Detail publikace.
 
Název: Acta rerum naturalium - Přírodovědný časopis Vysočiny
Název pro citace: Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny
Alternativní název: Přírodovědný časopis Vysočiny
Typ publikace: Časopis recenzovaný, neimpakt.
Vznik: 2005
Vychazí: 2x ročně, tisk i elektronicky
Místo vydávání: Jihlava
Vydavatel:
Vydavatel 2:
ISSN pro tisk: 1801-5972
ISSN on line: 1803-1587
Návaznost: Navazuje na Vlastivědný sborník Vysočiny, oddělení věd přírodních a nahrazuje Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči
Zaměření: Odborné periodikum, zveřejňující původní vědecké práce z oblasti přírodních věd, krátké zprávy, recenze a sdělení.
Stav v databázi: Do databáze byly zařazeny obsahy čísel 1 (2005) až 20 2017)
Práva: © Muzeum Vysočiny Jihlava, Muzeum Vysočiny Třebíč. Všechna práva vyhrazena.
Adresa: MV Jihlava: Masarykovo nám. 55, 586 01 Jihlava, MV Třebíč: Zámek 1, 674 01 Třebíč
Mail: charvatova@muzeum.ji.cz
WWW publikace: www publikace
Odkaz na NK: Odkaz na SKČR
Id: 9b91f38b-29aa-11de-bf4f-b7249233d63c / 2704 Kod: 1
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348