ISSN 1804-3348
Skip Navigation LinksÚvod Vybrané bibliotéky Botanické Botanické drobné tiskoviny
Seznam informačních brožur a materiálů z botaniky
Formulář slouží k výběru neperiodických informačních brožur, letáků atd., z botaniky a sloužící zpravidla pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu. Seznam je setříděný názvem. Kliknutím na písmeno D se zobrazí detailní informace mnohde i s titulní stránkou. Pokud jsou písmena PDF modře podbarvená, je citace připojena v PDF. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
12
RokAutorPublikaceVydavatelSkupinaTyp cit.Typ pub.Bibl.DPDF
2010Anonym 2010 Mezinárodní rok biodiverzity - Pro pestrou přírodu, pro budocnost. Lípa a rorýs obecný. 4 strana. MŽP ČR;  Populárně naučnáLeták Bo Orn Opk DPDF
2010Anonym 2010 Mezinárodní rok biodiverzity - Pro pestrou přírodu, pro budocnost.. Užovka stromová a oskeruče. 4 strany. MŽP ČR;  Populárně naučnáLeták Opk Bo Her EVVO DPDF
2006Roudná Milena a kol. Arboretum Hrubá skála. 20 stran. ISBN 80-7212-393-9 MŽP ČR;  Populárně naučnáPrůvodce Bo Opk DPDF
2016Kaňák Jan Arboretum Sofronka. 2 strany. SVSMP;  Populárně naučnáSkládačka Bo EVVO DPDF
2013Pejša Jaroslav, Rus Ivo & Vonička Pavel Bačovské lesy. 36 stran. Měs. ú. Kolín; Průvodce po přírodních lokalitách KolínskaPopulárně naučnáPrůvodce Opk Bo Zoolog EVVO DPDF
2006Anonym Bern Convection. Úmluva o ochraně evropské fauny, flóra a přírodních stanovišť. 4 strany. MŽP ČR;  Populárně naučnáSkládačka Opk Bo Zoolog EVVO DPDF
2011Bajer Vojtěch, Ohryzková Lucie, Popelář P., Popelářová Marie & Myslikovjan T. Beskydy, ptáci a Natura 2000- informace (nejen) pro vlastníky lesa v Chráněné krajinné oblasti Beskydy. 15 stran. ZO ČSOP č. 76/13 Salamandr;  Populárně naučnáInformační brožura Opk Orn Les Bo DPDF
2008Správa CHKO Blaník Blaník. 2 strany. Správa CHKO Blaník;  Populárně naučnáSkládačka Opk Bo Zoolog EVVO DPDF
Anonym Botanické příběhy. Svět rostlin od poznání k využití.. 8 stran. Botanický ústav AV ČR, v.v.i.;  Populárně naučnáSkládačka Bo EVVO D
2010Hanzelka Petr a kolektiv Botanické zahrady a arboreta České republiky. 408 stran. ISBN 978-80-200-1771-0 Academia, nakladatelství AV ČR; Unie botanických zahrad ČR Atlasy a průvodcePopulárně naučnáPrůvodce Bo DPDF
2006Roudná Milena & Hanzelka Petr Botanické zahrady České republiky. 64 stran. ISBN 80-7212-441-2 MŽP ČR;  Populárně naučnáPrůvodce Bo Opk DPDF
2006Anonym CARPATHIAN CONVENTION. Rámcová úmluva o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat 4 strany. MŽP ČR;  Populárně naučnáSkládačka Opk EVVO Bo Zoolog DPDF
2006Anonym Cartagenský protokol o biologické bezpečnosti k úmluvě o biologické rozmanitosti. 4 strany. MŽP ČR;  Populárně naučnáSkládačka Opk Bo EVVO DPDF
2006Anonym CBD. Úmluva o Biologické rozmanitosti. 4 strany. MŽP ČR;  Populárně naučnáSkládačka Opk EVVO Bo Zoolog DPDF
2006Kinský Jiří, Moravec Pavel & Vlačiha Vlastislav České středohoří. Průvodce po maloplošných chráněných územích. 55 stran. Správa CHKO České středohoří;  Populárně naučnáInformační brožura Opk Bo Zoolog EVVO DPDF
