ISSN 1804-3348
Skip Navigation LinksÚvod Publikace Drobné tiskoviny
Seznam informačních brožur a materiálů
Formulář slouží k výběru neperiodických informačních brožur, letáků atd., a sloužící zpravidla pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu. Seznam je setříděný názvem. Kliknutím na písmeno D se zobrazí detailní informace mnohde i s titulní stránkou. Pokud jsou písmena PDF modře podbarvená, je citace připojena v PDF. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
12345678
RokAutorPublikaceVydavatelSkupinaTyp cit.Typ pub.Bibl.DPDF
2011  20 let Greenpeace v České republice. 8 stran. Greenpeace Česká republika;  Populárně naučnáSkládačka Opk DPDF
2010Anonym 2010 Mezinárodní rok biodiverzity - Pro pestrou přírodu, pro budocnost. 8 stran. MŽP ČR;  Populárně naučnáSkládačka Opk EVVO DPDF
2010Anonym 2010 Mezinárodní rok biodiverzity - Pro pestrou přírodu, pro budocnost. Lípa a rorýs obecný. 4 strana. MŽP ČR;  Populárně naučnáLeták Bo Orn Opk DPDF
2010Anonym 2010 Mezinárodní rok biodiverzity - Pro pestrou přírodu, pro budocnost.. Rašeliníky a střevlík Ménétriésův. 4 strany. MŽP ČR;  Populárně naučnáLeták DPDF
2010Anonym 2010 Mezinárodní rok biodiverzity - Pro pestrou přírodu, pro budocnost.. Rys ostrovid a hřib královský. 4 strany. MŽP ČR;  Populárně naučnáLeták Opk Mam Mykol EVVO DPDF
2010Anonym 2010 Mezinárodní rok biodiverzity - Pro pestrou přírodu, pro budocnost.. Skřivan polnií a koukol polní. 4 strany. MŽP ČR;  Populárně naučnáLeták DPDF
2010Anonym 2010 Mezinárodní rok biodiverzity - Pro pestrou přírodu, pro budocnost.. Užovka stromová a oskeruče. 4 strany. MŽP ČR;  Populárně naučnáLeták Opk Bo Her EVVO DPDF
2008Štěpánek Petr, Hůla Petr & Kasalický Ivan 30 let Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 42 stran. Správa CHKO Křivoklátsko;  Populárně naučnáInformační brožura Opk DPDF
1980Anonym 35 let rozvoje socialistické páce o životní prostředí v ČSR. 65 . strana,1 foto,. Rada pro životní prostředí při vládě ČSR;   Informační brožura Opk DVideo
2007Anonym AEWA. Dohoda o ochraně africko-euroaijských stěhovavých vodních ptáků. 2 strany. MŽP ČR;  Populárně naučnáLeták Opk Orn EVVO DPDF
2006Hošek Michal, Kozubková Jitka, Pešout Pavel, Plesník Jan & Zohorna Jan Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. 8 stran. AOPK ČR;  Populárně naučnáInformační brožura Opk DPDF
1999Jankovský Pavel a kol. Almanach vydaný k 100. výročí organizovaného sportovního rybolovu v Hradci Králové. 61 stran. ČRS, místní organizace Hradec Králové ;  Populárně naučnáPropagační materiály Ich D
2008Placková Renata Al_obal aneb co s hliníkem v Olomouci. 2 strany. Hnutí DUHA, místní skupina Olomouc;  Populárně naučnáSkládačka DPDF
2006Anonym Analýza povodí Dunaje. 25 stran. MŽP ČR;   Informační brožura DPDF
2009Flousková Zdeňka (ed.), Harčarik Josef, Klimeš Miloslav, Kulich Jiří, Hušková Blažena, Hušek Jiří & Mejzrová Jana Apartmány Ano či Ne. Průvodce procesem plánování a rozhodování pro obce a veřejnost na příkladu Krkonoš. 44 stran. ISBN 978-80-86527-24-6 Náš kraj o.s.;  Populárně naučnáPropagační materiály EVVO Opk DPDF
