Detail: Avifauna vybraných ekosystémů, ležících mezi obcemi Žibřidice, Dubnice pod Ralskem a Utěchovice.
Formulář obsahuje doplňující informace k vybrané publikaci. Aktivací tlačítka „Odkaz na seznam přiřazených taxonů souvisejících s citací“ se zobrazí seznam taxonů. Aktivací tlačítka „Odkaz na seznam přiřazených lokalit souvisejících s citací“ se zobrazí seznam lokalit. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
 
Autor: Šimek A.
Název: Avifauna vybraných ekosystémů, ležících mezi obcemi Žibřidice, Dubnice pod Ralskem a Utěchovice.
Typ publikace: VŠKP
Rok vydání: 2000
Publikace: Vysokoškolské kvalifikační práce
Strana: 63 stran
Jazyk citace: Cz
Vydavatel:
Vedoucí práce: Hajer J.
Knihovna: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem - Fakulta pedagogická
Typ citace: Diplomová práce
Klíč. slova CZ: ekosystém, ptáci, geomorfologie, ornitologie, mokřad
V bibliotéce: Ornitologie; Životního prostředí;
Hesla: Avifauna;
ID: 57459 D.zařaz.: 16.09.2007 D.aktual.: 24.08.2018 Zdroj: Knihovna CENIA
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348