2002Kolektiv autorů Český kras chráněná krajinná oblast. Czech karst protected landscape area. 2 strany. Správa CHKO Český kras;  Populárně naučnáSkládačka Opk Bo Zoolog DPDF
2011Správa CHKO Český les Český les. 2 strany. AOPK ČR;  Populárně naučnáSkládačka Opk Bo Zoolog EVVO DPDF
2012Správa CHKO Český les Český les: co zde roste? 2 strany. Správa CHKO Český les;  Populárně naučnáSkládačka Opk Bo EVVO DPDF
2000Kolektiv autorů Das Landschaftsschutzgebiet Blaník (De). Chráněná krajinná oblast Blaník. 2 strany. Správa CHKO Blaník;  Populárně naučnáSkládačka Opk EVVO Bo Zoolog DPDF
2011Pejša Jaroslav, Rus Ivo & Vonička Pavel Geologicko paleontlogické významné krajinné prvky. 32 stran. Měs. ú. Kolín; Průvodce po přírodních lokalitách KolínskaPopulárně naučnáPrůvodce Opk Geol Bo Zoolog DPDF
2008Kolektiv autorů Hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica). 2 strany. DAPHNE ČR - Institut aplikované ekologie;  Populárně naučnáLeták Opk Bo EVVO DPDF
2006Anonym CHM. Informační systém úmluvy o biologické rozmanitosti. 4 strany. MŽP ČR;  Populárně naučnáSkládačka Opk EVVO Bo Zoolog DPDF
2000Kolektiv autorů Chráněná krajinná oblast Blaník (CZ). 2 strany. Správa CHKO Blaník;  Populárně naučnáSkládačka Opk EVVO Bo Zoolog DPDF
2006Kinský Jiří Chráněná krajinná oblast České středohoří. 2 strany. Správa CHKO České středohoří;  Populárně naučnáSkládačka Opk Bo Zoolog EVVO DPDF
1982Moucha Petr Chráněná krajinná oblast Český Kras. 2 strany. KSSPPOP, Středočeský kraj;  Populárně naučnáSkládačka Opk Bo Zoolog DPDF
2005Kolektiv autorů Chráněná krajinná oblast Český Kras. 2 strany. Správa CHKO Český kras;  Populárně naučnáSkládačka Opk Bo Zoolog DPDF
2009Kolektiv autorů Chráněná krajinná oblast Český Kras. 2 strany. AOPK ČR;  Populárně naučnáSkládačka Opk Bo Zoolog DPDF
2004Pořízek Ladislav Chráněná krajinná oblast Kokořínsko. 8 stran. Správa CHKO Kokořínsko;  Populárně naučnáSkládačka Opk Bo Zoolog EVVO DPDF
2006Kolektiv autorů Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko. 2 strany. Správa CHKO Křivoklátsko;  Populárně naučnáSkládačka Opk Bo Zoolog DPDF
2011Správa CHKO Křivoklátsko Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko. 2 strany. AOPK ČR;  Populárně naučnáSkládačka Opk Bo Zoolog DPDF
2010Správa CHKO Lužické hory Chráněná krajinné oblast Lužické hory - 122 nejčastějších otázek a odpovědí. 32 stran. Správa CHKO Lužické hory;  Populárně naučnáInformační brožura Opk EVVO Bo Zoolog DPDF
2012Ohryzková Lucie a kol. Chráněná území v Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Co skrývají lesní památky a rezervace. 20 stran. ZO ČSOP č. 76/13 Salamandr; Správa CHKO Beskydy  Populárně naučnáInformační brožura Opk Bo Zoolog Les DPDF
2012Ohryzková Lucie & Popelářová Marie Chráněná území v Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Co skrývají luční památky a rezervace. 20 stran. ZO ČSOP č. 76/13 Salamandr;  Populárně naučnáInformační brožura Opk Bo Zoolog DPDF