2006Roudná Milena a kol. Arboretum Hrubá skála. 20 stran. ISBN 80-7212-393-9 MŽP ČR;  Populárně naučnáPrůvodce Bo Opk DPDF
2016Kaňák Jan Arboretum Sofronka. 2 strany. SVSMP;  Populárně naučnáSkládačka Bo EVVO DPDF
2007Stejskalová Eliška & Zapletalová Hana Architektura Českého krasu. 4 strany. Správa CHKO Český kras;  Populárně naučnáSkládačka Opk DPDF
2006Roudná Milena Assessment of Capacity-building Needs: Access to Genetic Resources and Bene.t-sharing, Conservation and Sustainable Use of Biodiversity Important for Agriculture, Forestry and Research Czech Republic. Report of the UNEP/GEF Project. 20 stran. MŽP ČR;  Odborná práceInformační brožura Žp Les DPDF
2013Pejša Jaroslav, Rus Ivo & Vonička Pavel Bačovské lesy. 36 stran. Měs. ú. Kolín; Průvodce po přírodních lokalitách KolínskaPopulárně naučnáPrůvodce Opk Bo Zoolog EVVO DPDF
2010Anonym Bečva pro život. Návrh koncepce přírodě blízké ochrany sídel Pobečví. 4 strany. Unie pro řeku Moravu;  Populárně naučnáLeták DPDF
2006Anonym Bern Convection. Úmluva o ochraně evropské fauny, flóra a přírodních stanovišť. 4 strany. MŽP ČR;  Populárně naučnáSkládačka Opk Bo Zoolog EVVO DPDF
1995Šafránek Jiří a Plšek Václav Bernská úmluva. Úmluva o ochraně evropské fauny a flóry a přírodních stanovišť. 2 strany. Moravský ornitologický spolek; Nadace MEkKA Mezinárodní dohodyPopulárně naučnáSkládačka Opk EVVO DPDF
2010Křenek Daniel, Pavelka Jiří & Brinke Tomáš Beskydy a Horní Vsacko - významné ptačí území roku 2010. 16 stran. ČSO; AOPK ČR IBA rokuPopulárně naučnáInformační brožura Orn Opk DPDF
2011Bajer Vojtěch, Ohryzková Lucie, Popelář P., Popelářová Marie & Myslikovjan T. Beskydy, ptáci a Natura 2000- informace (nejen) pro vlastníky lesa v Chráněné krajinné oblasti Beskydy. 15 stran. ZO ČSOP č. 76/13 Salamandr;  Populárně naučnáInformační brožura Opk Orn Les Bo DPDF
Anonym Bio u vás doma. 2 strany. Hnutí DUHA, místní skupina Olomouc;  Populárně naučnáSkládačka DPDF
1998Svoboda Jaroslav, Šafránek Jiří a Plšek Václav Biologická ochrana polních kultur před hrabošem polním. 2 strany. Moravský ornitologický spolek;  Populárně naučnáSkládačka Orn Mam DPDF
2004Brožová Jana (ed.) Biologická rozmanitost v České republice. 58 stran. ISBN 80-7212-344-0 MŽP ČR;  Odborná práceInformační brožura Žp Opk D
2008Správa CHKO Blaník Blaník. 2 strany. Správa CHKO Blaník;  Populárně naučnáSkládačka Opk Bo Zoolog EVVO DPDF
2006Pošmourný Pavel, Brandejs Josef, Vítek Jan & Němec Jan Blaník. Geologie chráměných krajinných oblastí České rebubliky (CZ). 4 strany. Česká geologická služba; Správa CHKO Blaník  Populárně naučnáSkládačka Opk EVVO Geol DPDF
2006Pošmourný Pavel, Brandejs Josef, Vítek Jan & Němec Jan Blaník. Geology of Protected Landscape Area in the Czech Republic. = Zur Geologie der Landschaftsschutzgebiete der Tschechischen Republic (An, De). Blaník. Geologie chráměných krajinných oblastí České rebubliky. 4 strany. Česká geologická služba; Správa CHKO Blaník  Populárně naučnáSkládačka Opk EVVO Geol DPDF
