Detail: Biologický průzkum v trase přeložky silnice 1/13 Rynoltice - Lvová se zvláštním zřetelem na bývalý rybníček ve Lvové. Mega, Stráž n. N.
 
Autor: Richard Višňák, Miroslav Honců & Zdeněk Vitáček
Název: Biologický průzkum v trase přeložky silnice 1/13 Rynoltice - Lvová se zvláštním zřetelem na bývalý rybníček ve Lvové. Mega, Stráž n. N.
Typ publikace: Neveřejná
Rok vydání: 1996
Publikace: Neveřejná
Strana: 38 stran, mapy
Jazyk citace: Cz
Deponovano: Severočeské muzeum v Liberci
Silniční investorský ústav v Liberci
Typ citace: Inventarizační zpráva
V bibliotéce: Botanika; Zoologie;
Hesla: Inventarizační průzkum;
Poznámka: Převzato z Bibliografie veřejně nepublikovaných přírodovědeckých průzkumů Liberecka, pro soupis dodal: Nevrlý M., Severočeské muzeum Liberec
Anotace: Podána základní charakteristika území a výsledky botanického a zoologického (bezobratlí i obratlovci) průzkumu.
ID: 70340 D.zařaz.: 04.02.2020 D.aktual.: 04.05.2020 Zdroj: Sborník SM přir. věd. 20/1997
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348