1995Sýkorová Jarmila Chráněné rostliny Liberecka. 43 stran. Okr.ú. Liberec;  Odborná prácePrůvodce Opk Bo D
2010Košťálová Věra & Sázelová Veronika Chřadnutí a odumírání jasanů. Původce: Chalara fraxinea Kowalski, 2006. 1-2. strana. MZe ČR;  Populárně naučnáSkládačka Les Bo EVVO DPDF
2005Hřebík Š., Pondělíček M., Špryňar Pavel & Tichý T. Karlštejn - Koda. 2 strany. Agentura Koniklec; Správa CHKO Český kras  Populárně naučnáSkládačka Opk Bo Zoolog DPDF
2009Kovařík Václav Konopišťský park. 112 stran. Sv. 6. ISBN 978-80-86327-76-1 ZO ČSOP č. 02/09 Vlašim; Muzeum Podblanicka Přírodou PodblanickaOdborná prácePrůvodce Opk Bo DPDF
2001Lisická Eva Lišajníky - ohrozené partnerstvo. - , 3 pp. [text skládačky k výstave] 3 strany. Tekovské múzeum Levice;  Populárně naučnáSkládačka Lichen D
1996Liška Jiří Lišejníky a znečištění ovzduší. 8 stran. ISBN 80-254-1453-1 Tereza - sdružení pro ekologickou výchovu;  Populárně naučnáSkládačka EVVO Lichen D
2015Jakub Opršal & Michal Skalka Lišejníky. Jednoduchý klíč k určování. 2 strany. Správa KRNAP;  Populárně naučnáSkládačka Lichen Opk EVVO DPDF
2002Anonym Malé Arboretum Černá Studnice. 1-2. strana. LČR; Lesy ČR, KŘ Liberec  Populárně naučnáSkládačka Les EVVO Bo DPDF
2010Barták Roman, Konupková Kalousová Štěpánka & Krupová Barbora Metodika likvidace invazních druhů křídlatek (Reynoutria spp.). 34 stran. KÚ - Moravskoslezský kraj; ZO ČSOP č. 76/13 Salamandr  Odborná práceInformační brožura Bo Opk DPDF
2014Štursa Jan, Drahný Radek, Mikšíček Petr & Stýblo Petr Minuty z Krkonoš. 12. Kamenná moře. 2:12 minut. Správa KRNAP; MŽP ČR Minuty z KrkonošPopulárně naučnáVideo, film Opk EVVO Geol Lichen DFilm
2014Štursa Jan, Drahný Radek, Mikšíček Petr & Stýblo Petr Minuty z Krkonoš. 16. Morušková kleč. 2:02 minut. Správa KRNAP; MŽP ČR Minuty z KrkonošPopulárně naučnáVideo, film Opk EVVO Bo DFilm
2014Štursa Jan, Drahný Radek, Mikšíček Petr & Stýblo Petr Minuty z Krkonoš. 21. Krkonošské louky. 2:09 minut. Správa KRNAP; MŽP ČR Minuty z KrkonošPopulárně naučnáVideo, film Opk EVVO Bo DFilm
2014Štursa Jan, Drahný Radek, Mikšíček Petr & Stýblo Petr Minuty z Krkonoš. 22. Orchideje Krkonoš. 2:04 minut. Správa KRNAP; MŽP ČR Minuty z KrkonošPopulárně naučnáVideo, film Opk EVVO Bo DFilm
2014Štursa Jan, Drahný Radek, Mikšíček Petr & Stýblo Petr Minuty z Krkonoš. 25. Jeřáb sudetský - rodák z Krkonoš. 2:09 minut. Správa KRNAP; MŽP ČR Minuty z KrkonošPopulárně naučnáVideo, film Opk EVVO Bo DFilm
2014Štursa Jan, Drahný Radek, Mikšíček Petr & Stýblo Petr Minuty z Krkonoš. 26. Zvonek český nebo krkonošský? 2:07 minut. Správa KRNAP; MŽP ČR Minuty z KrkonošPopulárně naučnáVideo, film Opk EVVO Bo DFilm
2014Štursa Jan, Drahný Radek, Mikšíček Petr & Stýblo Petr Minuty z Krkonoš. 27. Léčivé rostliny v životě horalů. 2:01 minut. Správa KRNAP; MŽP ČR Minuty z KrkonošPopulárně naučnáVideo, film Opk EVVO Bo DFilm
2014Štursa Jan, Drahný Radek, Mikšíček Petr & Stýblo Petr Minuty z Krkonoš. 28. Šťovík a další vetřelci. 2:00 minut. Správa KRNAP; MŽP ČR Minuty z KrkonošPopulárně naučnáVideo, film Opk EVVO Bo DFilm