2000Páleník Marian Bobr na českém Labi. 18 stran. Přátelé přírody, Ústí nad Labem;  Odborná práceInformační brožura Mam D
2009Veverková Zuzana Boj s akátem: Metodický list. 8 stran. ISBN 978-80-260-0375-5 DAPHNE ČR - Institut aplikované ekologie;  Metodika, návodPropagační materiály DPDF
2006Grulich Vít & Hora Jan Boletice - významné ptačí území roku 2006. 20 stran. ČSO; IBA rokuPopulárně naučnáInformační brožura Orn Opk DPDF
1995Petřík Miroslav a Plšek Václav Bonnská úmluva. Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů. 2 strany. Moravský ornitologický spolek; Nadace MEkKA Mezinárodní dohodyPopulárně naučnáSkládačka Opk EVVO DPDF
Anonym Botanické příběhy. Svět rostlin od poznání k využití.. 8 stran. Botanický ústav AV ČR, v.v.i.;  Populárně naučnáSkládačka Bo EVVO D
2010Hanzelka Petr a kolektiv Botanické zahrady a arboreta České republiky. 408 stran. ISBN 978-80-200-1771-0 Academia, nakladatelství AV ČR; Unie botanických zahrad ČR Atlasy a průvodcePopulárně naučnáPrůvodce Bo DPDF
2006Roudná Milena & Hanzelka Petr Botanické zahrady České republiky. 64 stran. ISBN 80-7212-441-2 MŽP ČR;  Populárně naučnáPrůvodce Bo Opk DPDF
1924Roubal J. & Štorkán J. Brdy po stránce zoologické. 0. ;  Populárně naučnáPropagační materiály Orn Ich Zoolog D
2009Flašar Jan & Vosátka Tomáš Brzdíme vodu v Kremžské kotlině. 2 strany. Správa CHKO Blanský les; DAPHNE ČR - Institut aplikované ekologie  Populárně naučnáSkládačka Opk DPDF
2013Kolektiv autorů Břehule říční - Pták roku 2013. In: Ptačí svět – časopis České společnosti ornitologické. Rocník XX, číslo 1/2013. 24 stran. Sv. 2013 ČSO; Pták rokuOdborná práceInformační brožura Orn Opk EVVO DPDF
Anonym Břehyňský a Novozámecký rybník. 2 strany. MŽP ČR;  Populárně naučnáLeták Opk DPDF
2006Lemberk Vladimír Bydlí s námi v našich domech. 10 stran. Krajský úřad - Pardubický kraj;  Populárně naučnáSkládačka Orn Opk Mam DPDF
2007Šimeček Karel & Brinke Tomáš Bzenecká doubrava – Strážnické pomoraví - významné ptačí území roku 2007. 16 stran. ČSO; IBA rokuPopulárně naučnáInformační brožura Orn Opk DPDF
2006Anonym CARPATHIAN CONVENTION. Rámcová úmluva o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat 4 strany. MŽP ČR;  Populárně naučnáSkládačka Opk EVVO Bo Zoolog DPDF
2006Anonym Cartagenský protokol o biologické bezpečnosti k úmluvě o biologické rozmanitosti. 4 strany. MŽP ČR;  Populárně naučnáSkládačka Opk Bo EVVO DPDF
2004Hladný Josef, Krátká Martina & Kašpárek Ladislav Catastrophic flood in the Czech Republic - August 2002. Srpen 2002 - Katastrofální povodeň v České republice. 44 stran. Čs. hydrometeorologický ústav; AOPK ČR Česká geologická služba  Odborná práceInformační brožura Žp DPDF
2006Anonym CBD. Úmluva o Biologické rozmanitosti. 4 strany. MŽP ČR;  Populárně naučnáSkládačka Opk EVVO Bo Zoolog DPDF
