Detail publikace: Erica
Formulář obsahuje základní informace o publikaci. V horní liště Detailu publikace jsou záložky, které umožňují vyhledávání ve zvoleném časopise podle různých kritérií a dále záložky s indexy autorů, druhů a lokalit. Zdena Vacíková, mail:vacikova@tkv.cz.
 
Název: Erica
Název pro citace: Erica
Místo vydávání: Plzeň
Vydavatel:
Typ publikace: Časopis recenzovaný, neimpakt.
ISSN pro tisk: 1210-065X
Vznik: 1992
Práva: © Západočeské muzeum v Plzni. Všechna práva vyhrazena.
Návaznost: Dříve jako Zprávy muzeí Západočeského kraje, ISSN 0514-4094
Vychází: 1x ročně
Zaměření: Přírodní vědy v západních Čechách.
WWW publikace: www publikace
Odkaz na NK: Odkaz na SKČR
Stav v databázi: Jsou zařazeny úplné obsahy z čísel 1/1992 až 24/2017. Obsahy zpracoval Mgr. Libor Schröpfer.
Id: 99214b6f-29aa-11de-bf4f-b7249233d63c / 242 Kod: 1
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348