2014Štursa Jan, Drahný Radek, Mikšíček Petr & Stýblo Petr Minuty z Krkonoš. 29. Tajemný svět lišejníků. 1:59 minut. Správa KRNAP; MŽP ČR Minuty z KrkonošPopulárně naučnáVideo, film Opk EVVO Lichen DFilm
2014Štursa Jan, Drahný Radek, Mikšíček Petr & Stýblo Petr Minuty z Krkonoš. 31. Příběh modrého hořce. 2:00 minut. Správa KRNAP; MŽP ČR Minuty z KrkonošPopulárně naučnáVideo, film Opk EVVO Bo DFilm
2014Štursa Jan, Drahný Radek, Mikšíček Petr & Stýblo Petr Minuty z Krkonoš. 32. Kýchavice bílá a další jedovaté krásky z hor. 2:13 minut. Správa KRNAP; MŽP ČR Minuty z KrkonošPopulárně naučnáVideo, film Opk EVVO Bo DFilm
2014Štursa Jan, Drahný Radek, Mikšíček Petr & Stýblo Petr Minuty z Krkonoš. 36. Z klenotnice krkonošských endemitů. 2:14 minut. Správa KRNAP; MŽP ČR Minuty z KrkonošPopulárně naučnáVideo, film Opk EVVO Bo Osbezo DFilm
2014Štursa Jan, Drahný Radek, Mikšíček Petr & Stýblo Petr Minuty z Krkonoš. 37. Návrat jedle do krkonošských lesů. 2:09 minut. Správa KRNAP; MŽP ČR Minuty z KrkonošPopulárně naučnáVideo, film Opk EVVO Bo Les DFilm
2014Štursa Jan, Drahný Radek, Mikšíček Petr & Stýblo Petr Minuty z Krkonoš. 38. Suchopýr, provazovka a Krakonošovy vousy. 2:03 minut. Správa KRNAP; MŽP ČR Minuty z KrkonošPopulárně naučnáVideo, film Opk EVVO Bo Lichen DFilm
2014Štursa Jan, Drahný Radek, Mikšíček Petr & Stýblo Petr Minuty z Krkonoš. 39. Smilkové louky. 2:12 minut. Správa KRNAP; MŽP ČR Minuty z KrkonošPopulárně naučnáVideo, film Opk EVVO Bo DFilm
2012Máčka Zdeněk Mrtvé dřevo součást říční krajiny Národního parku Podyjí/Thayatal. 12 stran. Sprava NP Podyjí;  Populárně naučnáSkládačka Opk Bo EVVO DPDF
1998Kolečková Zina, Šimečková Barbora & Sabbatha Fraňo Národní přírodní rezervace Hůrka - průvodce naučnou stezkou s nejhlubší českou propastí. 19 stran. ZO ČSOP č. 76/03 Valašské Meziříčí; AOPK ČR, krajské středisko Olomouc  Populárně naučnáInformační brožura Opk Geol Bo EVVO DPDF
2009Kolektiv autorů Natura 2000 v Plzeňském kraji. 2 strany. Krajský úřad - Plzeňský kraj;  Populárně naučnáSkládačka Opk Bo Zoolog EVVO DPDF
2007Hůla Petr (ed.), Povolná Jana, Tučková Petra, Černá Květa, Linhartová Renata & Embertová Renata Natura 2000. Křivoklátsko. 18 stran. Správa CHKO Křivoklátsko;  Populárně naučnáInformační brožura Opk Bo Zoolog DPDF
Petr Jiří, Štursa Jan, Frýda Jindřich & Pelech Petr Natura bohemica CZ. 28 minut. MŽP ČR;  Populárně naučnáVideo, film Opk Bo Zoolog EVVO DFilm
Petr Jiří, Štursa Jan, Frýda Jindřich & Pelech Petr Natura bohemica EN. 27 minut. MŽP ČR;  Populárně naučnáVideo, film Opk Bo Zoolog EVVO DFilm
2012Pavličová Kateřina, Zelenková Eva, Andres Roman, Sahula Vlastimil & Kadlec Miroslav Naučná stezka "Pod stromy". Lesní závod Konopiště. 13 tabulí. Lesy ČR, LZ Konopiště;  Populárně naučnáPropagační materiály EVVO Bo Zoolog DPDF
2014Anonym Naučná stezka Chanovice. 1 strana. MAS Pošumaví;  Populárně naučnáLeták Opk EVVO Bo Zoolog DPDF
