Seznam mysliveckých časopisů
Formulář obsahuje seznam mysliveckých časopisů. Kliknutím na písmeno D se zobrazí detailnější informace o časopisu. Kliknutím na tlačítko Č se zobrazí seznam vydaných čísel se zařazenou aspoň jednou citací. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz.
 CodePublicationEditorISSNVznikZánikType public.ČD
 1Lovecký obzor. Illustrovaný zábavně-poučný časopis pro myslivce, střelce, kynology, rybáře a přátele přírody z Čech, Moravy a Slezska Nakl. Josef V. Rozmara  18981930ČasopisČD
 1Myslivost ČMMJ 0323-214X1953 ČasopisČD
 1Myslivost - příloha Lovecký pes ČMMJ  2001 ČasopisČD
 1Myslivost - příloha Malá myslivost ČMMJ  2014 ČasopisČD
 1Myslivost - příloha Myslivecké zábavy ČMMJ  1997 ČasopisČD
 1Stráž myslivosti ČMMJ  19231952ČasopisČD
 1Svět myslivosti Lesnická práce 1212-84222000 ČasopisČD
 9Časopis českého mysliveckého svazu   ČasopisČD
 9Listy lovecké   ČasopisČD
 9Lovecká besídka  18941902ČasopisČD
 9Lověna  1910 ČasopisČD
 9Mitteilungen des Jagd - und Vogelschutzvereines in Aussig.  18811889ČasopisČD
 9Myslivec Martan, Třeboň  19941997ČasopisČD
 9Myslivost Matice lesnická   ČasopisČD
 9Myslivost a příroda Brno Dům techniky ČSVTS Brno   ČasopisČD
 9Rozmarův lesnický týdenník Nakl. Josef V. Rozmara  19061909ČasopisČD
 9Silva bohemica (Český les, celostátní měsíčník pro lesníky, myslivce a přátele lesa) Silva Bohemica 1211-32391991 ČasopisČD
 9Spolkový časopis pro lesnictví, myslivost a přírodovědu, Praha - Vereinschrift für Forst - Jagd - und Naturkunde   ČasopisČD
 9Sudetendeutsche Forst - und Jagdzeitung.  19241938NovinyČD
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348