Detail publikace.
 
Název: Práce a studie Muzea Beskyd
Název pro citace: Práce a studie Muzea Beskyd
Editor Jana Vanduchová & Jana Zajacová (eds.)
Typ publikace: Sborník vlastivědný
Vznik: 1977
Zánik: 2007
Vychazí: 1x ročně, přír. 1x za 2 roky (lichá)
Místo vydávání: Frýdek-Místek
Vydavatel:
Návaznost: Od r. 2009 vychází jako Acta Musei Beskidensis ISSN 1803-960X
Zaměření: Přírodovědná čísla jsou věnována novým přírodovědným poznatkům na severovýchodní Moravě, případně celé oblasti Moravy podle závažnosti obsahu .
Stav v databázi: Do databáze byly zařazený úplné obsahy čísel.1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
Samostatná příloha: není
Práva: podle autorského zákona
Adresa: Hluboká 66, Frýdek-Místek, 738 01
WWW publikace: www publikace
Id: 9cd6335c-29aa-11de-bf4f-b7249233d63c / 3658 Kod: 1
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348