2011Němcová Lenka, Dóša Július, Köhler Václav & Sýkorová Jarmila Naučná stezka Karlovské bučiny. 2 strany. Lesy ČR, KŘ Liberec; AOPK ČR ÚHÚL, pobočka Jablonec nad Nisou  Populárně naučnáSkládačka Opk Les Bo DPDF
2002Šnaidaf Emil Naučná stezka Koukolova hora - Kotýz. 2 strany. ZO ČSOP Beroun;  Populárně naučnáSkládačka EVVO Bo DPDF
2010Anonym Naučná stezka Lesní panorama - Velíz. 2 strany. IVS LČR Křivoklát;  Populárně naučnáSkládačka EVVO Bo Zoolog DPDF
  Naučná stezka Pamatné stromy Karlštejska. 2 strany. Venkov o. s.;  Populárně naučnáSkládačka EVVO Bo Opk DPDF
2010Huml L., Karhánková I., Remar R., Škoudlinová A., Tichaiová M. & Tichai M. Naučná stezka Rakovník, příroda a historie. 2 strany . R.O.S. Fénix; NSEV Kladno-Čabárna  Populárně naučnáLeták Opk Bo Zoolog EVVO DPDF
2010Pecha Miroslav, Pecha Miroslav ml. & Šnaidauf Emil Naučná stezka Skryjský luh. 2 strany. IVS LČR Křivoklát;  Populárně naučnáSkládačka EVVO Bo Zoolog DPDF
2010Anonym Naučná stezka Údolí ticha. 2 strany. IVS LČR Křivoklát;  Populárně naučnáSkládačka EVVO Bo Zoolog DPDF
2009Kolektiv autorů Ohrožený druh není suvenýr. Pomozte nám chránit ochrožené druhy rostlin a živočichů. (CITES). 2 strany. AOPK ČR;  Populárně naučnáLeták Opk Bo Zoolog EVVO DPDF
2008Patzelt Zdeněk a kol. Ochrana přírody a krajiny v České republice. Nature Conservation and Landscape Protection in the Czech Republic. 0. AOPK ČR; MŽP ČR  Populárně naučnáVideo, film Opk Zoolog Bo EVVO D
2014Michálek Jaroslav Památné stromy Karlovarského kraje. 2. aktualizované vydání. 96 stran. ISBN 978-80-88017-10-3 Krajský úřad - Karlovarský kraj;  Populárně naučnáInformační brožura Bo Opk DObálka a obsah
2005Anonym Památné stromy města Berouna v proměnách. 2 strany. MÚ Beroun;  Populárně naučnáSkládačka EVVO Bo DPDF
2001Málek Aantonín., Ciroková Jitka, Kynclová Milena & Blahovcová Dita Památné stromy okresu Beroun . II. 10 stran. Muzeum Českého krasu;  Populárně naučnáSkládačka EVVO Bo DPDF
2001Málek Aantonín., Ciroková Jitka, Kynclová Milena & Blahovcová Dita Památné stromy okresu Beroun. I. 10 stran. Muzeum Českého krasu;  Populárně naučnáSkládačka EVVO Bo DPDF
2010Michálek Jaroslav, Lepš Vladimír & Uhlík Petr Památné stromy Plzeňského kraje. Geschützte Bäume des Pilsener Beziks / Memorable trees of the Plzeň region. 64 stran. Krajský úřad - Plzeňský kraj;  Populárně naučnáInformační brožura Opk EVVO Bryo DAbstrakt
2007Anonym Památné stromy ve správním obvodu města Beroun jako obce s pověřeným obecním úřadem. 2 strany. MÚ Beroun;  Populárně naučnáSkládačka EVVO Bo DPDF
2010Kolektiv autorů Památné stromy. 2 strany. Sv. 3. NSEV Kladno-Čabárna; Soubor informačních letáků o životním prostředí Populárně naučnáLeták Opk Bo EVVO DPDF
2012Pejša Jaroslav, Rus Ivo & Vonička Pavel Pískovny. 36 stran. Měs. ú. Kolín; Průvodce po přírodních lokalitách KolínskaPopulárně naučnáPrůvodce Opk Bo Zoolog EVVO DPDF
1980Blahůšek Z. et al. Povodím Botiče. 29 stran. ZO ČSOP č. 01/04 Botič - Rokytka;  Populárně naučnáPrůvodce Opk Bo Zoolog EVVO D
