiv autorů Čáp bílý - ohrožený druh. 2 strany. Moravský ornitologický spolek. SkládačkaD
 1994Anonym ČÁP bílý - ohrožený druh. 3 strany . Moravský ornitologický spolek. SkládačkaD
 1994Formánek Jiří, Hudec Karel, Plesník Jan, Rejman Bohumil, Řezníček Jan, Škopek Jaroslav & Šťastný Karel Čáp bílý - Pták roku 1994. [White Stork - The Bird of the Year 1994.] 20 stran. ČSO. Řada: Pták roku sv. 1994 Informační brožuraDPDF
 2014Kolektiv autorů Čáp bílý, čáp černý - Pták roku 2014. In: Ptačí svět – časopis České společnosti ornitologické. Ročník XXI, číslo 1/2014. 24 stran. ČSO. Řada: Pták roku sv. 2014 Informační brožuraDPDF
 1994Svoboda Jaroslav, Šafránek Jiří a Tomčala Marek Čáp bílý. Ohrožený druh. 2 strany. Moravský ornitologický spolek. LetákD
 2008Radikovská Štěpánka Čápi bílí na Mladoboleslavsku. 24 stran. ZO ČSOP č. 08/01 Klenice. Informační brožuraDPDF
 1995Formánek Jiří, Hudec Karel, Plesník Jan, Řezníček Jan, Šálek Miroslav, Schröpfer Libor, Škopek Jaroslav & Šťastný Karel Čejka chocholatá - Pták roku 1995. 16 stran. ČSO. Řada: Pták roku sv. 1995 Informační brožuraDPDF
 2016Kolektiv autorů Červenka obecná – Pták roku 2016. In: Ptačí svět. Časopis České společnosti ornitologické. Ročník XXIII., číslo 1/2016. 24 stran. ČSO. Řada: Pták roku sv. 2016 Informační brožuraDPDF
 2006Kinský Jiří, Moravec Pavel & Vlačiha Vlastislav České středohoří. Průvodce po maloplošných chráněných územích. 55 stran. Správa CHKO České středohoří. Informační brožuraDPDF
 2009Šebestian Jiří & Brinke Tomáš Českobudějovické rybníky - významné ptačí území roku 2009. 16 stran. ČSO; AOPK ČR. Řada: IBA roku Informační brožuraDPDF
 2002Kolektiv autorů Český kras chráněná krajinná oblast. [Czech karst protected landscape area.] 2 strany. Správa CHKO Český kras. SkládačkaDPDF
 2002Budil Petr & Jäger Ondřej Český kras. Geologie Chráněných krajinných oblastí České republiky. 3 strany. Česká geologická služba. SkládačkaDPDF
 2011Správa CHKO Český les Český les. 2 strany. AOPK ČR. SkládačkaDPDF
 2012Správa CHKO Český les Český les: co zde roste? 2 strany. Správa CHKO Český les. SkládačkaDPDF
 2012Správa CHKO Český les Český les: co zde žije? 2 strany. Správa CHKO Český les. SkládačkaDPDF
 2004Cepák Jaroslav, Čapek Miroslav & Albrecht Tomáš Český překlad špičkového evropského klíče k určování ptáků je obrovským zklamáním! Recenze na český překlad knihy SVENSSON L., GRANT P.J., MULLARNEY K. & ZETTERSTRÖM D. 1999: Collins Bird Guide: The most complete Guide to the Birds of Britain and Europe. 1 . strana. ČSO. InternetDPDF
 2008Správa CHKO Český ráj Český ráj. Chráněná krajinná oblast. 4 strany. ZO ČSOP č. 46/06 Křižánky - Jičín. SkládačkaDPDF
  Štěpánová Jana Český svaz ochránců přírody - přidejte se k nám. 2 strany. ÚVR ČSOP. SkládačkaDPDF
 2009Kušková Petra, Marková Alena & Najmanová Klára Češi ve spotřebitelském ráji. Vývoj spotřeby českých domácností v posledních dvaceti letech. [Czechs in a Consumer Paradise.] 57 stran. Cenia; MŽP ČR. ISBN 978-80-85087-70-3 Informační brožuraDPDF
 2009Polanecký Karel, Rovenský Jan, Sequens Edvard, Sedlák Martin & Kotecký Vojtěch Čisté teplo. ISBN: 978-80-86834-33-7 28 stran. Greenpeace Česká republika. ISBN: 978-80-86834-33-7 Informační brožuraDPDF
 2003Remtová Květoslava Čistší produkce. 28 stran. MŽP ČR. ISBN 80-7212-260-6 Informační brožuraDPDF
 2000Kolektiv autorů Das Landschaftsschutzgebiet Blaník (De). [Chráněná krajinná oblast Blaník. ] 2 strany. Správa CHKO Blaník. SkládačkaDPDF
 2017Kolektiv autorů Datel černý (Dryocopus martius) – Pták roku 2017. In: Ptačí svět. Časopis České společnosti ornitologické. Ročník XXIV., číslo 1/2017. 24 stran. ČSO. Řada: Pták roku sv. 2017 Informační brožuraDPDF
 2008Správa CHKO Beskydy Desatero slušného chování návštěvníka Chráněné krajinné oblasti Beskydy. 1 strana. Správa CHKO Beskydy. LetákDPDF
 2016Anonym Dešťovka na zahradě. 2 strany. Zvonečník - Eko. platforma. LetákDPDF
 2006Strejčková Emilie (ed.) Děti, aby byly a žily. 96 stran. MŽP ČR. ISBN 80-7212-382-3 Informační brožuraDPDF
 2010Gründler Elisabeth C. & Schäfer Norbert / překlad Kolářová Markéta Dětská hřiště a zahrady v přírodním stylu - význam, plánování, realizace. Z publikace Naturnahe Spiel- und Eriebnisräume vydané roku 2000 přeložila: Markéta Kolářová. 86 stran. MŽP ČR. ISBN 978-80-7212-523-4 Informační brožuraDPDF
 2011Kolektiv autoru DMS Zvíře v nouzi. 1 strana. Ochrana fauny ČR. Propagační materiályDPDF
12345
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348