Detail citace
 
Autor: J. Linhart (ed.). a kolektiv
Název: Biologický průzkum zátopového území vodní nádrže Vesec u Liberce.
Typ publikace: Neveřejná
Rok vydání: 1996
Publikace: Neveřejná
Strana: nestránkováno
Jazyk citace: Cz
Odkaz na: PDF
Deponovano: Severočeské muzeum v Liberci
Okr.ú. Liberec
Typ citace: Inventarizační zpráva
V bibliotéce: Ornitologie; Mammalogie; Entomologie;
Hesla: Inventarizační průzkum;
Poznámka: Převzato z Bibliografie veřejně nepublikovaných přírodovědeckých průzkumů Liberecka, pro soupis dodal: Sýkorová J., Okresní úřad, referát životního prostředí Liberec. Zhotovitel ČZU Praha
Anotace: Botanickou část (Linhart J.) tvoří soupis 209 zjištěných druhů. Autor komentuje výskyt a možnost transferu druhu Menyanthes trifoliata, kriticky hodnotí starší údaje o výskytu Cardamine opizii a Nasturtium officinale, nově z území uvádí např. Bolboschoenus compactus, Succisa pratensis. Průzkum bezobratlých (O. Hovorka) přináší údaje o výskytu 183 druhů členovců (tř. pavoukovci, korýši a hmyz). Autor se dále zaměřuje na čeleď Carabidae a posuzuje lokalitu z hlediska bioindikační hodnoty nalezených druhů střevlíků. Ze zajímavých a pro lokalitu nových nálezů uvádí např. silně ohrožený druh pačmeláka Psithyrus rupestris a 5 druhů čmeláků. Průzkum obratlovců (V. Bejček) tvoří podrobně komentovaný přehled autorem zjištěných druhů, doplněný o hodnocení některých jinými autory uváděných údajů (např. kriticky hodnocen výskyt druhu Sylvia curruca).
ID: 70288 D.zařaz.: 04.02.2020 D.aktual.: 04.05.2020 Zdroj: Sborník SM přir. věd. 20/1997
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348