2010Klaudys Martin Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka. 4 strany. ZO ČSOP č. 02/09 Vlašim;  Populárně naučnáSkládačka Opk EVVO Bo DPDF
2012Amler Pavel Pozoruhodné stromy Českeho krasu. 2 strany. Správa CHKO Český kras;  Populárně naučnáSkládačka EVVO Bo Opk DPDF
2000Kolektiv autorů Protected Landscape Area Blaník (An). Chráněná krajinná oblast Blaník. 2 strany. Správa CHKO Blaník;  Populárně naučnáSkládačka Opk EVVO Bo Zoolog DPDF
Anonym Průhonický park, příroda s historií. 6 stran. Botanický ústav AV ČR, v.v.i.;  Populárně naučnáSkládačka Bo EVVO D
2013Správa CHKO Český les Průvodce Americkou zahradou. 4 strany. Správa CHKO Český les; ZO ČSOP Sylva Lunae  Populárně naučnáInformační brožura EVVO Bo Opk DPDF
1993Faltys Vladimír Průvodce dětským arboretem v Pardubicích. 0 nestránkováno. Český ústav ochrany přírody;  Populárně naučnáPrůvodce Opk Bo D
2009Peckert Tomáš, Cehláriková Petra, Prokopová Milena & Nováková Barbora Průvodce naučnou stezkou PR Podkovák. 2 strany. Správa CHKO Český les;  Populárně naučnáSkládačka Opk Bo Zoolog EVVO DPDF
2009Moucha P., Pecha M. & Štěpánek P.Foto: Pecha M. Kresby: Popeltová Renata Průvodce naučnou stezkou U Eremita. 23 stran. Správa CHKO Křivoklátsko;  Populárně naučnáInformační brožura EVVO Bo Opk Les DPDF
2009Jančaříková Irena, Jäger Ondřej & Špryňar Pavel Průvodce naučnou stezkou Zlatý Kůň. 16 stran. Správa CHKO Český kras;  Populárně naučnáInformační brožura EVVO Bo Zoolog DPDF
2008Fedlička J. & Embertová R. Foto: Hůlka P., Prokůpek B., Vápeník L. Průvodce po naučných stezkách Chráněné krajinné oblasti Křivokládska. 31 stran. ISBN 978-80-87051-42-9 Správa CHKO Křivoklátsko;  Populárně naučnáInformační brožura EVVO Opk Bo Zoolog DPDF
2008ZO Salamandr Příklady dobré praxe v ochraně přírody (v chráněných krajinných oblastech v Moravskoslezském kraji). 22 stran. ZO ČSOP č. 76/13 Salamandr;  Populárně naučnáInformační brožura Opk EVVO Zoolog Bo DPDF
2007Barták Roman, Bajer Vojtěch & Vlčková Petra Příklady dobré praxe v ochraně přírody a krajiny v ČR a ostatních zemích EU. 46 stran. ZO ČSOP č. 76/13 Salamandr;  Populárně naučnáInformační brožura EVVO Opk Bo Zoolog DPDF
2014Mocek Bohuslav Příroda Kunětické hory. 6 stran. Muzeum východních Čech v Hradci Králové;  Populárně naučnáInformační brožura Opk Bo Zoolog Geol DPDF
2013Mocek Bohuslav Příroda písčin u Čeperky. 6 stran. Muzeum východních Čech v Hradci Králové;  Populárně naučnáInformační brožura Opk Bo Ent DPDF
1999Škoudlínová Alena (ed.) Spolupráce: Mudra Pavel, Ložek Vojen , Laňka Václav Příroda Rakovníka a jeho okolí. ISBN 80-858618-27-X 28 stran. Okr.ú. Rakovník; Měs. ú. Rakovník Rabasova galerie v Rakovníku  Populárně naučnáInformační brožura Opk EVVO Zoolog Bo DPDF
1995Škoudlínová A. & Mudra P. Příroda v okrese Rakovník. 46 stran. Okr.ú. Rakovník;  Odborná prácePrůvodce Opk Bo Zoolog EVVO D
2011Rosendorf Pavel Přírodní památka Bílá skála. 10 stran. Ekocentru Křivatec; ZO ČSOP č. 01/34 Křivatec Chráněná území Prahy 8Populárně naučnáInformační brožura Opk Geol Bo Zoolog DPDF
12
© Vladimír Vrba-TKV 2005-2018