2009Jankovská Zuzana (ed.) CD České lesnictví, verze III. The Czech Forestry, version III. 4 minuty. ÚHÚL Brandýs nad Labem;  Populárně naučnáVideo, film Les Opk EVVO DFilm
2014Anonym Celý rok a ochrana přírody. 2 strany. Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě;  Populárně naučnáLeták Opk EVVO DPDF
2004Ministerstvo životního prostředí Cena ministra životního prostředí 1994 - 2004. 92 stran. ISBN 80-7212-315-7 MŽP ČR;  Populárně naučnáInformační brožura Opk Person DPDF
2009IFER - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů,s.r.o. a Jansa Václav Certifikované lesy v národním parku. 2 strany. Správa KRNAP;  Populárně naučnáSkládačka Opk Les DPDF
2007Anonym Cesta slovanských bohů Bílov. 2 strany. Krajský úřad - Plzeňský kraj;  Populárně naučnáSkládačka EVVO DPDF
2010  Cinibulkova naučná stezka - pracovní listy.. 2 strany. Správa CHKO Kokořínsko; Měs. ú. Mšeno  Abstrakt posteruPropagační materiály Opk EVVO DPDF
  Cinibulkova naučná stezka - tabule.. 2 strany. Správa CHKO Kokořínsko;  Abstrakt posteruPropagační materiály Opk EVVO DPDF
2010Úmluva CITES & Evropská unie CITES - Informace o obchodování s ohroženými druhy živočichů a rostlin po vstupu České republiky do EU. 2 strany. MŽP ČR;  Populárně naučnáPrůvodce Opk DPDF
2004Anonym CITES. Nekupujte si problemy. 2 strany. ČIŽP;  Populárně naučnáSkládačka DPDF
2009Kolektiv autorů Climate change. 2 strany. MŽP ČR;  Populárně naučnáSkládačka Žp EVVO DPDF
2006Anonym CMS. Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů (Bonnská úmluva). 4 strany. MŽP ČR;  Populárně naučnáSkládačka Opk Zoolog EVVO DPDF
Anonym CNG = levné a ekologické palivo budoucnosti. 4 strany. EUROCNG;  Populárně naučnáSkládačka Žp EVVO D
2011Kolektiv autoru Co dělat když .... 2 strany. Ochrana fauny ČR;  Populárně naučnáLeták Opk Orn Mam Her DPDF
2008Anonym Co přinesla dálnice Českemu ráji. 2 strany. ZO ČSOP č. 46/06 Křižánky - Jičín;  Populárně naučnáSkládačka DPDF
1980Krupauer Vladimír, Jirásek Jiří & Kálal Ladislav Cvičení z rybářství a ochrany vod.: Určeno pro studenty oboru zootechnik. 163 stran. ISBN 80-7212-197-9 ČZU;  Učební textInformační brožura Ich D
2010Nagel Richard Cyklistické desatero v Národním parku České Švýcarsko. 2 strany. Sprava NP České Švýcarsko;  Populárně naučnáSkládačka DPDF
2011Lazárek Petr Cykloturistika v Národním parku Podyjí/Thayatal. 7 tipů na cyklistické výlety. Mapka území. Ochrana přírody. Všeobecné informace. 12 stran. Sprava NP Podyjí;  Populárně naučnáSkládačka Opk EVVO DPDF
2010Anonym Czech Companies Providing Environmental Technologies And Services. České environmentální technologie. 4 strany. MŽP ČR;  Informační článekSkládačka Opk EVVO DPDF
2009Skupina autorů Czech development cooperation in the fields of agriculture, rural development, forestry and water management. 102 stran. ISBN 80-902623-1-7 MZe ČR;  Populárně naučnáInformační brožura EVVO Les DPDF
2007Anonym Czech Research in Antarctica. Český výzkum v Antarktidě. 2 strany. MŽP ČR;  Populárně naučnáSkládačka Opk EVVO DPDF
2009Kušková Petra, Marková Alena & Najmanová Klára Czechs in a Consumer Paradise. (!?). Trends in Consumption of Czech Households Over the Past Twenty Years. Češi ve spotřebitelském ráji. 57 stran. ISBN 978-80-85087-70-3 Cenia; MŽP ČR  Odborná práceSkládačka Žp EVVO DPDF
2003ZO ČSOP Veronica Čáp bílý (Ciconia ciconia) a jeho aktivní ochrana. 2 strany. ZO ČSOP č. 54/44 VERONICA, Brno;  Populárně naučnáSkládačka Orn DPDF
2000Kolektiv autorů Čáp bílý - ohrožený druh. 2 strany. Moravský ornitologický spolek;  Populárně naučnáSkládačka Orn DPDF
1994Formánek Jiří, Hudec Karel, Plesník Jan, Rejman Bohumil, Řezníček Jan, Škopek Jaroslav & Šťastný Karel Čáp bílý - Pták roku 1994. White Stork - The Bird of the Year 1994. 20 stran. Sv. 1994. ČSO; Pták rokuOdborná práceInformační brožura Orn Opk EVVO DPDF
2014Kolektiv autorů Čáp bílý, čáp černý - Pták roku 2014. In: Ptačí svět – časopis České společnosti ornitologické. Ročník XXI, číslo 1/2014. 24 stran. Sv. 2014 ČSO; Pták rokuOdborná práceInformační brožura Orn Opk EVVO DPDF
1994Svoboda Jaroslav, Šafránek Jiří a Tomčala Marek Čáp bílý. Ohrožený druh. 2 strany. Moravský ornitologický spolek;  Populárně naučnáLeták Orn EVVO D
2008Radikovská Štěpánka Čápi bílí na Mladoboleslavsku. 24 stran. ZO ČSOP č. 08/01 Klenice;  Odborná práceInformační brožura Opk Orn DPDF
1995Formánek Jiří, Hudec Karel, Plesník Jan, Řezníček Jan, Šálek Miroslav, Schröpfer Libor, Škopek Jaroslav & Šťastný Karel Čejka chocholatá - Pták roku 1995. 16 stran. Sv. 1995. ČSO; Pták rokuOdborná práceInformační brožura Orn Opk EVVO DPDF
2016Kolektiv autorů Červenka obecná – Pták roku 2016. In: Ptačí svět. Časopis České společnosti ornitologické. Ročník XXIII., číslo 1/2016. 24 stran. Sv. 2016 ČSO; Pták rokuOdborná práceInformační brožura Orn Opk EVVO DPDF
2006Kinský Jiří, Moravec Pavel & Vlačiha Vlastislav České středohoří. Průvodce po maloplošných chráněných územích. 55 stran. Správa CHKO České středohoří;  Populárně naučnáInformační brožura Opk Bo Zoolog EVVO DPDF
2009Šebestian Jiří & Brinke Tomáš Českobudějovické rybníky - významné ptačí území roku 2009. 16 stran. ČSO; AOPK ČR IBA rokuPopulárně naučnáInformační brožura Orn Opk DPDF
2002Kolektiv autorů Český kras chráněná krajinná oblast. Czech karst protected landscape area. 2 strany. Správa CHKO Český kras;  Populárně naučnáSkládačka Opk Bo Zoolog DPDF
2002Budil Petr & Jäger Ondřej Český kras. Geologie Chráněných krajinných oblastí České republiky. 3 strany. Česká geologická služba;  Populárně naučnáSkládačka Geol Opk DPDF
2011Správa CHKO Český les Český les. 2 strany. AOPK ČR;  Populárně naučnáSkládačka Opk Bo Zoolog EVVO DPDF
2012Správa CHKO Český les Český les: co zde roste? 2 strany. Správa CHKO Český les;  Populárně naučnáSkládačka Opk Bo EVVO DPDF
2012Správa CHKO Český les Český les: co zde žije? 2 strany. Správa CHKO Český les;  Populárně naučnáSkládačka Opk Zoolog EVVO DPDF
2008Správa CHKO Český ráj Český ráj. Chráněná krajinná oblast. 4 strany. ZO ČSOP č. 46/06 Křižánky - Jičín;  Populárně naučnáSkládačka Opk EVVO DPDF
Štěpánová Jana Český svaz ochránců přírody - přidejte se k nám. 2 strany. ÚVR ČSOP;  Populárně naučnáSkládačka Opk DPDF
2009Kušková Petra, Marková Alena & Najmanová Klára Češi ve spotřebitelském ráji. Vývoj spotřeby českých domácností v posledních dvaceti letech. Czechs in a Consumer Paradise. 57 stran. ISBN 978-80-85087-70-3 Cenia; MŽP ČR  Odborná práceInformační brožura Žp EVVO DPDF
2009Polanecký Karel, Rovenský Jan, Sequens Edvard, Sedlák Martin & Kotecký Vojtěch Čisté teplo. ISBN: 978-80-86834-33-7 28 stran. ISBN: 978-80-86834-33-7 Greenpeace Česká republika;  Odborná práceInformační brožura Žp DPDF
2003Remtová Květoslava Čistší produkce. 28 stran. ISBN 80-7212-260-6 MŽP ČR;  Odborná práceInformační brožura Žp EVVO DPDF
2000Kolektiv autorů Das Landschaftsschutzgebiet Blaník (De). Chráněná krajinná oblast Blaník. 2 strany. Správa CHKO Blaník;  Populárně naučnáSkládačka Opk EVVO Bo Zoolog DPDF
2017Kolektiv autorů Datel černý (Dryocopus martius) – Pták roku 2017. In: Ptačí svět. Časopis České společnosti ornitologické. Ročník XXIV., číslo 1/2017. 24 stran. Sv. 2017 ČSO; Pták rokuOdborná práceInformační brožura Orn Opk EVVO DPDF
2008Správa CHKO Beskydy Desatero slušného chování návštěvníka Chráněné krajinné oblasti Beskydy. 1 strana. Správa CHKO Beskydy;  Populárně naučnáLeták Opk EVVO DPDF
2016Anonym Dešťovka na zahradě. 2 strany. Zvonečník - Eko. platforma;  Populárně naučnáLeták EVVO DPDF
2010Gründler Elisabeth C. & Schäfer Norbert / překlad Kolářová Markéta Dětská hřiště a zahrady v přírodním stylu - význam, plánování, realizace. Z publikace Naturnahe Spiel- und Eriebnisräume vydané roku 2000 přeložila: Markéta Kolářová. 86 stran. ISBN 978-80-7212-523-4 MŽP ČR;  Překlad z originaluInformační brožura EVVO DPDF
2011Kolektiv autoru DMS Zvíře v nouzi. 1 strana. Ochrana fauny ČR;  Populárně naučnáPropagační materiály Opk Zoolog EVVO DPDF
1991Šafránek Jiří, Šálek Pavel, Svoboda Jaroslav Do každé zahrady. Budky podle návodu Moravského ornitologického spolku Přerov. 2 strany. Moravský ornitologický spolek;  Populárně naučnáLeták Orn EVVO DPDF
1998Šafránek Jiří, Šálek Pavel, Svoboda Jaroslav Do každé zahrady. Budky podle návodu Moravského ornitologického spolku Přerov. 2 strany. Moravský ornitologický spolek;  Populárně naučnáSkládačka Orn EVVO DPDF
2010Kolektiv autorů Domácí chov zvířat. 2 strany. Sv. 4. NSEV Kladno-Čabárna; Soubor informačních letáků o životním prostředí Populárně naučnáLeták Opk EVVO DPDF
2011Pokorná Zuzana Domov pro živočichy v zahradě. 2 strany. ZO ČSOP č. 02/09 Vlašim;  Populárně naučnáSkládačka EVVO Zoolog DPDF
2003Tejrovský Vít, Lacina David & Málková Petra Doupovské hory – významné ptačí území roku 2003. 16 stran. ČSO; IBA rokuPopulárně naučnáInformační brožura Orn Opk DPDF
12345678
© Vladimír Vrba-TKV 2005-2018